close

VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkårene og betingelsene gjelder for dine ordrer og din bruk av TomTom-produkter og -tjenester kjøpt etter 29. april 2015.

List of definitions
Account Your TomTom account created via a Platform or an App. App Any mobile apps developed by TomTom, downloadable via a Reseller. Built-in Device Any Product built-in into a vehicle and sold via a third party to you. Platform

Any platforms made available by TomTom via which you will be able to receive Services. Such platforms include, but are not limited to:
– TomTom MyDrive
– TomTom Home
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomTom discussion forum
– and any other online platforms

Product

Any hardware, items and accessories, including but not limited to:
– All navigation devices (excluding the Built-in Devices)
– Sports devices
– Accompanying items and accessories

Reseller Any online or offline reseller selling Products, Built-in Devices, Services and Apps including but not limited to third party (car) dealers and third party app stores. Service

Any paid or free-of-charge service provided by TomTom, by electronic means, either on subscription basis, continuous basis or single basis, including but not limited to:
– maps (either pre-installed or downloaded)
– safety camera information
– traffic information
– points of interest
– weather information
– fuel prices information
– voices
– TomTom Content
– Platforms

Terms and Conditions These General Terms and Conditions of TomTom International B.V., a private company with limited liability, having its corporate seat in Amsterdam, its registered address at De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, the Netherlands and registered in the trade register of the Chamber of Commerce in the Netherlands under number 34076599, and holding the VAT number NL 8007.65.679.B.01. Third Party Material Content, software codes, data, information, functionality, other content and algorithms licensed or otherwise made available by others than TomTom. TomTom Content Allinformation, text, files, scripts, graphics, photos, sounds, music, videos, interactive features, functionalities or other similar materials, made available by TomTom. TomTom Websites

All websites made available by TomTom, which are accessible by you without prior registration or logging in, including, but not limited to:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
– www.places.tomtom.com

User Data Content that you upload on or via an App, a Platform, a Product, or a Service, including communications, materials, information, data, opinions, photos, profiles, messages, notes, website links, music, videos, designs, graphics, sounds, and any other content, except to the extent the intellectual property rights relating to the aforementioned content are with TomTom or the aforementioned content is otherwise owned by TomTom, its affiliates or licensors. User Contributed Data Any User Data contributed to TomTom via the use of an App, a Platform, a Product or a Service, but only in case TomTom has the right to use this data according to your approval, the relevant product information, these Terms and Conditions, and/or TomTom's privacy statement made available to you by TomTom.

1 Omfang

Følgende vilkår og betingelser gjelder:

    i. for alle bestillinger, kjøp eller andre anskaffelser:
        – produkter og tjenester direkte fra TomTom; og
        – apper via en forhandler; og
    ii. for din konto og dens oppretting og
    iii. for bruken av og/eller tilgangen til:
        – alle produkter, tjenester, apper og brukerbidragsdata; og
        – innebygde enheter, unntatt når vilkår og betingelser fra en forhandler eller tredjepartprodusent av slike innebygde enheter gjelder; og
    iv. for opplasting av, bruk av og/eller tilgang til din brukerinformasjon.

Ved (i) å sende inn en bestilling, kjøpe eller på annen måte anskaffe et produkt, en tjeneste eller en app, og ved (ii) å bruke, og/eller gå inn på enhver plattform, tjeneste eller app og ved (iii) å opprette en konto, aksepterer og forpliktes du av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle endringer og tillegg til dem.

Listen over definisjoner som er brukt i disse vilkårene og betingelsene kan bli funnet sist i dette dokumentet.


2 Din bestilling direkte fra TomTom

2.1 Slik foretar du en bestilling

TomTom tilbyr produkter og tjenester via TomToms webområder, plattformer og apper. Disse produktene og tjenestene kan inneholde, eller bestå av, TomTominnhold og tredjepartsmateriale.

Når du ønsker å bestille, kjøpe eller på annen måte anskaffe et produkt eller en tjeneste direkte fra TomTom, kan du legge inn en bestilling via en plattform, et TomTom-webområde eller en app.

Alle bestillinger som sendes inn må aksepteres av TomTom. En avtale er inngått ved aksept av TomTom gjennom en ordrebekreftelse. TomTom forbeholder seg retten til å forkaste enhver bestilling i sin helhet eller delvis, eller å påføre et maksimalt bestillingsbeløp. Alle bestillinger for produkter er betinget av at varen er på lager.

2.2 Pris og betaling

Noen produkter og tjenester er gjenstand for betaling. Prisene som angis for produkter og/eller tjenester på TomToms webområder og apper er inklusive mva. og standard fraktkostnader og behandlingsavgifter (hvis gjeldende). Du er ansvarlig for eventuelle lokale salgsavgifter, andre skatter og offentlige avgifter, hvis gjeldende, i forbindelse med bestillingen. Prisene kan endres når som helst (og er underlagt klausulen «kansellering og endring» i avsnittet «TomToms rettigheter» i kapittelet «din bruk» i disse vilkårene og betingelsene), men vil ikke påvirke bestillinger for produkter eller tjenester som ble gjort før datoen for endringen.

Noen tjenester tilbys gratis. TomTom forbeholder seg retten til å fravike, eller å slutte å tilby, slike tjenester gratis når som helst. TomTom vil si ifra til deg hvis en tjeneste vil tilbys mot betaling i fremtiden. I så fall kan du velge enten å fortsette din bruk av tjenesten mot slik betaling eller å avslutte din bruk av tjenesten.

Alle bestillinger må betales for via betalingstjenesten som gjøres tilgjengelig av TomTom. For å sende inn bestillinger og bruke en slik betalingstjeneste må du oppgi informasjon om foretrukket betalingsmåte, fakturering og leveringsadresse (hvis aktuelt) og/eller annen informasjon som er nødvendig for å fullføre bestillingen.

Uansett grunn, hvis innsamling gjennom en slik betalingstjeneste skulle svikte, vil TomTom fakturere deg via post for betalingsbeløpet, som må betales med sjekk, postgiro eller kredittkort innen 15 dager fra faktureringsdato.

2.3 Levering og fare for tap

TomTom tar sikte på å levere produktet innen 30 dager etter ordrebekreftelse. Hvis flere produkter er bestilt, forbeholder TomTom seg retten til å levere hvert produkt for seg. Videre tar TomTom sikte på å gjøre tjenester tilgjengelige innen 24 timer etter ordrebekreftelse.

Et produkt vil bli levert til leveringsadressen din. En tjeneste vil kunne lastes ned eller leveres og/eller bli gjort tilgjengelig for deg elektronisk. Faren for tap eller skade på et produkt vil overføres til deg i det øyeblikk produktet leveres til deg. Faren for tap eller skade på en tjeneste vil overføres til deg i det øyeblikk tjenesten enten er gjort tilgjengelig for deg eller levert til deg elektronisk.

Hvis du ikke tar levering av produktet, forbeholder TomTom seg retten til å belaste deg for rimelige kostnader for lagring av produktet inntil levering kan skje.

Dersom levering til deg skulle mislykkes, uansett årsak som er utenfor TomToms kontroll, forbeholder TomTom seg retten til å heve avtalen og tilbakebetale penger som er betalt.

Hvis TomTom ved en feiltakelse leverer et produkt til deg, eller leverer og/eller ved en feiltakelse gjør en tjeneste tilgjengelig for deg, vennligst ta kontakt med TomTom for å få returinstruksjoner (e-post via http://www.tomtom.com/support).


3 Angrerett på bestillinger

For produkter kjøpt fra TomTom har du rett til å angre kjøpsavtalen, uansett årsak, i en periode på 14 dager fra leveringsdato til din leveringsadresse. TomTom vil refundere kjøpesummen og opprinnelige fraktkostnader innbetalt (med unntak av tilleggskostnader som oppstår som følge av valg av en type levering annet enn den minst kostbare typen standardlevering som tilbys av oss, eller der flere produkter ble bestilt og ikke alle produktene som ble kjøpt blir returnert). TomTom vil gjennomføre slik refusjon ved å bruke samme betalingsmiddel som du brukte for din opprinnelige transaksjon, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet.

For å utøve din angrerett, må du informere TomTom om avgjørelsen din ved å kontakte TomTom i løpet av 14 dager etter levering, via e-post på http://www.tomtom.com/support for å få et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Du kan bruke angreskjemaet http://www.tomtom.com/support. Du må deretter umiddelbart returnere produktet uten heftelser, forpliktelser eller andre krav, til adressen på portoetiketten, som du mottar når du har fått et autorisasjonsnummer for retur av bestillingen.

Hvis du bestemmer deg for å angre kjøpsavtalen og returnere produktet til TomTom, vil du være ansvarlig for eventuell redusert verdi av produktet som følge av håndtering annet enn det som er nødvendig for å vurdere produktets natur, egenskaper og funksjon.

Du aksepterer at TomTom kan belaste deg for eventuelle frakt- eller portokostnader direkte forbundet med retur av produktet.

For tjenester innhentet via TomTom, godtar du at utførelsen av tjenester fra TomTom vil starte umiddelbart – eller i det minste så snart som mulig – etter TomToms aksept av din bestilling, og at du gir avkall på din angrerett ved utførelsen.

For apper, innhentet via TomTom eller en forhandler, godtar du at utførelsen av appene innhentet av deg vil starte umiddelbart – eller i det minste så snart som mulig – etter at du har lastet ned appen, og at du gir avkall på din angrerett ved utførelsen.


4 Din konto og abonnementer

4.1 Din konto: registrering og administrasjon

Du kan bli bedt om å opprette en konto og senere å logge deg inn på relevant plattform for å:

    i.  bestille et produkt eller en tjeneste;
    ii. få tilgang til, eller bruke, en tjeneste, app og/eller brukerbidragsdata (enten direkte fra TomTom eller via en forhandler), og
    iii. kunne laste opp og/eller laste ned brukerdata og/eller brukerbidragsdata

Bortsett fra din rett til å bruke et pseudonym («alias» eller «kallenavn») når du oppretter en konto, samtykker du til å gi korrekt informasjon om deg selv når du registrerer deg. Vennligst hold kontoinformasjonen din oppdatert, og endre kontoinformasjonen umiddelbart om eventuelle relevante endringer oppstår.

Tjenester, apper og brukerbidragsdata er kun ment for brukere som er atten (18) år eller eldre. Du forsikrer og garanterer at du er 18 eller eldre. Ikke opprett en konto i navnet til en annen person, gruppe eller enhet uten denne partens samtykke, eller selg eller overfør din profil eller konto.

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på eller via din konto. Du er ansvarlig for ditt eget brukernavn og aktivitet tilknyttet dette. TomTom er ikke ansvarlig for tap som skyldes uautorisert bruk av kontoen din, med eller uten din viten.

Du må varsle TomTom umiddelbart dersom du oppdager tilgang til eller bruk av tjenester, apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata av tredjeparter under din konto som du ikke har godkjent, eller andre mulige sikkerhetsbrudd.

4.2 Abonnementer

En tjeneste kan tilbys på engangsbasis eller på abonnementsbasis. Når du har et abonnement vil tjenesten bli gitt til deg enten regelmessig eller kontinuerlig.

Abonnementer inngås på ubestemt tid, med mindre TomTom og du har avtalt en fast periode.

4.3 Kansellering av konto og/eller abonnementer

Hvis du ønsker å si opp kontoen din og/eller abonnementet ditt, kan du gjøre dette ved å kontakte TomTom via http://www.tomtom.com/support og velge alternativet «kontakt oss». En 30-dagers oppsigelsesperiode gjelder.

TomTom kan også kansellere kontoen din og/eller abonnementet ditt på nøytralt grunnlag (og til tross for kanselleringsrettighetene etter kapittelet «kansellering og restriksjoner i tilfelle brudd av deg» i disse vilkårene og betingelsene). TomTom skal alltid forsøke å informere deg så langt som mulig om nært forestående kansellering, men vil uansett varsle deg minst tretti (30) dager før selve kanselleringen av kontoen

Ved kansellering av kontoen og/eller et abonnement, må du ødelegge alle kopier av TomTom-innhold samt alle bestanddeler.

Etter kansellering av kontoen, vil du ikke ha tilgang til noen data, inkludert din brukerdata. Det er ditt eget ansvar å fjerne brukerdata som du ønsker å beholde før kanselleringen er fullført.

Hvis abonnementet ditt er for en fast periode, vil det automatisk avsluttes når en slik periode utløper.


5 Din bruk

5.1 Dine rettigheter for bruk

5.1.1 Tjenester og apper

TomTom gir deg tillatelse til å få tilgang til og å bruke tjenester og apper innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene. Hvis en tjeneste og/eller app kjøpes, vil tillatelse til å få tilgang til og å bruke denne betalte tjenesten og/eller appen bli gitt til deg etter at kjøpet er gjennomført.

5.1.2 TomTom-innhold

Tjenester og apper vil inneholde TomTom-innhold. Du gis lisens til å bruke TomTom-innhold gitt til deg som en del av og/eller via ditt produkt, tjeneste eller app, på de vilkår som fremgår av denne klausulen.

Denne lisensen er ikke eksklusiv og ikke overførbar. Denne lisensen omfatter ikke rett til å få fremtidige oppgraderinger, oppdateringer, tillegg eller noen støtte eller teknisk assistanse i forbindelse med tjenesten, appen eller TomTom-innholdet, med mindre TomTom har spesifikt angitt at å få disse er en integrert del av produktet, tjenesten eller appen.

Dersom oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til tjenesten, appen eller TomTom-innholdet gis, er bruk av disse underlagt disse vilkårene og betingelsene, eller andre vilkår og betingelser, og kan være underlagt ytterligere betaling, som du vil bli informert om og bedt om å godta før TomTom leverer relevant oppgradering, oppdatering eller tillegg til deg

I tillegg gjelder følgende spesielt for TomTom-kart (en av TomToms tjenester):

    i. med hensyn til data for Kina: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra Kina kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom. Kina-data kan ikke eksporteres fra Kina.
    ii. med hensyn til data for India: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra India kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom.
    iii. med hensyn til data for Sør-Korea: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra Korea kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom. Korea-data kan ikke eksporteres fra Sør-Korea.

5.1.3 Brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom gir deg tillatelse til å (i) laste opp og bruke brukerdata, og (ii) laste opp, bruke og modifisere brukerbidragsdata, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Ved å laste opp brukerdata, vil du beholde alle rettigheter du har til disse.

Ved å laste opp brukerbidragsdata, vil du beholde alle rettigheter du har til dette, men du gir dermed TomTom en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, ikkeeksklusiv, uten godtgjørelse for bruk, overførbar lisens til å bruke, laste opp, modifisere, distribuere, viderelisensiere, omvendt konstruere, dekompilere eller demontere og vise slike brukerbidragsdata, eller lenker dertil, i enhver form og gjennom alle medier.

Hvis du mener at ditt arbeid urettmessig har blitt kopiert og publisert på tjenester, apper eller TomToms webområder, slik at det innebærer et brudd, vennligst gi oss følgende informasjon: (i) navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og elektronisk eller fysisk signatur til innehaveren av opphavsretten, eller til en person som har fullmakt til å handle på hans/hennes vegne; (ii) en beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet arbeid som du hevder er krenket; (3) en beskrivelse av hvor på tjenester, apper eller TomToms webområder materialet som du hevder er krenket ligger; (iii) en skriftlig erklæring om at du har god grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent eller loven; og (5) en erklæring fra deg, gjort under ed, om at ovennevnte opplysninger i meldingen er nøyaktige og at du er opphavsrettinnehaveren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettinnehaveren. Disse kravene må følges for å gi TomTom tilstrekkelig varsel om krenkelsen etter loven. Send klager om brudd på opphavsretten til: illegalproduct@tomtom.com.

Med hensyn til brukerbidragsdata fra andre brukere, gir TomTom deg rett til å bruke og modifisere og laste opp slike brukerbidragsdata i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

5.2 Ditt ansvar og dine forpliktelser for bruk

5.2.1 Ditt eierskap til brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom gjør ikke krav på noe eierskap til brukerdata eller brukerbidragsdata. Du bekrefter og garanterer at du eier eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å laste opp brukerdata og brukerbidragsdata, og til å gi TomTom alle rettigheter som gis i disse vilkårene og betingelsene, inkludert rett til å gi andre brukere av tjenestene, appene og TomToms webområder tillatelse til å bruke og modifisere og laste opp dine brukerbidragsdata, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

5.2.2 Begrensning til å endre produkter, tjenester og apper

Annet enn det som er tillatt etter gjeldende lovgivning, eller som er uttrykkelig tillatt gjennom enhver teknologi, eller måter gjort tilgjengelig av TomTom gjennom produkter, tjenester og apper, vil du ikke, og vil du ikke tillate noen person, å endre, forvrenge eller modifisere produkter, tjenester og apper, eller deler av dem (enten innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler), for å analysere dem ved hjelp av omvendt konstruksjon, å dekompilere eller demontere produktene, tjenestene og appene, for å lage andre produkter som er derivert fra dem, eller å bryte eller omgå kryptering eller å tillate eller gjøre tredjeparter i stand til å gjøre dette.

5.2.3 Rapportering og avstand fra misbruk

Vær oppmerksom på at TomTom ikke påtar seg noe ansvar for regelmessig overvåking av tjenester, apper og brukerbidragsdata. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av eller på tjenester, apper eller brukerbidragsdata, av enhver bruker, kan du rapportere slikt misbruk til TomTom ved å kontakte TomTom-støtte via http://www.tomtom.com/support

Ved å åpne eller bruke tjenester og apper, og ved å laste opp eller bruke brukerdata eller brukerbidragsdata, samtykker du til å avstå fra enhver utilbørlig adferd som skal omfatte, men ikke begrenses til følgende:

    i. Salgsfremmende bruk og betaling: Bruk av tjenester og apper og/eller brukerdata eller brukerbidragsdata for reklamering, salgsfremmende formål, markedsføring og/eller salgsformål, publisering av en oppfordring, og alt annet kommersielt innhold via tjenester og apper. I tillegg, samtykker du også til å avstå fra direkte eller indirekte kreve betaling fra en tredjepart for bruk av tjenester og apper og/eller brukerbidragsdata, eller fra å akseptere betaling fra en tredjepart til slikt formål. Videre samtykker du til å avstå fra å komponere eller speile eventuelle tjenester, apper eller brukerbidragsdata;
    ii. Elektroniske angrep: å utøve enhver handling på tjenester og apper som er designet til å omgå, forstyrre, avbryte, skade, deaktivere, overbelaste eller begrense funksjonaliteten til en programvare eller maskinvare, telekommunikasjonsutstyr, (sikkerhets)teknologi, tjenester og apper. Du samtykker til ikke å publisere brukerdata eller brukerbidragsdata som inneholder programvarevirus, programmer eller annen datakode. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp brukerdata eller brukerbidragsdata som vil innebære å sende, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber eller annen lignende programvare som kan skade driften av TomToms servere, datamaskiner eller nettverk, eller en brukers konto, datamaskiner, nettverk eller produkter. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å bruke eller starte ethvert automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til, «roboter» og «edderkopper» som har tilgang til tjenester og apper på en måte som sender flere meldinger eller forespørsler til TomTom-servere enn enhver vanlig, privat bruker av tjenester og apper med rimelighet kan forventes å produsere i løpet av en lignende periode ved å bruke et konvensjonelt system. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å prøve å få tilgang til, eller forstyrre, en annen brukers kontoer, datamaskiner eller nettverk uten autorisasjon;
    iii. Spamming eller trakassering: innlegging av brukerbidragsdata som omfatter overføring av «søppelpost», «kjedebrev», eller uoppfordret masseutsendelse eller «spamming»;
    iv. Antyde TomToms involvering: vise brukerbidragsdata på en måte som antyder et forhold eller tilknytning til, sponsing eller godkjenning av brukerbidragsdata av TomTom, som er misvisende, støtende, ulovlig, skadelig, villedende, fornærmende, ærekrenkende, uanstendig, vulgært, hatsk, som krenker tredjeparts rettigheter, på annen måte er ulovlig eller som svekker TomToms immaterielle rettigheter;
    v. Villede: laste opp brukerbidragsdata som fremmer informasjon som du vet er falsk eller villedende;
    vi. Skade, krenke lover eller andres rettigheter: poste brukerbidragsdata som krenker eller bryter andres rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern, publisitet eller andre personlige rettigheter eller eiendomsrettigheter. I tillegg samtykker du til ikke å publisere brukerbidragsdata, utføre noen handling eller bruke tjenester og apper på en måte som bryter gjeldende lovgivning eller fremmer ulovlig virksomhet. Videre samtykker du til ikke å publisere innhold enten direkte eller via en lenke, som er ulovlig, støtende, injurierende, ærekrenkende, krenkende, provoserende, villedende, unøyaktig, misledende, ondsinnet, uredelig, falsk, uanstendig, skadelig, trakasserende, skremmende, truende , hatefullt, fornærmende, vulgært, obskønt, pornografisk, voldelig, seksuelt eksplisitt, krenkende for personvern, publisitet, intellektuell eiendom, eiendomsrettigheter, støtende i en seksuell, rasistisk, kulturell eller etnisk sammenheng, vil skade eller true sikkerheten til andre, bruke eller publisere personlig informasjon (inkludert telefonnumre, hjemmeadresse eller epostadresse, navn eller etternavn), fotografier eller andre bilder fra, eller om, andre brukere eller andre tredjeparter uten deres uttrykkelige samtykke, eller på annen måte er støtende;
     vii. Samle inn eller publisere data: vær oppmerksom på hvilke personopplysninger du deler. Du vil avstå fra å skaffe, eller forsøke å skaffe, opplysninger gjennom tjenester, apper eller brukerbidragsdata, unntatt hvis TomTom har til hensikt å gi slike opplysninger eller gjør dem tilgjengelig for deg. Videre samtykker du til ikke å laste opp brukerbidragsdata som inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder;
    viii. Annen ulovlig eller uønsket bruk: å bruke tjenester, apper og brukerbidragsdata på en ulovlig måte eller i strid med noen av disse vilkårene og betingelsene. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å krenke etiske retningslinjer eller andre retningslinjer som kan gjelde for tjenestene, appene og/eller brukerbidragsdataene.

5.2.4 Ansvarsfraskrivelse for brukersamhandling

Du er utelukkende ansvarlig for interaksjonen din med andre personer, enten nettbasert eller personlig. TomTom er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av samhandling med andre brukere, personer du møter gjennom tjenester og apper eller personer som finner deg på grunn av informasjon publisert på, av eller gjennom tjenestene og appene. Du samtykker til å ta fornuftige forholdsregler i all samhandling med andre brukere på tjenester og apper, og å foreta eventuelle nødvendige undersøkelser før du møter en annen person. TomTom er ikke forpliktet til å bli involvert i noen tvist, men kan gjøre det etter eget skjønn.

5.2.5 Ansvarsfraskrivelse for amatøridrettsutøvere

Du er ansvarlig for å sikre at din bruk av, eller deltakelse i, tjenestene og appene ikke påvirker din kvalifikasjon som amatøridrettsutøver. Sjekk med amatøridrettsforbundet ditt for regler som gjelder for deg. TomTom er ikke ansvarlig for din bruk av tjenestene og appene som resulterer i at du ikke kvalifiseres som amatøridrettsutøver.

5.2.6 Ansvarsfraskrivelse for varsel om fysisk aktivitet

Tjenester og apper kan ha funksjoner som fremmer fysisk aktivitet. Vurder risikoen og rådfør deg med legen din før du deltar i fysisk aktivitet eller bruker produkter eller TomTom-tjenester. TomTom er ikke ansvarlig for skade du kan få som et resultat fra din bruk av, eller manglende evne til å bruke, funksjonene til produktene, tjenestene og appene.

5.3 TomToms rettigheter

5.3.1 Kommunikasjon and informasjon

Ved å opprette en konto samtykker du til at TomTom kan kommunisere med deg elektronisk, og at visse opplysninger om din bruk av tjenester og apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata kan deles med oss.

5.3.2 Kansellering og endring

TomTom forbeholder seg retten til, med eller uten forvarsel, å avvikle, begrense, endre, oppdatere, oppgradere og supplere tjenester, apper og brukerbidragsdata gitt til deg, eller gjort tilgjengelig for deg, gjennom bruk av et produkt, tjenester og apper (enten innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler), med mindre tilbudet av slike oppdateringer, oppgraderinger eller tillegg utgjør en integrert del av produktet, tjenestene og appene, som indikert av TomTom på salgstidspunktet.

TomTom forbeholder seg retten til å endre priser på tjenester (enten på engangsbasis eller abonnementsbasis) og apper, med forbehold om å gi deg rimelig forvarsel derav (enten via e-post, TomToms webområder, tjenester, apper eller annet). Dersom en slik endring vil føre til høyere priser eller på annen måte virke til din ulempe (men ikke i tilfelle de høyere prisene skyldes økte offentlige avgifter eller skatter), kan du si opp abonnementet før og mot datoen en slik endring trer i kraft ved å sende en epost via http://www.tomtom.com/support.

5.3.3 Brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom kan, etter eget skjønn, samle inn og behandle bruksstatistikk knyttet til brukerdata og brukerbidragsdata for å forbedre sine produkter, tjenester og/eller apper, forutsatt at nødvendige tillatelser har blitt innhentet fra deg.

Med hensyn til brukerdata, hvis du laster opp slik data gir du TomTom en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, lisens uten godtgjørelse for bruk, til å bruke og kopiere slik brukerdata for TomToms egen bruk - uten å vise brukerdata til en tredjepart uten ditt samtykke - i den grad denne bruken er nødvendig for at TomTom skal kunne gi deg det bestilte produktet og/eller den forespurte tjenesten.

Med hensyn til brukerbidragsdata, gir du herved TomTom rett til å gi tillatelse til andre brukere å bruke, modifisere og laste opp brukerbidragsdata som du laster opp via tjenestene og appene, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

TomTom kan bruke slik informasjon som vi anser som passende, hvor som helst i verden, uten forpliktelse til kompensasjon, og uten moralske rettigheter, immaterielle rettigheter og/eller andre eiendomsrettigheter i eller til slik informasjon.

Når varslet om at brukerbidragsdata kan krenke deler av disse vilkårene og betingelsene, eller annen tredjeparts rett, kan TomTom fjerne slike brukerbidragsdata uten forvarsel. TomTom kan kansellere din tilgang til, og bruk av, tjenestene og appene for opplasting av slike brukerbidragsdata.


6 Kansellering og restriksjoner i tilfelle krenkelse av deg

TomTom forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og uten å berøre andre rettigheter, umiddelbart - uten at varsel om mislighold blir nødvendig, og uten ansvar overfor deg eller noen andre - å kansellere kontoen din og/eller abonnementene dine, slette profilen din og brukerdataene og/eller brukerbidragsdataene dine, og begrense bruken av hele eller deler av din konto, dine tjenester og apper hvis (i) du ikke følger, eller bryter, materielle vilkår i disse vilkårene og betingelsene, (ii) innhenting av betaling for dine tjenester og/eller abonnement skulle mislykkes etter andre forsøk.

Der dette er tilfelle, må du ødelegge alle kopier av TomTom-innhold samt alle bestanddeler.

Videre, ved kansellering, vil dine lisenser og rettigheter som er gitt til deg av TomTom bli kansellert samtidig.


7 Begrenset garanti med hensyn til ditt produkt

7.1 Begrenset garanti

TomTom tilbyr en begrenset garanti om at produktet (anskaffet enten direkte fra TomTom eller via en forhandler) vil være fritt for feil i utførelse og materialer under normal bruk i en periode på to (2) år fra datoen da produktet ble kjøpt, eller fra kjøpsdato til datoen du bryter disse vilkårene og betingelsene, alt etter hva som er den korteste perioden. I løpet av denne perioden, vil produktet - etter TomToms eget skjønn - enten repareres eller erstattes av TomTom uten kostnad for deler eller arbeide. I tillegg vil TomTom være ansvarlig for transport- og/eller fraktkostnader knyttet til slik reparasjon eller erstatning. Hvis produktet repareres etter at denne perioden er utløpt, vil perioden for reparasjonen utløpe seks (6) måneder etter reparasjonsdatoen. Denne begrensede garantien er ikke overførbar.

7.2 Hva denne begrensede garantien ikke dekker

Denne begrensede garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje eller er et resultat av at produktet blir åpnet eller reparert av noen som ikke er autorisert av TomTom, og dekker ikke skader som skyldes: feil bruk, fuktighet, væsker, nærhet av, eller eksponering til, varme, ulykke, misbruk, at instruksjonene som følger med produktet ikke følges, forsømmelse eller feilaktig anvendelse. Den begrensede garantien dekker heller ikke fysisk skade på produktets overflate.

Videre dekker ikke denne begrensede garantien tjenester, apper, brukerbidragsdata eller tredjepartsmateriell som følger med, er installert på produktet eller som du skaffer deg via tjenestene, appene eller TomToms webområder. Den begrensede garantien dekker ikke installasjon, fjerning eller vedlikehold av produktet eller eventuelle kostnader knyttet til dette.

TomTom gir ingen kommersielle eller andre garantier med hensyn til produktene i tillegg til den begrensede garantien som er angitt i disse vilkårene og betingelsene. Denne begrensede garantien er den eneste uttrykkelige garantien som gis, og den gis i stedet for andre uttrykkelige garantier eller lignende forpliktelser (hvis noen), som har oppstått fra reklamering, dokumentasjon, emballasje eller annen kommunikasjon.

Bestemmelsene i denne klausulen påvirker ikke noen av dine juridiske rettigheter i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, juridisk garanti om samsvar for varer.

7.3 Hvordan et garantikrav gjøres

For å gjøre et krav under den begrensede garantien, må du varsle TomTom om defekten og forklare defekten for TomTom ved å kontakte TomTom innenfor den 2- årige garantiperioden, via http://www.tomtom.com/support for å få et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Produktene må returneres til TomTom så snart som mulig etter at du varslet om defekten, sammen med en forklaring på defekten og autorisasjonsnummeret gitt til deg av TomTom, til adressen nevnt på portoetiketten du får når du har fått et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Du må overholde enhver eventuell annen returneringsprosedyre fastsatt av TomTom.


8 Begrenset garanti med hensyn til tjenester, apper, brukerbidragsdata og tredjepartsmateriell

TomTom kan være avhengig av tredjeparter for levering av noen (del av) tjenester, apper og brukerbidragsdata.

Du bør være spesielt oppmerksom på at beregningsfeil kan oppstå ved bruk, opplasting eller modifisering av navigasjonssystemer, for eksempel forårsaket av lokale miljøforhold og/eller ufullstendige eller feil data.

Tjenester, apper, brukerbidragsdata eller eventuelt tredjepartsmateriell leveres «som de er» og uten garantier av noe slag.

I den grad loven tillater det, gir TomTom ingen garantier eller fremstillinger – uttrykt eller underforstått – vedrørende kjøpet (enten direkte fra TomTom eller via en forhandler), tilgang til og bruk av tjenester, apper, brukerbidragsdata eller eventuelt tredjepartsmateriell, inkludert, men ikke begrenset til (i) korrekthet, feil og nøyaktighet (ii) dekning, (iii) nytte, tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et bestemt formål (iv) pålitelighet, defekter, drift og tilgjengelighet (v) implisitte garantier om tittelen og ikke-krenkelse, (vi) sikkerhet, risiko for avskjæring av informasjon, virus eller noe annet som kan være skadelig, (vii) håndverksmessig utførelse, støtte, informasjon eller tjenester, (viii) støtende, truende, ærekrenkende, ulovlig eller på annen måte upassende karakter.

Bestemmelsene i denne klausulen påvirker ikke noen av dine juridiske rettigheter i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle ufravikelige, lovfestede garantier. Hvis noen del av denne begrensede garantien antas å være ugyldig eller umulig å håndheve, vil allikevel resten av den begrensede garantien fortsatt ha full gyldighet og virkning.


9 Begrensning av ansvar og erstatning av deg

9.1 Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal verken TomTom eller deres leverandører, underleverandører, samarbeidspartnere, ledere, direktører, ansatte, agenter være ansvarlig overfor deg eller eventuell tredjepart for skade, enten direkte, tilfeldig, spesiell, indirekte eller følgeskade (inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av manglende evne til å bruke eller få tilgang til produkter, tap av data, tap av virksomhet, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller lignende) som følge av eller relatert til:

    i.  bruken av, manglende evne til å bruke eller få tilgang til, eller på annen måte ytelsen til et produkt, en tjeneste, app, brukerdata, brukerbidragsdata eller tredjepartsmateriale, selv om TomTom er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader; eller
    ii. din adferd eller adferden til andre brukere (enten nettbasert eller frakoblet), eller deltakelse på et TomTom-arrangement eller enhver brukerbidragsdata, selv om TomTom er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Du påtar deg alt ansvar for din bruk av tjenestene, appene, brukerdata og brukerbidragsdata; eller
    iii. enhver bedragersk, feilaktig fremstilling gjort av brukerne av tjenestene, appene og/eller brukerbidragsdata; eller
    iv. ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene; eller
    v.  enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

Videre støtter ikke TomTom noen brukerbidragsdata eller noen mening, anbefaling eller råd uttrykt deri, og TomTom fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med din tilgang til og bruk av slike brukerbidragsdata. TomTom fungerer kun som en passiv kanal for distribusjon av brukerbidragsdata, og påtar seg ikke forpliktelser eller ansvar knyttet til enhver brukerbidragsdata eller brukeres aktivitet. Selv om TomTom skulle velge å overvåke brukerbidragsdata, påtar ikke TomTom seg noe ansvar for, eller noen forpliktelse til, å overvåke eller fjerne slike brukerbidragsdata.

Allikevel, hvis TomTom blir funnet ansvarlig overfor deg for eventuell skade som på noen måte er knyttet til din (manglende evne til) bruk og/eller tilgang til, eller på annen måte ytelsen til et produkt, en tjeneste, app, brukerdata, brukerbidragsdata og/eller tredjepartsmateriell, skal TomToms ansvar (i) når det gjelder betalt produkt, tjeneste eller app, være begrenset til det beløpet som du har betalt for produktet, tjenesten eller appen det gjelder, og (ii) når det gjelder gratis tjenester, apper, brukerbidragsdata og din brukerdata, være begrenset til et beløp på USD 350,00.

Uavhengig av det ovennevnte, eller noe annet som finnes i disse vilkårene og betingelsene, skal ingenting i disse vilkårene og betingelsene begrense partenes ansvar for dødsfall eller personskade som følge av egen uaktsomhet.

Gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning kan ikke tillate begrensninger eller fraskrivelse av ansvar som fastsatt i disse vilkårene og betingelsene. Ovennevnt ansvarsbegrensning påvirker ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning. For mer informasjon om rettigheter i henhold til gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning, kan du kontakte din nasjonale forbrukerforening eller relevant nasjonal myndighet.

9.2 Skadeerstatning

Du godtar å erstatte, forsvare og holde skadesløs TomTom, deres samarbeidspartnere, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot alle krav, tap, gjeld, utgifter, skader og kostnader, inkludert, uten begrensning, advokathonorarer som skyldes, eller på noen måte er relatert til, din bruk av, og/eller din adferd, i forbindelse med et produkt, en tjeneste, en app og/eller dine brukerbidragsdata og din adferd i forbindelse med andre brukere, eller eventuelle brudd på disse vilkårene og betingelsene, enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.


10 Tredjepartsmateriell og tredjeparts webområder

Produkter, tjenester og apper kan gjøre bruk av tredjeparts materialer. Bruken av tredjeparts materialer som inngår i produkter, tjenester og apper kan være underlagt andre vilkår og betingelser. De offisielle opphavsrettmerknadene og de spesifikke lisensvilkårene til disse tredjeparts materialene kan finnes på eller via vårt webområde http://www.tomtom.com/legal.

Du godtar herved at fremleggelse av en bestilling innebærer at du har lest og aksepterer vilkårene og betingelsene for eventuelt tredjeparts materiale som inngår i et produkt, en tjeneste eller app som bestilles.

Der TomTom tilveiebringer lenker og/eller tilgang til tredjeparts webområder og/eller tredjeparts materialer er dette bare som en bekvemmelighet for deg, og inklusjon av en lenke eller tilgang impliserer ikke godkjenning fra TomTom av tredjepartens webområde eller materiale. TomTom er ikke ansvarlig for tredjeparts materiale og innhold på tredjeparts webområder, tjenester eller funksjoner, eventuelle lenker på tredjeparts webområder eller tjenester, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av tredjeparts webområder eller tjenester.


11 Force Majeure

Force majeure betyr omstendigheter som hindrer oppfyllelse av TomToms forpliktelser under disse vilkårene og betingelsene, som ikke er innenfor TomToms rimelige kontroll, inkludert sene og/eller forsinkede leveranser og ufullstendige leveranser av TomTom, og midlertidig eller delvis utilgjengelighet av din konto, dine tjenester, apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata, som følge av forhold som er utenfor TomToms rimelige kontroll. I en force majeure-situasjon skal alle TomToms forpliktelser være opphevet. Dersom perioden som TomTom ikke kan oppfylle sine forpliktelser som følge av force majeure, skulle vare i mer enn nitti (90) kalenderdager, skal begge parter ha rett til å opphve kjøpsavtalen skriftlig, og TomTom skal ha rett til å oppheve avtalen for tjenester eller apper uten at det foreligger en plikt til å betale kompensasjon som følge av, eller i forbindelse med, en slik opphevelse.


12 Personvern

For å kunne levere produkter og tjenester til deg må TomTom bruke personlig informasjon om deg. TomTom overholder Den europeiske unions og annen lokal personvernlovgivning. På grunnlag av dette, vil TomTom kun bruke informasjonen din til det formål og den varighet som den ble innhentet. Du finner vår gjeldende personvernerklæring p http://www.tomtom.com/privacy.


13 Tredjeparts rettigheter

Tredjeparter har ingen rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning til å støtte seg til, eller å håndheve bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, men dette påvirker ingen rett eller rettsmiddel som eksisterer eller er tilgjengelig adskilt fra slik gjeldende lovgivning.


14 Endre

TomTom forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller tilføyelser til å disse vilkårene og betingelsene til enhver tid. Du kan finne den siste versjonen på TomToms webområder. Sjekk TomToms webområder regelmessig


15 Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene (inkludert ethvert tillegg til eller endring av dem, som er inkludert med pakken som medfølger produktet), og eventuelt andre vilkår og betingelser, gjelder hele avtalen mellom deg og TomTom tilknyttet produktene, inkludert eventuelle støttetjenester, tjenester, apper, brukerbidragsdata og/eller brukerdata, og de erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forslag og løfter, med hensyn til programvaren eller noe annet tema dekket av disse vilkårene og betingelsene. I den grad vilkårene i TomToms retningslinjer eller programmer for støttetjenester er i konflikt med vilkårene i disse vilkårene og betingelsene, skal vilkårene i disse vilkårene og betingelsene gjelde. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses å være anullert, erklært ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og virkning.


16 Overlevelse

Enhver bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene som i sin natur strekker seg utover kansellering eller utløp av salg eller lisens av kontoen, tjenesten, appen, brukerdata og brukerbidragsdata, vil fortsette å gjelde etter opphevelse av disse vilkårene og betingelsene.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, TomToms lisens til å bruke, laste opp, modifisere, distribuere, viderelisensiere, reversere, dekompilere eller demontere og vise brukerbidragsdata generert av deg.


17 Ugyldighet

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses å være anullert, erklært ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og virkning. Om slike ugyldige bestemmelser skulle oppstå, vil TomTom presentere nye vilkår og betingelser som en erstatning for slike ugyldige bestemmelser. Når det gjelder deres innhold og effekt, skal disse nye vilkårene og betingelsene tolkes så nært den opprinnelige teksten som ble skrevet som mulig, men på en slik måte at rettigheter virkelig kan avledes fra dem.


18 Gjeldende lov og kompetent domstol

Disse vilkårene og betingelsene, og eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene, eller til kjøp og bruk av våre produkter, tjenester, apper, brukerdata, brukerbidragsdata eller annen måte, er underlagt norsk lovgivning. FNkonvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp unntas herved fra å gjelde for disse vilkårene og betingelsene.

Domstolene i Oslo, Norge skal ha myndighet til å løse enhver tvist eller krav som følge av, eller i forbindelse med, vilkårene og betingelsene (inkludert eventuelle ikkekontraktsmessige tvister eller krav). Denne klausulen skal ikke påvirke dine rettigheter i henhold til påkrevd lokal lovgivning, herunder retten, der det er aktuelt, til å bringe eventuelle tvister eller krav som følge av, eller i forbindelse med, disse vilkårene og betingelsene til domstolene i din jurisdiksjon eller til andre domstoler som har jurisdiksjon til å høre slike tvister


19 Oversettelser

Den norske versjonen av disse vilkårene og betingelsene er den rådende versjonen for ditt kjøp. Alle oversettelser tilbys kun av bekvemmelighetshensyn.


20 Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål, forslag eller klager angående bestillingen din, kjøpet ditt, disse vilkårene og betingelsene, eller hvis du ønsker å kontakte TomTom av annen grunn, kan du gjøre dette via e-post på http://www.tomtom.com/support. TomTom vil ta e-posten din i nøye betraktning, og vil behandle eventuelle klager så snart som mulig og vil sende deg et svar innen en (1) uke.