close

PERSONVERN

Slik bruker vi dataene dine

TomTom-programvare bruker posisjonen din

TomTom-programvaren bruker posisjonsinformasjon fra enheten din for å fungere riktig. 

Noen funksjoner i TomTom-programvaren må sende denne posisjonsinformasjonen til TomTom. Programvaren sender også informasjon som forteller oss ditt MyTomTom-kontonavn, identifiserer enheten din og forteller oss hvordan du bruker programvaren, inkludert informasjon du skriver inn. 

Noen funksjoner lar deg også sende informasjon, inkludert posisjonen din og hvem du er, til andre, slik som venner, familie eller personer i kontaktlisten din eller på sosiale medier. 

Vi trenger tillatelse fra deg før vi kan bruke informasjonen din og aktivere disse funksjonene.

Vi bruker informasjonen for å kunne gjøre følgende:
• Sende informasjon til enheten din, som gjelder for stedet der du befinner deg.
• Sende informasjon som du velger å sende om deg selv eller posisjonen din når du bruker en bestemt funksjon.
• Forbedre kvaliteten på våre produkter og tjenester, men bare etter at vi har sørget for at informasjonen ikke kan kobles tilbake til deg.

Informasjonen sendes ved hjelp av Internett. Avhengig av hvilken enhet du har, kan den tilkobles Internett ved hjelp av egen tilkobling, tilkobling via en smarttelefon eller en datamaskin. Hvis en Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig, lagres informasjonen trygt på enheten, slik at den kan lastes opp senere.

Velge hva du skal gjøre

Du kan velge å sende informasjon eller stoppe sendingen av informasjon når som helst ved hjelp av innstillingene eller preferansene i TomTom-programvaren på enheten din. Hvis informasjon er lagret på enheten, blir den slettet når du velger å slutte å sende informasjon til TomTom.

Slette informasjon om bevegelsene dine

Innen 24 timer etter at du slår av enheten eller appen, ødelegger TomTom automatisk og irreversibelt dataene som ville gjort det mulig å identifisere deg eller enheten din ut fra posisjonsdataene vi har mottatt.

For Traffic, Fotobokser, Faresoner og Vær sletter vi informasjonen innen 20 minutter etter at du har sluttet å bruke tjenesten ved å slå av enheten eller appen. Vi vet ikke hvor du har vært, og kan ikke fortelle det til noen, selv om vi skulle bli pålagt å oppgi slik informasjon.

Vi bruker denne anonymiserte informasjonen til å forbedre TomToms produkter og tjenester, blant annet kart, Traffic, tjenester basert på trafikkmønstre og gjennomsnittlige kjørehastigheter i tillegg til søk og til å informere forretninger om hvordan informasjonen deres mottas. Disse produktene og tjenestene brukes også av myndigheter og bedrifter.

For å opprette rapporter om antall brukere av TomTom Places med Lokalt søk og finne generell brukshyppighet lagrer TomTom informasjon separat om når enheten din fikk tilgang til TomTom Places med Lokalt søk for ett år.

Takk og løftet vårt

Hvis du gir tillatelse til at TomTom kan samle inn denne informasjonen, hjelper du til med å gjøre kjøring enklere, spesielt ved å forbedre kart og trafikkflyt og redusere trafikktrengsel. Takk.

Vi lover å ikke gi andre tilgang til informasjonen som vi samler inn eller bruke den til noe annet formål, med mindre vi blir uttrykkelig bedt om og beordret til det i henhold til lov ved rett juridisk forløp.


TomTom Traffic og reisetjenester

Denne delen gjelder følgende TomTom-tjenester:
    • Traffic
    • Fotobokser
    • Faresoner
    • Vær
    • Lokalt søk
    • Interessepunkter (POI)
    • Drivstoff-/ladestasjoner
    • Parkering
    • Map Share
    • Sanntidskart

Hvis du abonnerer på og bruker TomTom-tjenester, sender TomTom-programvaren informasjon til TomTom, inkludert følgende:
    • Detaljer som identifiserer enheten og MyTomTom-kontonavn
    • For Traffic, Fotobokser og Faresoner: detaljer om ruter og posisjoner, som innsamles kontinuerlig og sendes ved jevne mellomrom
    • For Vær, drivstoff-/ladestasjoner og parkering: posisjonen din eller posisjonen du angir
    • For søk: posisjonen din eller posisjonen du angir, søket og hvordan du bruker det
    • For Fotobokser og Faresoner: alle rapporter du angir
    • For Map Share: alle rapporter du angir
    • For kart i sanntid: posisjonen din

Vi trenger din tillatelse til å samle inn og bruke informasjonen din. Hvis du ikke gir oss din tillatelse, sendes ingen informasjon til TomTom, men du vil ikke kunne bruke TomTom-tjenestene fordi vi trenger å vite posisjonen din for å kunne returnere informasjon og søkeresultater som er relevant for der du befinner deg. Vi bruker også informasjonen til å forbedre kvaliteten på tjenestene våre, men bare etter at vi har sørget for at informasjonen ikke kan kobles tilbake til deg på noen som helst måte.

Merk: Lengden på eller sluttdatoen for tjenesteabonnementet ditt endres ikke hvis du ikke tillater deling av informasjon.

Rapportere fotobokser og faresoner

Når du abonnerer på tjenesten TomTom Fotobokser og Faresoner, kan du rapportere plasseringer for fotobokser og faresoner.

Rapportene dine, som inkluderer informasjon om posisjonen din, sendes til TomTom og tilknyttes enheten din eller MyTomTom-kontoen din så lenge denne kontoen eksisterer. TomTom bruker deretter denne informasjonen til å forbedre tjenestene Fotobokser og Faresoner.


MyDrive

Dataene dine og MyDrive

MyDrive lagrer dataene dine hos TomTom. Dataene dine inkluderer innstillinger, valg, favorittsteder og reisemål du har planlagt ruter til. Når du aktiverer MyDrive, gjøres disse dataene automatisk tilgjengelig for alle enheter og apper du har godkjent. Det er bare enheter og apper du godkjenner for MyDrive samt andre personer du har godkjent å dele data med, som har tilgang til dataene dine. Hvis du vil godkjenne enheter eller apper for bruk med MyDrive, logger du deg på med MyTomTom-kontoen eller en konto fra en støttet leverandør. MyDrive lagrer en referanse til alle enhetene og appene som er tilknyttet MyTomTom-kontoen din. MyDrive har ikke tilgang til passordet for kontoen din.

Når du deaktiverer MyDrive på en enhet eller i en app, synkroniseres ikke lenger endringer i dataene til denne enheten eller appen. Dataene i MyDrive forblir i MyDrive til du sletter dem, for eksempel via TomToms nettsted eller ved hjelp av enheter og apper som støtter sletting.

TomTom bruker også informasjonen fra kontoen din til å forbedre produktene og tjenestene våre, men bare hvis du gir oss tillatelse til det, og bare etter at vi har forsikret oss om at det ikke finnes noen forbindelse mellom deg og informasjonen. Disse produktene og tjenestene brukes også av myndigheter og bedrifter. Du kan gi eller trekke tilbake tillatelsen din når som helst ved å endre innstillingene eller preferansene i TomTom-programvaren på enheten.

Hvis du velger å gi TomTom informasjon, hjelper du til med å kjøre kjøring bedre, tryggere og morsommere. Takk.

MyDrive kan også gjøres tilgjengelig under et annet navn på enheter og apper du godkjenner, men som ikke er fra TomTom. Behandlingen av disse dataene i MyDrive og hvordan denne informasjonen brukes, varierer avhengig av funksjonaliteten til enheten eller appen og er underlagt personvernerklæringen og vilkårene til leverandøren av enheten eller appen. TomTom har ingen innflytelse over dette.

I tillegg til å lagre dataene dine i MyDrive lagrer TomTom et register over hvordan enhetene og appene du har godkjent, kobler seg til MyDrive over en periode på 3 måneder. Denne informasjonen brukes til å opprette felles bruksstatistikk og til tekniske diagnostikkformål.

Dataene lagres innenfor EU og er underlagt europeiske lover om databeskyttelse. TomTom benytter seg av sikkerhetsmetoder basert på bransjestandarder for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang mens de er lagret i MyDrive og mens de sendes til og hentes fra enheter og apper.

Vi gir ingen andre tilgang til dataene dine i MyDrive, og vi bruker dem ikke til andre formål med mindre vi blir uttrykkelig bedt om og beordret til det i forbindelse med en juridisk prosess.


Kart og kartleggingsbiler

Rapportere kartrettelser

Med Map Share kan du gjøre kartrettelser og rapportere kartfeil. Rettelsene dine, som inkluderer informasjon om posisjonen din, sendes til TomTom og tilknyttes enheten din eller MyTomTom-kontoen din så lenge denne kontoen eksisterer. TomTom bruker disse rapportene til å forbedre TomTom-kart.

Mobile kartleggingsbiler

(Denne delen er oppdatert desember 2018)

Veiene forandrer seg hver dag. For å holde TomTom-kart oppdatert samler vi inn informasjon om disse endringene via flere kilder. En av disse kildene er TomToms mobile kartleggingsbiler. Disse kjøretøyene er utstyrt med 360-graders kamera, GPS-mottakere med høy presisjon og andre sensorer for å samle inn informasjon.

TomTom bruker bare bildene og annen informasjon vi registrerer (for eksempel data relatert til veiers og bygningers form), med formål om å forbedre TomTom Kart. Hvis bilder blir overført til land utenfor EU, beskytter TomTom bildene på beste mulige måte via offisielle sikkerhetstiltak som EUs modellkontrakter. TomTom sletter bildene når TomTom ikke lenger trenger dem til å produsere og forbedre kart. Vi publiserer ikke bilder eller annen informasjon på Internett eller gjør det tilgjengelig andre steder. Noen bilder gjøres tilgjengelige for tredjeparter under en lisenskontrakt som på lignende måte begrenser bruk og forbyr publisering.

TomTom eller samarbeidspartneren gjør elementer i bilder uklare hvis elementene kan føre til at enkeltpersoner blir gjenkjent (som ansikter og nummerskilt), eller bruker andre tiltak når det er tillatt av lokal lovgivning for å beskytte personlige opplysninger før bildene blir gjort tilgjengelige for disse tredjepartene. TomTom bruker sikre metoder for dataoverføring for å gjøre bildene tilgjengelige for kontraktsbundne tredjeparter på deres spesifikke forespørsel. Disse tredjepartene bruker vanligvis bildene til egne interne bedriftsformål, som bygging og vedlikehold av veier.

Kontakt din lokale kundestøtte for TomTom for å få svar på spørsmål du har vedrørende dette.

Klikk her for å se innsamlingsplanlegging.


Annen bruk av posisjonen din

På mobiltelefoner og nettbrett

Du bør være oppmerksom på at når du bruker mobiltelefonen til å koble enheten din til Internett, kan mobiltelefonen kjøre annen operativsystemprogramvare eller andre apper eller bruke kommunikasjonsnettverk, som samler inn, overfører eller lagrer personlig informasjon og posisjonsinformasjon. TomTom har ingen innflytelse over dette. Hvis du vil vite mer, kan du se informasjonen og innstillingene fra mobiloperatøren og leverandørene av enheten og applikasjonene.

På enheter med innebygd tilkobling

Når den er slått på, bruker enheten et mobilnett som inneholder posisjonsinformasjon om enheten. Nettverksoperatøren kan være lovpålagt å lagre både denne og annen informasjon til bruk av politiet, og TomTom har ingen innflytelse over dette.