close

SEKRETESS OCH DIN INFORMATION

Hur vi använder dina uppgifter

Våra principer

TomTom handlar om där du är och vart du vill komma. Vi hjälper dig att uppnå mer. Så för att hjälpa dig kan det ibland bli nödvändigt att få reda på några saker om dig. När vi samlar in och använder dina data är vi helt medvetna om att du värdesätter din integritet.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har etablerat våra sekretessprinciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data

Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.

2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data

Vi anser att data från eller om dig ska tillhöra dig. Vi använder dem bara för de ändamål för vilka du har tillhandahållit dem till oss eller för de ändamål vi samlade in dem från dig. Du kan när som helst välja att sluta använda eller börja använda vår programvara och våra webbplatser.

3. Vi skyddar dina data

Dina data är dina. Vi gör det genom att skydda dem från att falla i fel händer så långt vi rimligen kan.