Winkel
close

Richtlijnen voor het gebruik van TomToms handelsmerken en auteursrechten

Richtlijnen voor partijen die TomToms handelsmerken, logo's en auteursrechten willen gebruiken.

Juist gebruik van het "TOMTOM"-merk

1. Handelsmerken zijn zelfstandige naamwoorden die worden gebruikt om de algemene naam van een product of service te beschrijven.
2. Het handelsmerk moet worden gevolgd door de juiste algemene naam van een product of service.
      a. Juist: Ik gebruik een TomTom-navigatiesysteem.
      b. Niet juist: Ik gebruik een TomTom. 
3. Gebruik handelsmerken van TomTom niet in de bezittelijke vorm of meervoudsvorm.

Logo's

Gebruik het TomTom-logo met twee handen of eender welke andere logo's, pictogrammen of symbolen van TomTom niet op of in de context van producten, promotiemateriaal of verpakkingen, tenzij dat gebeurt conform een uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring van TomTom.

Domeinnamen

Onze domeinnamen worden zorgvuldig gekozen om onze aanwezigheid op internet te ondersteunen. Onze domeinnamen omvatten onze handelsmerken/handelsnamen of een combinatie van die merken/namen. U mag niet een identiek of vrijwel identiek handelsmerk van TomTom gebruiken als een domein op het tweede niveau.

Huisstijlen

TomTom maakt gebruik van kenmerkende verpakkingen, webontwerpen, logo's, kleurencombinaties en lettertypes die niet mogen worden geïmiteerd.

Compatibiliteit

Productontwikkelaars mogen onder de volgende voorwaarden TomTom gebruiken in een verwijzende zin op verpakkingen of promotiemateriaal waarin ze beschrijven dat hun product compatibel is met een product van TomTom:
    a. TomTom wordt niet gebruikt als een zelfstandig naamwoord;
    b. TomTom maakt geen deel uit van de productnaam;
    c. TomTom maakt geen deel uit van de bedrijfsnaam;
    d. De verwijzing naar TomTom wekt niet de indruk van een goedkeuring door, sponsoring door of associatie met TomTom die onwaar is;
    e. Het product werkt met het product van TomTom waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten

Auteursrechten op producten en services van TomTom, met inbegrip van kaarten, afbeeldingen, tekst en ontwerpen ("content"), zijn eigendom van TomTom en diens gelieerde entiteiten. Tenzij anders vermeld mag u de licentie alleen kopiëren, aanpassen, verspreiden of weergeven indien daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming verleend is aan u.

De onderstaande auteursrechtinformatie is van toepassing op alle producten van TomTom:

"© 1992 – 2020 TomTom. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal is eigendom van TomTom en maakt het voorwerp uit van auteursrechtelijke bescherming, databankenrechtelijke bescherming en rechten voor intellectueel eigendom die eigendom zijn van TomTom of zijn leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onder voorbehoud van de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Elk geval waarin dit materiaal zonder toelating wordt gekopieerd of openbaar gemaakt, leidt tot strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid."