Privacy - General

Algemeen

Privacy is de basis van ons bedrijf. Omdat we in Europa gevestigd zijn, vallen onze activiteiten onder Europese privacywetten: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG-privacyregelgeving wordt beschouwd als de meest veeleisende set van regels ter wereld, die een hoog niveau van gegevensbescherming biedt. Ons wereldwijde beleid ten aanzien van privacy en de verwerking van je persoonsgegevens weerspiegelen deze normen, en in sommige gevallen is onze regelgeving nog strenger.

Wil je weten wie toegang heeft tot je gegevens, wil je informatie ontvangen over je rechten en wil je weten waar we je gegevens bewaren, ga dan naar meer informatie.

Big data

Big data brengen ons bedrijf verder, maar jouw privacy staat voorop. We verzamelen gegevens via onze websites, producten en services. Er zijn in totaal vier verschillende soorten gegevens die we gebruiken:

Gegevens van jou:

Dit zijn persoonsgegevens die je direct aan TomTom geeft, zoals je naam en e-mailadres bij het aanmaken van een TomTom-account, je thuisadres en favoriete locaties die je synchroniseert tussen systemen, gerapporteerde feedback over flitsers of kaartfouten, je leeftijd en telefoonnummer.

Sensorgegevens:

Veel TomTom-producten zijn uitgerust met sensoren of maken gebruik van systeemsensoren, zoals GPS-ontvangers, Wi-Fi of Bluetooth, camera, microfoon, G-kracht- en hartslagsensoren, en touchscreens. Deze sensoren verzamelen automatisch gegevens wanneer ze zijn geactiveerd. Afhankelijk van het doeleinde worden deze gegevens mogelijk gekoppeld aan andere gegevens die jou of jouw systeem identificeren.

Metadata:

Wanneer je onze websites, producten en services gebruikt, worden automatisch metadata verzameld of gegenereerd doordat je een systeem gebruikt, jouw gegevens via een netwerk overzet of een specifieke service aanvraagt, zoals TomTom Traffic. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over je technische configuratie, systeeminstellingen, gebruikersinterface en andere gebeurtenissen met betrekking tot je gebruik. Ze kunnen worden gekoppeld aan andere informatie, zoals IP-adressen, ID's, cookies en andere registraties van je activiteiten.

Gegevens van anderen:

Onze klanten, zoals autofabrikanten, kunnen gegevens met TomTom delen die ze verzameld hebben onder hun verantwoordelijkheid en in overeenstemming met hun privacybeleid. We gebruiken deze gegevens alleen binnen de door deze partijen aangegeven grenzen, en houden ons daarbij aan contractuele overeenkomsten.

Help ons leren

Je kunt TomTom helpen onze producten en services veilig te houden, ervoor te zorgen dat deze werken zoals verwacht en de kwaliteit en gebruikerservaring te verbeteren door gegevens te delen over hoe en wanneer je onze apps, producten en services gebruikt. Dit omvat informatie over je systeem en besturingssoftware, en informatie die we ontvangen wanneer je bepaalde functies gebruikt zoals locaties, routeplanning, bestemmingen en zoekopdrachten.

We categoriseren onze gebruikers op basis van geaggregeerde informatie, zoals gebruiksfrequentie, specifieke functies, regiogegevens (bijvoorbeeld land en plaats) en product- en apparaatgegevens. Onze analyse bevat geen individuele locatiegegevens of informatie die jij hebt ingevoerd, maar kan wel informatie bevatten waarmee je apparaat kan worden geïdentificeerd, zoals een gehashte ID. Je kunt te allen tijde stoppen met het versturen van deze informatie door je toestemming in te trekken via de productinstellingen. Sommige TomTom-producten zoals AmiGO vragen om je toestemming voor het verzamelen van je reisgegevens gedurende een langere periode, voor het analyseren van patronen en gedrag. Meer informatie is beschikbaar in de productprivacy-instellingen en in het DRIVE-gedeelte.

We verzamelen ook analyses en technische en diagnostische informatie die mogelijk gegevens bevat waarmee jouw apparaat kan worden geïdentificeerd. Deze informatie helpt ons om crashes of serviceonderbrekingen te onderzoeken, fraude en misbruik te detecteren, meer te weten te komen over beveiliging, prestaties en capaciteitsbeheer, maar ook voor rapportagedoeleinden (geaggregeerd) en om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren door je nauwkeurigere realtime informatie te tonen en betere navigatieproducten te ontwikkelen. We beschermen te allen tijde jouw identiteit en verwijderen persoonlijke gebruikersgegevens zo snel mogelijk. Derden die onze activiteiten ondersteunen, kunnen deze gegevens ook ontvangen en verwerken deze volgens hun eigen privacybeleid. Meer informatie hierover vind je hieronder.

TomTom maakt gebruik van beveiligingsmethoden op basis van industriestandaarden om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. We geven niemand anders dan onze serviceproviders toegang tot de informatie die onder onze contractuele bescherming valt en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan communicatie met jou, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

TomTom-account

Je kunt je TomTom-account aanmaken wanneer je onze navigatiesystemen of -apps gebruikt. Hiervoor hebben we de volgende informatie over jou nodig:

  • E-mailadres – dit is je gebruikersnaam als je je aanmeldt bij je TomTom-account. Met jouw toestemming ontvang je van ons e-mails over software-updates, het laatste nieuws over TomTom-producten, hoe je het meeste uit je product haalt en exclusieve aanbiedingen. Je kunt je e-mailvoorkeuren eenvoudig wijzigen in de instellingen van je online account of je kunt je afmelden via de link in de e-mailberichten die je hebt ontvangen.

  • Naam, geslacht en land.

  • Wachtwoord – we adviseren dat je een sterk wachtwoord kiest dat je niet voor iets anders gebruikt. We bewaren je wachtwoord in versleutelde code, zodat we niet kunnen zien wat je wachtwoord is.

Je kunt meer gegevens aan je TomTom-account toevoegen, zoals je thuislocatie, adressen, favoriete en recente bestemmingen en voertuiginformatie. Als je contact opneemt met onze klantenservice via onze website of met andere gebruikers chat op ons discussieforum, blijft je ondersteuningsgeschiedenis vertrouwelijk, maar deze kan wel worden gekoppeld aan je TomTom-account.

Wanneer je een TomTom-product of -service aanschaft via onze onlinewinkel, kan informatie over je orders, afleveradres, reparaties, abonnementen, navigatiesystemen en -apps worden gekoppeld aan je TomTom-account. Deze informatie is zichtbaar wanneer je je aanmeldt bij je account via tomtom.com. We slaan je betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens, niet op. Deze gegevens worden veilig bewaard door onze betalingsprovider in diens beveiligde omgeving, en TomTom heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie over hoe je kunt verzoeken tot het inzien of verwijderen van je (account)gegevens bij TomTom vind je op onze AVG-ondersteuningspagina.

Meer informatie

Wat is onze wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Wanneer je een TomTom-navigatiesysteem instelt, een van onze apps downloadt of een TomTom-account aanmaakt, hebben we informatie nodig om ervoor te zorgen dat je functies veilig en goed kunt gebruiken. De eerste keer dat we toegang tot je locatiegegevens nodig hebben, krijg je een melding waarin om je toestemming wordt gevraagd voor het delen van deze gegevens met TomTom voor specifieke doeleinden. We vragen je ook om toestemming voordat we je reisgegevens gebruiken voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Nadat je toestemming hebt gegeven, synchroniseren we alleen bepaalde gegevens tussen apps en systemen. Je kunt je toestemmingen eenvoudig wijzigen in de instellingen van je systeem, de app of via je TomTom-account. Het intrekken van je toestemming kan ervoor zorgen dat bepaalde services niet meer beschikbaar zijn.
In sommige gevallen verwerken we je gegevens met andere belangen dan rechtmatige belangen, om onze producten en services beter te beheren. Door te kijken naar hoe en wanneer je ze gebruikt, blijven ze naar verwachting werken, blijven ze veilig en wordt de klantervaring verbeterd. Deze verwerking is onderhevig aan gepaste maatregelen om je identiteit te beschermen in overeenstemming met branchemethoden, waarbij rekening wordt gehouden met het risico dat aanwezig is bij het verwerken en de aard van de beschermde gegevens. We hebben gepaste stappen genomen wat betreft beveiliging, risico van gegevensverlies en andere risico's, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de gegevens, het soort verwerkingsactiviteiten en toegewezen verantwoordelijkheden op het gebied van beveiliging en privacygerelateerde zaken.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens beheren?

Je kunt toegang krijgen tot je persoonsgegevens, een kopie ontvangen, onvolledige, foutieve, onnodige of verouderde gegevens laten bijwerken of verzoeken dat je gegevens worden verwijderd. Je hebt het recht om bezwaar te maken of om verwerking in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer je vindt dat de gegevens foutief zijn of dat de verwerkingsactivitieit onwettig is. Om je toegangs- en verwijderingsrechten uit te voeren, kun je contact opnemen met TomTom via onze speciale AVG-ondersteuningspagina op tomtom.com of je TomTom-account. Voor andere verzoeken kun je direct contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens op onze website. Sommige TomTom-productaccounts geven je de mogelijkheid om je gegevens direct in te zien of te verwijderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om roadtripgegevens die we bewaren via MyDrive.tomtom.com te downloaden en te verwijderen.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

We zullen je persoonsgegevens niet verkopen of doorgeven aan andere partijen, tenzij hieronder anders aangegeven.
TomTom deelt je gegevens alleen met TomTom-dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor services en producten en met andere partijen indien nodig, zoals onze IT-cloudserviceproviders (bijvoorbeeld Microsoft en AWS) en andere serviceproviders zoals logistieke partners, betaalserviceproviders en reparatiecentra die je gegevens beveiligd bewaren. We hebben contracten met derden afgesloten om je gegevens alleen te verwerken voor geautoriseerde doeleinden, zodat we bepaalde services kunnen leveren die conform deze regelingen moeten werken en we gepaste beveiligingsmaatregelen kunnen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.
Wees je ervan bewust dat het besturingssysteem van je systeem, andere apps die op je systeem draaien of de communicatienetwerken je persoons- en locatiegegevens verzamelen, doorgeven en bewaren. TomTom kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk de verklaring en instellingen van je mobiele operator, systeemfabrikant en andere app-developers voor meer informatie. Wanneer je je gegevens direct deelt met een derde, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatie op social media, verwerkt deze derde die informatie in overeenstemming met diens eigen privacybeleid. Onze productprivacy-instellingen bevatten meer informatie over geïntegreerde services van derden. Je kunt deze raadplegen voor meer informatie.

We beloven dat we niemand anders toegang geven tot je gegevens, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als we vanwege het toepasselijk recht verplicht zijn om je gegevens door te geven aan overheden, betreffende autoriteiten en wethandhavingsinstanties of om de legitieme belangen van TomTom tijdens juridische procedures te verdedigen.

Waar bewaren wij je persoonsgegevens?

Standaard bewaren wij je gegevens in de Europese Economische Ruimte (EER). In enkele gevallen worden je persoonsgegevens overgedragen naar landen buiten de EER die een andere regelgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming. In die gevallen zorgen we ervoor dat je privacy op de best mogelijke manier wordt beschermd en dat voldaan wordt aan een toereikend niveau van gegevensbescherming, bijvoorbeeld met behulp van een officieel geschikt besluit of gepaste garanties met standaard contractuele clausules, die onderhevig zijn aan aanvullende risicobeoordelingen. Voor meer informatie over gegevensoverdrachten en -garanties kun je contact opnemen met TomTom.

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden door ons niet langer dan nodig bewaard en gebruikt. We verwijderen alle gegevens die betrekking hebben op jou direct erna. In sommige gevallen blijven we anonieme of geanonimiseerde informatie gebruiken wanneer er specifieke gegevens nodig zijn voor diepgaande analyses, productverbeteringen en rapporten. De duur voor het bewaren van persoonsgegevens en de criteria voor het bepalen van de duur zijn afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, onze wettelijke verplichtingen en het doel waarvoor deze werden opgegeven.

Heb je vragen of klachten?

Je kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TomTom via:
TomTom International B.V.
Privacy Office / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland
E-mail: privacy@tomtom.com

Wanneer je niet tevreden bent, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens Nederland.

Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens met betrekking tot TomTom-producten en -services. TomTom-dochterondernemingen die specifieke producten of services leveren, kunnen ook een (gezamenlijke) beheerder of (sub)gegevensverwerker van je gegevens zijn. Meer informatie over deze dochterondernemingen vind je in de juridische productvoorwaarden, beschikbaar via de productinstellingen op onze website.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.