close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

TomTom-programvaran använder din position

TomTom-programvaran använder positionsinformation från din enhet för att fungera som den ska. 

En del funktioner i TomToms programvara måste skicka denna positionsinformation till TomTom. Programvaran skickar också information om ditt MyTomTom-kontonamn, identifierar din enhet, skickar information om hur du använder programvaran och information du anger. 

Med vissa funktioner kan du även skicka information, bland annat din plats och vem du är, till andra, till exempel vänner, familj eller personer i din kontaktlista eller till sociala medier. 

Vi behöver ditt tillstånd innan vi kan använda din information och aktivera dessa funktioner.

Vi använder informationen så att vi kan göra följande:
• Skicka information till din enhet som är relevant för den plats där du befinner dig.
• Skicka information som du väljer att skicka om dig själv eller din plats när du använder en specifik funktion.
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, men bara efter att vi har kontrollerat att uppgifter inte kan kopplas tillbaka till dig.

Informationen skickas via internet. Beroende på enhet används den egna anslutningen, anslutning via en smartphone eller datorns internetanslutning när du ansluter enheten till den. Om ingen internetanslutning är tillgänglig sparas informationen på enheten på ett säkert sätt och skickas senare.

Välja vad som ska göras

Du kan välja att skicka information eller sluta skicka information när som helst med hjälp av inställningarna i TomTom-programvaran på enheten. Om information finns sparad på enheten tas den bort om du väljer att sluta skicka information till TomTom.

Förstöra information om dina förflyttningar

Inom 24 timmar efter att du har stängt av din enhet eller app förstör TomTom automatiskt och oåterkalleligt data som skulle kunna identifiera dig eller din enhet från de platsdata som vi fått.

För Traffic, Fartkameror och Farozoner kommer vi att ta bort information inom 20 minuter efter du har slutat använda tjänsten genom att stänga av din enhet eller app. Vi vet inte var du har varit och kan inte berätta det för någon annan, även om vi på något sätt tvingades.

Denna nu anonyma information används för att förbättra TomToms produkter och tjänster, som t.ex. TomTom-kartor, Traffic, produkter som baseras på trafikmönster och medelhastighet som körts, och för sökfrågor för att informera företag om hur väl deras information har tagits emot. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag.

För att skapa rapporter på antalet användare med TomTom Places Lokal sökning och att fastställa allmän användningsfrekvens, lagrar TomTom separat information om när enheten använde TomTom Places Lokal sökning under ett år.

Tack och vårt löfte till dig

Om du väljer att låta TomTom använda informationen hjälper du till att göra bilkörningen bättre, framför allt genom förbättring av kartor och trafikflöden och minskning av bilköer. Tack.

Vi kommer inte att ge någon annan tillgång till den information som vi samlar in eller använda den för något annat ändamål, om det inte uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.


TomToms Traffic- och resetjänster

Det här avsnittet gäller följande TomTom-tjänster:
    • Traffic
    • Fartkameror
    • Farozoner
    • Väder
    • Lokal sökning
    • Intressepunkter
    • Bränsle-/laddningsställen
    • Parkering
    • Map Share
    • Kartor i realtid

Om du prenumererar på och använder TomTom-tjänster, skickar TomTom-programvara information till TomTom, inklusive följande:
    • Uppgifter som identifierar din enhet och MyTomTom-kontonamn
    • För Traffic, Fartkameror och Farozoner: information om rutter och positioner som kontinuerligt samlas in och skickas med jämna mellanrum
    • För Väder, Bränsle-/laddningsställen och Parkering: din position eller positionen du anger
    • För sökfrågor: din plats eller den plats du anger, frågan och hur du använder den
    • För Fartkameror och Farozoner: rapporter du skickar
    • För Map Share: rapporter du skickar
    • För kartor i realtid: din plats

Vi behöver din tillåtelse för att samla in och använda din information. Om du inte ger oss din tillåtelse skickas ingen information till TomTom, men du kan inte använda TomTom-tjänster eftersom vi behöver veta din plats för att kunna skicka information och sökresultat som är relevant för din position. Vi använder också informationen för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, men först efter vi har gjort att så den inte kan kopplas tillbaka till dig på något sätt.

Obs! Varken längd eller slutdatum för ditt tjänsteabonnemang förändras om du inte tillåter att din information skickas.

Rapportera fartkameror och farozoner

När du prenumererar på tjänsterna TomTom Fartkameror och Farozoner kan du rapportera platser för fartkameror och farozoner.

Dina rapporter, som innehåller platsinformation, skickas till TomTom och kopplas till din enhet eller MyTomTom-kontot så länge kontot finns kvar. TomTom använder sedan informationen för att förbättra tjänsterna Fartkameror och Farozoner.


MyDrive

Dina data och MyDrive

MyDrive sparar dina data hos TomTom. Dina data inkluderar inställningar, preferenser, favoritplatser och destinationer som du har planerat rutter till. När du aktiverar MyDrive blir den här informationen automatiskt tillgänglig på alla enheter och appar som du har godkänt. Endast enheter och appar som du godkänner för MyDrive, och andra personer du har godkänt att dela data med har tillgång till dina data. För att godkänna enheter och appar som du vill använda med MyDrive loggar du in med ditt MyTomTom-konto eller ett konto från en leverantör som stöds. MyDrive behåller en referens till alla dina enheter och appar som associeras med ditt TomTom-konto. MyDrive har inte tillgång till lösenordet för ditt konto.

När du avaktiverar MyDrive på en enhet eller app kommer förändringar av dina data inte längre att synkroniseras till den enheten eller appen. Informationen i MyDrive kommer att förbli tillgänglig via MyDrive tills du uttryckligen tar bort den, t.ex. via TomToms webbplats eller med hjälp av enheter och appar som stöder radering.

Endast om du ger oss behörighet och efter att vi har kontrollerat att den inte kan kopplas till dig på något sätt, använder vi på TomTom också informationen från ditt konto för att förbättra våra produkter och tjänster. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag. Du kan ge och dra tillbaka ditt godkännande när som helst med hjälp av inställningarna i TomTom-programvaran på enheten.

Om du väljer att låta TomTom använda informationen hjälper du till att göra bilkörningen bättre, säkrare och roligare. Tack.

MyDrive kan också bli tillgängligt för dig under ett annat namn på enheter och appar du godkänner men som inte levereras till dig av TomTom. Hur dina data i MyDrive därefter används beror på hur varje enskild enhet och app fungerar och styrs av sekretesspolicyn och villkoren för leverantören av enheten eller appen. TomTom kan inte påverka detta.

Förutom att lagra dina data i MyDrive registrerar TomTom hur enheterna och apparna du godkänt har använt MyDrive under en period av tre månader. Den här informationen används för att skapa aggregerad användarstatistik och för teknisk diagnostik.

Dina data lagras i EU och lyder under europeiska dataskyddslagar. TomTom tillämpar säkerhetsmetoder som baseras på branschstandarder för att skydda din information mot obehörigt intrång medan den lagras i MyDrive och medan den skickas till och hämtas från dina enheter och appar.

Vi kommer inte att ge någon annan tillgång till din information i MyDrive eller använda den för något annat ändamål, om det inte uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.


Kartor och kartläggningsbilar

Rapportera kartkorrigeringar

Om du använder Map Share kan du göra kartkorrigeringar och rapportera kartfel. Dina korrigeringar, som innehåller platsinformation, skickas till TomTom och kopplas till din enhet eller MyTomTom-kontot så länge kontot finns kvar. TomTom använder rapporterna för att förbättra TomTom-kartorna.

Mobila kartläggningsbilar

(Avsnittet uppdaterades december 2018)

Vägar ändras varje dag. För att hålla TomToms kartor uppdaterade samlar vi in information om dessa förändringar via olika källor. En av dessa källor är TomToms mobila kartläggningsbilar. Dessa bilar är utrustade med 360 graders kameror, mycket noggranna GPS-mottagare och andra givartekniker som samlar in information.

TomTom använder endast bilder och annan information vi samlar in (till exempel data som rör vägars och byggnaders form) för att förbättra TomTom-kartorna. Om bilder överförs till länder utanför EU skyddar TomTom dem på bästa möjliga sätt via officiella säkerhetsåtgärder som EU:s modellavtal. TomTom raderar bilder som inte längre behövs för produktion och förbättringar av TomTom-kartor. Vi publicerar inte några bilder eller annan information online eller gör dem tillgängliga på annat håll. Vissa bilder görs tillgängliga för tredje part under ett licensavtal som begränsar användning och förbjuder publicering.

TomTom eller dess partners suddar ut delar av bilder som skulle kunna leda till identifiering av individer (till exempel ansikten och registreringsskyltar) eller tillämpar andra åtgärder enligt lokala föreskrifter för att skydda personuppgifter innan bilderna görs tillgängliga för tredje part. TomTom använder säkra dataöverföringsmetoder för att göra bilder tillgängliga för avtalsbundna tredjepartsföretag om de begär det. Tredjepartsföretag använder vanligtvis bilderna för sina egna interna affärssyften som vägarbete eller vägunderhåll.

Kontakta din lokala TomTom-kundtjänst om du har frågor kring det här.

Klicka här för insamlingsplaner.


Övrig användning av din platsinformation

På mobiltelefoner och surfplattor

Du bör vara medveten om att när du använder din mobiltelefon för att ansluta enheten till internet, kan din mobiltelefon köra operativsystemet eller andra appar eller använda kommunikationsnät, som samlar in, överför eller lagrar personuppgifter och platsinformation. TomTom kan inte påverka detta. För mer information, läs informationen och inställningarna du fått av din mobiloperatör och återförsäljarna av din enhet och apparna.

På enheter med inbyggda anslutningsfunktioner

När den är aktiverad använder enheten ett mobilt nätverk som i sig innehåller platsinformation om din enhet. Nätverksoperatören kan enligt lag vara tvungen att samla in platsinformationen i brottsbekämpningssyfte, något som TomTom inte kan påverka.