close

PRIVACY

Hoe we je gegevens gebruiken

De TomTom-software maakt gebruik van je locatie

De TomTom-software maakt gebruik van de locatiegegevens van je navigatiesysteem om correct te kunnen functioneren.  

Voor bepaalde functies van de TomTom-software moeten deze gegevens naar TomTom worden verzonden. De software verstuurt ons tevens gegevens met betrekking tot je MyTomTom-accountnaam, je navigatiesysteem, gebruik van de software en ingevoerde gegevens. 

Met sommige functies kun je ook informatie verzenden, zoals je locatie, en aangeven wat je relatie is met anderen, zoals vrienden, familie of mensen in je lijst met contactpersonen en op social media. 

We hebben je toestemming nodig om je gegevens te kunnen gebruiken en deze functies in te schakelen.

We gebruiken deze gegevens voor:
• Het verzenden van informatie naar je apparaat die relevant is voor je huidige locatie.
• Het verzenden van informatie over jezelf of over je locatie bij gebruik van een bepaalde functie.
• Het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en services; we doen dit echter alleen wanneer we er zeker van zijn dat de gegevens niet naar jou terug te voeren zijn.

De gegevens worden verzonden via internet. Afhankelijk van je apparaat kan de eigen verbinding worden gebruikt, de verbinding van een smartphone of de internetverbinding van je computer als je apparaat hierop is aangesloten. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, worden de gegevens veilig op het navigatiesysteem opgeslagen en worden ze later geüpload.

Kiezen wat je wilt doen

Je kunt er op elk gewenst moment voor kiezen het verzenden van informatie toe te staan of te stoppen, en dit aangeven via de instellingen of voorkeuren van de TomTom-software op je navigatiesysteem. Als informatie op je navigatiesysteem is opgeslagen, wordt deze verwijderd wanneer je ervoor kiest het verzenden van informatie naar TomTom te stoppen.

Informatie over je bewegingen vernietigen

Binnen 24 uur nadat je je navigatiesysteem of app hebt uitgeschakeld, verwijdert TomTom automatisch en definitief alle informatie die de identificatie van jou of je navigatiesysteem mogelijk maakt op basis van de locatiegegevens die we hebben ontvangen.

Voor Traffic, Flitsers, Gevarenzones en Weer geldt dat deze informatie wordt verwijderd binnen 20 minuten nadat je het gebruik van de service hebt gestopt door je apparaat of app af te sluiten. We weten niet waar je bent geweest en kunnen dit aan niemand doorgeven, ook niet als we op een of andere manier daartoe worden gedwongen.

Deze nu anonieme informatie wordt gebruikt om de producten en services van TomTom (zoals TomTom-kaarten, Traffic en producten voor verkeerspatronen en gemiddelde rijsnelheden) te verbeteren en voor zoekopdrachten, om bedrijven te informeren hoe goed hun informatie is. Deze producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstellingen en bedrijven.

Om rapporten te kunnen genereren over het aantal gebruikers van TomTom Places Local Search en om de algemene gebruiksfrequentie te bepalen, slaat TomTom informatie over het tijdstip waarop je navigatiesysteem TomTom Places Local Search heeft gebruikt, afzonderlijk op voor de duur van één jaar.

Dankwoord en onze belofte

Door TomTom gegevens te laten verzamelen, help je de situatie op de weg te verbeteren, vooral omdat kaarten en de verkeersdoorstroming hierdoor worden verbeterd en verkeersopstoppingen afnemen. Bedankt.

TomTom verleent anderen geen toegang tot de verkregen informatie en gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij het daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht heeft gekregen.


TomTom Traffic en reisservices

Dit deel is van toepassing op de volgende TomTom Services:
    • Traffic
    • Flitsers
    • Gevarenzones
    • Weer
    • Local Search
    • Nuttige plaatsen
    • Tankstations/oplaadpunten
    • Parkeren
    • Map Share
    • Realtime kaarten

Als je je abonneert op en gebruikmaakt van TomTom Services, verzendt de TomTom-software gegevens naar TomTom, waaronder de volgende gegevens:
    • Gegevens waarmee je apparaat en je MyTomTom-accountnaam worden geïdentificeerd
    • Voor Traffic, Flitsers en Gevarenzones: gegevens over routes en locaties worden doorlopend verzameld en regelmatig verzonden
    • Voor Weer, Tankstations/oplaadpunten en Parkeren: je locatie of de locatie die je invoert
    • Voor zoekopdrachten: je locatie of de locatie die je invoert, de zoekopdracht en hoe je deze gebruikt.
    • Voor Flitsers en Gevarenzones: de meldingen die je invoert.
    • Voor Map Share: de meldingen die je invoert.
    • Voor realtime kaarten: je locatie

We hebben je toestemming nodig om je informatie te verzamelen en gebruiken. Als je ons geen toestemming geeft, wordt er geen informatie naar TomTom verzonden, maar kun je TomTom Services ook niet gebruiken, omdat we je locatie moeten weten om de informatie en zoekresultaten te kunnen verzenden die relevant zijn voor die locatie. We gebruiken de informatie ook om de kwaliteit van onze services te verbeteren, maar we doen dat alleen wanneer we er zeker van zijn dat de informatie op geen enkele manier naar jou terug te voeren is.

Opmerking: het niet toestaan van het delen van informatie heeft geen gevolgen voor de duur of einddatum van je serviceabonnement.

Flitsers en gevarenzones melden

Als je bent geabonneerd op de services TomTom Flitsers en Gevarenzones, kun je flitsers en gevarenzones melden.

Je rapporten, met daarin informatie over je locatie, worden naar TomTom gestuurd en gekoppeld aan je navigatiesysteem en je MyTomTom-account zolang het account actief is. TomTom gebruikt deze gegevens om de services Flitsers en Gevarenzones te verbeteren.


MyDrive

Je gegevens en MyDrive

MyDrive slaat je gegevens op bij TomTom. Deze gegevens omvatten instellingen, voorkeuren, favoriete locaties en bestemmingen waar je routes naartoe hebt gepland. Wanneer je MyDrive inschakelt, worden deze gegevens automatisch beschikbaar gesteld aan alle apparaten en apps die je hebt geautoriseerd. Alleen apparaten en apps die je hebt geautoriseerd voor MyDrive en personen aan wie je toestemming hebt gegeven, hebben toegang tot je gegevens. Om de apparaten en apps die je met MyDrive wilt gebruiken te autoriseren, meld je je aan met je MyTomTom-account of een account van een ondersteunde provider. MyDrive bewaart een verwijzing naar al je apparaten en apps die aan je MyTomTom-account zijn gekoppeld. MyDrive heeft geen toegang tot het wachtwoord van je account.

Als je MyDrive voor een apparaat of app uitschakelt, worden je gegevens niet meer gesynchroniseerd met dat apparaat of die app. De gegevens in MyDrive blijven beschikbaar via MyDrive totdat je deze uitdrukkelijk verwijdert, bijvoorbeeld via de TomTom-website of via apparaten of apps waarmee je deze gegevens kunt verwijderen.

Alleen als je ons hiervoor toestemming geeft en nadat we ons ervan hebben verzekerd dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou herleidbaar zijn, gebruiken we bij TomTom de gegevens uit je account ook om onze producten en services te verbeteren. Deze producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstellingen en bedrijven. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment geven en intrekken en dit aangeven via de instellingen of voorkeuren van de TomTom-software op je navigatiesysteem.

Als je ervoor kiest gegevens naar TomTom te sturen, help je ons om rijden beter, veiliger en leuker te maken. Bedankt.

MyDrive kan ook onder een andere naam worden gebruikt op apparaten en in apps die je hebt geautoriseerd, maar die niet door TomTom zijn geleverd. Hoe je gegevens in MyDrive worden gebruikt, is afhankelijk van de werking van het apparaat of de app, en van het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de leverancier van het apparaat of de app. TomTom kan hierop geen invloed uitoefenen.

Naast het opslaan van je gegevens in MyDrive, houdt TomTom ook bij hoe je geautoriseerde apparaten en apps toegang hebben gekregen tot MyDrive. Deze informatie wordt 3 maanden bewaard. Deze informatie wordt gebruikt om totale gebruiksstatistieken op te maken en voor technische diagnosedoeleinden.

Je gegevens worden opgeslagen in de EU en vallen onder de Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. TomTom maakt gebruik van beveiligingsmethoden op basis van industriestandaarden om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang terwijl ze in MyDrive zijn opgeslagen en wanneer ze worden verstuurd en ontvangen door je apparaten en apps.

We verlenen anderen geen toegang tot je gegevens in MyDrive en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.


Kaarten en mobile mapping-wagens

Kaartcorrecties melden

Als je Map Share gebruikt, kun je kaartcorrecties doorvoeren en kaartfouten melden. Je correcties, met daarin informatie over je locatie, worden naar TomTom gestuurd en gekoppeld aan je systeem en je MyTomTom-account zolang het account actief is. TomTom gebruikt deze meldingen om TomTom-kaarten te verbeteren.

Mobile mapping-wagens

(Deze sectie is in december 2018 bijgewerkt)

Straten en wegen veranderen continu. Om de TomTom-kaarten actueel te houden, verzamelen we informatie over deze veranderingen via diverse bronnen. Een van deze bronnen zijn de mobile mapping-wagens van TomTom. Deze voertuigen zijn voorzien van camera's die opnamen in 360 graden maken, evenals uiterst nauwkeurige GPS-ontvangers en andere sensortechnologieën om zo informatie te verzamelen.

TomTom gebruikt alleen de beelden en andere informatie die we vastleggen (zoals gegevens met betrekking tot de vormen van wegen en gebouwen) voor ons legitieme belang om TomTom-kaarten te verbeteren. Als beelden worden overgebracht naar landen buiten de Europa Unie, beschermt TomTom de beelden zo goed mogelijk via officiële vrijwaringsmaatregelen, zoals EU-modelcontracten. TomTom verwijdert de beelden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het produceren en verbeteren van TomTom-kaarten. We publiceren de beelden en andere informatie niet online en stellen deze nergens anders beschikbaar. Een deel van de beelden wordt beschikbaar gesteld aan derde partijen onder een licentiecontract, waarbij dezelfde gebruiksbeperkingen en hetzelfde publicatieverbod gelden.

TomTom of haar servicepartner maken elementen in beelden onscherp waardoor mogelijk individuen herkenbaar zouden kunnen zijn (zoals gezichten en kentekenplaten) of nemen andere maatregelen die zijn toegestaan door de lokale regelgeving om persoonlijke gegevens te beschermen voordat deze met derde partijen worden gedeeld. TomTom gebruikt beveiligde overdrachtsmethoden om beelden op specifiek bezoek ter beschikking te stellen aan derde partijen. Deze derde partijen gebruiken gewoonlijk de beelden voor hun eigen interne zakelijke doeleinden, zoals het bouwen van wegen of het onderhoud aan wegen.

Neem contact op met de lokale TomTom-klantenservice bij vragen hierover.

Klik hier voor Collectieplanning.


Andere manieren waarop je locatie wordt gebruikt

Op mobiele telefoons en tablets

Houd er rekening mee dat wanneer je je mobiele telefoon gebruikt om je navigatiesysteem te verbinden met internet, op je mobiele telefoon besturingssysteemsoftware of andere apps kunnen worden uitgevoerd of communicatienetwerken kunnen worden gebruikt waarmee persoonlijke gegevens en locatiegegevens worden verzameld, verzonden of opgeslagen. TomTom kan hierop geen invloed uitoefenen. Bekijk voor meer details de informatie en de instellingen van je mobiele-netwerkprovider en de verkopers van je apparaat en apps.

Op apparaten met ingebouwde connectiviteit

Als je navigatiesysteem is ingeschakeld, maakt het gebruik van een mobiel netwerk waarop locatiegegevens over je navigatiesysteem zijn ingesloten. Mogelijk is de netwerkprovider wettelijk verplicht deze locatiegegevens en andere gegevens te behouden in het kader van de wetshandhaving. TomTom kan hier geen invloed op uitoefenen.