Sklep
close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Kamera sportowa

Aby móc działać prawidłowo, kamera sportowa TomTom nieustannie rejestruje i przechowuje informacje podczas nagrywania materiału wideo. Są to między innymi informacje o pozycji oraz inne dane, na przykład dotyczące aktywności i tętna (pozyskiwane za pośrednictwem sparowanych akcesoriów). Informacje te są zawarte w plikach wideo, aby umożliwić łatwe ich odzyskiwanie podczas działania funkcji aplikacji towarzyszących. Te dodatkowe informacje są usuwane podczas przetwarzania pliku wideo w aplikacji mobilnej Bandit. Po sparowaniu kamery sportowej z telefonem lub wsunięciu zewnętrznego akumulatora z czytnikiem kart pamięci do komputera informacje mogą być przesyłane do firmy TomTom, aby umożliwić działanie zaawansowanych funkcji oprogramowania towarzyszącego. W tym celu potrzebna jest zgoda użytkownika. Poniżej znajdują się informacje o tym, do jakich celów firma może wykorzystać poszczególne dane za zgodą użytkownika. Ustawienia można zmienić w dowolnym momencie. Firma TomTom dostosuje się do nowych ustawień użytkownika. Po udostępnieniu pliku wideo na platformach umożliwiających umieszczanie i odtwarzanie filmów, np. YouTube, Facebook lub Vimeo, plik wideo wraz z powiązanymi danymi zostaje przesłany na taką platformę, aby umożliwić jego wyświetlanie. Sposób, w jaki wykorzystywane są udostępniane przez użytkownika innym usługodawcom informacje, zależy od sposobu działania danego usługodawcy lub portalu społecznościowego i podlega zasadom ochrony prywatności, które obowiązują w przypadku danego dostawcy lub portalu. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.


Rejestracja i pomoc techniczna

Gdy zarejestrujesz się, podając swoje imię i adres e-mail, zyskasz dostęp do pomocy, forów użytkowników i aktualizacji oprogramowania. Żadne informacje rejestrowane przez kamerę sportową nie będą przesyłane, chyba że zostanie przez Ciebie aktywowana lub będzie używana jedna lub więcej spośród poniższych opcji.


Wskazówki i sugestie

Firma TomTom korzysta z informacji użytkowników także w celu dostarczenia im wskazówek i sugestii związanych ze statystykami aktywności i wynikami. Mają one na celu udoskonalenie sposobu, w jaki użytkownik rejestruje i przetwarza materiały wideo. Mogą też zawierać sugestie dotyczące zakupu dodatkowych produktów i usług. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości od nas, wybierając odpowiednie opcje w ustawieniach strony MySports.


Pomóż nam ulepszać usługi

Firma TomTom wykorzystuje informacje o użytkownikach w celu doskonalenia swoich produktów i usług, jednak tylko pod warunkiem, że nie są one w żaden sposób powiązane z użytkownikiem. Są to produkty i usługi, takie jak kamera sportowa, a także mapy oraz informacje statystyczne i zbiorcze. Tę opcję można wyłączyć w obszarze ustawień aplikacji mobilnej Bandit. Firma TomTom wykorzystuje oprogramowanie do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z oprogramowania TomTom. Informacje o sposobie korzystania z oprogramowania są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej w celu generowania ogólnych statystyk dotyczących użycia, jak również w celu poprawy jakości naszych usług i oprogramowania. Informacje dotyczące użycia gromadzone przez firmę TomTom nie zawierają pozycji ani danych wprowadzonych przez użytkownika. Oprogramowanie TomTom wysyła także informacje diagnostyczne — na przykład, gdy aplikacja ulegnie awarii, dane umożliwiające zidentyfikowanie urządzenia są wysyłane do Crashlytics. Informacje diagnostyczne podlegają zasadom dotyczącym prywatności firmy Crashlytics, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej http://try.crashlytics.com/terms/. Zgromadzone informacje diagnostyczne są przetwarzane na terytorium USA i wykorzystywane przez firmę TomTom w celu doskonalenia oprogramowania TomTom. Wysyłanie informacji na temat użytkowania i danych diagnostycznych można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć za pomocą ustawień lub preferencji dostępnych w oprogramowaniu TomTom w urządzeniu. Kamera sportowa TomTom wykorzystuje zarejestrowane informacje dotyczące lokalizacji i dane o aktywności użytkownika do tworzenia kompilacji złożonych z najlepszych momentów nagrania. Dzięki temu po zakończeniu nagrywania można łatwo odnaleźć takie fragmenty. Aby udoskonalić tę funkcję, dane te są wyodrębniane z pliku wideo i przesyłane do firmy TomTom w celu przeprowadzenia analizy wydajności algorytmów. W ten sposób zmiany wprowadzane przez użytkowników podczas tworzenia kompilacji najlepszych momentów nagrania mogą być przeanalizowane i wprowadzone w przyszłości w formie aktualizacji kamery lub oprogramowania towarzyszącego.


Ochrona informacji

Dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i objęte są europejskimi prawami ochrony danych. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przechowywanie oraz przesyłane do lub z urządzenia i aplikacji. Firma TomTom nie udostępnia innym osobom tych informacji ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


Usługi innych dostawców

Kamera sportowa umożliwia dostęp do usług stron trzecich i umożliwia użytkownikowi udostępnianie danych dostawcom tych usług. Sposób, w jaki wykorzystywane są udostępniane przez użytkownika innym usługodawcom informacje, zależy od sposobu działania danego usługodawcy lub portalu społecznościowego i podlega zasadom ochrony prywatności, które obowiązują w przypadku danego dostawcy lub portalu. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.