Privacy - Drive

Allmän information

TomToms produkter och tjänster för navigering behöver platsdata och annan information för att fungera korrekt. I det här avsnittet förklarar vi vilken slags information TomTom samlar in och hur vi använder den.

Enheter och mobiltelefoner kan köra programvara för operativsystem eller andra appar, eller utnyttja kommunikationsnätverk som också tar emot och överför personlig information och platsinformation. När enheten är aktiverad använder den ett mobilt nätverk som spårar information om var din enhet befinner sig. Nätverksoperatören kan enligt lag vara tvungen att behålla dessa platsdata i brottsbekämpande syfte. TomTom kan inte påverka detta. Du kan be din mobiloperatör om mer information.

Om du vill läsa om vem som har åtkomst till din information, få information om dina rättigheter och om var vi lagrar dina data kan du gå till mer information.

Plats- och resedata

TomToms produkter och tjänster har funktioner som behöver platsinformation från din enhet för att fungera korrekt. Din plats kan fastställas med satellit, mobil, Wi-Fi, Bluetooth eller andra nätverksbaserade positioneringsmetoder. Vi samlar in dina platsdata och annan personlig information i olika syften som vi förklarar nedan.

 • Platstjänster i realtid och produktförbättring via crowdsourcing
  Första gången du använder en TomTom-produkt, som en navigator eller abonnemang på en app eller tjänst, får du ett meddelande som ber om din tillåtelse att skicka din platsinformation till TomTom. Om du väljer att dela platsdata med TomTom kan vi skicka realtidsinformation som är relevant för den plats där du befinner dig, såsom trafikinfo så att du kan välja en alternativ rutt runt en trafikstockning längre fram.

  Om vi inte har ditt godkännande kan vi inte erbjuda realtidsfunktioner, såsom våra realtidskartor och trafiktjänster. TomToms produkter kan även skicka kontouppgifter, enhetsinformation och uppgifter som du anger, såsom namn och e-postadress, eller väljer att skicka om dig själv eller din plats. Vissa funktioner gör också att du kan dela personlig (plats)information med andra, till exempel vänner, familj, kontaktlistor eller på sociala medier. Informationen överförs vanligtvis via en enhetsanslutning, din smartphones anslutning eller datorn när du ansluter en enhet till den. Om ingen internetanslutning är tillgänglig sparas informationen på enheten på ett säkert sätt och laddas upp senare.

  Du kan när som helst ändra status för behörighet via programvarans integritetsinställningar. Observera att du kanske behöver ändra systeminställningarna för en mobil enhet för att avbryta bakgrundsåtkomst till dina platsdata. När information lagras på enheten kommer den att raderas när du väljer att sluta skicka information till TomTom.

  Vi använder också platsdata för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, efter att vi säkerställt att informationen inte kan spåras direkt till dig. Vi använder olika tekniker för att skydda din identitet, som kryptering och tillfälliga slumpvisa identifierare, för att förhindra att platsinformation enkelt kan spåras tillbaka till dig eller din enhet. TomTom raderar automatiskt och oåterkalleligt data som kan identifiera dig eller din enhet inom 24 timmar efter att du stängt av enheten eller appen. Vi vet inte var du har varit och kan inte berätta det för någon annan, även om vi på något sätt skulle bli tvingade att göra det. Vi kopplar aldrig platsdata till ditt TomTom-konto eller någon annan information som identifierar dig direkt. Vi säljer inte heller dina platsdata – våra produkter är 100 % annonsfria.

  Genom platsfeedback från vår kundcommunity kan vi använda anonymiserad (plats)information för att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster, exempelvis våra kartor, trafiktjänster, inklusive tjänster kopplade till trafikhändelser (i realtid), fartkameror, väder, laddstationer, bränslepriser, faror på vägen och parkering.

  Dina anonymiserade data bearbetas vidare så att TomTom-produkter kan inkludera aggregerat, anonymiserat innehåll baserat på trafikmönster, aggregerade förarprofiler, genomsnittlig körhastighet och förarinput som sökfrågor och rapporterade stängda vägar. Exempelvis är vårt Traffic Index om trafikstockningar i storstäder byggt med element som härletts från dina resedata, och vår beräkning för trafikinformation i realtid kombinerar aggregerade, anonymiserade trafikdata med historiska data och externa datakällor. Produkterna och tjänsterna används även av myndigheter och företag.

 • Reseinformation för att förbättra din upplevelse
  Med vissa TomTom-produkter kan du tillåta att TomTom använder viss information om dig som hjälper oss att analysera körmönster och beteende över längre tidsperioder. Den här reseinformationen innefattar klockslag, plats, riktning och andra beteendedata och samlas in regelbundet efter att du gett ditt godkännande. Din enhet genererar slumpvis en identifierare som är förknippad med den reseinformation som skickas till TomTom med regelbundna intervaller. Reseinformationen är inte kopplad till personuppgifter som visar vem du är för TomTom, och vi försöker inte identifiera dig. Vi tillämpar olika tekniker och säkerhetsåtgärder för att skydda din reseinformation mot obehörig åtkomst. Vi använder din reseinformation för att skapa aggregerade, kontextuella förar- och beteendeprofiler utan att identifiera dig. ”Kontextuell” innebär att vi söker efter användarupplevelser inom en viss kontext, exempelvis ”användare i förarprofil X kanske också gillar appfunktionen Z”.

  Du kan när som helst ändra status för behörighet i produktinställningarna eller på din enhet. Om du slutar skicka reseinformation raderas den slumpmässigt genererade identifieraren automatiskt på din enhet och reseinformation skickas inte längre till TomTom.

 • Aktiv feedback
  Du kan informera TomTom om vad som händer på vägen genom att aktivt rapportera trafikolyckor, faror, vägarbeten, fartkameror, farozoner, hastighetsbegränsningar, kartfel och annat. Dina rapporter inkluderar platsinformation som GPS-positionen för ett kartfel eller ett trafiktillbud och kan sparas tillsammans med information som är kopplad till din enhet eller länkad till ditt TomTom-konto. Vi använder denna feedback för att förbättra våra produkter. TomTom visar endast information som inte kan identifiera en individ i vägrelaterade uppdateringar för andra användare. Ibland körs den här funktionen genom programvara från tredje part. Var medveten om att du kanske delar dina data med tredje part när du använder den här funktionen. TomTom kan inte påverka hur tredje part använder dina data. Läs respektive sekretesspolicy för mer information.

  TomTom använder pushnotiser för att dela feedback med dig, exempelvis för att skicka uppdateringar om väg- och trafikförhållanden. Du kan inaktivera detta i inställningarna eller via din enhet. När du skriver en recension online om din upplevelse kan vi använda dessa data för att ge ytterligare feedback.

 • Onlinesökning
  TomToms produkter kan innehålla inbäddad programvara från TomTom-kartors API:er eller SDK:er. Vi använder slumpmässiga sessionsidentifierare för att förbättra kvaliteten på våra kart-API:er genom att analysera sökfrågor och sökresultat kopplade till en unik interaktion. Den här informationen hjälper oss att till exempel visa relevanta intressepunkter inom ett visst område och förbättra sökningen. Men vi känner inte igen dig när du börjar en ny session, vi skyddar dina data och kan inte koppla data som sökfrågor, platsinformation eller destinationer direkt till dig baserat på den information vi har.

 • Funktioner
  Vissa produktfunktioner sparar information i enheten, som hem- och jobbadress, favoritdestinationer och senaste destinationer eller röstdata, för att underlätta nya sökningar. TomTom har inte åtkomst till dessa data, och du kan radera dem genom produktens inställningar.

MyDrive

MyDrive är en TomTom-produkt som sparar dina inställningar, preferenser, favoritplatser och destinationer för dina planerade rutter. När du aktiverar MyDrive blir den här informationen automatiskt tillgänglig på alla enheter och appar som du har godkänt. Du kan ge behörighet till andra också. Du kan ställa in och ändra behörigheten via ditt TomTom-konto eller med ett konto från en leverantör som stöds. MyDrive sparar referenser till alla enheter eller appar som är kopplade till ditt konto och har inte åtkomst till dina lösenord.

När du inaktiverar MyDrive på en specifik enhet kommer ändringar i dina data, till exempel en planerad rutt via en annan enhet, inte längre att synkroniseras till den enheten. Dina data i MyDrive förblir tillgängliga via MyDrive tills du själv tar bort dem via Mydrive.tomtom.com eller med hjälp av enheter och appar som har stöd för radering. MyDrive-data lagras på ett säkert sätt inom EU, och förutom serviceleverantörer som behandlar dessa data enligt avtalade skyddsåtgärder kommer TomTom inte att ge någon annan part tillgång till MyDrive-data, eller använda dem i något annat syfte än vad som förmedlats till dig, såvida vi inte enligt lag beordrats att göra detta.

Med ditt godkännande, och efter att vi har säkerställt att data inte längre är kopplade till dig, kan TomTom använda MyDrive-data för att förbättra våra produkter och tjänster. Du kan läsa mer i avsnittet Hjälp oss bli bättre. Du kan när som helst ändra status för godkännande i integritetsinställningarna. TomTom sparar register över MyDrive-åtkomst av behöriga enheter och appar under en begränsad tid, för att använda denna information för teknisk diagnostik och samlad statistik och rapporter.

Om tredje parter, till exempel biltillverkare, väljer TomTom som tjänsteleverantör för att leverera MyDrive som en del av tjänsteutbudet till sina kunder, gör dessa parter MyDrive tillgänglig under sitt eget märke genom sina enheter och appar. Dessa tredje parter tar fullt ansvar för insamling och användning av data när de tillhandahåller tjänster, enheter eller appar i enlighet med sina sekretesspolicyer. TomTom får bara använda dessa data inom de gränser som dessa tredje parter har angett och i enlighet med avtalen.

Kartor och kartläggningsbilar

Rapportera kartkorrigeringar

Om du använder Map Share kan du göra kartkorrigeringar och rapportera kartfel. Dina korrigeringar, som innehåller platsinformation, skickas till TomTom och kopplas till din enhet eller MyTomTom-kontot så länge kontot finns kvar. TomTom använder rapporterna för att förbättra TomTom-kartorna.

Mobila kartläggningsbilar

Vägar ändras varje dag. För att hålla TomToms kartor uppdaterade samlar vi in information om dessa förändringar via olika källor. En av dessa källor är TomToms mobila kartläggningsbilar. Dessa bilar är utrustade med 360 graders kameror, mycket noggranna GPS-mottagare och andra givartekniker som samlar in information.

TomTom använder endast bilder och annan information vi samlar in (till exempel data som rör vägars och byggnaders form) för att förbättra TomTom-kartorna. Om bilder överförs till länder utanför EU skyddar TomTom dem på bästa möjliga sätt via officiella säkerhetsåtgärder som EU:s modellavtal. TomTom raderar bilder som inte längre behövs för produktion och förbättringar av TomTom-kartor. Vi publicerar inga bilder eller någon annan information online. Vissa bilder görs tillgängliga för tredje part under ett licensavtal med vissa användningsbegränsningar.

TomTom eller dess partners suddar ut delar av bilder som skulle kunna leda till identifiering av individer (till exempel ansikten och registreringsskyltar) eller tillämpar andra åtgärder enligt lokala föreskrifter för att skydda personuppgifter innan bilderna görs tillgängliga för tredje part. TomTom använder säkra dataöverföringsmetoder för att göra bilder tillgängliga för avtalsbundna tredjepartsföretag om de begär det. Dessa tredjepartsföretag använder vanligtvis bilderna för sina verksamhetsändamål, som vägarbete eller vägunderhåll, och på sitt eget ansvar.

Kontakta din lokala TomTom-kundtjänst om du har frågor kring det här.

Klicka här för insamlingsplaner.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.