close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

TomTom-software gebruikt uw locatie

Om naar behoren te functioneren, gebruikt TomTom-software locatie-informatie van uw apparaat. 

Sommige functies van TomTom-software moeten die locatie-informatie naar TomTom verzenden. De software verzendt ook informatie die ons uw MyTomTom-accountnaam vertelt, uw apparaat identificeert, ons vertelt hoe u de software gebruikt en informatie omvat die u invoert. 

Met sommige functies kunt u ook informatie zoals uw locatie en uw identiteit verzenden naar anderen. Denk bijvoorbeeld aan vrienden, familie of anderen in uw lijst met contactpersonen of op sociale media. 

We hebben uw toestemming nodig om uw informatie te mogen gebruiken en die functies in te schakelen.

We gebruiken de informatie om het volgende te kunnen doen:
• Informatie verzenden naar uw apparaat die relevant is voor uw huidige locatie.
• Informatie over uzelf of uw locatie verzenden die u verkiest te verzenden bij gebruik van een specifieke functie.
• De kwaliteit van onze producten en services verbeteren, maar pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat de informatie niet is terug te leiden naar u.

De gegevens worden verzonden via internet. Afhankelijk van uw apparaat, kan het zijn eigen verbinding gebruiken, de verbinding die wordt verstrekt door een smartphone, of de internetverbinding van uw computer wanneer u uw apparaat erop aansluit. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd opgeslagen op uw apparaat om deze later te uploaden.

Kiezen wat u wilt doen

Via de instellingen of voorkeuren in de TomTom-software op uw apparaat kunt u op elk gewenst moment ervoor kiezen informatie te verzenden of het verzenden van informatie te stoppen. Als er informatie op uw navigatiesysteem opgeslagen is, wordt deze verwijderd wanneer u ervoor kiest het verzenden van informatie naar TomTom te stoppen.

Informatie over uw bewegingen vernietigen

Binnen de 24 uur nadat u uw apparaat of app hebt uitgeschakeld, vernietigt TomTom automatisch en op onomkeerbare wijze de gegevens die het mogelijk zouden maken om u of uw apparaat te identificeren op basis van de locatiegegevens die we hebben ontvangen.

Voor Traffic, Flitsers, Gevarenzones en Weer verwijderen we de informatie binnen de twintig minuten nadat u bent gestopt met het gebruik van de service door uw apparaat of app af te sluiten. We weten niet waar u bent geweest en kunnen dat aan niemand anders vertellen, zelfs niet als we op één of andere manier daartoe zouden worden gedwongen.

Nu de informatie anoniem is, wordt deze enerzijds gebruikt voor het verbeteren van TomToms producten en services, zoals TomTom-kaarten, Traffic en producten op basis van verkeerspatronen en gemiddelde rijsnelheden, en anderzijds in het kader van zoekopdrachten om bedrijven ervan op de hoogte te brengen hoe goed hun informatie wordt gevonden. Die producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstanties en bedrijven.

Om rapporten te creëren over het aantal gebruikers van TomTom Places Local Search en om de algemene gebruiksfrequentie te bepalen, wordt informatie over wanneer uw apparaat zich toegang heeft verschaft tot TomTom Places Local Search, gedurende één jaar afzonderlijk opgeslagen door TomTom.

Dankbetuiging en onze belofte

Door ervoor te kiezen TomTom informatie te verstrekken, helpt u om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Denk daarbij vooral aan het verbeteren van kaarten en verkeersstromen en het verminderen van verkeersopstoppingen. Bedankt!

We beloven niemand anders toegang te verlenen tot de informatie die we verzamelen, en deze niet voor een ander doeleinde te gebruiken, tenzij we uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen volgens wettelijke procedures.


TomTom Traffic en reisservices

Dit gedeelte is van toepassing op de volgende TomTom Services:
    • Traffic
    • Flitsers
    • Gevarenzones
    • Weer
    • Local Search
    • Nuttige plaatsen
    • Tankstations/oplaadpunten
    • Parkeren
    • Map Share
    • Real time kaarten

Als u TomTom Services neemt of gebruikt, verzendt de TomTom-software informatie naar TomTom, waaronder het volgende:
    • Details die uw apparaat en uw MyTomTom-accountnaam identificeren
    • Voor Traffic, Flitsers en Gevarenzones: details over routes en locaties, die continu worden verzameld en regelmatig worden verzonden
    • Voor Weer, Tankstations/oplaadpunten en Parkeren: uw locatie of de locatie die u invoert
    • Voor zoekopdrachten: uw locatie of de locatie die u invoert, de zoekopdracht en hoe u deze gebruikt
    • Voor Flitsers en Gevarenzones: eender welke melding die u invoert
    • Voor Map Share: eender welke melding die u invoert
    • Voor real time kaarten: uw locatie

We hebben uw toestemming nodig om uw informatie te verzamelen en te gebruiken. Als u ons geen toestemming verleent, wordt er geen informatie verzonden naar TomTom. Wel is het zo dat u dan geen TomTom Services kunt gebruiken. We moeten immers weten wat uw locatie is om de informatie en zoekresultaten te kunnen verzenden die relevant zijn voor uw huidige locatie. We gebruiken de informatie ook om de kwaliteit van onze services te verbeteren, maar pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat deze op geen enkele manier is terug te leiden naar u.

Opmerking: Als u geen toestemming verleent voor het verzenden van uw informatie, heeft dat geen invloed op de duur of einddatum van uw services.

Flitsers en gevarenzones melden

Wanneer u de services TomTom Flitsers en Gevarenzones neemt, kunt u flitsers en gevarenzones melden.

Uw meldingen bevatten locatie-informatie en worden verzonden naar TomTom. Ze blijven gekoppeld aan uw apparaat of MyTomTom-account zolang dat account bestaat. TomTom gebruikt die informatie om zijn Flitsers- en Gevarenzones-services te verbeteren.


MyDrive

Uw gegevens en MyDrive

MyDrive slaat uw gegevens op bij TomTom. Uw gegevens omvatten instellingen, voorkeuren, favoriete locaties en bestemmingen waarheen u routes hebt gepland. Wanneer u MyDrive inschakelt, worden die gegevens automatisch beschikbaar gesteld aan alle apparaten en apps die u hebt toegelaten. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk door apparaten en apps die u toelaat voor MyDrive, en personen voor wie u toelating hebt gegeven om gegevens met hen te delen. Om de apparaten of apps toe te laten die u met MyDrive wilt gebruiken, meldt u zich aan met uw MyTomTom-account of een account van een ondersteunde aanbieder. MyDrive bewaart een verwijzing naar al uw apparaten en apps die gekoppeld zijn aan uw MyTomTom-account. MyDrive heeft geen toegang tot het wachtwoord van uw account.

Als u MyDrive uitschakelt voor een apparaat of app, worden wijzigingen in uw gegevens niet langer gesynchroniseerd met dat apparaat of die app. De gegevens in MyDrive blijven beschikbaar via MyDrive totdat u die uitdrukkelijk verwijdert. Dat kan bijvoorbeeld via de TomTom-website of via apparaten en apps waarmee u de gegevens kunt verwijderen.

Bij TomTom gebruiken we de informatie uit uw account ook om onze producten en services te verbeteren, maar dat gebeurt alleen als u ons daarvoor toestemming verleent en pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat deze op geen enkele manier is terug te leiden naar u. Die producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstanties en bedrijven. Via de instellingen of voorkeuren in de TomTom-software op uw apparaat kunt u op elk gewenst moment uw toestemming verlenen of intrekken.

Door ervoor te kiezen TomTom informatie te verstrekken, helpt u om de verkeersdoorstroming te verbeteren en rijden veiliger en leuker te maken. Bedankt!

MyDrive kan ook onder een andere naam aan u beschikbaar worden gesteld op apparaten en in apps die u toelaat maar die niet door TomTom worden geleverd. Hoe uw gegevens in MyDrive dan worden gebruikt, hangt af van de manier waarop het apparaat of de app werkt, en is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de aanbieder van dat apparaat of die app. TomTom heeft daar geen invloed op.

Naast het opslaan van uw gegevens met MyDrive houdt TomTom ook gedurende een periode van drie maanden bij hoe de apparaten en apps die u hebt toegelaten, zich toegang verschaffen tot MyDrive. Die informatie wordt gebruikt om geaggregeerde gebruiksstatistieken te creëren en voor technische diagnostische doeleinden.

Uw gegevens worden opgeslagen in de EU en vallen onder Europese wetten inzake gegevensbescherming. Om uw gegevens te beschermen tegen niet-toegelaten toegang wanneer ze opgeslagen zijn in MyDrive en wanneer ze worden verzonden en ontvangen door uw apparaten en apps, past TomTom beveiligingsmethodes toe op basis van industriestandaarden.

We verlenen niemand anders toegang tot uw MyDrive-gegevens en gebruiken deze niet voor een ander doeleinde, tenzij we uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen volgens wettelijke procedures.


Kaarten en mappingwagens

Kaartcorrecties melden

Bij het gebruik van Map Share kunt u kaartcorrecties aanbrengen en kaartfouten melden. Uw correcties bevatten locatie-informatie en worden verzonden naar TomTom. Ze blijven gekoppeld aan uw apparaat of MyTomTom-account zolang dat account bestaat. TomTom gebruikt die meldingen om TomTom-kaarten te verbeteren.

Mobilemappingwagens

(Dit gedeelte is het laatst geüpdatet in december 2018.)

Wegen veranderen elke dag. Om TomTom-kaarten up-to-date te houden, verzamelen we informatie over die veranderingen via diverse bronnen. Eén van die bronnen zijn de mobilemappingwagens van TomTom. Die voertuigen zijn uitgerust met 360° camera's, uiterst nauwkeurige GPS-ontvangers en andere sensortechnologieën om informatie te verzamelen.

Bij TomTom gebruiken we de beelden en de andere informatie die we registreren (zoals gegevens met betrekking tot vormen van wegen en gebouwen), alleen voor ons gerechtvaardigde belang om TomTom-kaarten te verbeteren. In het geval dat beelden doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie, beschermt TomTom de beelden op de best mogelijke manier via officiële waarborgen, zoals EU-modelcontracten. TomTom verwijdert de beelden wanneer deze niet langer nodig zijn voor het produceren en verbeteren van TomTom-kaarten. We publiceren geen beelden en niets van de andere informatie online en stellen deze nergens elders beschikbaar. Sommige beelden worden beschikbaar gesteld aan derden onder een licentiecontract waarbij dezelfde gebruiksbeperkingen en publicatieverboden gelden.

lvorens deze beschikbaar te stellen aan die derden, vervaagt TomTom of haar servicepartner elementen in de beelden die zouden kunnen leiden tot herkenning van personen (zoals gezichten en nummerplaten), of past TomTom of haar servicepartner indien toegestaan door lokale regelgeving andere maatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen. TomTom gebruikt methodes voor beveiligde gegevensdoorgifte om de beelden aan gecontracteerde derden beschikbaar te stellen op hun specifieke verzoek. Die derden gebruiken de beelden doorgaans voor hun eigen interne zakelijke doeleinden, zoals wegenbouw of wegenonderhoud.

Neem contact op met uw lokale TomTom-klantendienst bij eventuele vragen in dit opzicht.

Klik hier voor de geplande informatieverzameling.


Andere manieren waarop uw locatie wordt gebruikt

Op mobiele telefoons en tablets

Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt om uw apparaat te verbinden met internet, dient u zich er bewust van te zijn dat op uw mobiele telefoon besturingssysteemsoftware of andere apps kunnen worden uitgevoerd of communicatienetwerken kunnen worden gebruikt die persoons- en locatie-informatie verzamelen, verzenden of opslaan. TomTom heeft daar geen invloed op. Raadpleeg voor meer details de informatie en de instellingen die worden verstrekt door uw mobiele operator en de verkopers van uw apparaat en apps.

Op apparaten met ingebouwde connectiviteit

Wanneer uw apparaat ingeschakeld is, gebruikt het een mobiel netwerk. Inherent daaraan is dat er zich locatie-informatie over uw apparaat op bevindt. De netwerkoperator kan wettelijk worden verplicht om die locatie- en andere informatie te bewaren voor rechtshandhavingsdoeleinden. TomTom heeft daar geen invloed op.