close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

Om du är en användare av våra produkter och tjänster

Om du tror att din information inte används på det sätt som det var tänkt när du delade med dig av den till TomTom, eller om du har några frågor eller önskemål, kan du kontakta TomTom genom att gå till http://tomtom.com/support

Du kan även skriva till:
TomTom International B.V.
Företagssäkerhet och sekretess
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederländerna

Om du tror att andra mottagare utanför TomTom använder din information på annat sätt än du har gått med på ska du kontakta de andra mottagarna.


Om du är en myndighet eller polisen

Skriv till:
TomTom International B.V.
Företagssäkerhet och sekretess
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederländerna

Om det behövs kommer vi att tillhandahålla dig med specifika elektroniska kontaktuppgifter.


E-posta oss

När du skickar e-post till oss och anställda hos TomTom med en e-postadress som slutar med @tomtom.com, utbyter du personuppgifter. Det innefattar använda e-postadresser, e-postmeddelandenas innehåll och all metadata som därtill hör.eTomTom sparar e-postinformation så länge inkorgen som hör till @tomtom.com-adressen fortfarande finns. Våra anställda sparar ibland e-postkommunikation eller delar därav för informationslagring och arkivering. TomTom raderar anställdas inkorgar inom tre månader efter att anställningen har avslutats. Anställda hos TomTom kan också radera enskilda e-postmeddelanden ur sina egna inkorgar. Vid sidan av detta sparar TomTom kopior på alla e-postmeddelanden för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk i minst 15 år.


Skicka snabbmeddelanden till oss

När du använder snabbmeddelanden, chatt eller med liknande metoder för att kontakta TomTom eller anställda hos TomTom, utbyter du personuppgifter. Det innefattar onlinemarkörer som hör till verktygen eller tjänsten du använder, innehållet i konversationen och metadata som därtill hör. Våra anställda sparar ibland konversationer eller delar därav för informationslagring och arkivering. Vid sidan av detta, om särskild anledning finns, sparar TomTom kopior på alla konversationer och metadata för att etablera, utöva eller försvara juridiska anspråk i minst 15 år.


Ringa oss

När du ringer TomTom kan samtalen ibland spelas in i utbildningssyfte eller för att spara information som hör till försäljningssamtal. Om vi spelar in ett samtal meddelas du innan och erbjuds möjligheten att avböja. Om du väljer att inte spelas in kan vi kanske inte hjälpa dig, beroende på omständigheterna. Under sådana omständigheter kommer vi att förklara varför. TomTom sparar inspelningar i utbildningssyfte i högst tre månader. Vi sparar inspelningar med försäljningssamtal i upp till 10 år.


Besöka oss

När du besöker TomTom antecknar vi tid och datum, ditt namn, företaget eller organisationen du representerar, e-postadress, telefonnummer och vem du besöker hos TomTom. Vi använder informationen enbart i samband med besöket, vilket innefattar säkerhetssyften. Information om besök och besökare raderas tre månader efter besöket.