close

GİZLİLİK

Verilerinizi nasıl kullanıyoruz?

İlkelerimiz

TomTom, bulunduğunuz ve gitmek istediğiniz yerlerle ilgili bir üründür. Daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmaktayız. Bu nedenle, size yardımcı olabilmemiz için bazen sizin hakkınızda bazı bilgiler edinmemiz gerekir. Verilerinizi toplarken ve kullanırken gizliliğin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ederiz.

Gizliliğin özgürlük olduğunu ve verilerinizin nasıl ve kimler tarafından kullanılabileceğine sizin karar vermeniz anlamına geldiğini biliyoruz. Gizlilik İlkeleri oluşturmamızın nedeni budur:

1. Size her zaman verileriniz hakkında eksiksiz bilgi vermek

Sizden gelen veya sizin hakkınızdaki hangi verilerin kullanılacağını, neden kullanılacağını, ne süreyle kullanılacağını ve kimler tarafından kullanılacağını anlamanızı sağlayacağız.

2. Verilerinizin kontrolünü size bırakmak

Sizden gelen veya sizin hakkınızdaki verilerin size ait olduğunu kabul ediyoruz. Bu verileri sadece bize verdiğiniz ya da sizden aldığımız amaç doğrultusunda kullanmaktayız. İstediğiniz zaman yazılımımızı ve web sitelerimizi kullanarak bu uygulamaya katılabilir veya uygulamadan çıkabilirsiniz.

3. Verilerinizi korumak

Verileriniz size aittir. Bizler, elimizden gelen makul çabayı gösterip verilerinizi yanlış kişilerin eline geçmeye karşı koruyarak bunu sürdürmeyi amaçlamaktayız.


Size verdiğimiz on söz

1. Sizden gelen veya sizin hakkınızdaki hangi verilerin kullanılacağını, neden kullanılacağını, ne süreyle kullanılacağını, başka kimler tarafından kullanılabileceğini ve bunların nerede saklanacağını size bildiririz.

2. Verilerinizi sadece size açıkladığımız amaçlar doğrultusunda kullanırız.

3.Verilerinizi mümkün olduğunca az miktarda ve sadece ihtiyacımız olan süre boyunca saklarız. Verilerinize ihtiyacımız kalmadığında bunları ortadan kaldırır veya sizinle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hale getiririz.

4. Verilerinizi belirli bir amaç için kullanmak üzere izninizi istediğimizde size ayrıca bu izni geri çekme olanağı da tanırız.

5. Verilerinizi toplamak ve kullanmak için sizden izin alamamışsak ve siz de bizim bunu yapmamızı istemiyorsanız bunu bize bildirebilirsiniz. Bizler de buna göre hareket ederiz.

6. MyTomTom hesabınızla ilişkiliyse verilerinize erişmenize ve bunları düzeltmenize izin vereceğiz.

7. Verilerinizi elimizden gelen en iyi çabayı göstererek yetkisiz erişime ve istemeden kaybolmaya karşı koruyacağız.

8. Bizim adımıza size ait bilgileri kullanmak üzere başkalarına yetki verdiğimizde, politikalarımıza uygun hareket etmelerini sağlayacağız.

9. Verilerinizi başkalarıyla paylaşmamız gerektiğinde, bizi engelleyen bir yasal yükümlülük olmadıkça, ilk olarak sizden izin alacağız.

10. Verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında bize iletebileceğiniz her türlü soruyu açıkça yanıtlayacağız.


Kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi hakkında TomTom politikası

Şirketimiz, ülkenizde yürürlükte olan gizlilik kanunlarına uygun olarak faaliyet yürütmektedir. Merkezimiz Avrupa'da bulunduğundan, Avrupa gizlilik kanunları da geçerlidir. Bunlar, dünyadaki en kapsamlı kanunlar olarak kabul edilmektedir. Bu kanunlar, verilerinizin sadece bu kanunların katı koşullarının izin verdiği ölçüde kullanılmasına izin vererek size üst düzeyde koruma sağlamaktadır. Kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi hakkındaki şirket politikamız bu kanunları yansıtmakta ve bu politika dünya çapında uygulanmaktadır.

Tanımlar
Kişisel Veriler: Kimliği belirlenmiş ya da belirlenebilir olan bir gerçek kişi ("Veri konusu kişi", kullanıcı) hakkındaki her türlü bilgi; kimliği belirlenebilir kişi özellikle bir kimlik numarasına veya fiziksel, fizyolojik, ruhsal, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunmak suretiyle doğrudan ya da dolaylı olarak kimliği belirlenebilen kişidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi "işleme": Kişisel Verilerle ilgili olarak gerçekleştirilen toplama, kaydetme, düzenleme, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri yükleme, danışma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya baka şekilde kullanıma sunma, gruplandırma veya birleştirme, engelleme, silme veya imha etme gibi her türlü işlem ya da işlem grubudur.

1. TomTom, Kişisel Verileri adil ve yasalara uygun bir biçimde işler.

2. TomTom, Kişisel Verileri belirtilen, açık ve meşru amaçlar için toplar ve Kişisel Verileri bu amaçlara uygun olmayan şekillerde işlemez.

3. TomTom, Kişisel Verilerin toplandıkları ve/veya işlendikleri amaçlar açısından yeterli, ilgili ve aşırı olmayan bir şekilde olmasını sağlar.

4. TomTom, Kişisel Verilerin doğru ve gereken yerlerde güncel olmasını sağlar.

5. TomTom, Kişisel Verileri kullanıcılarının kimliği, Kişisel Verilerin toplanma veya işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre açık olmayacak bir biçimde tutar.

6. TomTom, Kişisel Verileri sadece aşağıdaki koşullarda işler:
    a) kullanıcının belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde izin vermiş olması veya
    b) veri işlemenin, kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmeyi yürütmek veya bir sözleşmeyi imzalamadan önce kullanıcının isteği üzerine gereken adımları atmak için gerekli olması veya
    c) veri işlemenin, TomTom'un tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uyum için gerekli olması veya
    d) veri işlemenin, TomTom'un meşru menfaatleri için gerekli olması; ancak başta gizlilik hakkı olmak üzere kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine yönelik menfaatler, söz konusu menfaatlerin üzerindedir.

7. TomTom, ırk veya etnik kökenleri, siyasi görüşleri, dini veya felsefi inançları, sendika üyeliğini açığa çıkaran ya da sağlık veya cinsel yaşamla ilgili olan Kişisel Verileri işlemekten kaçınır.

8. TomTom, 13 yaşından küçük kişiler hakkındaki Kişisel Verileri işlemekten kaçınır.

9. TomTom, Kişisel Verilerin adil şekilde işlenmesini sağlamak için kullanıcılarına şu konularda bilgi verir
    a) Veri işlemenin amacı;
    b) İlgili Kişisel Verilerin kategorileri;
    c) Kişisel Verilerin alıcılarının kategorileri;
    d) Kişisel Verilere nasıl erişileceği ve bunların nasıl düzeltileceği.

10. TomTom, özellikle veri işleme kapsamında Kişisel Verilerin bir ağ üzerinden iletildiği durumlarda Kişisel Verileri istemeden ya da yasadışı imha edilmeye, istemeden kaybolmaya, değiştirilmeye, yetkisiz kişilerce açıklanmaya veya erişilmeye ve diğer her türlü yasadışı şekilde işlenmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygular. TomTom bunun için bu önlemlerin uygulanmasıyla ilgili en son teknolojileri ve maliyetleri dikkate alarak veri işleme ve korunacak Kişisel Verilerin niteliği sebebiyle ortaya çıkan riskler açısından uygun bir güvenlik düzeyi sağlar.

11. Veri işlemenin TomTom adına yapılması halinde TomTom, yapılacak işleme yönelik teknik güvenlik önlemleri ve organizasyonel önlemler açısından yeterli garantiler sağlayan bir işlemci seçer ve bu önlemlere uyulmasını garanti eder. Bu gibi durumlarda TomTom, veri işleme faaliyetinin işlemciyi denetleyiciye karşı bağlayıcı kılan ve özellikle aşağıdaki hususları kapsayan bir sözleşme kapsamında yürütülmesini sağlar:
    a) İşlemci sadece TomTom'dan gelen talimatlar üzerine çalışır;
    b) İşlemci, madde 10) hükümlerine tabidir.

12. İlke olarak TomTom, Kişisel Verileri Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde işler. Kişisel Verilerin TomTom tarafından ya da TomTom adına AEA dışına aktarılması ya da AEA dışında işlenmesi durumunda TomTom, bireylerin gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili uygun önlemleri alır ve bu hakların kullanılması açısından uygun sözleşme hükümleri ya da yasal bağlayıcılığı kabul edilen başka türlü enstrümanlar uygular.

13. TomTom'un bilgileri uzakta depolaması veya kullanıcının bir cihazında depolanmış durumdaki herhangi bir veriye erişim kazanması durumunda TomTom, ilgili kullanıcıya veri işlemenin amaçları hakkında net ve kapsamlı bilgiler vererek bu kişinin onayını alır. Bu, TomTom’un sadece bir iletişimin elektronik iletişim ağı üzerinden iletilmesi amacıyla ya da sadece TomTom’un kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir hizmeti sunması için gereken durumlarda teknik depolama kullanmasını veya erişim sağlamasını engellemez.


Topladığımız veriler

Sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda veriler toplanmaktadır. Tam olarak ne tür verilerin toplandığı kullandığınız öğeye ve bunu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Genel olarak topladığımız ve kullandığımız veriler 3 kategoriye ayrılmıştır:

Sizin sağladığınız veriler

Bunlar, sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanırken sizin girdiğiniz verilerdir. Örnek olarak adınız, e-posta adresiniz, girdiğiniz arama terimleri, adresiniz, favori konumlarınız, telefon numaranız, girdiğiniz harita hatası raporları ve hız kamerası raporları, boyunuz, kilonuz, cinsiyetiniz, yaşınız vb. sayılabilir. vb.

Sensörler aracılığıyla toplanan veriler

Ürünlerimizin birçoğu bir veya daha fazla sensörle donatılmıştır ya da üzerinde çalıştıkları cihazın sensörlerini kullanmaktadır. Sensör örnekleri arasında GPS alıcılar, Wi-Fi veya Bluetooth alıcıları, kameralar, mikrofonlar, G kuvveti sensörleri, kalp atış hızı sensörleri ve dokunmatik ekranlar sayılabilir. Bu sensörler etkinleştirildiklerinde otomatik olarak veri toplar. Toplanma amaçlarına bağlı olarak bu veriler, sizi veya cihazınızı tanımlayan verilerle birlikte daha sonra TomTom'a veya başka taraflara gönderilebilir.

Meta veriler

Bu terim, TomTom sitelerini, ürünlerini veya servislerini kullandığınız sırada toplanan veya otomatik olarak oluşturulan veriler için kullanılır. Birçok durumda meta veriler sizin bir bilgi işlem cihazı kullanmanız veya İnternet gibi bilgisayar ağları üzerinden veri iletmenize özgü olarak toplanır veya oluşturulur. Bu tür veriler arasında arayüz ve başka cihaz kullanımları, IP adresleri, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, Wi-Fi ve Bluetooth MAC adresleri, tanımlama bilgileri ve bilgisayar aktivitesi kayıtları sayılabilir.


Diğer taraflardan aldığımız veriler

Üçüncü taraflardan kendi sorumlulukları altında ve kendi gizlilik politikalarına uygun şekilde toplayıp bizimle paylaştıkları verileri alırız. Bu verileri, kendi gizlilik ilkelerimize ve politikamıza da uyarak bu üçüncü tarafların bu verilerle yapmamıza izin verdikleri şeyler sınırlamasına uygun şekilde kullanırız. Örneğin cep telefonu kullanıcılarından, çevrimiçi haritalarımızın veya trafik ve seyahat hizmetlerimizin yüklü olduğu iş filolarından ve araçlardan gerçek zamanlı konum, hız, sensörler ve diğer araç ve cihazlar hakkında bilgiler alırız. Bu verileri, yalnızca sizinle bağlantısı kurulamayacağından emin olduktan sonra kullanırız.

Diğer taraflarla iletişim kurduğunuzda (örneğin web sitelerini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamalarını kullandığınızda) da onlardan sizin hakkınızda veriler alırız. Bu veriler IP adreslerinizi, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, reklam tanımlayıcıları, Wi-Fi ve Bluetooth MAC adreslerini, tanımlama bilgilerini ve diğer bilgisayar aktivitesi kayıtlarını ve ayrıca davranış, ilgi alanı ve demografi göstergelerinizi içerebilir.


MyTomTom hesabı

TomTom, MyTomTom hesabınızı kullanarak indirilebilir içeriğe, abone olduğunuz veya etkinleştirdiğiniz servislere, yazılım yükseltmelerine ve web sitemizin kayıt gerektiren bölümlerine erişmenizi sağlar. MyTomTom hesabınız ayrıca ekstra ürünler almak istediğinizde ve size sunduklarımızı size özel hale getirmek amacıyla da kullanılmaktadır. TomTom'un MyTomTom hesabınızı kullanma şekli aynı zamanda kullandığınız yazılıma, cihaza veya sisteme de bağlıdır.

MyTomTom hesabınızı oluşturmak için en azından adınızı ve e-posta adresinizi belirtmeniz ve bir şifre seçmeniz gerekmektedir. TomTom, MyTomTom hesabı bilgilerinizi gizli tutmanızı ve başka bir yerde kullanmadığınız bir şifre kullanmanızı önerir.

E-posta adresinizi MyTomTom hesabınıza kayıtlı ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi göndermek üzere zaman zaman kullanabiliriz. Bunu·yalnızca·ürününüzü·güvenli,·emin·bir·şekilde,·kesintisiz·olarak·kullanabilmeniz·için bilmeniz gereken·güncellemeler olduğunda veya sizinle iletişim kurmamız hukuki açıdan gerekirse yaparız.

MyTomTom hesabınızı kullanarak ayrıca TomTom'dan Haberler e-postalarına abone olabilir, TomTom'dan ve seçtiğimiz diğer markalardan en son haberleri, ürün bilgilerini ve özel teklifleri alabilirsiniz. Aldığınız e-postalardaki uygun bağlantıyı tıklayarak TomTom'dan Haberler e-postalarını almayı dilediğiniz zaman bırakabilirsiniz.

MyTomTom hesabınızı silmek isterseniz lütfen tomtom.com/support adresini ziyaret edin.

Talimatlarımıza göre bizim sorumluluğumuz altında çalışmadıkları sürece veya yasal süreçleri takiben açıkça ya da hukuki olarak paylaşılması gerekmediği sürece MyTomTom hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşılmayacaktır.


Servis yönetimi ve geliştirme

TomTom, hizmetlerimizi nasıl ve ne zaman kullandığınızı belirten bilgileri saklar. Bunlara kullandığınız cihazla ilgili bilgiler ve konumlar, rotalar, hedefler ve arama sorguları gibi hizmeti kullanırken edindiğimiz bilgiler dahildir. TomTom bilgileri dolandırıcılık ve kötüye kullanımı tespit etmek, kullanım raporları oluşturmak ve servislerini iyileştirmek amacıyla teknik tanılama için kullanır. Bilgiler yalnızca bu amaçlar için saklanır ve sınırlı bir süreden sonra yok edilir. TomTom, bu bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edemez ve tespit etmeye çalışmaz. TomTom, bilgileri yetkisiz erişimden korumak amacıyla endüstri standartlarına uygun güvenlik yöntemleri uygular. TomTom, yasal bir süreci takiben kanun tarafından açık bir şekilde emredilmediği sürece kimsenin bilgilere erişmesine veya bilgileri diğer amaçlar için kullanmasına izin vermez.