Obchod
close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Kontakt

Se společností TomTom se můžete spojit prostřednictvím e-mailu nebo chatu. Můžeme propojit historii podpory a komunikaci s vaším účtem TomTom a mohli bychom uchovat kopie konverzací za účelem ustavení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků po dobu nejméně 15 let. Když navštívíte některou z našich poboček, předem zaznamenáme vaše jméno, e-mail, údaje o společnosti a kontaktní osobu ve společnosti TomTom pro potřeby zabezpečení a bezpečnosti, a uchováme tyto údaje po omezenou dobu po vaší návštěvě. Z důvodu bezpečnosti a zabezpečení používáme také kamerový systém ke sledování vchodů a kancelářských prostor, a odstraňujeme tato data do 48 hodin, pokud je nepotřebujeme déle kvůli dalšímu šetření.


Žádost o zaměstnání

Když žádáte o zaměstnání u společnosti TomTom, potřebujeme od vás určité údaje, abychom mohli zahájit proces žádosti. Během tohoto procesu po vás budeme požadovat vaše jméno, datum narození, e-mailovou adresu, resumé s dosaženým vzděláním a absolvovanou praxí, průvodní dopis, představu o platu a dostupnost. Mohli bychom vás také požádat, abyste vyplnili průzkum uchazečů, v kterém nám poskytnete další informace o vašich zkušenostech. Tyto (agregované) výsledky budou použity pro interní analýzu a ohlašování a uchovány po stanovenou dobu. Pro některé pozice může být požadován test, posudek nebo obchodní případ. Výsledky zpracováváme, abychom rozhodli, zda můžete postoupit do dalšího kola. Tyto informace budou uchovány v souladu s platným režimem uchovávání dat, pokud jste neudělili výslovný souhlas s jiným obdobím uchovávání dat.

Když vám nabídneme pracovní pozici, mohli bychom vás požádat o doporučení a další údaje pro zajištění plynulého nástupu do zaměstnání, jako je průkaz totožnosti a rodné číslo, rodinný stav, certifikáty, bankovní údaje a jakékoli další informace, které budou výslovně vyžádány v naší nástupní dokumentaci. Ustanovili jsme poskytovatele služeb, který provádí prověřování informací nezbytné pro ochranu naší společnosti a klientů, protože pracujeme s velmi citlivými technologiemi a důvěrnými informacemi. Další informace o tomto procesu prověřování vám sdělíme hned na začátku.

Chcete-li si přečíst, kdo má přístup k vašim údajům, získat informace o svých právech a dozvědět se, kde jsou vaše údaje uložené, přejděte na část Další informace.