Butik
close

Riktlinjer för användning av TomToms varumärken och upphovsrätt

Riktlinjer för parter som vill använda TomToms varumärken, logotyper och upphovsrätt

Rätt användning av "TOMTOM"-varumärket

1. Varumärken är substantiv som används för att beskriva det allmänna namnet på en produkt eller tjänst.
2. Varumärket måste visas framför det tillämpliga allmänna namnet på en produkt eller tjänst.
      a. Rätt: Jag använder en TomTom-navigeringsenhet.
      b. Inte rätt: Jag använder en TomTom. 
3. Använd inte TomTom-varumärken i genitiv- eller pluralform.

Logotyper

Använd inte TomToms "handlogotyp" eller andra TomTom-logotyper, -ikoner eller -symboler på eller i samband med produkter, kampanjmaterial eller förpackningar utom efter en uttrycklig skriftlig redogörelse från TomTom.

Domännamn

Våra domännamn är valda med omsorg som stöd för vår närvaro på internet. Våra domännamn omfattar våra varumärken/handelsnamn eller en kombination av de här märkena/namnen. Du får inte använda ett identiskt eller praktiskt taget identiskt TomTom-varumärke som en domän på andra nivån.

Trade dress

TomTom använder karakteristiska förpackningar, webbdesign, logotyper, färgkombinationer och typsnitt som inte får imiteras.

Kompatibilitet

Produktutvecklare får använda TomTom som referens på förpackningar eller kampanjmaterial i syfte att beskriva att produkten är kompatibel med en TomTom-produkt under följande förhållanden:
    a. TomTom används inte som ett substantiv;
    b. TomTom är inte en del av produktnamnet;
    c. TomTom är inte en del av företagsnamnet;
    d. Referensen till TomTom skapar inte en känsla av anslutning, sponsorskap eller falsk anknytning till TomTom;
    e. Produkten fungerar tillsammans med den angivna TomTom-produkten.

Copyright

Upphovsrätt till TomToms produkter och tjänster, inklusive kartor, bilder, text och design ("innehåll") tillhör TomTom och dess dotterbolag. Om inget annat anges får du bara kopiera, ändra, distribuera, visa licens om du har uttryckligt skriftligt tillstånd.

Följande copyrightmeddelande ska gälla alla TomTom-produkter:

“© 1992 – 2020 TomTom. Med ensamrätt. Detta material är patenterat och föremål för upphovsrättsligt skydd, databasrättighetsskydd och andra immateriella rättigheter som ägs av TomTom eller dess leverantörer. Användningen av detta material är i enlighet med villkoren i ett licensavtal Kopiering eller bifogande av materialet utan ägarens tillstånd innebär straffrättsligt och civilrättsligt ansvar.”