Privacy - General

Jak používáme vaše data

Obecné

Soukromí je základním stavebním kamenem naší společnosti. Jelikož sídlíme v Evropě, naše činnost podléhá evropským zákonům o ochraně osobních údajů: GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla GDPR o ochraně osobních údajů jsou považována za nejpřísnější soubor nařízení na světě, který nabízí vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Naše globální zásady týkající se soukromí a zpracování vašich osobních údajů odráží tyto normy, a v některých případech jsou naše nařízení ještě přísnější.

Chcete-li si přečíst, kdo má přístup k vašim údajům, získat informace o svých právech a dozvědět se, kde jsou vaše údaje uložené, přejděte na část Další informace.

Velká data

Velká data jsou hnacím motorem naší společnosti, ale na prvním místě je vaše soukromí. Shromažďujeme data z našich webů, produktů a služeb. Celkově existují čtyři různé typy dat, která využíváme:

Data od vás:

Toto jsou osobní údaje, které přímo poskytnete společnosti TomTom, například své jméno a e-mailovou adresu, když vytváříte účet TomTom, svou domovskou adresu a oblíbená místa, která synchronizujete mezi zařízeními, nahlášenou zpětnou vazbu o rychlostních radarech nebo chybách map, svůj věk a telefonní číslo.

Data ze snímačů:

Řada produktů TomTom je vybavena snímači nebo používá snímače zařízení, například přijímače GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth, kamera, mikrofon, snímače přetížení a srdečního tepu a dotykové obrazovky. Tyto snímače po aktivaci automaticky shromažďují data. V závislosti na účelu mohou být tato data zpočátku propojená s jinými daty, která umožňují identifikovat vás nebo vaše zařízení.

Metadata:

Když používáte naše weby, produkty a služby, automaticky jsou shromažďována nebo generována metadata v důsledku používání zařízení, přenosu dat přes síť nebo vyžádání specifické služby jako TomTom Traffic. Tato data mohou obsahovat informace o vaší technické konfiguraci, nastavení zařízení, uživatelském rozhraní a dalších událostech týkajících se vašeho používání, a mohou být propojena s dalšími údaji, jako jsou IP adresy, jedinečné identifikátory, soubory cookie a další záznamy vašich aktivit.

Data od ostatních:

Naši klienti, například výrobci automobilů, by mohli sdílet se společností TomTom data, která shromáždili na svou vlastní zodpovědnost a v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Taková data využíváme pouze v rozsahu stanoveném těmito stranami, přičemž dodržujeme smluvní ustanovení.

Pomozte nám poučit se

Sdílením dat o tom, jak a kdy aplikaci, produkty a služby používáte, můžete pomoci společnosti TomTom udržovat tyto domény zabezpečené, zajišťovat jejich očekávaný výkon a zlepšovat jejich uživatelské prostředí. To zahrnuje informace o zařízení a operačním softwaru a informace, které dostáváme, když používáte některé funkce, například polohy, plánování trasy, cíle a vyhledávání.

Uživatele třídíme na základě shromážděných údajů, jako je frekvence používání, používání určitých funkcí, informací o regionu (např. země a město) nebo informací o produktu a zařízení. Naše analýza neobsahuje jednotlivé informace o poloze ani vámi zadané informace, ale může obsahovat údaje, které identifikují vaše zařízení, například identifikátor s kontrolním součtem. Odesílání těchto informací můžete kdykoli ukončit odvoláním svolení k této aktivitě úpravou nastavení produktu. Některé produkty TomTom, například aplikace AmiGo, požadují váš souhlas se shromažďováním informací o vašich cestách po delší dobu, aby mohly analyzovat vzorce a chování. Další podrobnosti naleznete v nastavení ochrany osobních údajů v produktu a v části JÍZDA.

Shromažďujeme také analytické, technické a diagnostické informace. Jejich součástí mohou být údaje, které identifikují vaše zařízení. To nám pomáhá vyšetřit zhroucení aplikací, narušení služeb, detekování podvodů a zneužití, správu zabezpečení, správu provozu a kapacity. Dále jde o využívání k (agregovaným) hlášením a vylepšování kvality našich produktů a služeb tím, že vám můžeme zobrazovat přesnější informace v reálném čase a vyvíjet lepší navigační produkty. Vaši totožnost budeme vždy chránit a jakmile to bude možné, osobní údaje budeme z těchto dat odstraňovat. Třetí strany, které podporují naši firmu, mohou tato data obdržet také, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dané třetí strany. Další informace naleznete v nastavení produktu.

Společnost TomTom využívá k ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem metody zabezpečení vycházející z oborových standardů. Přístup k informacím, na které se vztahuje smluvní ochrana, neposkytneme nikomu jinému než našim poskytovatelům služeb, a nepoužijeme je za jiným účelem než účelem, který jsme vám sdělili, pokud to nebude výslovně nařizovat zákon.

Účet TomTom

Při používání našich navigačních zařízení nebo aplikací si můžete vytvořit účet TomTom. Za tímto účelem od vás budeme potřebovat určité minimum údajů:

  • E-mailová adresa, která slouží jako uživatelské jméno při přihlašování k účtu TomTom. S vaším svolením vám budeme zasílat e-maily o aktualizacích softwaru, novinkách o produktech TomTom, ideálním využití vašeho produktu a exkluzivních nabídkách. E-mailové předvolby můžete snadno upravit v nastavení účtu online nebo můžete zrušit odběr pomocí odkazu v e-mailech, které jste obdrželi.

  • Jméno, pohlaví a země.

  • Heslo, které by mělo být silné a neměli byste jej používat nikde jinde. Vaše heslo je uložené v šifrovaném kódu, takže sami nevíme, jaké je.

Do svého účtu TomTom můžete přidat další obsah, například domovské adresy, oblíbené a poslední cílové body a informace o vozidle. Když kontaktujete náš tým podpory prostřednictvím našeho webu nebo chatujete s ostatními uživateli na našem diskuzním fóru, vaše historie podpory zůstane důvěrná, ale mohla by být spojena s vaším účtem TomTom.

Když si zakoupíte produkt nebo službu TomTom v našem online obchodu, informace o vašich objednávkách, doručovací adrese, opravách, předplatných, navigačních zařízeních a aplikacích by mohly být spojeny s vaším účtem TomTom, a jsou viditelné po přihlášení do účtu na adrese tomtom.com. Neukládáme vaše platební údaje, například informace o kreditní kartě. Tyto údaje jsou uchovány v bezpečí naším poskytovatelem plateb v jeho zabezpečeném prostředí a společnost TomTom nemá k těmto datům přístup.

Další informace o tom, jak můžete odeslat žádosti o získání přístupu nebo odstranění svých dat (v účtu) u společnosti TomTom, naleznete na naší stránce podpory pro GDPR.

Více informací

Jaký je právní základ využívání vašich osobních údajů?

Když nastavujete navigační zařízení TomTom, stahujete některou z našich aplikací nebo vytváříte účet TomTom, potřebujeme určité minimum informací, abychom vám zajistili bezpečné a náležité používání funkcí. Když budeme poprvé potřebovat přístup k údajům o poloze, zobrazí se žádost o povolení sdílení těchto dat se společností TomTom pro specifické účely. Požádáme vás také o svolení, než použijeme informace o vaší cestě ke zlepšování uživatelských zkušeností. Některé informace synchronizujeme mezi aplikacemi a zařízeními až po získání oprávnění. Oprávnění můžete snadno změnit v nastavení zařízení či aplikace nebo v účtu TomTom. Odvolání vašeho souhlasu může znamenat, že některé služby již nebudou k dispozici.
V některých případech zpracováváme vaše údaje nad rámec oprávněných zájmů, abychom mohli lépe spravovat naše produkty a služby – aby mohly fungovat dle očekávání, abychom zajistili jejich bezpečnost a zlepšili uživatelské zkušenosti na základě toho, jak a kdy je používáte. Toto zpracování podléhá příslušným opatřením na ochranu vaší identity v souladu s postupy v odvětví a s přihlédnutím k riziku, které představuje zpracování a povaha chráněných údajů. Podnikli jsme náležité kroky, které řeší bezpečnost, riziko ztráty dat a další rizika s přihlédnutím k povaze dat, typu zpracování a souvisejících povinností řešit záležitosti týkající se zabezpečení a soukromí.

Jak můžete spravovat své osobní údaje?

Můžete získat přístup ke svým osobním údajům, získat jejich kopii, nechat aktualizovat neúplné, nesprávné, nadbytečné nebo neaktuální údaje nebo požádat o jejich smazání. Máte právo vznést námitku proti zpracování nebo je omezit v některých případech, například pokud věříte, že jsou data nepřesná nebo zpracování nezákonné. Chcete-li uplatnit svá práva na přístup a odstranění, můžete kontaktovat společnost TomTom prostřednictvím naší specializované stránky podpory pro GDPR na adrese tomtom.com nebo v účtu TomTom. Máte-li další dotazy, můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních údajů na našem webu. Účty k některým produktům TomTom umožňují přímý přístup nebo odstranění vašich dat, například lze stáhnout a odstranit informace o výletní trase, které uchováváme, z webu MyDrive.tomtom.com.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje neprodáváme jiným stranám ani je nezveřejňujeme, pokud není níže uvedeno jinak.
Společnost TomTom sdílí informace s přidruženými firmami společnosti TomTom, které jsou zodpovědné za služby a produkty, a s dalšími stranami, pouze pokud je to nutné, například s našimi poskytovateli IT cloudů (například společnostmi Microsoft a AWS) a poskytovateli dalších služeb, jako jsou logističtí partneři, poskytovatelé platebních služeb a servisní centra, kteří zachovávají bezpečnost vašich údajů. S třetími stranami máme uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů pouze pro schválené účely, tedy poskytování určitých služeb, které vyžadují, aby jednaly podle těchto ustanovení a používaly náležitá bezpečností opatření na ochranu vašich osobních údajů.
Upozorňujeme, že operační systém zařízení, další aplikace spuštěné na zařízení nebo komunikační sítě shromažďují, přenášejí a uchovávají vaše osobní údaje a informace o poloze. Společnost TomTom to nemůže nijak ovlivnit. Další informace najdete v prohlášení a nastavení mobilního operátora, výrobce zařízení a vývojářů jiných aplikací. Když sdílíte informace přímo s třetí stranou, například zveřejníte podrobnosti na sociálních médiích, třetí strana zpracovává tyto informace v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Nastavení ochrany osobních údajů pro naše produkty obsahuje další informace o obsažených službách třetích stran, kde naleznete další podrobnosti.

Slibujeme, že nikomu dalšímu neposkytneme přístup k vašim informacím, pokud k tomu nebudeme mít závaznou právní povinnost, například když jsme dle platných zákonů povinni předat vaše informace vládám, příslušným orgánům a policejním složkám nebo chránit oprávněné zájmy společnosti TomTom v soudním řízení.

Kde ukládáme vaše osobní údaje?

Standardně uchováváme vaše informace v Evropském hospodářském prostoru (EEA). V některých případech mohou být vaše osobní údaje přenášeny do zemí mimo EHP s jinými nařízeními ohledně ochrany dat. V takových případech zajistíme, aby vaše soukromí bylo chráněno nejlepším možným způsobem a aby bylo dosaženo odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, například prostřednictvím oficiálního rozhodnutí o dostatečnosti nebo odpovídajících bezpečnostních ustanovení ve standardních smluvních klauzulích podléhajících dodatečnému posouzení rizik. Máte-li zájem o další informace o přenosech dat a bezpečnostních ustanoveních, můžete kontaktovat společnost TomTom.

Po jak dlouhou dobu ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neuchováváme a nepoužíváme déle, než je nutné. Poté veškerá data týkající se vaší osoby odstraníme. V některých případech nadále využíváme anonymní nebo anonymizované informace, když jsou konkrétní data potřeba pro další analýzy, zlepšování produktů a zprávy. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, a kritéria stanovení této doby závisí na povaze osobních údajů, našich zákonných povinnostech a účelu, ke kterými byly poskytnuty.

Máte nějaké dotazy nebo stížnosti?

Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti TomTom na adrese:
TomTom International B.V.
Privacy Office / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
The Netherlands
E-mail: privacy@tomtom.com

Pokud nejste spokojeni, můžete kontaktovat také Úřad pro ochranu osobních údajů v Nizozemsku.

Kdo zodpovídá za vaše osobní údaje?

Za vaše osobní údaje ve vztahu k produktům a službám TomTom zodpovídá společnost TomTom International B.V., De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko. Současně mohou vaše data spravovat a zpracovávat také přidružené firmy společnosti TomTom, které poskytují specifické produkty nebo služby. Další informace o těchto přidružených firmách naleznete v právních podmínkách a ustanoveních k produktu dostupných v nastavení produktu nebo na našem webu.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.