Privacy - Drive

Generell informasjon

TomTom-navigasjonsprodukter og -tjenester trenger posisjonsdata og annen informasjon for å fungere riktig. Denne delen forklarer hva slags informasjon TomTom samler inn, og hvordan vi bruker den.

Enheter og mobiltelefoner kan kjøre operativsystemprogramvare eller andre apper, eller bruke kommunikasjonsnettverk som også innhenter og overfører personlig informasjon og posisjonsinformasjon. Når den er slått på, bruker enheten et mobilnett som sporer posisjonsinformasjon om enheten. Nettverksoperatøren kan være lovpålagt til å beholde disse posisjonsdataene for rettshåndhevelsesformål. TomTom har ingen innflytelse over dette. Du kan ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil lese hvem som har tilgang til din informasjon, få informasjon om dine rettigheter og hvor vi lagrer dataene dine, kan du gå til mer informasjon.

Data om plassering og reise

TomTom-produkter og -tjenester kommer med funksjoner som trenger stedsinformasjon fra enheten din for å fungere riktig. Plasseringen din kan fastslås ved hjelp av satellitt, mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth eller andre nettverksbaserte metoder for bestemmelse av plassering. Vi samler inn posisjonsdataene dine og ytterligere personlig informasjon for forskjellige formål som beskrevet nedenfor.

 • Stedstjenester i sanntid og produktforbedringer hentet fra nettdugnad
  Når du bruker et TomTom-merket produkt, for eksempel navigasjonsenheten, appen eller tjenesteabonnementet for første gang, vil du se et varsel der du blir bedt om tillatelse til å sende stedsinformasjonen din til TomTom. Hvis du bestemmer deg for å dele posisjonsdataene dine med TomTom, kan vi sende deg informasjon i sanntid som er relevant for det området du befinner deg i, i bytte mot trafikkdata i sanntid, slik at du kan velge en alternativ rute lenger nede i veien, og slippe trafikkorken.

  Uten din tillatelse kan vi ikke tilby deg funksjoner som fungerer med sanntidsinnhold, som kart i sanntid og trafikktjenester. TomTom-produkter kan også sende oss kontodetaljer, enhetsinformasjon og detaljer du oppgir, for eksempel navn og e-postadresse, eller som du velger å sende om deg selv eller plasseringen din. Noen funksjoner lar deg også dele personlige (plassering) opplysninger med andre som venner, familie, kontaktlister eller på sosiale medier. Informasjon vil vanligvis bli overført via en enhetstilkobling, tilkoblingen fra smarttelefonen din eller via datamaskinen din når du kobler den til en enhet. Når en Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig, lagres informasjonen trygt på enheten og blir lastet opp senere.

  Du kan når som helst endre disse tillatelsene via programvarens personverninnstillinger. Du må kanskje også endre systeminnstillingene på en mobilenhet for å stoppe bakgrunnstilgangen til posisjonsdataene dine. Når informasjon er lagret på enheten, slettes dette når du velger å stoppe sending av informasjon til TomTom.

  Vi bruker også posisjonsdataene dine til å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene våre etter at vi har forsikret oss om at informasjonen ikke kan spores tilbake til deg. Vi bruker ulike teknikker for å beskytte identiteten din, for eksempel kryptering og midlertidige, tilfeldige identifikatorer for å hindre at posisjonsdetaljer lett kan spores tilbake til din enhet. I løpet av 24 timer etter at du slår av enheten eller appen, sletter TomTom automatisk og irreversibelt dataene som ville gjort det mulig å identifisere deg eller enheten din. Vi vet ikke hvor du har vært, og kan ikke fortelle det til noen, selv om vi skulle bli pålagt å oppgi slik informasjon. Vi knytter aldri posisjonsdata til TomTom-kontoen din eller noen annen informasjon som kan identifisere deg direkte. Vi selger heller ikke posisjonsdataene dine, og produktene våre er 100 % reklamefrie.

  Posisjonstilbakemelding fra kundefellesskapet vårt lar oss bruke avidentifisert posisjonsinformasjon til å kontinuerlig forbedre produktene og tjenestene våre, som våre kart, sanntidstrafikktjenester inkludert tjenester relatert til informasjon om trafikkhendelser (i sanntid), fotobokser, været, elbilladestasjoner, bensinpriser, farer i trafikken og parkering.

  De avidentifiserte dataene blir viderebehandlet på en slik måte at TomTom-produktene kan inkludere samlet, anonymisert innhold basert på trafikkmønstre, samlede sjåførprofiler, gjennomsnittlige kjørehastigheter og sjåførinformasjon som ikke er personlig identifiserende informasjon, som for eksempel søk og rapporterte veistengninger. Trafikkindeksen vår om trafikktettheten i større byer er for eksempel bygget opp av elementer som er hentet fra reisedataene våre, og vår trafikkberegning i sanntid kombinerer samlede, avidentifiserte trafikkdata i sanntid med historiske data og eksterne datakilder. Disse produktene og tjenestene brukes også av myndigheter og bedrifter.

 • Informasjon om turen din for å forbedre opplevelsen
  I noen TomTom-produkter kan du gi TomTom tillatelse til å bruke visse personopplysninger slik at vi kan analysere kjøremønstre og kjøreatferd over lengre perioder. Informasjonen som samles inn om turen, inkluderer tidspunktet turen fant sted på, posisjon, retning og annen atferdsdata. Informasjonen samles kontinuerlig inn etter at du har gitt tillatelse. Enheten vil automatisk generere en tilfeldig identifikator som er tilknyttet turinformasjonen som ved jevne mellomrom blir sendt til TomTom. Reiseinformasjonen vil ikke gi noen kobling til personlige opplysninger som direkte forteller TomTom hvem du er, og vi kommer ikke til å prøve å identifisere deg. Vi bruker ulike teknikker og sikkerhetsprosedyrer for at turinformasjonen din skal være beskyttet mot uautorisert tilgang. Vi bruker turinformasjonen din til å opprette innsamlede og kontekstuelle sjåfør- og atferdsprofiler uten å identifisere deg. Med «kontekstuell» mener vi at vi ser på brukeropplevelser innenfor en viss kontekst, for eksempel «brukere som sjåførprofil X, vil muligens også like app-funksjon Z».

  Du kan når som helst endre disse tillatelsene i produktinnstillingene eller via enheten din. Dersom du slutter å dele turinformasjonen din, vil den tilfeldig genererte identifikatoren på din enhet automatisk bli slettet, og turinformasjonen din vil ikke lenger bli delt med TomTom.

 • Aktiv tilbakemelding
  Du kan fortelle TomTom hva som skjer på veien ved å aktivt rapportere trafikkhendelser, farer, veiarbeid, fotobokser, faresoner, fartsgrenser, kartfeil og mer. Rapportene dine inneholder posisjonsdetaljer som GPS-posisjon for kartfeil eller trafikkhendelser, og kan holdes sammen med informasjon som er knyttet til enheten din eller koblet til TomTom-kontoen din. Vi bruker denne tilbakemeldingen til å forbedre produktene våre. TomTom viser kun informasjon som ikke er personlig identifiserbar informasjon, i de trafikkrelaterte oppdateringene distribuert til andre. Noen ganger blir denne funksjonen kjørt via tredjepartsprogramvare. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen resulterer i at du muligens deler informasjonen din med tredjeparter. TomTom har ingen innflytelse over hvordan disse partene bruker informasjonen din. Les personvernerklæringen deres for mer informasjon.

  TomTom bruker push-varsler for å dele tilbakemeldinger med deg, for eksempel for å sende oppdateringer om vei- og trafikkforhold. Du kan deaktivere dette i innstillingene eller via enheten din. Når du skriver en anmeldelse på nettet om opplevelsen din, kan det hende vi bruker denne informasjonen til å gi ekstra tilbakemelding.

 • Nettbasert søk
  TomTom-produkter kan inneholde innebygd programvare fra TomTom Kart-API-er eller SDK-er. Vi jobber med tilfeldige øktidentifikatorer for å forbedre kvaliteten på våre karts API-er ved å analysere søk og resultater knyttet til en unik samhandling. Denne innsikten hjelper oss for eksempel med å vise relevante POI-er innenfor et bestemt område og forbedre søkeprosessen. Imidlertid kjenner vi deg ikke igjen når du starter en ny økt, beskytter dataene dine og kan heller ikke koble søk, posisjonsdetaljer eller reisemål direkte tilbake til deg basert på informasjonen vi har.

 • Lokale funksjoner
  Noen produktfunksjoner lagrer informasjon lokalt på enheten, for eksempel hjem- og arbeidsadresser, favoritt- og nylige destinasjoner eller stemmedata for å gjøre nye søk enklere. TomTom har ikke tilgang til disse dataene, og du kan slette de lokale dataene gjennom produktinnstillingene.

MyDrive

MyDrive er et TomTom-produkt som lagrer dine innstillinger, preferanser, favorittsteder og reisemål for dine planlagte ruter. Når du aktiverer MyDrive, blir disse dataene automatisk tilgjengelig for alle enheter og apper du har godkjent. Du kan også gi tilgang til andre. Du kan konfigurere og endre denne tillatelsen via TomTom-kontoen din eller med en konto fra en støttet leverandør. MyDrive beholder referanser til alle enhetene eller appene som er tilknyttet kontoen din, og har ikke tilgang til passordene dine.

Når du deaktiverer MyDrive på en bestemt enhet, vil alle justeringer av dataene, for eksempel en planlagt rute via en annen enhet, ikke lenger bli synkronisert med den bestemte enheten. Dataene i MyDrive forblir tilgjengelige via MyDrive til du aktivt sletter dem via Mydrive.tomtom.com eller ved å bruke enheter og apper som støtter sletting. MyDrive-data lagres sikkert i EU, og bortsett fra tjenesteleverandører som behandler disse dataene i henhold til kontraktfestede sikkerhetstiltak, vil ikke TomTom gi noen andre tilgang til MyDrive-data, eller bruke det til andre formål enn det som er oppgitt til deg, med mindre vi har blitt lovpålagt å gjøre det.

Med din tillatelse, og etter at vi har sørget for at data ikke lenger er knyttet til deg, kan TomTom bruke MyDrive-data til å forbedre sine produkter og tjenester, du finner mer informasjon under «Hjelp oss lære»-delen. Du kan når som helst endre disse tillatelsene via personverninnstillingene. TomTom registrerer MyDrive-tilgang fra autoriserte enheter og apper i en begrenset periode for å bruke denne informasjonen til tekniske diagnoseformål og samlet statistikk og rapporter.

I tilfeller der tredjeparter, som for eksempel bilprodusenter, velger TomTom som tjenesteleverandør for å levere MyDrive som en del av produktporteføljen som tilbys deres kunder, gjør disse partene MyDrive tilgjengelig under deres eget merke gjennom deres enheter og apper. Innsamling og bruk av data skjer under det fulle ansvaret til disse tredjepartene som leverer tjenester, enheter eller programmer i henhold til personvernerklæringen. TomTom har kun lov til å bruke disse dataene innenfor grensene som er instruert av disse partene, samtidig som de overholder avtalefestede personvernbestemmelser.

Kart og kartleggingsbiler

Rapportere kartrettelser

Med Map Share kan du gjøre kartrettelser og rapportere kartfeil. Rettelsene dine, som inkluderer informasjon om posisjonen din, sendes til TomTom og tilknyttes enheten din eller MyTomTom-kontoen din så lenge denne kontoen eksisterer. TomTom bruker disse rapportene til å forbedre TomTom-kart.

Mobile kartleggingsbiler

Veiene forandrer seg hver dag. For å holde TomTom-kart oppdatert samler vi inn informasjon om disse endringene via flere kilder. En av disse kildene er TomToms mobile kartleggingsbiler. Disse kjøretøyene er utstyrt med 360-graders kamera, GPS-mottakere med høy presisjon og andre sensorer for å samle inn informasjon.

TomTom bruker bare bildene og annen informasjon vi registrerer (for eksempel data relatert til veiers og bygningers form), med formål om å forbedre TomTom Kart. Hvis bilder blir overført til land utenfor EU, beskytter TomTom bildene på beste mulige måte via offisielle sikkerhetstiltak som EUs modellkontrakter. TomTom sletter bildene når TomTom ikke lenger trenger dem til å produsere og forbedre kart. Vi publiserer ikke bilder eller annen informasjon på Internett Noen bilder gjøres tilgjengelige for tredjeparter under en lisenskontrakt med visse bruksbegrensninger.

TomTom eller samarbeidspartneren gjør elementer i bilder uklare hvis elementene kan føre til at enkeltpersoner blir gjenkjent (som ansikter og nummerskilt) eller bruker andre tiltak når det er tillatt av lokal lovgivning for å beskytte personlige opplysninger før bildene blir gjort tilgjengelige for disse tredjepartene. TomTom bruker sikre metoder for dataoverføring for å gjøre bildene tilgjengelige for kontraktsbundne tredjeparter på deres spesifikke forespørsel. Disse tredjepartene bruker vanligvis bildene til egne interne bedriftsformål, som bygging og vedlikehold av veier, som de da er ansvarlige for.

Kontakt din lokale kundestøtte for TomTom for å få svar på spørsmål du har vedrørende dette.

Klikk her for å se innsamlingsplanlegging.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.