Butik
close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Kontakt

Du kan kontakta TomTom via e-post eller chatt. Vi kan koppla historik och kommunikation i samband med support till ditt TomTom-konto, och kan behålla kopior av samtal för att inleda, utöva eller försvara rättsliga anspråk i minst 15 år. När du besöker något av våra kontor registrerar vi direkt ditt namn, din e-postadress, dina företagsuppgifter och kontaktperson på TomTom i säkerhetssyfte och behåller dessa uppgifter under en begränsad tid efter besöket. Vi har också kameraövervakning av ingångar och kontorsutrymmen i säkerhetssyfte, och raderar dessa data inom 48 timmar såvida vi inte behöver dem under längre tid för vidare utredning.


Ansöka om ett jobb

Om du söker jobb på TomTom behöver vi några uppgifter för att påbörja ansökningsproceduren. Under den här proceduren ber vi om ditt namn, födelsedatum e-postadress, CV med utbildning och erfarenhet, personligt brev, löneanspråk och tillgänglighet. Vi kan även kontakta dig om att fylla i en kandidatenkät för att få mer information om din upplevelse. De här (sammanslagna) resultaten används för interna analyser och rapporter och sparas så länge som meddelats. För vissa lediga tjänster kan det krävas ett test, en utvärdering eller ett business case, och vi behandlar resultaten för att avgöra om du kan fortsätta till nästa steg. Vi behåller denna information enligt tillämplig policy för datalagring, såvida du inte uttryckligen har gett samtycke till någon annan lagringsperiod.

När vi erbjuder dig ett jobb kan vi be om en referens och ytterligare information för att säkerställa en smidig introduktion, såsom ID-dokument och -nummer, civilstatus, certifikat, bankuppgifter och annan information som uttryckligen efterfrågas i vår dokumentation för onboarding. Vi har utsett en tjänsteleverantör som gör en bakgrundskontroll, vilket är ytterst viktigt för att skydda vårt företag och våra kunder eftersom vi arbetar med känslig teknik och konfidentiell information. Du får mer information om den här proceduren på förhand.

Om du vill läsa om vem som har åtkomst till din information, få information om dina rättigheter och om var vi lagrar dina data kan du gå till Mer information.