Privacy - Drive

Informacje ogólne

Produkty i usługi nawigacyjne TomTom potrzebują danych o lokalizacji oraz innych informacji do prawidłowego działania. W tej części wyjaśniono, jakie informacje gromadzi firma TomTom i w jaki sposób je wykorzystuje.

W urządzeniach i telefonach komórkowych może być zainstalowane oprogramowanie systemu operacyjnego lub inne aplikacje albo mogą one korzystać z sieci komunikacyjnych, które również pozyskują i przekazują dane osobowe i informacje o lokalizacji. Po włączeniu urządzenie korzysta z sieci komórkowej, która z natury rzeczy śledzi szczegóły dotyczące lokalizacji urządzenia. Operator sieci może być prawnie zobowiązany do zachowania tych danych dotyczących lokalizacji dla celów egzekwowania prawa. Firma TomTom nie ma nad tym kontroli. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Aby dowiedzieć się, kto ma dostęp do informacji osobowych, uzyskać informacje o swoich prawach i gdzie przechowujemy dane użytkowników, należy przejść do sekcji więcej informacji.

Dane lokalizacji i przebiegu

Produkty i usługi firmy TomTom są wyposażone w funkcje, które do prawidłowego działania wymagają informacji o lokalizacji z urządzenia użytkownika. Pozycję użytkownika można określić za pomocą satelity, telefonu komórkowego, sieci Wi-Fi, Bluetooth lub innych metod pozycjonowania opartych na sieci. Gromadzimy dane dotyczące lokalizacji użytkownika oraz dodatkowe informacje osobiste do różnych celów opisanych poniżej.

 • Usługi lokalizacji w czasie rzeczywistym oraz ulepszenia produktów w oparciu o dane klientów
  Podczas pierwszego użycia produktu marki TomTom (np. urządzenia nawigacyjnego, aplikacji lub usługi objętej subskrypcją) pojawi się powiadomienie z prośbą o przyznanie firmie TomTom uprawnienia na dostęp do informacji o pozycji. Jeśli zdecydujesz się na udostępnienie danych związanych z lokalizacją firmie TomTom, będziemy mogli wysyłać Ci na bieżąco informacje dotyczące miejsca, w którym się znajdujesz, takie jak dane dotyczące ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, co pozwala na wybór alternatywnej trasy wokół korka na drodze.

  Bez Twojej zgody nie możemy oferować Ci funkcji, które działają z treściami przesyłanymi na żywo, takich jak nasze mapy w czasie rzeczywistym i usługi związane z ruchem drogowym. Produkty firmy TomTom mogą również przesyłać nam dane konta, informacje o urządzeniu oraz informacje wprowadzane przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o sobie lub swojej lokalizacji. Niektóre funkcje umożliwiają również udostępnianie danych osobistych (lokalizacji) innym osobom, takim jak przyjaciele, rodzina, osoby z listy kontaktów lub media społecznościowe. Zazwyczaj informacje są przesyłane za pośrednictwem połączenia z urządzeniem, połączenia zapewnianego przez smartfon lub przez komputer, gdy podłączysz do niego urządzenie. Jeśli połączenie internetowe nie jest dostępne, informacje są bezpiecznie przechowywane w urządzeniu i zostaną przesłane później.

  Stan uprawnień można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach prywatności oprogramowania. Należy pamiętać, że konieczna może być również zmiana ustawień systemowych urządzenia mobilnego, aby uniemożliwić dostęp do danych dotyczących lokalizacji w tle. Gdy informacje są przechowywane w urządzeniu, zostaną one usunięte w momencie, gdy użytkownik zdecyduje się zaprzestać wysyłania informacji do firmy TomTom.

  Dane związane z lokalizacją wykorzystujemy również w celu poprawy jakości naszych produktów i usług — wyłącznie jeśli informacje, które chcemy wykorzystać, nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Chronimy tożsamość użytkownika za pomocą różnych technik — takich jak szyfrowanie i tymczasowe identyfikatory losowe — aby zniwelować możliwość wyśledzenia użytkownika lub jego urządzenia przy wykorzystaniu danych lokalizacji. W ciągu 24 godzin od wyłączenia urządzenia lub aplikacji firma TomTom automatycznie i trwale usuwa wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika lub urządzenia. Nie wiemy, w jakich miejscach znajdował się użytkownik i nie możemy nikomu udostępnić takich informacji, nawet gdybyśmy zostali postawieni przed taką koniecznością. Dane związane z lokalizacją nigdy nie zostają powiązane z kontem TomTom ani wszelkimi innymi informacjami umożliwiającymi bezpośrednią identyfikację użytkownika. Dane związane z lokalizacją nie są również sprzedawane — nasze produkty są całkowicie wolne od reklam.

  Informacje zwrotne o lokalizacji uzyskane od społeczności klientów umożliwiają korzystanie z anonimowych informacji o lokalizacji w celu ciągłego ulepszania naszych produktów i usług, takich jak nasze mapy, połączone usługi związane z ruchem drogowym (zdarzenia na drodze w czasie rzeczywistym, fotoradary, prognoza pogody, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ceny paliwa, zagrożenia na drodze i miejsca parkingowe).

  Dane użytkownika pozbawione cech umożliwiających identyfikację są dalej przetwarzane w taki sposób, że produkty TomTom mogą zawierać zagregowane i zanonimizowane treści oparte na schematach ruchu drogowego, zagregowanych profilach kierowców, średnich prędkościach jazdy oraz danych wejściowych kierowcy nie pozwalających na identyfikację osoby, takich jak zapytania do wyszukiwarki i zgłoszone zamknięcia dróg. Na przykład nasz indeks ruchu drogowego dotyczący gęstości zatorów w głównych miastach jest tworzony z elementów pochodzących z danych dotyczących podróży, a nasze obliczenia ruchu drogowego na żywo łączą zagregowane, zanonimizowane dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym z danymi historycznymi i zewnętrznymi źródłami danych. Wspomniane produkty i usługi są także wykorzystywane przez agencje rządowe i firmy.

 • Informacje o podróży usprawniające obsługę
  W niektórych przypadkach użytkownik może zezwolić firmie TomTom na wykorzystanie pewnych informacji, aby pomóc nam w analizie wzorców i zachowań kierowców w dłuższych przedziałach czasowych. Informacje o podróży zawierają informacje o czasie, lokalizacji, kierunku i inne dane dotyczące stylu jazdy. Po udzieleniu zezwolenia na dostęp są one gromadzone w sposób ciągły. Urządzenie losowo wygeneruje identyfikator, który będzie powiązany z informacjami o podróży przesyłanymi do firmy TomTom w regularnych odstępach czasowych. Informacje o podróży nie będą powiązane z danymi osobowymi, które umożliwiają firmie TomTom zidentyfikowanie użytkownika. Stosujemy różne technologie i zabezpieczenia, aby chronić informacje o podróży przed nieautoryzowanym dostępem. Informacje o podróży zostaną wykorzystane do opracowania zagregowanych kontekstowych profili kierowcy i stylu jazdy, które pozostaną anonimowe. Określenie „kontekstowe” oznacza, że szukamy określonych zachowań użytkowników w określonym kontekście, np. „Użytkownicy o profilu kierowcy X mogą również lubić funkcję Z aplikacji”.

  Stan uprawnień można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach produktu lub urządzenia. Jeśli postanowisz wyłączyć wysyłanie informacji o podróży, losowo wygenerowany identyfikator na Twoim urządzeniu zostanie skasowany i żadne informacje o podróży nie będą już wysyłane do firmy TomTom.

 • Aktywne informacje zwrotne
  Firmie TomTom można zgłaszać zdarzenia, które mają miejsce na drodze, zagrożenia, roboty drogowe, fotoradary, strefy niebezpieczne, ograniczenia prędkości, błędy mapy i inne. Zgłoszenia te obejmują szczegóły o lokalizacji, takie jak pozycja GPS błędu mapy lub zdarzenia drogowego, oraz mogą być przechowywane razem z informacjami powiązanymi z urządzeniem lub z kontem TomTom. Użyjemy tych informacji w celu ulepszenia naszych produktów. Firma TomTom wyświetla wyłącznie nieosobiste informacje, które nie umożliwiają identyfikacji, w aktualizacjach dotyczących ruchu drogowego dostarczanych do innych użytkowników. Czasami funkcja ta działa za pośrednictwem oprogramowania innych firm. Należy pamiętać, że korzystanie z tej funkcji może wiązać się z udostępnianiem danych innym firmom. Firma TomTom nie ma wpływu na sposób korzystania z tych danych przez strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności tych firm.

  Firma TomTom wykorzystuje powiadomienia typu push do udostępniania użytkownikowi informacji, na przykład do wysyłania aktualizacji sytuacji i warunków na drodze. Funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach lub w urządzeniu. W przypadku opublikowania recenzji w sieci na temat funkcjonalności produktu, możemy wykorzystać te dane do dostarczania dodatkowych informacji.

 • Wyszukiwanie w Internecie
  Produkty TomTom mogą zawierać wbudowane oprogramowanie z interfejsów API lub SDK firmy TomTom. Pracujemy z losowymi identyfikatorami sesji, aby poprawić jakość naszych interfejsów API map poprzez analizowanie zapytań i wyników wyszukiwania powiązanych z unikalną interakcją. Te informacje pomagają nam na przykład pokazywać odpowiednie użyteczne miejsca na określonym obszarze i usprawniać proces wyszukiwania. Nie rozpoznajemy jednak użytkownika podczas rozpoczynania nowej sesji, chronimy jego dane i nie możemy powiązać danych, takich jak zapytania wyszukiwania, szczegóły lokalizacji lub miejsca docelowe, bezpośrednio z użytkownikiem na podstawie posiadanych przez nas informacji.

 • Funkcje pokładowe
  Niektóre funkcje produktu zapisują w urządzeniu informacje pokładowe, takie jak adres domowy i służbowy, ulubione i ostatnie miejsca docelowe lub dane głosowe, aby ułatwić nowe wyszukiwania. Firma TomTom nie ma dostępu do tych danych, a dane pokładowe można usunąć za pomocą ustawień dostępnych w produkcie.

MyDrive

MyDrive to produkt firmy TomTom, który zapisuje ustawienia, preferencje, ulubione lokalizacje i miejsca docelowe zaplanowanych tras. Po włączeniu aplikacji MyDrive dane te stają się automatycznie dostępne dla wszystkich urządzeń i aplikacji, które zostały autoryzowane przez użytkownika. Dostępu można również udzielić innym osobom. Autoryzację można skonfigurować i zmienić za pomocą konta TomTom lub konta obsługiwanego dostawcy. Aplikacja MyDrive zachowuje odniesienia do wszystkich urządzeń i aplikacji powiązanych z kontem użytkownika oraz nie ma dostępu do jego haseł.

Po wyłączeniu usługi MyDrive na określonym urządzeniu wszelkie korekty danych, takie jak planowana trasa za pośrednictwem innego urządzenia, nie będą już synchronizowane z tym urządzeniem. Dane użytkownika w usłudze MyDrive pozostaną dostępne w usłudze MyDrive do momentu ich aktywnego usunięcia za pośrednictwem strony Mydrive.tomtom.com lub za pomocą urządzeń i aplikacji obsługujących usuwanie. Dane w usłudze MyDrive są bezpiecznie przechowywane w UE i poza dostawcami usług, którzy przetwarzają te dane zgodnie z umownymi zabezpieczeniami, firma TomTom nie udostępni nikomu innemu danych MyDrive ani nie wykorzysta ich do celów innych niż te, o których użytkownik został poinformowany, chyba że otrzymamy zgodny z prawem nakaz, aby to zrobić.

Za zgodą użytkownika i po upewnieniu się, że dane nie są już powiązane z użytkownikiem, firma TomTom może wykorzystać dane MyDrive do ulepszenia swoich produktów i usług (więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Pomóż nam się uczyć”). Użytkownik może w każdej chwili przyznać lub cofnąć swoją zgodę za pośrednictwem ustawień prywatności. Firma TomTom przechowuje dane dotyczące dostępu do usługi MyDrive przez autoryzowane urządzenia i aplikacje przez ograniczony okres, aby wykorzystać te informacje do celów diagnostyki technicznej oraz zbiorczych statystyk i raportów.

W przypadku gdy strony trzecie, takie jak producenci samochodów, wybiorą firmę TomTom jako dostawcę usług w celu dostarczenia usługi MyDrive w ramach oferty produktów oferowanych swoim klientom, strony te udostępniają usługę MyDrive pod własną marką za pośrednictwem swoich urządzeń i aplikacji. Gromadzenie i wykorzystywanie danych odbywa się na pełną odpowiedzialność tych stron trzecich dostarczających usługi, urządzenia lub aplikacje, zgodnie z ich polityką prywatności. Firma TomTom może wykorzystywać te dane wyłącznie w granicach określonych przez te strony, przestrzegając jednocześnie umownych ustaleń dotyczących prywatności.

Mapy i pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

Zgłaszanie korekt mapy

Przy użyciu usługi Map Share można dokonywać poprawek map i zgłaszać błędy na mapach. Zgłaszane poprawki obejmujące informacje o pozycji są przesyłane do firmy TomTom i zostają powiązane z urządzeniem lub z kontem MyTomTom aż do czasu, gdy konto przestanie istnieć. Firma TomTom wykorzystuje te zgłoszenia w celu ulepszania swoich map.

Mobilne pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

Drogi zmieniają się każdego dnia. Aby zapewnić aktualność map TomTom, zbieramy informacje o zmianach drogowych z różnych źródeł. Takimi źródłami są na przykład pojazdy TomTom dokonujące pomiarów kartograficznych. Pojazdy te są wyposażone w kamery o kącie widzenia 360 stopni, precyzyjne odbiorniki GPS i czujniki służące do zbierania informacji.

Firma TomTom wykorzystuje obrazy i inne uzyskane informacje (takie jak dane dotyczące ukształtowania dróg i budynków) wyłącznie w uzasadnionym celu ulepszania map TomTom. W razie przesyłania obrazów do krajów spoza Unii Europejskiej firma TomTom chroni je w najlepszy możliwy sposób, stosując oficjalne zabezpieczenia, takie jak standardowe wzory umów obwiązujące w UE. Firma TomTom usuwa obrazy, kiedy przestają one być potrzebne do tworzenia i ulepszania map TomTom. Firma TomTom nie publikuje żadnych obrazów ani innych danych w Internecie. Niektóre obrazy są udostępniane stronom trzecim na podstawie umowy licencyjnej uwzględniającej ograniczenia używania.

Firma TomTom lub jej partnerzy zamazują elementy obrazu, które mogłyby przyczynić się do rozpoznania indywidualnych osób (takie jak twarze i numery rejestracyjne), lub stosują inne środki dozwolone przez lokalne przepisy w celu ochrony danych osobowych, zanim zostaną one udostępnione stronom trzecim. Firma TomTom używa metody bezpiecznego przesyłu danych, aby udostępniać obrazy stronom trzecim, które są objęte umową, na ich konkretne żądanie. Zazwyczaj strony trzecie używają tych obrazów do własnych celów biznesowych, np. do budowy lub konserwacji dróg na własną odpowiedzialność.

W razie pytań dotyczących tych kwestii prosimy o kontakt z lokalnym biurem obsługi klienta firmy TomTom.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć plan gromadzenia informacji.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.