Sklep
close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Informacje ogólne

Prywatność jest podstawą naszej działalności. Nasza siedziba mieści się w Europie, dlatego nasze działania podlegają europejskim przepisom dotyczącym prywatności: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zasady ochrony prywatności RODO są uważane za najbardziej wymagający zestaw przepisów na świecie, zapewniający wysoki poziom ochrony danych. Nasze globalne polityki dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych odzwierciedlają te standardy, a w niektórych przypadkach przepisy są bardziej rygorystyczne.

Aby dowiedzieć się, kto ma dostęp do informacji osobowych, uzyskać informacje o swoich prawach i gdzie przechowujemy dane użytkowników, należy przejść do sekcji więcej informacji.


Duże ilości danych

Duże ilości danych napędzają naszą działalność, ale Twoja prywatność jest ważniejsza. Zbieramy dane z naszych witryn internetowych, produktów i usług . Mówiąc ogólnie, istnieją cztery różne typy danych, których używamy.

Dane od użytkownika:

Dane osobowe przekazywane bezpośrednio firmie TomTom, takie jak nazwisko i adres e-mail podawane podczas tworzenia konta TomTom, adres zamieszkania i ulubione lokalizacje synchronizowane między urządzeniami, opinie przekazane na temat fotoradarów i błędów map, wiek i numer telefonu.

Dane z czujników:

Wiele produktów firmy TomTom jest wyposażonych w czujniki lub korzysta z czujników urządzeń takich jak odbiorniki GPS, Wi-Fi lub Bluetooth, kamera, mikrofon, czujniki przeciążenia i tętna oraz ekrany dotykowe. Czujniki te automatycznie zbierają dane po aktywacji. W zależności od celu dane te mogą być początkowo połączone z innymi danymi identyfikującymi użytkownika lub urządzenie.

Metadane:

Podczas korzystanie z naszych witryn internetowych, produktów i usług metadane są pobierane automatycznie lub generowane w wyniku korzystania z urządzenia, przesyłania danych przez sieć lub zamawiania określonych usług, takich jak TomTom Traffic. Dane te mogą zawierać informacje na temat konfiguracji technicznej, ustawień urządzenia, interfejsu użytkownika i innych zdarzeń związanych z użytkowaniem, a także mogą być powiązane z innymi informacjami, takimi jak adresy IP, unikalne identyfikatory, pliki cookie i zapisy aktywności użytkownika.

Dane od innych:

Nasi klienci, tacy jak producenci samochodów, mogą udostępniać firmie TomTom dane zebrane na ich odpowiedzialność i zgodnie z ich politykami prywatności. Korzystamy z tych danych wyłącznie zgodnie z limitami narzuconymi przez te strony, jednocześnie przestrzegając zapisów umów.


Pomóż nam się uczyć

Użytkownik może pomóc firmie TomTom zachować bezpieczeństwo produktów i usług, zapewnić działanie zgodne z oczekiwaniami i poprawić wygodę korzystania poprzez udostępnianie danych dotyczących sposobu i czasu korzystania z aplikacji, produktów i usług. Są to informacje na temat urządzenia, oprogramowania operacyjnego oraz informacje, które otrzymujemy podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak pozycje, zaplanowane trasy, miejsca docelowe i wyszukiwania.

Klasyfikujemy użytkowników naszych usług w oparciu o zagregowane informacje, takie jak częstotliwość użytkowania, specyficzne funkcje, informacje o regionie (kraj i miasto) oraz informacje o produktach i urządzeniach. Nasze analizy nie zawierają poszczególnych informacji o lokalizacji lub innych informacji, które zostały wprowadzone przez użytkownika, ale mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację urządzenia, takie jak zakodowany identyfikator. Te informacje można przestać wysyłać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia produktu i wycofując zawarte w nich uprawnienia. Niektóre produkty TomTom, takie jak AmiGo, proszą o zgodę użytkownika na zbieranie informacji o podróżach przez dłuższy czas w celu analizy wzorów i zachowania. Dodatkowe informacje są dostępne w ustawieniach prywatności produktów i w sekcji DRIVE.

Gromadzimy również informacje analityczne, techniczne i diagnostyczne, które mogą obejmować informacje umożliwiające identyfikację urządzenia. Pomaga nam to w prowadzeniu dochodzeń w sprawie awarii lub zakłóceń w świadczeniu usług, wykrywaniu oszustw i nadużyć, zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzaniu wydajnością i pojemnością, jak również w (zbiorczych) celach sprawozdawczych oraz w celu poprawy jakości naszych produktów i usług poprzez możliwość pokazywania dokładniejszych informacji w czasie rzeczywistym i opracowywania lepszych produktów nawigacyjnych. Zawsze chronimy Twoją tożsamość i usuwamy dane osobowe użytkowników najszybciej, jak jest to możliwe. Strony trzecie, które wspierają naszą działalność, mogą również otrzymywać te dane, które wtedy podlegają ich polityce prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawieniach produktu.

Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Nie dajemy nikomu poza naszymi dostawcami usług dostępu do informacji podlegających zabezpieczeniom umownym i nie wykorzystujemy ich w żadnym innym celu niż ten, o którym poinformowaliśmy, chyba że otrzymaliśmy zgodny z prawem nakaz, aby to zrobić.


Konto TomTom

Użytkownik może utworzyć konto TomTom podczas korzystania z urządzeń nawigacyjnych i aplikacji. W tym celu potrzebujemy pewnych podstawowych danych o użytkowniku:

  • Adres e-mail — jest to nazwa użytkownika używana do logowania się do konta TomTom. Za zgodą użytkownika będziemy wysyłać pocztą elektroniczną informacje o aktualizacjach oprogramowania, najnowsze wiadomości o produktach TomTom, informacje o tym, jak najlepiej wykorzystać produkt oraz ekskluzywne oferty. Użytkownik może w łatwy sposób zmienić swoje preferencje dotyczące poczty elektronicznej w ustawieniach konta online lub anulować subskrypcję, korzystając z łącza w otrzymanych wiadomościach e-mail.
  • Imię i nazwisko, płeć i kraj.
  • Hasło — zalecamy wybranie silnego hasła, którego nie używa się do niczego innego. Hasło przechowujemy w postaci zaszyfrowanej, więc nawet nie widzimy, jakie jest hasło użytkownika.

Użytkownik może dodać treści do konta TomTom, takie jak adres zamieszkania, inne adresy, ulubione i ostatnie miejsca docelowe oraz informacje o pojeździe. W przypadku kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego za pośrednictwem witryny lub rozmowy z innymi użytkownikami przez nasze forum dyskusyjne, historia wsparcia technicznego pozostaje poufna, lecz może być powiązana z kontem TomTom użytkownika.

W przypadku zakupu produktu lub usługi TomTom za pośrednictwem naszego sklepu online, informacje na temat zamówień, adresu dostawy, napraw, subskrypcji, urządzeń nawigacyjnych i aplikacji mogą być powiązane z kontem TomTom użytkownika i są widoczne po zalogowaniu się do konta przez witrynę tomtom.com. Nie przechowujemy szczegółów płatności użytkownika, takich jak dane kart kredytowych. Dane te są przechowywane bezpiecznie przez naszego dostawcę płatności w bezpiecznym środowisku, a firma TomTom nie ma dostępu do tych danych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przesyłania wniosków o dostęp do lub usunięcie danych (konta) użytkownika można uzyskać w firmie TomTom, na naszej stronie wsparcia dla rozwiązań RODO.


Więcej informacji

Jaka jest podstawa prawna do korzystania przez nas z danych osobowych?

Podczas konfigurowania urządzenia nawigacyjnego TomTom, pobrania jednej z naszych aplikacji lub utworzenia konta TomTom potrzebujemy minimalnego zakresu informacji, aby umożliwić użytkownikowi bezpieczne i prawidłowe korzystanie z naszych funkcji. Gdy po raz pierwszy potrzebujemy dostępu do informacji o pozycji użytkownika, użytkownik zobaczy powiadomienie z prośbą o pozwolenie na udostępnienie tych informacji firmie TomTom do określonych celów. Prosimy także o pozwolenie użytkownika przed użyciem danych o podróży na potrzeby ulepszania wrażeń użytkownika. Synchronizujemy pewne informacje pomiędzy aplikacjami i urządzeniami dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika. Użytkownik może łatwo zmienić swoje uprawnienia w ustawieniach urządzenia, aplikacji oraz poprzez konto TomTom. Wycofanie zgody może oznaczać utratę dostępu do niektórych usług.
W niektórych przypadkach przetwarzamy dane użytkownika w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami, aby lepiej zarządzać naszymi produktami i usługami — aby działały zgodnie z oczekiwaniami, utrzymując je w bezpiecznym stanie i poprawiając wygodę obsługi poprzez analizę sposobu i okoliczności korzystania z nich. Przetwarzanie to podlega odpowiednim środkom ochrony tożsamości zgodnie z praktykami branżowymi, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie stanowi przetwarzanie i charakter chronionych danych. Podjęliśmy odpowiednie kroki w celu rozwiązania kwestii bezpieczeństwa, ryzyka utraty danych i innych zagrożeń, biorąc pod uwagę charakter danych, rodzaj działań związanych z ich przetwarzaniem oraz przypisane obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

W jaki sposób można wydajnie zarządzać danymi osobowymi?

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, zaktualizowania danych niekompletnych, nieprawidłowych, zbędnych lub nieaktualnych lub zażądania ich usunięcia. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub ograniczyć je w pewnych okolicznościach, np. gdy uważa, że dane są niedokładne lub że przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Aby skorzystać ze swoich praw dostępu i usuwania danych, można skontaktować się z firmą TomTom za pośrednictwem naszej specjalnej strony wsparcia dla rozwiązań RODO, witryny TomTom lub konta TomTom. W przypadku innych wniosków można skontaktować się z nami bezpośrednio przy użyciu danych kontaktowych w naszej witrynie. Niektóre konta produktów TomTom dają opcję bezpośredniego dostępu do danych lub ich usuwania. Na przykład istnieje możliwość pobierania i usuwania informacji o podróży przechowywanych w witrynie MyDrive.tomtom.com.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym podmiotom, chyba że poniżej podano inaczej.
Firma TomTom udostępnia dane użytkownika wyłącznie swoim podmiotom powiązanym, które są odpowiedzialne za usługi i produkty, oraz innym stronom, gdy jest to konieczne (np. dostawcom usług IT w chmurze takim jak Microsoft czy AWS), jak również innym dostawcom usług, takim jak partnerzy logistyczni, dostawcy usług płatności i centra napraw zapewniające bezpieczeństwo danych. Zawarliśmy z tymi stronami trzecimi umowy o przetwarzaniu danych użytkownika wyłącznie w celach upoważnionych do świadczenia określonych usług, które wymagają od nich działania zgodnego z niniejszymi umowami oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika.
Należy także pamiętać, że system operacyjny urządzenia, inne aplikacje uruchomione w urządzeniu lub sieci komunikacyjne gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej szczegółów, użytkownik może sprawdzić oświadczenie i ustawienia związane z operatorem komórkowym, producentem urządzenia i programistami innych aplikacji. Kiedy użytkownik udostępnia swoje dane bezpośrednio stronie trzeciej, na przykład publikując je w mediach społecznościowych, strony trzecie przetwarzają te informacje zgodnie z własną polityką prywatności. Nasze ustawienia prywatności produktów zawierają dodatkowe informacje na temat wbudowanych usług stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Obiecujemy, że nie udzielimy nikomu innemu dostępu do informacji użytkownika, chyba że będziemy mieli do tego prawny obowiązek, na przykład w przypadku zobowiązania przez obowiązujące prawo do ujawnienia informacji użytkownika rządom, właściwym organom i organom ścigania lub do obrony uzasadnionych interesów firmy TomTom w postępowaniu sądowym.

Gdzie przechowujemy dane osobowe?

Domyślnie dane użytkownika przechowujemy na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W ograniczonych przypadkach dane mogą być przekazywane do krajów spoza EOG, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W takich przypadkach oceniamy, czy prywatność użytkownika jest chroniona w najlepszy możliwy sposób oraz czy zapewniono odpowiedni poziom ochrony danych, na przykład za pośrednictwem oficjalnej decyzji o odpowiedniości lub odpowiednich zabezpieczeń ze standardowymi klauzulami umownymi podlegającymi dodatkowej ocenie ryzyka. Użytkownik może skontaktować się z firmą TomTom w celu uzyskania dodatkowych informacjach o transferze danych i zabezpieczeniach.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Nie przechowujemy i nie używamy danych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne. Po zakończeniu tego okresu usuwamy wszystkie dane związane z użytkownikiem. W niektórych przypadkach korzystamy nadal z informacji anonimowych i pozbawionych elementów identyfikujących, gdy określone dane są wymagane do dalszej analizy, usprawnień produktów i raportów. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria określania tego czasu są zależne od natury danych osobowych, naszych zobowiązań prawnych i celu ich dostarczenia.

W razie pytań lub skarg

Można skontaktować się z dyrektorem ds. ochrony danych firmy TomTom pod adresem:
TomTom International B.V.
Privacy Office / DPO
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Holandia
E-mail: privacy@tomtom.com

W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującego rozwiązania można skontaktować się z holenderskim urzędem ds. ochrony prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe użytkownika?

Firma TomTom International B.V. Z siedzibą pod adresem De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia , jest odpowiedzialna za dane osobowe użytkowników w odniesieniu do produktów i usług firmy TomTom. Podmioty powiązane firmy TomTom dostarczające określone produkty lub usługi mogą być (wspólnymi) kontrolerami lub (podległymi) podmiotami przetwarzającymi dane użytkownika. Dodatkowe informacje na temat tych podmiotów powiązanych można znaleźć w warunkach prawnych i ogólnych, które są dostępne za pośrednictwem naszej witryny.