Winkel
close

Richtlijnen voor het gebruik van handelmerken en auteursrechten van TomTom

Richtlijnen voor partijen die handelsmerken, logo's en auteursrechten van TomTom willen gebruiken.

Correct gebruik van het merk TOMTOM

1. Handelsmerken zijn zelfstandige naamwoorden die worden gebruik om de algemene naam van een product of service te beschrijven.
2. Het handelsmerk moet worden weergegeven vóór de desbetreffende algemene naam van een product of service.
      a. Correct: Ik gebruik een TomTom-navigatiesysteem.
      b. Niet correct: Ik gebruik een TomTom. 
3. Gebruik TomTom-handelsmerken niet in de bezittelijke vorm of meervoudsvorm.

Logo's

Gebruik het TomTom-logo met twee handen of elk ander TomTom-logo, -pictogram of -symbool niet op of in verband met producten, promotiematerialen of verpakkingen, tenzij dit gebeurt overeenkomstig een uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring van TomTom.

Domeinnamen

Onze domeinnamen worden zorgvuldig gekozen ter ondersteuning van onze aanwezigheid op het internet. Onze domeinnamen bevatten onze handelsmerken/handelsnamen of een combinatie van deze merken/namen. Het is niet toegestaan een identiek of vrijwel identiek TomTom-handelsmerk te gebruiken als een domein op het tweede niveau.

Uitingen van bedrijfsstijl en/of imago

TomTom maakt gebruikt van kenmerkende verpakkingen, webontwerpen, logo's, kleurcombinaties en letterbeelden die niet mogen worden nagebootst.

Compatibiliteit

Het is productontwikkelaars toegestaan TomTom in een verwijzende zin op verpakking of promotiemateriaal te gebruiken, om daarmee aan te geven dat hun product compatibel is met een TomTom-product, zij het onder de volgende voorwaarden:
    a. TomTom wordt niet gebruikt als een zelfstandig naamwoord;
    b. TomTom maakt geen deel uit van de productnaam;
    c. TomTom maakt geen deel uit van de bedrijfsnaam;
    d. Met de verwijzing naar TomTom wordt niet de indruk gewekt dat er sprake is van ondersteuning of sponsoring door of een verbintenis met TomTom;
    e. Het product werkt met het TomTom-product waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Auteursrechten in TomTom-producten en -services, met inbegrip van kaarten, afbeeldingen, tekst en ontwerpen ('content') zijn het eigendom van TomTom en aan TomTom gelieerde entiteiten. Tenzij anders wordt vermeld, mag je de licentie alleen kopiëren, aanpassen, verspreiden en weergeven als hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verleend.

De onderstaande kennisgeving voor auteursrechten is van toepassing op alle TomTom-producten:

“© 1992 – 2020 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van TomTom en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van TomTom of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.”