Hvordan kan vi hjelpe deg?

Finn produkter, tjenester og støtte

close

Bruksbetingelser

Se gjennom vilkårene som gjelder når du besøker TomTom-nettsider og bruker TomToms butikker på Internett.

DEFINISJONER
Innebygd enhet Ethvert produkt bygget inn i et kjøretøy og solgt via en tredjepart til deg. Produkt Enhver maskinvare, elementer og tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til:
– Alle navigasjonsenheter (ekskludert innebygde enheter)
– Sportsenheter
– Medfølgende elementer og tilbehør Vilkår og betingelser Generelle vilkår og betingelser for TomTom ligger på http://www.tomtom.com/legal/ Bruksbetingelser Disse brukervilkårene for TomToms webområder. Tredjepartsmateriell Innhold, programvarekoder, data, informasjon, funksjonalitet, annet innhold og algoritmer lisensiert, eller på annen måte gjort tilgjengelig, av andre enn TomTom. TomTom-innhold All informasjon, tekst, filer, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner, funksjonalitet eller andre lignende materialer, som er gjort tilgjengelig av TomTom. TomToms webområder Alle webområder som er gjort tilgjengelige av TomTom, og som er tilgjengelige for deg uten forutgående registrering eller innlogging, inkludert, men ikke begrenset til:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Bruker Alle brukere av TomToms webområder.

1 Omfang

Disse brukervilkårene gjelder bruk av TomToms webområder og beskriver dine rettigheter, forpliktelser og begrensninger ved bruk av TomToms webområder.

Ved å fortsette å bruke TomToms webområde samtykker du i, og forpliktes av, alle disse brukervilkårene, samt alle endringer og tilføyelser.

TomTom kan på et hvilket som helst tidspunkt endre disse brukervilkårene med eller uten forvarsel, og slike endringer vil være gjeldende når de publiseres på TomToms webområder. Sjekk TomToms webområder regelmessig. Din fortsatte bruk av TomToms webområder vil anses som ditt samtykke til endringer i vilkårene.


2 Generelle Bemerkninger

LES NØYE GJENNOM DISSE BRUKERVILKÅRENE FØR DU BRUKER TOMTOMS WEBOMRÅDER.

TomToms webområder er nettsteder som driftes av enten TomTom Inc. hvis du befinner deg i USA eller Canada, eller TomTom International BV hvis du befinner deg et annet sted.

Hvis du befinner deg i USA eller Canada, utgjør disse brukervilkårene en avtale inngått mellom deg og TomTom Inc., et Massachusetts-selskap med adresse 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA , organisasjonsnummer (ID-nummer): 571139414; ; ellers utgjør disse brukervilkårene en avtale mellom deg og TomTom International B.V., et aksjeselskap med hovedkontor i Amsterdam og firmaadressen De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland, som er registrert i foretaksregisteret til handelskammeret i Nederland med organisasjonsnummer 34076599 og MVA-nummer NL 8007.65.679.B.01. (i begge tilfeller omtalt som "TomTom").

Ved å gå inn på eller bruke et av TomToms webområder erklærer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse brukervilkårene og av gjeldende lov, uavhengig av hvorvidt du har en registrert konto hos TomTom.

Dersom du ikke samtykker i disse brukervilkårene, ber vi deg vennligst om ikke å bruke TomToms webområder. Ytterligere vilkår, inkluderte våre generelle vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal], kan gjelde for kjøp via TomToms webområder, og du kan bli bedt om å gi eksplisitt samtykke til slike ytterligere vilkår. Slike ytterligere vilkår kan være i tillegg til disse brukervilkårene, eller slike ytterligere vilkår kan, i den grad de er i strid med innholdet i eller hensikten med disse brukervilkårene, erstatte disse brukervilkårene.

Du samtykker i at alle merknader, avtaler, kunngjøringer eller andre former for kommunikasjon TomTom sender deg elektronisk når du bruker TomToms webområde tilfredsstiller alle juridiske krav til kommunikasjon.

Selv om vi gjør en innsats for å sikre nøyaktigheten i informasjonen på TomToms webområder, påtar TomTom seg intet ansvar for dette. TomToms webområder og TomTom-innhold leveres "som det er" og "som tilgjengelig". Vi kan oppdatere TomToms webområder fra tid til annen, og kan endre TomTom-innhold fra tid til annen. TomToms webområder kan inneholde referanser til TomTom-innhold som kanskje ikke er tilgjengelig eller ikke vil bli tilgjengelig på noe tidspunkt i et bestemt land. Kontakt din lokale representant for mer informasjon.


3 Restriksjoner for Bruk

Du kan kun bruke TomToms webområder og TomTom-innholdet til lovlige formål. Du samtykker i ikke å endre eller slette noen eierskapsmerknader fra nedlastet innhold, utskrifter eller annet innhold hentet fra TomToms webområder. Du samtykker i ikke å endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, komponere, reprodusere, republisere, laste ned, poste, overføre eller selge noe innhold som er tilgjengelig via TomToms webområder.

YDu kan ikke: (i) modifisere, forandre, redigere, sammenslå eller på andre måter endre søkeresultene fra formatet eller rekkefølgen de blir levert til deg via TomToms webområder, inkludert å modifisere, forandre, redigere eller på annen måte forandre noen varemerker som vises som del av søkeresultatene; (ii) kombinere, sammenblande eller sammenslå søkeresultatene med noen annen søketjeneste slik som Google Local Search; (iii) videreselge, kommersialisere, publisere gjennom syndikat eller på annen måte hente ut inntekter, enten direkte eller indirekte, eller tillate noen tredjepart å hente ut inntekter fra søkeresultatene; (iv) utføre noen handling som kan forhindre, stanse, forvanske eller på annen måte gripe inn i TomToms evne til å beregne noen annonseinntekt generert fra søkeresultatene.

Du samtykker i ikke å bruke TomToms webområder på noen måte som kan krenke tredjeparters rettigheter.

Du samtykker i ikke å bruke noen form for datautvinning, roboter, skraping (inkludert skjermskraping) eller lignende metoder for datainnsamling. Du samtykker i ikke å gjøre noe som kan svekke sikkerheten på TomToms webområder, gjøre TomToms webområder utilgjengelige for andre, eller på annen måte skade TomToms webområder eller TomTom-innholdet.

TomTom forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til TomToms webområder dersom TomTom mener – etter eget skjønn – at du har brutt disse brukervilkårene.


4 Åndsverk

Alle immaterielle rettigheter i og til TomToms webområder tilhører TomTom, dets datterselskaper og lisensgivere, dette inkluderer (men er ikke begrenset til) materialer som er beskyttet av copyright-, varemerke- eller patentlover. Alle varemerker, tjenestemerker og merkenavn (f.eks. TomTom-navnet og logoen med to hender) eies, er registrert og/eller lisensiert av TomTom N.V. og dets datterselskaper. Alt innhold på TomToms webområder er et kollaborativt arbeid underlagt amerikanske og/eller nederlandske og andre copyright-lover og er TomToms eiendom. Med enerett. Ingenting i disse brukervilkårene skal tolkes som en overdragelse av immaterielle rettigheter til deg.

Programvare som gjøres tilgjengelig f.eks. gjennom nedlasting eller strømming fra eller via TomToms webområder, lisensieres i henhold til gjeldende lisensavtale eller andre aktuelle vilkår. Med mindre dette er angitt i den aktuelle lisensavtalen eller andre vilkår, som nevnt ovenfor, gjøres programvaren tilgjengelig kun for bruk av TomToms webområder, og enhver annen kopiering, reproduksjon eller redistribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt. Garantier, om noen, knyttet til slik programvare gjelder kun slik dette uttrykkelig er angitt i den aktuelle lisensavtalen. TomTom fraskriver seg uttrykkelig enhver videre fremstilling eller garanti av noe slag, eksplisitt eller implisitt, med hensyn til slik programvare.


5 Personvern og informasjonskapsler ("Cookies")

Personvernerklæringen vår [www.tomtom.com/legal], som er innlemmet i disse brukervilkårene gjennom denne henvisningen, gir en videre beskrivelse av innhenting og bruk av opplysninger på TomToms webområder samt bruken av informasjonskapsler. Dersom du ønsker å lese mer om hvordan TomTom behandler opplysninger knytte til deg eller om TomToms bruk av informasjonskapsler, se TomToms personvernerklæring på webområdet tomtom.com/legal/privacy.


6 Tredjeparters webområder

TomToms webområder kan inneholde lenker til tredjeparters webområder, kun av bekvemmelighetshensyn. TomTom verken støtter, overvåker eller har noen kontroll over slike webområder tilhørende tredjeparter, som har egne brukervilkår og personvernerklæringer. Dersom du bruker disse lenkene, vil du forlate webområdet vårt. TomTom påtar seg intet ansvar for innhold på, eller retningslinjer for, tredjeparters webområder, og du går inn på tredjeparters webområder på egen risiko.


7 Mobiltjenester og -tilgang

Dersom TomToms webområder inneholder funksjoner som er tilgjengelige for visse mobilenheter eller via tilkobling gjennom en slik mobilenhet (f.eks. Internett-deling), erkjenner og samtykker du i at din operatørs takster og priser skal være gjeldende, i enkelte tilfeller inkludert tilleggsgebyrer for Internett-deling. Ikke alle mobiltjenester vil fungere hos alle operatører eller produkter.


8 Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare og holde TomTom, dets datterselskaper, ledere, direktører, ansatte, representanter, lisensgivere og leverandører skadesløse mot og for alle krav, tap, erstatningsansvar, utgifter, skadeserstatninger og kostnader, inkludert men ikke begrenset til advokathonorarer, som skyldes, eller på noen måte er relatert til, din bruk av TomToms webområder eller din adferd i forbindelse med TomToms webområder eller overfor andre brukere, eller eventuelle brudd på disse brukervilkårene eller gjeldende lover, eller krenkelse av tredjeparters rettigheter.


9 Garantiansvarsfraskrivelse

TomToms webområder, inkludert TomTom-innhold og tredjepartsmateriale på TomToms webområder, leveres "som det er" og uten noen form for garanti. I den grad loven tillater det, gir TomTom ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, knyttet til driften av TomToms webområder og TomTom-innholdet.

TomTom gir ingen garantier eller fremstillinger knyttet til sikkerheten på TomToms webområder. Du erkjenner at all informasjon som sendes kan fanges opp av uautoriserte tredjeparter, og TomTom kan ikke garantere og gir ingen løfter om bestemte resultater som følge av bruk av TomToms webområder. TomTom gir ingen fremstillinger eller garantier om at TomToms webområder vil være fri for avbrudd eller feil, eller at TomToms webområder eller serveren som gjør TomToms webområder tilgjengelige er fri for virus eller annet skadelig innhold.

I den grad loven tillater det, gir TomTom ingen garantier eller fremstillinger knyttet til bruk av TomTom-innholdet på TomToms webområder når det gjelder disses riktighet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytteverdi, pålitelighet eller på annen måte. Du forstår og samtykker i at du laster ned eller på annen måte innhenter TomTominnhold på egen risiko, og at du har det fulle ansvar for din bruk og eventuelle skader på enheten du benytter for tilgang til TomToms webområder, tap av data eller noen annen form for skade som kan oppstå. TomTom forbeholder seg retten til å endre enhver del av TomTom-innholdet og andre elementer som brukes eller finnes på TomToms webområder, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Enkelte stater tillater ikke begrensninger eller fraskrivelse av garantier, så begrensningene som er omtalt ovenfor vil kanskje ikke gjelde deg.


10 Ansvarsbegrenselse

Ingenting i disse brukervilkårene opphever eller begrenser TomToms ansvar for dødsfall eller personskader som inntreffer som følge av uaktsomhet, svindel eller straffbar feilfremstilling, eller knyttet til implisitte garantier i paragraf 12 to 15 i Sale of Goods Act 1979 eller Consumer Protection Act 1987 eller dine juridiske rettigheter knyttet til defekte produkter eller produkter som ikke er som beskrevet, eller for noe annet erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Under forutsetning av ovenstående, i den grad gjeldende lover tillater det, skal verken TomTom eller dets datterselskaper, leverandører og/eller underleverandører være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader, inkludert tapt omsetning, tapt forretningsvirksomhet, avbrytelse av forretningsvirksomhet, enten dette skyldes avtalebrudd, skadevoldende handlinger (inkludert uaktsomhet) eller brudd på lovfestede plikter, eller som på annen måte oppstår ved eller i forbindelse med:

–    Bruk av eller manglende tilgang til TomToms webområder;

–    Bruk av eller avhengighet av visning av TomTom-innhold på TomToms webområder;

–    tapte data, opplysninger eller lignende som oppstår som følge av tilgang til, bruk av eller manglende tilgang eller mulighet til å bruke TomToms webområder, inkludert TomTom-innhold; eller

–    Andre brukeres opptreden (enten dette er nettbasert eller offline) eller deltakelse på et TomTom-arrangement.

Selv om TomTom er blitt varslet om faren for slike skader, påtar du deg det fulle ansvar for din bruk av TomToms webområder og TomTom-innholdet. Ditt eneste rettsmiddel mot TomTom ved bruk av TomToms webområder er å slutte å bruke TomToms webområder.

Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe tap eller skade som skyldes virus, distribuerte tjenestenektangrep eller annen form for teknologisk skadelig materiale som kan ramme datautstyr, dataprogrammer, data eller annet materiale som inntreffer som følge av din bruk av TomToms webområder eller din nedlastning av TomTominnhold eller på noe webområde koblet til dette.

Dersom TomTom likevel blir erklært erstatningsansvarlig overfor deg for skader eller tap som på noen måte er knyttet til din (manglende) tilgang til og/eller bruk av TomToms webområder, skal TomToms totale erstatningsansvar knyttet til TomToms webområder for ett eller flere krav ikke overstige 350,00 USD. Det kan hende at gjeldende lover ikke tillater begrensninger av erstatningsansvar for følgeskader, i så fall vil ovennevnte begrensning eller eksklusjon ikke gjelde deg.

Ulike begrensninger og eksklusjoner av erstatningsansvar kan gjelde for erstatningsansvar som oppstår som følge av levering av produkter til deg, dette er angitt i våre vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal].


11 Gjeldende lov og verneting

Dersom du er bosatt i USA eller Canada, samtykker du i at disse brukervilkårene og TomTom-innholdet i alle henseender er underlaget lovene i delstaten New York, USA, uten hensyn til valg av lovbestemmelser, og i at alle tvister, krav og rettslige skritt som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med eller er knyttet til brukervilkårene eller TomTom-innholdet skal behandles individuelt, uten noen form for gruppesøksmål, og ha eksklusivt verneting i delstatsdomstoler eller føderale domstoler i New York City, New York, USA.

Dersom du er bosatt utenfor USA eller Canada, skal alle tvister, krav og rettslige skritt som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med brukervilkårene eller TomTom-innholdet være underlagt nederlandsk lov, uten hensyn til eventuelle motstridende lovprinsipper som ville oppstå som følge av benyttelse av andre jurisdiksjoners lover, og domstolen i Amsterdam i Nederland skal ha eksklusivt verneting. FNs Internasjonale konvensjon om internasjonale løsørekjøp (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG)) skal ikke gjelde for TomToms webområder eller disse brukervilkårene, og er herved uttrykkelig avvist.


12 Diverse

Med mindre dette er lovstridig må ethvert rettslig skritt eller krav du har knyttet til TomToms webområder iverksettes eller reises innen ett (1) år etter at kravet oppsto eller årsaken til rettslig skritt inntraff.

Dersom TomTom ikke håndhever enkelte av brukervilkårene, skal det ikke tolkes som avkall på noen vilkår eller rettigheter. Verken partenes opptreden eller handelspraksis skal endre noen av brukervilkårene. TomTom kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til brukervilkårene til andre parter, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.


13 Oppgivelse

Dersom noen del av brukervilkårene erklæres ugyldig, skal de gjenværende vilkårene fortsatt være gjeldende. Dersom noen del av brukervilkårene erklæres ulovlig eller umulig å håndheve, skal denne delens ugyldighet ikke påvirke resten av vilkårene, som stadig skal være gyldige og gjeldende.


14 Spørsmål eller kommentarer

Dersom du har spørsmål, forslag, klager eller kommentarer angående TomToms webområder eller disse brukervilkårene, eller dersom du ønsker å kontakte TomTom av andre grunner, kan du gjøre dette i e-post via http://www.tomtom.com/support/.