Batterikabel
Ladda medan du kör
Batterikabel
Ladda medan du kör
Produktuppgifter
Slipp tänka på att ladda
Använd 12 V från motorcykelns motor för att ladda på vägen.
Kompatibla produkter
Rider 410 Premium Pack, Rider 450 Premium Pack, Rider 500, Rider 550, Rider 550 Premium Pack, ­Rider 40, ­Rider 400, ­Rider 400 Premium Pack, ­Rider 410, ­Rider 42, ­Rider 420, ­Rider 450
Har du en fråga som inte besvaras på den här sidan?