Butik
close

Immateriell egendom

Läs mer om vad som är TomToms skyddade information och ta reda på riktlinjerna för korrekt användning av TomToms varumärken, logotyper och upphovsrätt.

Immateriell egendom

TomToms innovativa grepp på navigeringsteknik skyddas av olika immateriella egendomsrättigheter, t.ex. patent, varumärken och upphovsrätt.

TomTom International B.V. ("TomTom") och dess dotterbolag är en grupp som grundats av innovativa personer och som fortsätter växa och utvecklas baserat på intellektet och kreativiteten hos ett stort antal tekniker och forskare. Till följd av detta äger vi en mängd olika patent, varumärken och upphovsrättigheter. De underbygger TomTom-verksamhetens insatser för att skilja sig från konkurrenterna.

"TomTom" är ett registrerat varumärke som tillhör TomTom International BV. Alla våra varumärken, handelsnamn och trade dress är värdefulla tillgångar som tillhör TomTom och som är mycket viktiga för att skydda vår varumärkesidentitet. (Vid användning av märkena i publikationer ska TomTom-namnet användas i kombination med tillämplig allmän term.)

Om inget annat anges är den patenterade tekniken, upphovsrättigheter, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella egendomsrättigheter i all programvara och innehåll i våra produkter, webbplats och kampanjmaterial, egendomsrättigheter som tillhör TomTom eller TomToms dotterbolag. Användning av vår immateriella egendom är exklusivt förbehållen TomTom samt dess officiella återförsäljare och licensinnehavare. Användning av TomTom-varumärket och/eller material (utom efter uttryckligt skriftligt tillstånd från TomTom) är strängt förbjuden.

TomTom har särskilda riktlinjer för användning av dess immateriella egendom. Om du vill använda något av TomToms varumärken eller bilder i kampanj-, instruktions- eller referensmaterial eller har frågor gällande användning av TomTom-varumärket, material som omfattas av upphovsrätt eller patent, skickar du en detaljerad skriftlig begäran till Legal@tomtom.com.

Skicka inte idéer eller affärsförslag som ingen bett om till den här e-postadressen. De kommer inte att behandlas.