Declaration of Conformity

Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.

Jízda

Sporty

Pracovní

Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny

Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny

Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS

Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli jejich použití společností TomTom je licencované. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.