Winkel
close

Intellectueel eigendom

Lees meer over wat eigendomsrechtelijk beschermde informatie van TomTom is en kom te weten wat de richtlijnen zijn voor juist gebruik van de handelsmerken, logo's en auteursrechten van TomTom.

Intellectueel eigendom

TomToms innovatieve benadering van navigatietechnologie wordt beschermd door diverse rechten voor intellectueel eigendom, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten.

TomTom International B.V. ("TomTom") en zijn gelieerde entiteiten vormen een groep die opgericht is door innovatieve mensen en voortdurend groeit en zich verder ontwikkelt op basis van het intellect en de creativiteit van een groot aantal engineers en onderzoekers. Daardoor hebben wij een enorme hoeveelheid patenten, handelsmerken en auteursrechten in eigendom. Deze ondersteunen de zakelijke inspanningen van TomTom om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten.

"TomTom" is een gedeponeerd handelsmerk van TomTom International B.V. Al onze handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en huisstijlen zijn waardevolle bedrijfsmiddelen die eigendom zijn van TomTom en essentieel zijn om onze merkidentiteit te beschermen. (Zorg ervoor dat u bij het gebruik van de merken in publicaties de TomTom-naam in combinatie met de geschikte algemene term gebruikt.)

Tenzij anders vermeld zijn de gepatenteerde technologie, auteursrechten, handelsmerken, databankenrechten en andere rechten voor intellectueel eigendom in alle software en content van onze producten, website en promotiematerialen eigendomsrechten die eigendom zijn van TomTom of gelieerde entiteiten van TomTom. Het gebruik van ons intellectuele eigendom is exclusief voorbehouden aan TomTom en zijn officiële resellers en licentiehouders. Elk gebruik van het TomTom-merk en/of het TomTom-materiaal is ten strengste verboden (behalve in gevallen waar dat uitdrukkelijk en schriftelijk door TomTom is toegelaten).

TomTom heeft specifieke richtlijnen voor het gebruik van zijn intellectuele eigendom. Als u TomToms handelsmerken, servicemerken of afbeeldingen wilt gebruiken in promotie-, instructie- of referentiemateriaal of vragen hebt over het gebruik van het TomTom-merk of TomTom-materiaal dat auteursrechtelijk of door patenten wordt beschermd, dient u een gedetailleerd schriftelijk verzoek in via Legal@tomtom.com.

Gelieve geen spontane ideeën of zakelijke voorstellen in te dienen via dat e-mailadres. Deze zullen niet worden behandeld.