Právní informace

Na těchto webových stránkách naleznete veškeré právní informace a zdroje týkající se produktů a služeb společnosti TomTom.

Produkty a služby

Obchodní podmínky a ustanovení


Přečtěte si obchodní podmínky a ustanovení vztahující se k vašim objednávkám a k použití produktů a služeb společnosti TomTom zakoupených po 01. ledna 2020.

Hledáte obchodní podmínky a ustanovení pro jinou zemi? Klikněte na
sem.

Prohlášení o shodě

Přečtěte si naše prohlášení o splnění bezpečnostních předpisů a splnění průmyslových norem týkajících se našich produktů.

Licence Třetích Stran


Přečtěte si informace o licencích třetích stran, které společnost TomTom používá pro své produkty.

Podmínky používání

Přečtěte si podmínky, které platí při návštěvě webových stránek TomTom a využívání online obchodů společnosti TomTom.

EULA Automobilové a zabudované produkty OEM

Prohlédněte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA), která je platná pro váš automobilový a zabudovaný produkt OEM.

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Inovativní přístup společnosti TomTom k navigační technologii je chráněn různými právy duševního vlastnictví, jako jsou patenty, obchodní značky a autorská práva.

Zásady používání obchodních značek a autorských práv společnosti TomTom

Přečtěte si zásady používání obchodních značek, log a oznámení o autorských právech společnosti TomTom.

Zásady zasílání nevyžádaných nápadů

Společnost TomTom vítá a oceňuje zpětnou vazbu zákazníků týkající se jejích stávajících produktů a služeb. Podle těchto zásad a aby se zabránilo budoucím sporům se však nebudou přijímat ani zkoumat žádné nevyžádané nápady.

Third party copyright policy

TomTom respects copyright law and will take appropriate steps if you believe that your copyright protected work has been uploaded onto a TomTom controlled platform without appropriate permission.

Informace o ochraně osobních údajů

O tom, jak nakládáme s vašimi daty, se dozvíte více v Oddíle o ochraně osobních údajů.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.