Privacy - Drive

Yleiset tiedot

TomTom-navigaattorit ja -palvelut tarvitsevat sijaintitietoja ja muita tietoja, jotta ne toimivat oikein. Tässä osiossa kerrotaan, millaisia tietoja TomTom kerää ja kuinka käytämme niitä.

Laitteissa ja matkapuhelimissa voi olla käyttöjärjestelmiä ja muita sovelluksia tai ne voivat käyttää viestintäverkkoja, jotka myös keräävät ja välittävät henkilötietoja ja sijaintitietoja. Kun laitteeseen on kytketty virta, se käyttää mobiiliverkkoa, joka kerää väistämättä laitteesi sijaintitietoja. Verkko-operaattorillasi voi olla lakisääteinen velvollisuus säilyttää näitä sijaintitietoja lainvalvontatarkoituksia varten. TomTomilla ei ole määräysvaltaa tähän. Voit pyytää lisätietoja matkapuhelinoperaattoriltasi.

Jos haluat tietoa henkilöistä, jotka ovat saaneet pääsyoikeuden tietoihisi, ja tietoa oikeuksista ja tietojesi säilytyspaikasta, siirry kohtaan lisätietoja.

Sijainti- ja matkatiedot

TomTom-tuotteissa ja -palveluissa on ominaisuuksia, jotka tarvitsevat sijaintitietoja laitteestasi toimiakseen oikein. Sijaintitiedot voivat perustua satelliitti-, matkapuhelin-, Wi-Fi-, Bluetooth- tai muihin verkkopohjaisiin sijaintimenetelmiin. Keräämme sijaintietojasi ja täydentäviä henkilötietoja useita tarkoituksia varten tässä kuvatulla tavalla.

 • Reaaliaikaiset sijaintipalvelut ja joukkoistettu tuotekehitys
  Kun käytät ensimmäisen kerran TomTom-tuotetta, kuten navigaattoria, sovellusta tai palvelutilausta, näet ilmoituksen, jossa pyydetään oikeutta lähettää sijaintitietosi TomTomille. Jos päätät jakaa sijaintitiedot TomTomille, voimme lähettää sinulle sijaintisi perusteella reaaliaikaisia tietoja, kuten liikennetietoja, joiden perusteella voit valita toisen reitin ja välttää alkuperäisellä reitillä olevan ruuhkan.

  Jos et anna lupaa, emme voi tarjota sinulle reaaliaikaisia tietoja hyödyntäviä ominaisuuksia, kuten reaaliaikaisia karttoja ja liikennepalveluja. TomTom-tuotteet voivat lähettää meille myös tilisi ja laitteesi tietoja ja antamiasi tietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, tai sinua ja sijaintiasi koskevia tietoja, joita olet päättänyt lähettää. Joidenkin ominaisuuksien avulla voit jakaa henkilökohtaisia (sijainti)tietojasi kavereillesi, perheenjäsenillesi tai yhteystietoluetteloissasi oleville henkilöille tai sosiaalisen median palveluihin. Tiedot siirretään yleensä laitteen tai älypuhelimen yhteydellä tai tietokoneesi välityksellä, kun kytket laitteesi tietokoneeseen. Jos internetyhteyttä ei ole käytettävissä, tiedot tallennetaan laitteeseesi ja siirretään myöhemmin.

  Voit muuttaa antamaasi lupaa milloin tahansa ohjelmiston yksityisyysasetuksista. Huomaa, että sinun on ehkä muutettava myös mobiililaitteesi järjestelmäasetuksia, jotta sijaintitietojesi käsittely taustalla lopetetaan. Jos tietoja on tallennettu laitteeseesi, ne poistetaan, kun poistat tietojen lähettämisen TomTomille käytöstä.

  Käytämme sijaintitietoja myös tuotteidemme ja palvelujemme laadun parantamiseen. Sitä ennen varmistamme, ettei tietoja voi yhdistää suoraan sinuun. Henkilötietojasi suojataan useilla eri tekniikoilla, kuten salauksella ja tilapäisillä satunnaistunnisteilla. Siten estetään sijaintitietojen yhdistäminen helposti sinuun tai laitteeseesi. 24 tunnin kuluttua laitteesi tai sovelluksen sulkemisesta TomTom poistaa automaattisesti ja peruuttamattomasti sellaiset sinusta tallennetut tiedot, joita voisi käyttää sinun tai laitteesi tunnistamiseen. Emme tiedä, missä olet ollut, emmekä voi kertoa sitä kenellekään muulle, vaikka joku yrittäisi pakottaa meitä siihen. Sijaintitietoja ei missään tilanteessa yhdistetä TomTom-tiliisi tai muihin tietoihin, joiden perusteella sinut voisi suoraan tunnistaa. Emme myöskään myy sijaintitietojasi. Tuotteemme ovat täysin mainoksettomia.

  Asiakasyhteisöltä saamamme sijaintia koskevan palautteen avulla voimme käyttää tunnisteettomia tietoja (ja sijaintitietoja) tuotteidemme ja palvelujemme jatkuvaan parantamiseen. Niitä ovat esimerkiksi karttamme ja liikennepalvelumme, kuten reaaliaikaisiin liikennetapahtumiin liittyvät palvelut ja nopeuskameroihin, säähän, latausasemiin, polttoainehintoihin, liikenteen vaaratekijöihin ja pysäköintiin liittyvät palvelut.

  Näillä tavoilla käsiteltyihin tunnisteettomiin TomTom-tuotteista saatuihin tietoihisi voi sisältyä koostettua, anonymisoitua sisältöä, joka perustuu liikennevirtoihin, koostettuihin kuljettajaprofiileihin, ajettuihin keskinopeuksiin ja henkilötunnisteettomiin kuljettajan syöttämiin tietoihin, kuten hakusanoihin ja tiesulkuja koskeviin ilmoituksiin. Esimerkiksi suurten kaupunkien ruuhkien tiheyttä mittaava liikenneindeksimme on luotu matkatiedoista saatujen tekijöiden perusteella, ja reaaliaikainen liikennelaskelmamme yhdistää koostettuja, tunnisteettomia reaaliaikaisia liikennetietoja historiatietoihin ja ulkoisiin tietolähteisiin. Myös viranomaiset ja yritykset käyttävät näitä tuotteita ja palveluja.

 • Matkatietojen käyttö käyttökokemuksen parantamiseen
  Joihinkin TomTom-tuotteisiin sisältyy mahdollisuus antaa TomTomille oikeus käyttää tiettyjä tietojasi, joiden avulla voimme analysoida ajotottumuksia ja ajokäyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Näihin matkatietoihin sisältyvät aika, sijainti, suunta ja muut käyttäytymistiedot. Niitä kerätään jatkuvasti sen jälkeen, kun olet antanut siihen oikeuden. Laitteesi luo satunnaisen tunnisteen, joka liitetään TomTomille säännöllisin väliajoin lähetettäviin matkatietoihin. Matkatietoja ei yhdistetä henkilötietoihin, joista TomTom voi suoraan tunnistaa sinut, emmekä yritä tunnistaa sinua. Matkatietojasi suojataan luvattomalta käytöltä erilaisilla tekniikoilla ja turvatoimilla. Matkatiedoista luodaan koostettuja ja kontekstuaalisia kuljettaja- ja käyttäytymisprofiileja sinua tunnistamatta. Kontekstuaalisella tarkoitetaan käyttäjäkokemuksien analysoimista tietyssä kontekstissa. Esimerkki analyysin tuloksesta: kuljettajaprofiiliin X kuuluvat käyttäjät saattavat myös pitää sovelluksen ominaisuudesta Z.

  Voit muuttaa antamaasi lupaa milloin tahansa laitteesi tuoteasetuksissa. Jos lopetat matkatietojen lähettämisen, laitteen satunnaisesti luoma tunniste poistetaan automaattisesti, eikä matkatietojasi enää lähetetä TomTomille.

 • Aktiivinen palaute
  Voit kertoa TomTomille liikenteen tapahtumista raportoimalla aktiivisesti liikennetapahtumista, vaaratekijöistä, tietöistä, nopeuskameroista, vaaravyöhykkeistä, nopeusrajoituksista, karttavirheistä ja muista tekijöistä. Raporttisi sisältävät sijaintitiedot, kuten karttavirheen tai liikennehäiriön GPS-sijainnin, ja niitä voidaan säilyttää yhdessä laitteesi tietojen kanssa tai yhdistää TomTom-tiliisi. Tätä palautetta käytetään tuotteidemme parantamiseen. TomTom näyttää muille käyttäjille jaetuissa tieliikennettä koskevissa päivityksissä vain tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja. Joskus tämä ominaisuus tarjotaan kolmannen osapuolen ohjelmiston välityksellä. Huomaa, että tätä ominaisuutta käyttäessäsi saatat jakaa tietojasi myös kolmansille osapuolille. TomTom ei voi vaikuttaa siihen. miten nämä osapuolet käyttävät tietojasi. Katso lisätietoja niiden tietosuojalausunnoista.

  TomTom jakaa palautetta sinulle push-ilmoituksilla, esimerkiksi lähettää päivityksiä tien kunnosta ja liikenteen tilanteesta. Voit poistaa ilmoitukset käytöstä asetuksissa tai laitteessa . Jos kirjoitat käyttökokemuksesta verkkoarvostelun, saatamme käyttää näitä tietoja lisäpalautteen antamiseen.

 • Verkkohaku
  TomTom-tuotteisiin voi sisältyä liitettyinä ohjelmistoina TomTom Maps -ohjelmistorajapintoja tai -ohjelmistokehityspaketteja. Käytössämme on tilapäisiä satunnaistunnisteita, joilla parannetaan Maps-ohjelmistorajapintoja analysoimalla yksilölliseen käyttöön liittyviä hakukyselyitä ja -tuloksia. Nämä tulokset auttavat esimerkiksi näyttämään olennaisia kiinnostavia paikkoja tietyllä alueella ja parantamaan hakuprosessia. Emme kuitenkaan tunnista sinua istunnon alussa, suojaamme tietojasi, emmekä voi yhdistää tietoja, kuten hakukyselyitä, sijaintitietoja tai määränpäitä, suoraan sinuun hallussamme olevien tietojen perusteella.

 • Tallennus laitteeseen
  Jotkin tuotteen ominaisuudet tallentavat laitteeseen tietoja, kuten kodin ja työpaikan osoitteet, suosikkikohteet ja viimeisimmät määränpäät tai äänitietoja, jotka helpottavat uusien hakujen tekemistä. TomTomilla ei ole käyttöoikeutta näihin tietoihin, ja voit poistaa laitteeseen tallennetut tiedot tuotteen asetuksista.

MyDrive

MyDrive on TomTom-tuote, joka tallentaa asetuksesi, määrityksesi, suosikkikohteesi ja määränpäät, joihin olet suunnitellut reittejä. Kun otat MyDriven käyttöön, nämä tiedot tulevat automaattisesti kaikkien hyväksymiesi laitteiden ja sovellusten käyttöön. Lisäksi voit myöntää käyttöoikeuden muille sovelluksille. Voit määrittää tämän hyväksynnän tai muuttaa sitä TomTom-tililtäsi tai tuetun palveluntarjoajan tililtä. MyDrive säilyttää viitteet kaikkiin tiliisi liitettyihin laitteisiin tai sovelluksiin, eikä se saa pääsyä salasanoihisi.

Kun poistat MyDriven käytöstä tietyssä laitteessa, toisella laitteella tekemiäsi muutoksia tietoihin, kuten suunniteltuihin reitteihin, ei enää synkronoida kyseiseen laitteeseen. MyDriveen tallennetut tietosi säilyvät MyDrivessa, kunnes poistat ne aktiivisesti Mydrive.tomtom.com-sivuston tai poistamista tukevien laitteiden tai sovellusten kautta. MyDrive-tietoja säilytetään turvallisesti EU:ssa, ja lukuun ottamatta palveluntarjoajia, joiden käsittelyyn sovelletaan sopimusperusteisia suojakeinoja, TomTom ei anna kenellekään muulle pääsyä MyDrive-tietoihin eikä käytä niitä mihinkään tarkoitukseen, josta sinulle ei ole kerrottu, ellei meitä ole määrätty tekemään niin lain mukaan.

Jos olet antanut luvan ja kun olemme varmistaneet, ettei tietoja voida enää yhdistää sinuun, TomTom voi käyttää MyDrive-tietoja tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiseen. Lisätietoa tästä on saatavilla Auta meitä oppimaan -osiosta. Voit muuttaa antamaasi lupaa milloin tahansa ohjelmiston yksityisyysasetuksista. TomTom säilyttää tietoja hyväksyttyjen laitteiden ja sovellusten pääsystä MyDriveen rajatun ajan, jotta se voi käyttää tietoja tekniseen vianmääritykseen ja koostettuihin tilastoihin ja raportteihin.

Jos kolmannet osapuolet, kuten autovalmistajat, valitsevat TomTomin palveluntarjoajaksi tarjoamaan MyDrivea osana asiakkaidensa saatavilla olevaa tuoteportfoliota, kyseiset osapuolet tarjoavat MyDriven omalla palvelunimellään ja omissa laitteissaan ja sovelluksissaan. Tällöin tietojen kerääminen ja käyttö on yksinomaan näitä palveluja, laitteita tai sovelluksia tarjoavien kolmansien osapuolten vastuulla niiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. TomTom saa käyttää näitä tietoja vain näiden osapuolten ohjeiden mukaisesti ja noudattaen tehtyjä yksityisyyttä suojaavia sopimusjärjestelyjä.

Kartat ja kartoitusajoneuvot

Ilmoittaminen karttakorjauksista

Map Sharen avulla voit tehdä karttakorjauksia ja ilmoittaa karttavirheistä. Korjauksesi, joihin sisältyvät myös sijaintitiedot, lähetetään TomTomille ja säilytetään MyTomTom-tilisi yhteydessä niin kauan kuin tili on olemassa. TomTom parantaa näiden tietojen avulla TomTom-karttoja.

Liikkuvat kartoitusajoneuvot

Tiet muuttuvat jatkuvasti. Jotta TomTomin kartat pysyvät ajan tasalla, keräämme tietoja muutoksista eri lähteistä. Yksi näistä lähteistä ovat TomTomin liikkuvat kartoitusajoneuvot. Kartoitusajoneuvoissa on 360 asteen kuvakulmaa tallentavat kamerat, tarkat GPS-vastaanottimet ja muita tietojen keräämiseen tarkoitettuja antureita.

TomTom käyttää tallentamaansa kuvamateriaalia ja muita tietoja (kuten teiden ja rakennusten muotoihin liittyviä tietoja) ainoastaan karttojensa parantamiseen oikeutetun etunsa mukaisesti. Jos kuvamateriaalia siirretään Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, TomTom suojaa sitä parhailla mahdollisilla virallisilla suojatoimenpiteillä, kuten EU:n mallisopimuksilla. TomTom poistaa kuvamateriaalin, kun sitä ei enää tarvita TomTom-karttojen tuottamiseen ja parantamiseen. Emme julkaise kuvamateriaalia tai muita tietoja verkossa. Osan kuvamateriaalista luovutamme kolmansien osapuolten käyttöön käyttöoikeussopimuksilla, jotka rajoittavat niiden käyttöä.

TomTom tai sen kumppanit sumentavat kuvamateriaalin osat (kuten kasvot ja rekisterikilvet), joiden perusteella voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä, tai käyttävät henkilötietojen suojaamiseen muita paikallisten säädösten sallimia menetelmiä, ennen kuin materiaali annetaan kolmansien osapuolien käyttöön. TomTom käyttää suojattuja tiedonsiirtomenetelmiä kuvamateriaalin siirtämiseen kolmansille osapuolille heidän erillisestä pyynnöstään. Kolmannet osapuolet yleensä käyttävät kuvamateriaalia omiin liiketoimintatarkoituksiinsa, kuten teiden rakentamiseen tai kunnossapitoon, kyseisen osapuolen vastuulla.

Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, ota yhteyttä lähimpään TomTom-asiakastukeen.

Katso tästä suunnitellut kartoitusalueet.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.