Privacy - Drive

Algemene informatie

Navigatieproducten en -services van TomTom hebben locatiegegevens en andere informatie nodig voor een juiste werking. In dit gedeelte lees je wat voor soort informatie TomTom verzamelt en hoe we deze gebruiken.

Op systemen en mobiele telefoons zijn mogelijk besturingssoftware of andere apps actief of worden communicatienetwerken gebruikt die ook persoons- en locatiegegevens verkrijgen en verzenden. Als je systeem is ingeschakeld, maakt het gebruik van een mobiel netwerk dat locatiegegevens over je systeem traceert. Je netwerkprovider is mogelijk wettelijk verplicht om deze locatiegegevens te bewaren in het kader van wetshandhaving. TomTom heeft geen controle hierover. Voor meer informatie kun je terecht bij je mobiele provider.

Wil je weten wie toegang heeft tot je gegevens, wil je informatie ontvangen over je rechten en wil je weten waar we je gegevens bewaren, ga dan naar meer informatie.

Locatie- en ritgegevens

Functies van TomTom-producten en -services hebben locatiegegevens nodig van je systeem voor een juiste werking. Je locatie kan worden vastgesteld via satelliet, een mobiel netwerk, Wi-Fi, Bluetooth of andere netwerkgebaseerde positioneringsmethoden. We verzamelen je locatiegegevens en aanvullende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden zoals hieronder beschreven.

 • Realtime locatievoorzieningen en productverbetering
  Wanneer je een TomTom-product, zoals ons navigatiesysteem, onze navigatie-app of ons serviceabonnement, voor het eerst gebruikt, ontvang je een melding waarin je toestemming wordt gevraagd voor het verzenden van je locatiegegevens naar TomTom. Als je besluit je locatiegegevens met TomTom te delen, kunnen we je realtime informatie sturen over de locatie waar je je bevindt, zoals live verkeersinformatie op basis waarvan je een alternatieve route kunt kiezen om een file verderop te vermijden.

  Zonder jouw toestemming kunnen we je geen functies bieden die met live content werken, zoals onze realtime kaarten en verkeersinformatieservices. TomTom-producten kunnen ook je accountgegevens, apparaatgegevens en andere gegevens die je invoert naar ons sturen, zoals je naam en e-mailadres, of informatie over jezelf of je locatie. Met sommige functies kun je ook persoonlijke (locatie)gegevens delen met anderen, zoals vrienden, familie, contactlijsten of op social media. Informatie wordt meestal via een systeemverbinding, via de verbinding van je smartphone of via je computer (wanneer je hier een apparaat op aansluit) overgedragen. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, worden de gegevens veilig op het systeem opgeslagen en worden ze later geüpload.

  Je kunt jouw goedkeuringsstatus te allen tijde wijzigen via de softwareprivacy-instellingen. Let erop dat je de systeeminstellingen van een mobiel apparaat mogelijk ook moet wijzigen om de achtergrondtoegang tot je locatiegegevens stop te zetten. Wanneer informatie op je systeem wordt opgeslagen, wordt deze verwijderd nadat je hebt ingesteld dat je geen informatie meer naar TomTom wilt verzenden.

  We gebruiken locatiegegevens ook om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren. Dit doen we nadat we ervoor hebben gezorgd dat de gegevens niet meer direct naar jou te herleiden zijn. We gebruiken verschillende technieken om jouw identiteit te beschermen, zoals versleuteling en tijdelijke willekeurige identifiers. Zo wordt voorkomen dat locatiegegevens eenvoudig te herleiden zijn naar jou of jouw systeem. Binnen 24 uur na het uitschakelen van je systeem of app wist TomTom automatisch en onherroepelijk gegevens die we in ons bezit hebben en die jou of jouw systeem opnieuw kunnen identificeren. We weten niet waar je bent geweest en kunnen dit aan niemand doorgeven, ook niet als we daartoe worden gedwongen. We koppelen locatiegegevens nooit aan je TomTom-account of aan andere gegevens die jou direct identificeren. Tevens verkopen we je locatiegegevens niet. Onze producten zijn volledig vrij van advertenties.

  Via locatiefeedback van onze klanten kunnen wij geanonimiseerde (locatie)gegevens gebruiken om onze producten en services continu te verbeteren, zoals onze kaarten, realtime verkeersinformatie-connected services inclusief services met betrekking tot (live) verkeersgebeurtenissen, flitsers, weer, EV-stations, brandstofprijzen, gevaarlijke situaties op de weg en parkeren.

  Jouw geanonimiseerde gegevens worden verder verwerkt op zo'n manier dat TomTom-producten gebruik kunnen maken van samengevoegde, geanonimiseerde content op basis van verkeerspatronen, samengevoegde bestuurdersprofielen, gereden gemiddelde snelheden en niet persoonlijk te identificeren bestuurdersinput, zoals zoekopdrachten en gemelde wegversperringen. Onze Traffic Index over de filedichtheid in grote steden bijvoorbeeld, is gebaseerd op elementen die zijn afgeleid van jouw reisgegevens. En onze live verkeersinformatieberekening combineert samengevoegde, geanonimiseerde, realtime verkeersinformatiegegevens met historische gegevens en externe gegevensbronnen. Deze producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstellingen en bedrijven.

 • Reisinformatie om je ervaring te verbeteren
  In sommige TomTom-producten kun je TomTom toestemming geven om bepaalde informatie over jou te gebruiken, zodat wij rijpatronen en -gedrag gedurende langere tijd kunnen analyseren. Deze reisinformatie bevat tijdstip van reizen, locatie, richting en andere gedragsgegevens en wordt continu verzameld nadat je toestemming heeft gegeven. Je systeem zal willekeurig een identifier genereren die hoort bij je reisinformatie die regelmatig naar TomTom wordt verstuurd. De reisinformatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wie je bent. TomTom zal ook geen pogingen doen om je identiteit te achterhalen. We passen verschillende technieken en beveiligingsmaatregelen toe om je reisinformatie te beschermen tegen onbevoegde toegang. We zullen je reisinformatie gebruiken om geaggregeerde, contextuele bestuurders- en gedragsprofielen te creëren, zonder je te identificeren. Met ‘contextueel’ bedoelen we dat we kijken naar gebruikerservaring binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld 'gebruikers in bestuurdersprofiel X kunnen ook interesse hebben in app-functie Z’.

  Je kunt jouw toestemmingsstatus te allen tijde wijzigen in de productinstellingen van je systeem. Als je stopt met het versturen van je reisinformatie, wordt de willekeurig gegenereerde identifier op je systeem automatisch gewist en wordt je reisinformatie niet langer naar TomTom gestuurd.

 • Actieve feedback
  Je kunt aan TomTom doorgeven wat er gebeurt op de weg door actief verkeersincidenten, gevaarlijke situaties, wegwerkzaamheden, flitsers, gevarenzones, snelheidslimieten, kaartfouten en meer te rapporteren. Je meldingen bevatten locatiegegevens zoals de GPS-positie van een kaartfout of verkeersincident, en kunnen worden bewaard samen met gegevens die betrekking hebben op je systeem of die gekoppeld zijn aan je TomTom-account. We gebruiken deze feedback om onze producten te verbeteren. Bij aan de weg gerelateerde updates die worden gedeeld met andere gebruikers, geeft TomTom alleen geanonimiseerde informatie weer. Soms wordt deze functie via software van derden uitgevoerd. Let op, als je deze functie gebruikt kun je je gegevens delen met derden. TomTom heeft geen invloed op hoe deze partijen je gegevens gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van deze partijen voor meer informatie.

  TomTom gebruikt pushmeldingen om feedback met jou te delen, bijvoorbeeld om updates te versturen over weg- en verkeersomstandigheden. Je kunt dit uitschakelen in de instellingen of via je systeem. Als je een online review over je ervaring plaatst, kunnen wij deze gegevens gebruiken om aanvullende feedback te geven.

 • Online zoeken
  TomTom-producten kunnen geïntegreerde software bevatten van TomTom Kaarten-API's of SDK's. We werken met willekeurige identifiers om de kwaliteit van onze Kaarten-API's te verbeteren door zoekopdrachten en resultaten die zijn gekoppeld aan een unieke interactie, te analyseren. Met deze inzichten kunnen wij bijvoorbeeld relevante POI's tonen binnen een bepaald gebied en je zoekproces verbeteren. We herkennen je echter niet als je een nieuwe sessie start. Op deze manier beschermen we je gegevens en kunnen gegevens, zoals zoekopdrachten, locatiegegevens of bestemmingen, niet direct worden gekoppeld aan jou op basis van de informatie die we hebben bewaard.

 • Ingebouwde functies
  Sommige productfuncties slaan ingebouwde informatie op het systeem op, zoals thuis- en werkadressen, favoriete en recente bestemmingen of spraakgegevens, om nieuwe zoekopdrachten gemakkelijker te maken. TomTom heeft geen toegang tot deze gegevens en je kunt ingebouwde gegevens verwijderen met behulp van de productinstellingen.

MyDrive

MyDrive is een TomTom-product dat je instellingen, voorkeuren, favoriete locaties en bestemmingen van je geplande routes bewaart. Wanneer je MyDrive inschakelt, worden deze gegevens automatisch beschikbaar gesteld aan alle systemen en apps die je hebt geautoriseerd. Je kunt ook anderen toegang verlenen. Je kunt deze autorisatie instellen en wijzigen via je TomTom-account of een account van een ondersteunde provider. MyDrive bewaart referenties aan al je systemen of apps die verbonden zijn aan je account, en heeft geen toegang tot je wachtwoorden.

Als je MyDrive op een specifiek systeem uitschakelt, zullen aanpassingen van je gegevens, zoals een geplande route via een ander systeem, niet meer worden gesynchroniseerd met dat specifieke systeem. Je gegevens in MyDrive blijven beschikbaar via MyDrive totdat je deze actief verwijdert via Mydrive.tomtom.com of via systemen of apps waarmee je deze gegevens kunt verwijderen. MyDrive-gegevens worden beveiligd bewaard in de EU en afgezien van serviceproviders die deze gegevens verwerken in overeenstemming met de contractuele bescherming ervan, geeft TomTom niemand anders toegang tot MyDrive-gegevens. Ook gebruikt TomTom de gegevens niet voor andere doeleinden dan die met jou zijn gecommuniceerd, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit wel te doen.

Met jouw toestemming en nadat we ervoor gezorgd hebben dat gegevens niet meer aan jou gekoppeld zijn, kan TomTom MyDrive-gegevens gebruiken om onze producten en services te verbeteren. Meer informatie hierover vind je in het gedeelte 'Help ons leren'. Je kunt je goedkeuringsstatus te allen tijde wijzigen via de privacy-instellingen. TomTom registreert gedurende een beperkte periode MyDrive-toegang door geautoriseerde systemen en apparaten en gebruikt deze informatie voor technische diagnosedoeleinden en totaalstatistieken en -rapporten.

In het geval dat derden, zoals autofabrikanten, TomTom selecteren als serviceprovider voor het leveren van MyDrive als onderdeel van het productportfolio dat ze hun klanten bieden, maken deze derden MyDrive beschikbaar onder hun eigen merknaam via hun eigen systemen en apps. De verzameling en het gebruik van gegevens vinden plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van deze derden die services, systemen of apps aanbieden, en in overeenstemming met hun privacybeleid. TomTom mag deze gegevens alleen gebruiken binnen de grenzen die deze derde partijen hebben aangegeven, waarbij tegelijkertijd contractuele privacyregelingen worden nageleefd.

Kaarten en mobile mapping-wagens

Kaartcorrecties melden

Als je Map Share gebruikt, kun je kaartcorrecties doorvoeren en kaartfouten melden. Je correcties, met daarin informatie over je locatie, worden naar TomTom gestuurd en gekoppeld aan je systeem en je MyTomTom-account zolang het account actief is. TomTom gebruikt deze meldingen om TomTom-kaarten te verbeteren.

Mobile mapping-wagens

Straten en wegen veranderen continu. Om de TomTom-kaarten actueel te houden, verzamelen we informatie over deze veranderingen via diverse bronnen. Een van deze bronnen zijn de Mobile mapping-wagens van TomTom. Deze voertuigen zijn voorzien van camera's die opnamen in 360 graden maken, evenals uiterst nauwkeurige GPS-ontvangers en andere sensortechnologieën om zo informatie te verzamelen.

TomTom gebruikt alleen de beelden en andere informatie die we vastleggen (zoals gegevens met betrekking tot de vormen van wegen en gebouwen) voor ons legitieme belang om TomTom-kaarten te verbeteren. Als beelden worden overgebracht naar landen buiten de Europa Unie, beschermt TomTom de beelden zo goed mogelijk via officiële vrijwaringsmaatregelen, zoals EU-modelcontracten. TomTom verwijdert de beelden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het produceren en verbeteren van TomTom-kaarten. We publiceren de beelden en andere informatie niet online. Sommige beelden worden beschikbaar gesteld aan derden uit hoofde van een licentieovereenkomst met bepaalde gebruiksbeperkingen.

TomTom of haar servicepartner maken elementen onscherp in beelden waarbij anders mogelijk individuen herkenbaar zouden kunnen zijn (zoals gezichten en kentekenplaten) of nemen andere maatregelen die zijn toegestaan door de lokale regelgeving om persoonlijke gegevens te beschermen voordat deze met derde partijen worden gedeeld. TomTom gebruikt beveiligde overdrachtsmethoden om beelden op specifiek bezoek ter beschikking te stellen aan derde partijen. Deze derde partijen gebruiken de beelden doorgaans voor hun eigen zakelijke doeleinden, zoals wegwerkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van die partij.

Neem contact op met de lokale TomTom-klantenservice bij vragen hierover.

Klik hier voor Collectieplanning.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.