Privacy - Contacting TomTom

Kontakt

Z firmą TomTom można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu. Możemy powiązać historię pomocy technicznej i komunikacji z posiadanym kontem TomTom, a także możemy przechowywać kopie rozmów w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych przez co najmniej 15 lat. Podczas wizyty w jednym z naszych biur, dla celów bezpieczeństwa i ochrony, z góry rejestrujemy imię i nazwisko, e-mail, dane firmy oraz osobę kontaktową firmy TomTom i przechowujemy te dane przez określony czas po zakończeniu wizyty. Ze względów bezpieczeństwa korzystamy również z monitoringu CCTV wejść i pomieszczeń biurowych, jednak usuwamy te dane w ciągu 48 godzin, chyba że potrzebujemy ich dłużej do dalszych dochodzeń.

Aplikowanie o pracę

W przypadku ubiegania się o pracę w firmie TomTom potrzebujemy od aplikanta pewnych szczegółów, aby rozpocząć proces aplikacji. Podczas tego procesu prosimy o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, życiorysu zawierającego informacje o wykształceniu i doświadczeniu, listu motywacyjnego, informacji o wynagrodzeniu i dyspozycyjności. Możemy również skontaktować się z aplikantem w celu wypełnienia ankiety dla kandydatów, aby dowiedzieć się więcej o jego doświadczeniu. Te (zagregowane) wyniki zostaną wykorzystane do wewnętrznej analizy i raportowania oraz będą przechowywane przez określony przez nas okres. W przypadku niektórych wakatów może być wymagany test, ocena lub uzasadnienie biznesowe, których wyniki przetworzymy, aby zdecydować, czy kandydat może przejść do następnego etapu. Informacje te będą przechowywane zgodnie z obowiązującym systemem przechowywania danych, chyba że wyraźnie wyrażono zgodę na inny okres przechowywania.

W przypadku gdy złożymy Ci ofertę pracy, możemy poprosić Cię o referencje i dalsze szczegóły w celu zapewnienia sprawnego rozpoczęcia pracy, takie jak dokument tożsamości i numer identyfikacyjny, stan cywilny, świadectwa, dane bankowe i inne informacje, które będą wyraźnie wymagane w naszej dokumentacji dotyczącej rozpoczęcia pracy. Wyznaczyliśmy dostawcę usług do przeprowadzenia prześwietlenia kandydatów, które jest kluczowe dla ochrony naszej firmy i klientów, ponieważ pracujemy z bardzo wrażliwą technologią i poufnymi informacjami. Dalsze szczegóły dotyczące tego procesu zostaną przekazane z wyprzedzeniem.

Aby dowiedzieć się, kto ma dostęp do informacji osobowych, uzyskać informacje o swoich prawach i gdzie przechowujemy dane użytkowników, należy przejść do sekcji więcej informacji.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.