Winkel
close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Algemene informatie

TomTom-navigatieproducten en TomTom-services hebben locatiegegevens en andere informatie nodig om naar behoren te functioneren. Dit gedeelte legt uit welk soort informatie we bij TomTom verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Op apparaten en mobiele telefoons kunnen besturingssysteemsoftware of andere apps worden uitgevoerd of kunnen communicatienetwerken worden gebruikt die ook persoons- en locatie-informatie verkrijgen en verzenden. Uw apparaat maakt gebruik van een mobiel netwerk indien ingeschakeld. Inherent daaraan is dat het locatiegegevens over uw apparaat bijhoudt. Uw provider kan wettelijk worden verplicht om dergelijke locatiegegevens te bewaren voor rechtshandhavingsdoeleinden. TomTom heeft daar geen controle over. U kunt uw netwerkprovider raadplegen voor meer informatie.

Om te lezen wie toegang heeft tot uw informatie, gaat u naar meer informatie. U krijgt er informatie over uw rechten en over waar we uw gegevens opslaan.


Locatie- en reisgegevens

TomTom-producten en TomTom-services bieden standaard functies/kenmerken die locatie-informatie van uw apparaat nodig hebben om naar behoren te functioneren. Uw locatie kan worden bepaald door gebruik te maken van satelliet-, mobiele, Wi-Fi-, Bluetooth- of andere netwerkgebaseerde plaatsbepalingsmethodes. We verzamelen uw locatiegegevens en extra persoonsinformatie voor verschillende doeleinden zoals hieronder beschreven.

 • Real time locatieservices en productverbetering via crowdsourcing
  Wanneer u een product van het merk TomTom zoals een navigatiesysteem, app of serviceabonnement voor het eerst gebruikt, ziet u een melding waarin u om toestemming wordt verzocht om uw locatie-informatie naar TomTom te verzenden. Als u beslist om uw locatiegegevens met TomTom te delen, kunnen we u in ruil daarvoor real time informatie sturen die relevant is voor de plaats waar u zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan verkeersinfogegevens. Zo kunt u een alternatieve route om een file heen verderop op de weg kiezen.

  Zonder uw toestemming kunnen we u geen functies/kenmerken aanbieden die werken met live content. Denk bijvoorbeeld aan onze real time kaarten en services voor verkeersinfo. TomTom-producten kunnen ons ook uw accountgegevens verzenden, apparaatinformatie, gegevens die u invoert, zoals uw naam en e-mailadres, of gegevens over uzelf of uw locatie die u verkiest te verzenden. Sommige functies/kenmerken stellen u ook in staat om persoonlijke (locatie)gegevens te delen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan vrienden, familie en lijsten met contactpersonen of mensen op sociale media. Informatie wordt meestal doorgegeven via een apparaatverbinding, via de verbinding waarin uw smartphone voorziet, of via uw computer wanneer u een apparaat eraan koppelt. Wanneer er geen internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie beveiligd op uw apparaat opgeslagen en wordt deze later geüpload.

  Via de privacyinstellingen van de software kunt u uw toestemmingsstatus op elk gewenst moment wijzigen. Merk op dat u mogelijk ook de systeeminstellingen van een mobiel apparaat moet wijzigen om toegang op de achtergrond tot uw locatiegegevens te stoppen. Wanneer er informatie op uw apparaat wordt opgeslagen, wordt deze verwijderd wanneer u ervoor kiest om het verzenden van informatie naar TomTom te stoppen.

  We gebruiken ook locatiegegevens om de kwaliteit van onze producten en services te verbeteren maar pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat de informatie niet rechtstreeks naar u is terug te leiden. We gebruiken verschillende technieken om uw identiteit te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan versleuteling en tijdelijke willekeurige id's om te voorkomen dat locatiegegevens gemakkelijk naar u of uw apparaat zijn terug te leiden. Binnen 24 uur na het afsluiten van uw apparaat of app wissen we bij TomTom automatisch en op onomkeerbare wijze de gegevens die we hebben en u of uw apparaat opnieuw kunnen identificeren. We weten niet waar u bent geweest en kunnen dat aan niemand anders vertellen, zelfs niet als we daartoe zouden worden gedwongen. We koppelen locatiegegevens nooit aan uw TomTom-account of aan andere informatie die u rechtstreeks identificeert. We verkopen uw locatiegegevens ook niet. Onze producten zijn 100% advertentievrij.

  Via locatiefeedback van onze community van klanten zijn we in staat om van identificeerbare persoonsgegevens ontdane (locatie)informatie te gebruiken om onze producten en services continu te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onze kaarten en geconnecteerde services voor real time verkeersinfo, inclusief services met betrekking tot (live) verkeerssituaties, flitsers, weerberichten, EV-stations, brandstofprijzen, gevaren op de weg en parkeerruimte.

  Uw van identificeerbare persoonsgegevens ontdane gegevens worden zodanig verder verwerkt dat TomTom-producten geaggregeerde, geanonimiseerde content kunnen omvatten op basis van verkeerspatronen, geaggregeerde bestuurdersprofielen, gemiddelde rijsnelheden en niet-persoonlijk identificeerbare inbreng van bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan zoekopdrachten en gemelde afgesloten wegen. Onze Traffic Index over de dichtheid van verkeersopstoppingen in grote steden is bijvoorbeeld opgebouwd uit elementen die zijn afgeleid van uw reisgegevens. Onze live verkeersberekening combineert geaggregeerde, van identificeerbare persoonsgegevens ontdane, real time verkeersgegevens met historische gegevens en externe gegevensbronnen. Die producten en services worden ook gebruikt door overheidsinstanties en bedrijven.

 • Reisinformatie om uw ervaring te verbeteren
  In sommige TomTom-producten kunt u ons bij TomTom toestaan om bepaalde informatie over u te gebruiken om ons te helpen rijpatronen en gedrag gedurende langere periodes te analyseren. Dergelijke reisinformatie omvat tijd, locatie, richting en andere gedragsgegevens en wordt continu verzameld maar pas nadat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. Uw apparaat genereert willekeurig een id die wordt gekoppeld aan uw regelmatig naar TomTom verzonden reisinformatie. De reisinformatie wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die TomTom rechtstreeks vertellen wie u bent. We proberen u niet te identificeren. We passen verschillende technieken en beveiligingsmaatregelen toe om uw reisinformatie te beschermen tegen niet-toegelaten toegang. We gebruiken uw reisinformatie om geaggregeerde, contextuele bestuurders- en gedragsprofielen te creëren zonder u te identificeren. Met 'contextueel' bedoelen we dat we zoeken naar gebruikerservaringen binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld 'gebruikers met bestuurdersprofiel X vinden appfunctie/-kenmerk Z misschien ook leuk'.

  In de productinstellingen of via uw apparaat kunt u uw toestemmingsstatus op elk gewenst moment wijzigen. Als u het verzenden van uw reisinformatie stopt, wordt de willekeurig gegenereerde id op uw apparaat automatisch gewist en wordt uw reisinformatie niet langer naar TomTom verzonden.

 • Actieve feedback
  U kunt TomTom vertellen wat de actuele situatie op de weg is door actief verkeersproblemen, gevaren, wegwerkzaamheden, flitsers, gevarenzones, maximumsnelheden, kaartfouten en nog veel meer te melden. Uw meldingen omvatten locatiegegevens. Denk bijvoorbeeld aan de GPS-positie van een kaartfout of verkeersincident. Ze kunnen samen met aan uw apparaat gekoppelde of aan uw TomTom-account gekoppelde informatie worden bewaard. We gebruiken dergelijke feedback om onze producten te verbeteren. TomTom laat alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie zien in weggerelateerde updates die onder andere gebruikers worden gedistribueerd. Soms wordt deze functie uitgevoerd via software van derden. Wees u ervan bewust dat u door het gebruik van deze functie uw gegevens met derden kunt delen. TomTom heeft geen invloed op hoe dergelijke partijen uw gegevens gebruiken. Bekijk hun privacyverklaringen voor meer informatie.

  TomTom gebruikt pushmeldingen om feedback met u te delen, bijvoorbeeld voor het verzenden van updates over weg- en verkeersomstandigheden. In de instellingen of via uw apparaat kunt u dit uitschakelen. Wanneer u een online recensie over uw ervaring schrijft, kunnen we dergelijke gegevens gebruiken om extra feedback te geven.

 • Online zoeken
  TomTom-producten kunnen ingebouwde software via API's of SDK's voor TomTom-kaarten bevatten. We werken met willekeurige sessie-id's om de kwaliteit van onze API's voor kaarten te verbeteren door zoekopdrachten en resultaten te analyseren die zijn gekoppeld aan een unieke interactie. Dergelijke inzichten helpen ons bijvoorbeeld om relevante POI's binnen een bepaald gebied te laten zien en uw zoekproces te verbeteren. We herkennen u echter niet wanneer u een nieuwe sessie begint, we beschermen uw gegevens en we kunnen gegevens zoals uw zoekopdrachten, locatiegegevens of bestemmingen niet rechtstreeks naar u terugleiden op basis van de informatie die we hebben.

 • Functies/kenmerken aan boord
  Sommige functies/kenmerken van producten slaan boordinformatie op het apparaat op. Denk bijvoorbeeld aan thuis- en werkadressen, favoriete en recente bestemmingen of spraakgegevens om nieuwe zoekopdrachten te vergemakkelijken. TomTom heeft geen toegang tot dergelijke gegevens. U kunt boordgegevens verwijderen door gebruik te maken van de productinstellingen.


MyDrive

MyDrive is een TomTom-product dat uw instellingen, voorkeuren, favoriete locaties en bestemmingen van uw geplande routes opslaat. Wanneer u MyDrive inschakelt, worden dergelijke gegevens automatisch beschikbaar gesteld voor alle apparaten en apps die u hebt toegelaten. U kunt ook toegang verlenen aan anderen. U kunt een dergelijke toelating instellen en wijzigen via uw TomTom-account of met een account van een ondersteunde aanbieder van die mogelijkheid. MyDrive bewaart referenties naar al uw apparaten of apps die aan uw account zijn gekoppeld. Het heeft geen toegang tot uw wachtwoorden.

Wanneer u MyDrive op een specifiek apparaat uitschakelt, wordt elke aanpassing van uw gegevens niet langer met dat specifieke apparaat gesynchroniseerd. Denk bijvoorbeeld aan een via een ander apparaat geplande route. Uw gegevens in MyDrive blijven via MyDrive beschikbaar totdat u ze actief verwijdert via Mydrive.tomtom.com of door gebruik te maken van apparaten en apps die ondersteuning bieden voor verwijderen. MyDrive-gegevens worden veilig in de EU opgeslagen. Afgezien van aanbieders van services die dergelijke gegevens verwerken, wat gebeurt onder voorbehoud van contractuele waarborgen, geeft TomTom niemand anders toegang tot MyDrive-gegevens. Bij TomTom gebruiken we deze niet voor andere dan aan u meegedeelde doeleinden, tenzij we rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen.

Bij TomTom kunnen we MyDrive-gegevens gebruiken om onze producten en services te verbeteren. Dat gebeurt met uw toestemming en pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat de gegevens niet langer naar u zijn terug te leiden. Meer details zijn te vinden in het gedeelte 'Help ons leren'. Via de privacyinstellingen kunt u uw goedkeuringsstatus op elk gewenst moment wijzigen. TomTom houdt records over MyDrive-toegang door toegelaten apparaten en apps gedurende een beperkte periode bij om die informatie te gebruiken voor technische diagnostische doeleinden en geaggregeerde statistieken en rapporten.

In het geval dat derden zoals autofabrikanten TomTom als aanbieder van services selecteren om MyDrive te leveren in het kader van het aan hun klanten aangeboden productportfolio, stellen dergelijke partijen MyDrive via hun apparaten en apps onder hun eigen merk beschikbaar. Het verzamelen en gebruiken van gegevens gebeurt volledig onder verantwoordelijkheid van dergelijke derden, die services, apparaten of apps aanbieden in overeenstemming met hun privacybeleid. TomTom mag dergelijke gegevens alleen gebruiken binnen de grenzen zoals geïnstrueerd door dergelijke partijen, terwijl het zich tegelijkertijd houdt aan contractuele privacyregelingen.


Kaarten en mappingwagens

Kaartcorrecties melden

Bij het gebruik van Map Share kunt u kaartcorrecties aanbrengen en kaartfouten melden. Uw correcties bevatten locatie-informatie en worden verzonden naar TomTom. Ze blijven gekoppeld aan uw apparaat of MyTomTom-account zolang dat account bestaat. TomTom gebruikt die meldingen om TomTom-kaarten te verbeteren.

Mobilemappingwagens

Wegen veranderen elke dag. Om TomTom-kaarten up-to-date te houden, verzamelen we informatie over die veranderingen via diverse bronnen. Eén van die bronnen zijn de Mobile mapping-wagens van TomTom. Die voertuigen zijn uitgerust met 360° camera's, uiterst nauwkeurige GPS-ontvangers en andere sensortechnologieën om informatie te verzamelen.

Bij TomTom gebruiken we de beelden en de andere informatie die we registreren (zoals gegevens met betrekking tot vormen van wegen en gebouwen), alleen voor ons gerechtvaardigde belang om TomTom-kaarten te verbeteren. In het geval dat beelden doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie, beschermt TomTom de beelden op de best mogelijke manier via officiële waarborgen, zoals EU-modelcontracten. TomTom verwijdert de beelden wanneer deze niet langer nodig zijn voor het produceren en verbeteren van TomTom-kaarten. We publiceren geen beelden en niets van de andere informatie online. Sommige beelden worden beschikbaar gesteld aan derden onder een licentiecontract met bepaalde gebruiksbeperkingen.

Alvorens deze beschikbaar te stellen aan die derden, vervaagt TomTom of haar servicepartner elementen in de beelden die zouden kunnen leiden tot herkenning van personen (zoals gezichten en nummerplaten), of past TomTom of haar servicepartner indien toegestaan door lokale regelgeving andere maatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen. TomTom gebruikt methodes voor beveiligde gegevensdoorgifte om de beelden aan gecontracteerde derden beschikbaar te stellen op hun specifieke verzoek. Die derden gebruiken de beelden onder hun verantwoordelijkheid doorgaans voor hun eigen zakelijke doeleinden, zoals wegenbouw of wegenonderhoud.

Neem contact op met uw lokale TomTom-klantendienst bij eventuele vragen in dit opzicht.

Klik hier voor de geplande informatieverzameling.