Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Pokud jste uživateli našich produktů nebo služeb

Pokud se domníváte, že vaše informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, nebo máte dotazy či požadavky, kontaktujte společnost TomTom na stránce http://tomtom.com/support.

Můžete také napsat na adresu:
TomTom International B.V.
Firemní zabezpečení a ochrana soukromí
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nizozemsko

Pokud se domníváte, že ostatní příjemci mimo společnost TomTom vaše informace nepoužívají za účelem, za kterým jste jim je poskytli, kontaktujte prosím tyto ostatní příjemce.


Pokud jste vládní orgán nebo orgán činný v trestním řízení

Napište prosím na adresu:
TomTom International B.V.
Firemní zabezpečení a ochrana soukromí
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nizozemsko

V případě potřeby vám poskytneme kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci.


Napište nám e-mail

Pokud se společností TomTom a jejími zaměstnanci komunikujete prostřednictvím e-mailové adresy @tomtom.com, znamená to výměnu osobních údajů. Sem patří použité e-mailové adresy, obsah zpráv, které přijímáte nebo odesíláte a metadata související s výměnou e-mailových zpráv. Společnost TomTom uchovává údaje z e-mailů, dokud existuje poštovní schránka spojená s e-mailovou adresou @tomtom.com . Naši zaměstnanci někdy uchovávají vyměněné e-maily nebo jejich části pro účely vedení záznamů nebo archivace. Společnost TomTom odstraní poštovní schránku svého zaměstnance během 3 měsíců od jeho odchodu ze společnosti. Zaměstnanci společnosti TomTom také mohou mazat jednotlivé e-mailové zprávy, které mají ve schránce. Nezávisle na tom společnost TomTom uchovává kopii všech e-mailových zpráv pro účely ustanovení, uplatnění nebo obrany proti právním nárokům, a to nejméně 15 let.


Pošlete nám rychlou zprávu

Pokud ke kontaktování společnosti TomTom a jejích zaměstnanců používáte rychlé zprávy, přímé zprávy, chat nebo podobné metody, nese to s sebou výměnu osobních údajů. Patří sem online identifikátory specifické pro používaný nástroj nebo službu, obsah konverzace a metadata související s výměnou. Naši zaměstnanci někdy uchovávají online konverzace nebo jejich části pro účely vedení záznamů nebo archivace. Nezávisle na tom může společnost TomTom uchovávat kopii obsahu konverzací a metadat pro účely ustanovení, uplatnění nebo obrany proti právním nárokům, a to nejméně 15 let, pokud k tomu existuje důvodná potřeba.


Zavolejte nám

Jestliže společnost TomTom kontaktujete telefonicky, může se stát, že konverzaci nahrajeme pro účely vzdělávání zaměstnanců a poskytnutí pokynů zaměstnancům nebo nahrávání podrobností souvisejících s obchodními transakcemi. V případech, kdy hovory nahráváme, vás předem upozorníme a nabídneme vám možnost s nahráváním nesouhlasit. Pokud však nahrávání odmítnete, může se v závislosti na okolnostech stát, že vám nebudeme moci poskytnout příslušnou službu. To vám v konkrétních případech vysvětlíme. Společnost TomTom nahrávky uchovává maximálně po dobu 3 měsíců pro instruktážní účely. Záznamy související s obchodními transakcemi uchováváme až 10 let.


Navštivte nás

Když společnost TomTom navštívíte, zaznamenáme datum a čas vaší návštěvy, společnost nebo organizaci, kterou zastupujete, e-mailovou adresu, telefonní číslo a účel vaší návštěvy ve společnosti TomTom. Informace, které nám poskytnete, budeme používat pouze v kontextu vaší návštěvy. Sem spadají i účely zabezpečení a bezpečnostní důvody. Údaje o návštěvníkovi a návštěvě jsou odstraněny tři měsíce po uskutečnění návštěvy.