Prywatność i informacje użytkownika

Szanujemy twoją prywatność

W firmie TomTom wierzymy, że Twoje prywatne dane należą do Ciebie i robimy wszystko, co konieczne, aby pozostały prywatne.

Podczas korzystania z produktu nawigacyjnego lub aplikacji firmy TomTom przekonasz się, jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Możesz również kontrolować, co robimy z Twoimi danymi. Pozwalając nam korzystać z Twoich danych, pomagasz firmie TomTom tworzyć lepsze produkty dla Ciebie, przyczyniając się do bezpieczniejszego, czystszego i pozbawionego korków świata.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera kompleksowe omówienie naszego podejścia do prywatności. Urządzenia nawigacyjne TomTom oraz aplikacje takie jak TomTom Go i AmiGo zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat prywatności związane z produktem.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 7 października 2020 roku i może ulec zmianie w dowolnym momencie za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Zalecamy ponowne odwiedzanie strony od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone aktualizacje

Informacje ogólne

Do jazdy

Sporty

Online

Wbudowana technologia lokalizacji

Komunikacja z firmą TomTom

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.