Prywatność i informacje użytkownika

Szanujemy twoją prywatność

W firmie TomTom wierzymy, że Twoje prywatne dane należą do Ciebie i robimy wszystko, co konieczne, aby pozostały prywatne.

Podczas korzystania z produktu nawigacyjnego lub aplikacji firmy TomTom przekonasz się, jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Możesz również kontrolować, co robimy z Twoimi danymi. Pozwalając nam korzystać z Twoich danych, pomagasz firmie TomTom tworzyć lepsze produkty dla Ciebie, przyczyniając się do bezpieczniejszego, czystszego i pozbawionego korków świata.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera kompleksowe omówienie naszego podejścia do prywatności. Urządzenia nawigacyjne TomTom oraz aplikacje takie jak TomTom Go i AmiGo zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat prywatności związane z produktem.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 7 października 2020 roku i może ulec zmianie w dowolnym momencie za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Zalecamy ponowne odwiedzanie strony od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone aktualizacje

01_General

Informacje ogólne

02_Drive

Do jazdy

03_Sports

Sporty

04_Online

Online

05_LocationTech

Wbudowana technologia lokalizacji

06_Communication

Komunikacja z firmą TomTom

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.