Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Kontaktování společnosti TomTom

Pokud jste uživateli našich produktů nebo služeb

Pokud se domníváte, že vaše informace nejsou používány za účelem, za jakým jste je společnosti TomTom poskytli, nebo máte dotazy či požadavky, kontaktujte společnost TomTom na stránce http://tomtom.com/support.

Můžete také napsat na adresu:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nizozemsko

Pokud se domníváte, že ostatní příjemci mimo společnost TomTom vaše informace nepoužívají za účelem, za kterým jste jim je poskytli, kontaktujte prosím tyto ostatní příjemce.

Pokud jste vládní orgán nebo orgán činný v trestním řízení

Pište na adresu:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nizozemsko

V případě potřeby vám poskytneme kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci.