Privacy - Drive

Jak používáme vaše data

Obecné informace

Navigační produkty a služby společnosti TomTom potřebují ke správnému fungování údaje o poloze a další informace. Tato část vysvětluje, jaký druh informací společnost TomTom shromažďuje a jak je využíváme.

Zařízení a mobilní telefony mohou používat software operačního systému nebo jiné aplikace, nebo využívat komunikační sítě, které také získávají a posílají osobní údaje a informace o poloze. Když je zařízení zapnuté, využívá mobilní síť, která přirozeně sleduje údaje o poloze vašeho zařízení. Váš mobilní operátor může mít zákonnou povinnost uchovávat tyto údaje o poloze pro účely vynucování práva. Společnost TomTom nad tím nemá žádnou kontrolu. Další informace vám poskytne váš mobilní operátor.

Chcete-li si přečíst, kdo má přístup k vašim údajům, získat informace o svých právech a dozvědět se, kde jsou vaše údaje uložené, přejděte na část Další informace.

Údaje o cestě a poloze

Produkty a služby TomTom obsahují funkce, které vyžadují informace o poloze z vašeho zařízení, aby fungovaly správně. Vaši polohu je možné zjistit pomocí satelitů, mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth nebo jiných metod zjišťování polohy na základě sítě. Jak je popsáno níže, pro různé účely shromažďujeme data o vaší poloze a další osobní údaje.

 • Polohové služby v reálném čase a vylepšování produktu na bázi crowdsourcingu
  Při prvním použití produktu značky TomTom, například našeho navigačního zařízení, aplikace nebo předplatného služby, se zobrazí oznámení s žádostí o povolení přístupu k informacím o poloze společnosti TomTom. Pokud se rozhodnete sdílet data o poloze se společností TomTom, budeme vám moci zasílat informace v reálném čase podle vaší pozice ve formě dopravních informací, abyste mohli zvolit alternativní trasu a vyhnout se dopravní zácpě o několik kilometrů dále.

  Bez vašeho souhlasu vám nemůžeme nabízet funkce, které pracují s živým obsahem, jako jsou naše mapy v reálném čase a dopravní služby. Produkty TomTom by nám mohly odeslat také informace o vašem účtu, informace o zařízení a údaje, které zadáte, například vaše jméno e-mailovou adresu, nebo se rozhodnete poslat o své osobě nebo své poloze. Některé funkce vám také umožní sdílet osobní údaje (polohu) s ostatními, například přáteli, rodinou, seznamem kontaktů nebo na sociálních médiích. Informace budou obvykle přeneseny prostřednictvím připojení zařízení, připojení poskytovaného smartphonem nebo přes počítač, když k němu zařízení připojíte. Pokud není k dispozici připojení k internetu, jsou informace bezpečně ukládány v zařízení a budou odeslány později.

  Stav oprávnění je možné kdykoli změnit v nastavení soukromí v softwaru. Upozorňujeme, že může být nutné změnit nastavení systému mobilního zařízení a zastavit přístup k vašim datům o poloze na pozadí. Když jsou informace ukládány v zařízení a rozhodnete se zrušit odesílání informací společnosti TomTom, budou tyto informace odstraněny.

  Poté co zajistíme, aby informace nebylo možné vystopovat zpátky přímo k vám, data o poloze také využíváme ke zlepšení našich produktů a služeb. Používáme různé techniky ochrany vaší totožnosti, například šifrování a dočasné náhodné identifikátory, abychom zajistili, že údaje o poloze nelze snadno zpětně spojit s vámi nebo vaším zařízením. Do 24 hodin od vypnutí zařízení nebo aplikace společnost TomTom automaticky a nevratně zničí všechna data, která by podle našeho názoru umožnila identifikaci vás nebo vašeho zařízení. Nevíme, kde jste byli, a nemůžeme to sdělit nikomu dalšímu, ani kdybychom k tomu byli nějak nuceni. Nikdy nepropojujeme data o poloze ani jiné informace, které vás přímo identifikují, s účtem TomTom. Vaše data o poloze také neprodáváme. Naše produkty neobsahují žádné reklamy.

  Díky zpětné vazbě o poloze od komunity našich zákazníků jsme schopní používat anonymizované informace (o poloze) k neustálému zlepšování našich produktů a služeb, jako jsou naše mapy, služby související s dopravními informacemi v reálném čase, včetně služeb týkajících se dopravních událostí (v reálném čase), rychlostní radary, počasí, dobíjecí stanice, ceny pohonných hmot, překážky na silnicích a parkování.

  Vaše anonymizované údaje jsou dále zpracovány tímto způsobem, neboť produkty TomTom mohou zahrnovat agregovaný, anonymní obsah na základě dopravních vzorců, agregovaných řidičských profilů, průměrné rychlosti jízdy a dat řidičů, podle kterých není možné zjistit totožnost, jako jsou vyhledávací dotazy a hlášení o uzavírkách. Například náš index dopravy týkající se hustoty zácpy ve velkých městech vzniká pomocí prvků získaných z vašich údajů o cestě, a náš živý výpočet provozu kombinuje agregované, anonymizované dopravní informace v reálném čase s historickými údaji a daty z externích zdrojů. Tyto produkty a služby jsou využívány také státními agenturami a firmami.

 • Údaje o cestě vylepšující uživatelské prostředí
  V některých produktech TomTom můžete společnosti TomTom povolit používat jisté informace o sobě, které nám pomohou analyzovat dlouhodobý styl a chování při jízdě. Mezi tyto informace o cestě, které jsou průběžně shromažďovány po udělení svolení, patří čas, poloha, směr a další data o chování. Vaše zařízení náhodně vygeneruje identifikátor, který bude označovat informace o vaší cestě odesílané v pravidelných intervalech společnosti TomTom. Informace o cestě neobsahují osobní údaje, podle kterých by vás společnost TomTom mohla identifikovat, a ani se o to nebude pokoušet. Používáme různé techniky a bezpečností opatření k ochraně informací o cestě proti neoprávněnému přístupu. Vaše informace o cestě budeme využívat k vytváření agregovaných, kontextových profilů řidiče a chování při jízdě, které vás nebudou identifikovat. Pojem „kontextové“ zde znamená, že sledujeme uživatelská prostředí v jistém kontextu, například „uživatelé v profilu řidiče X mají také rádi funkci aplikace Z“.

  Stav oprávnění je možné kdykoli změnit v nastavení produktu nebo v zařízení. Pokud přestanete odesílat data o cestě, náhodně generovaný identifikátor na vašem zařízení bude automaticky vymazán a vaše informace o cestě se už nebudou odesílat společnosti TomTom.

 • Aktivní zpětná vazba
  Můžete aktivně informovat společnost TomTom o událostech na silnici: aktivně nahlašovat dopravní události, rizika, práce na silnici, rychlostní radary, nebezpečné zóny, rychlostní limity, chyby map apod. Vaše hlášení obsahují údaje o poloze, jako je pozice GPS chyby mapy nebo dopravní nehody, a mohou být uchovány společně s informacemi souvisejícími s vaším zařízením nebo propojeny s vaším účtem TomTom. Tuto zpětnou vazbu využíváme ke zlepšení našich produktů. Společnost TomTom zobrazuje ve zprávách ohledně dopravy poskytované jiným uživatelům pouze informace, které neumožňují osobní identifikaci. Tato funkce někdy využívá software třetích stran. Upozorňujeme, že používáním této funkce můžete sdílet svá data s třetími stranami. Společnost TomTom nemá vliv na to, jak tyto strany budou vaše data používat. Další informace najdete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Společnost TomTom využívá nabízená oznámení ke sdílení informací, například zpráv o stavu silnice a provozu. Tuto funkci můžete vypnout v nastavení nebo na zařízení. Když napíšete online recenzi o svých zkušenostech, můžeme tato data použít k předání doplňující zpětné vazby.

 • Online vyhledávání
  Produkty TomTom mohou obsahovat software z rozhraní API nebo sad SDK služby mapy TomTom. Abychom mohli vylepšovat kvalitu rozhraní API našich map, pracujeme s náhodnými identifikátory relací a analyzujeme vyhledávací dotazy a výsledky jednotlivých akcí. Díky těmto informacím vám můžeme například ukazovat relevantní body zájmu v určitých oblastech a vylepšit vyhledávání. Když spustíte novou relaci, aplikace vás nepozná. Vaše data jsou chráněna a informace, jako jsou výsledky vyhledávání, podrobnosti o lokaci či cíle cesty není možné vystopovat zpátky k vám.

 • Vestavěné funkce
  Některé funkce produktů ukládají lokálně do zařízení informace, jako jsou domácí a pracovní adresy, oblíbené nebo poslední cílové body nebo hlasová data, v zájmu usnadnění dalších vyhledávání. Společnost TomTom nemá k těmto datům přístup a lokálně uložená data můžete kdykoli odstranit v nastavení produktu.

MyDrive

MyDrive je produkt TomTom, který ukládá vaše nastavení, předvolby, oblíbená místa a cíle vašich naplánovaných tras. Jakmile aktivujete aplikaci MyDrive, tato data se automaticky zpřístupní pro všechna zařízení a aplikace, které jste autorizovali. Mohli byste také udělit přístup ostatním. Toto oprávnění lze nastavit a upravit v účtu TomTom nebo v účtu od podporovaného poskytovatele. Aplikace MyDrive bude uchovávat odkazy na všechna vaše zařízení nebo aplikace související s vaším účtem a nemá přístup k vašim heslům.

Když aplikaci MyDrive v určitém zařízení vypnete, jakékoli úpravy vašich dat, jako je trasa naplánovaná pomocí jiného zařízení, již nebudou synchronizovány s tímto konkrétním zařízením. Vaše data ve službě MyDrive zůstanou ve službě MyDrive, dokud je aktivně neodstraníte prostřednictvím webové stránky Mydrive.tomtom.com nebo v zařízení či aplikací, které podporují odstranění. Data aplikace MyDrive jsou bezpečně uložena v EU a s výjimkou poskytovatelů služeb zpracovávajících tato data podléhají smluvní ochraně. Společnost TomTom neposkytne nikomu jinému přístup k datům aplikace MyDrive ani je nebude používat k jiným než vám sděleným účelům, pokud nám to nebude výslovně nařizovat zákon.

S vaším svolením a jakmile se ujistíme, že data již nejsou spojená s vaší osobou, může společnost TomTom využít data aplikace MyDrive ke zlepšování svých produktů a služeb. Další informace naleznete v části „Pomozte nám poučit se“. Stav souhlasu je možné kdykoli změnit v nastavení soukromí. Společnost TomTom uchovává po omezenou dobu záznamy o přístupu do aplikace MyDrive autorizovanými zařízeními a aplikacemi, aby mohla tyto informace použít pro potřeby technické diagnostiky, souhrnné statistiky a zprávy.

Pokud si třetí strany, například výrobci automobilů, vyberou společnost TomTom jako poskytovatele služeb dodávajícího aplikaci MyDrive jako součást portfolia produktů nabízených svých klientům, tyto strany dávají aplikaci MyDrive k dispozici pod svou vlastní značkou prostřednictvím svých zařízení a aplikací. Za shromažďování a využití dat jsou plně zodpovědné tyto třetí strany poskytující služby, zařízení nebo aplikace v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů. Společnost TomTom může tato data využívat pouze v rozsahu daném těmito stranami, a současně přitom dodržovat smluvní ustanovení o ochraně osobních údajů.

Mapy a mapovací dodávky

Nahlašování oprav mapy

Pomocí aplikace Map Share můžete provádět opravy v mapách a hlásit chyby. Vaše opravy obsahující informace o pozici budou odeslány společnosti TomTom a spojeny s vaším zařízením nebo účtem MyTomTom po dobu existence tohoto účtu. Společnost TomTom využívá tato hlášení ke zlepšování map TomTom.

Mobilní mapovací dodávky

Silnice se každý den mění. Aby byly mapy TomTom stále aktuální, shromažďujeme o těchto změnách informace z nejrůznějších zdrojů. Jedním z těchto zdrojů jsou mobilní mapovací dodávky TomTom. Tato vozidla jsou vybavena 360stupňovými kamerami, vysoce přesnými přijímači GPS a dalšími technologiemi na bázi snímačů pro shromažďování informací.

Společnost TomTom používá snímky a jiné zachycené informace (například data vztahující se k tvarům silnic a budov) pouze k oprávněnému zájmu, kterým je zlepšování map TomTom. V případě, že jsou snímky přenášeny mimo Evropskou unii, společnost TomTom tyto snímky chrání nejlepším možným způsobem pomocí oficiálních ochranných opatření, jako jsou například modelové smlouvy EU. Když už snímky nejsou zapotřebí pro vytváření a zlepšování map TomTom, společnost TomTom je vymaže. Žádné ze snímků ani jiných informací nezveřejňujeme online. Některé ze snímků se zpřístupňují třetím stranám v rámci licenční smlouvy, která má určitá omezení využití.

Před zpřístupněním snímků třetím stranám na nich společnost TomTom nebo její servisní partner rozostří prvky, které by mohly vést k rozpoznání jednotlivců (jako jsou obličeje nebo SPZ vozidel), nebo použije jiná opatření schválená místními předpisy k ochraně osobních údajů. Při zpřístupňování snímků smluvním třetím stranám na jejich konkrétní žádosti používá společnost TomTom zabezpečené metody přenosu dat. Tyto třetí strany obvykle snímky využívají pro své obchodní účely, kterými je například výstavba nebo údržba silnic, za které odpovídá tato strana.

S veškerými dotazy ohledně této problematiky se můžete obracet na místní zákaznickou podporu TomTom.

Kliknutím sem se můžete podívat na plán sběru informací.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.