Kullanım Koşulları

TomTom web sayfalarını ziyaret ederken veya TomTom çevrimiçi mağazalarını kullanırken geçerli olan koşulları gözden geçirin.

1 Kapsam

Kullanım Koşullarımızın ne zaman geçerli olduğunu ve neleri kapsadığını öğrenin.

Bu Kullanım Koşulları, TomTom Web Sitelerinin kullanımı için geçerlidir ve TomTom Web Sitelerini kullanırkenki haklarınızı, sorumluluklarınızı ve kısıtlamalarınızı içerir.
Bu TomTom Web Sitesini kullanmaya devam etmekle tüm bu Kullanım Koşullarını ve bunlara yapılacak her türlü değişiklik ve ilavelere tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.
TomTom bu Kullanım Koşullarını her an, önceden herhangi bir bildirimde bulunarak veya bulunmayarak değiştirebilir, bu değişiklikler TomTom Web Sitelerinde ilan edildiğinde yürürlüğe girer. Lütfen TomTom Web sitelerini düzenli olarak kontrol edin. TomTom Web Sitelerini kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Koşulları kabulünüz olarak değerlendirilir.

2 Genel Açıklamalar

Bu bölümde, söz konusu Kullanım Koşullarının amacını daha iyi anlamanıza yardımcı olan, genel yapıya ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

TomTom Web Si̇teleri̇ni̇ Kullanmadan Önce Lütfen Kullanim Koşullarini Di̇kkatle Okuyun.

TomTom Web Siteleri; ABD veya Kanada'da ikamet ediyorsanız TomTom Inc., başka bir yerde mukimseniz TomTom International BV tarafından işletilen sitelerdir.
ABD veya Kanada'da ikamet ediyorsanız bu Kullanım Koşulları siz ve 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, ABD adresinde mukim bir Massachusetts şirketi olan [Şirket numarası (Kimlik numarası): 571139414] TomTom Inc. arasında bir anlaşmadır; aksi halde siz ve sınırlı sorumlu özel bir şirket olan, genel merkezi Amsterdam'da, kayıtlı adresi De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Hollanda olan ve Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline 34076599 numarayla kaydedilen, KDV numarası NL 8007.65.679.B.01 olan TomTom International B.V. (her iki durumda da "TomTom" olarak anılacaktır) arasında bir anlaşmadır.
TomTom ile kayıtlı bir hesabınız olup olmadığına bakılmaksızın, bir TomTom Web Sitesine erişerek ya da bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Kullanım Koşulları ile geçerli yasaya tabi kalmayı kabul etmiş olursunuz.
Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen TomTom Web Sitelerini kullanmayınız. TomTom Web Siteleri üzerinden yapılacak bir alım halinde Hüküm ve Koşullar [www.tomtom.com/legal] dahil ilave koşullar geçerli olabilir; bu ilave koşulları açıkça kabul etmeniz talep edilebilir. Söz konusu ilave koşullar ve Kullanım Koşullarına ilave olabilir ya da işbu Kullanım Koşullarının içerik ve maksadıyla çelişkili olmaları durumunda, söz konusu ilave koşullar işbu Kullanım Koşullarını hükümsüz kılarak yerine geçer.
TomTom Web Sitesini kullandığınız zaman TomTom'un size elektronik olarak gönderdiği her türlü bildirim, anlaşma, açıklama veya herhangi başka iletişimin her türlü yasal iletişim gereğini yerine getirdiğini kabul ediyorsunuz.
TomTom Web Sitelerindeki bilginin doğruluğunu sağlamak için her türlü gayret gösterilmiş olmasına rağmen, TomTom bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu TomTom Web Siteleri ve TomTom içeriği "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sağlanır. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak TomTom Web Sitelerini zaman zaman güncelleyebilir, TomTom İçeriğini her zaman değiştirebiliriz.
TomTom Web Sitesi ücretsiz kullanıma sunulmuştur. TomTom Web Siteleri veya Web Sitelerinde bulunan içeriğin her zaman kullanıma hazır veya kesintisiz olacağını garanti etmeyiz. TomTom Web Sitesinin tamamını veya bir kısmını işle ilgili ve operasyonel nedenlerle askıya alabilir, kaldırabilir veya kullanımı kısıtlayabiliriz. Herhangi bir askıya alma veya kaldırma durumunda sizi makul şekilde bilgilendirmeye çalışacağız. İnternet bağlantınız aracılığıyla TomTom Web Sitelerine erişim sağlayan tüm kişilerin bu kullanım koşulları ve diğer geçerli hüküm ve koşullardan haberdar olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamaktan sorumlusunuz.
TomTom Web siteleri belirli bir ülkede herhangi bir zamanda mevcut olmayabilen ya da mevcut olmayacak belirli TomTom İçeriğine (Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) atıflar içerebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel temsilcimizle temasa geçin.

3 Kullanım Kısıtlamaları

TomTom Web Sitelerini nasıl yasalara uygun biçimde kullanabileceğinizi öğrenmek için bu koşullara başvurun.

TomTom Web Sitelerini ve TomTom İçeriğini sadece hukuka uygun amaçlarla kullanabilirsiniz. TomTom Web Sitelerinden indirilmiş, yazdırılmış ya da herhangi bir başka yolla edinilmiş materyallerden hiçbir iyelik bildirimini değiştirmemeyi veya silmemeyi kabul etmektesiniz. TomTom Web Sitelerinden sağlanmış hiçbir içeriği değiştirmemeyi, kopyalamamayı, tercüme etmemeyi, yayınlamamayı, işlememeyi, sergilememeyi, dağıtımını yapmamayı, sınırlamamayı, çoğaltmamayı, yeniden yayınlamamayı, indirmemeyi, sergilememeyi, yayımlamamayı, iletmemeyi veya satmamayı kabul etmektesiniz.
(i) Arama sonuçlarının TomTom Web Siteleri aracılığıyla size sağlanan format ya da sırasını arama sonuçları kapsamında görüntülenen ticari markaları değiştirmek, modifiye etmek, düzenlemek, ya da başka bir yolla değişiklik yapmak da dahil olmak üzere değiştiremez, düzenleyemez, birleştiremez veya başka bir yolla değişiklik yapamazsınız; (ii) Google Yerel Arama dahil, arama sonuçlarını herhangi bir başka arama servisinin sonuçlarıyla birleştiremez, karıştıramaz ya da harmanlayamazsınız; (iii) arama sonuçlarını satamaz, pazarlayamaz, birleştiremez, doğrudan ya da dolaylı kazanç elde edemez, ya da herhangi bir üçüncü tarafın arama sonuçlarından kazanç elde etmesine izin veremezsiniz; (iv) TomTom'un arama sonuçlarının ürettiği reklam gelirlerini hesaplama yeteneğini önleyecek, aksatacak, saptıracak, ya da başka bir yolla engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunamazsınız.
TomTom Web Sitelerini üçüncü taraf haklarına halel getirecek bir şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz.
Herhangi bir veri madenciliği, robot, kazıyıcılık (ekran kazıyıcılık dahil) veya benzer veri toplama yöntemleri kullanmamayı kabul etmektesiniz. TomTom Web Sitelerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek, başkaları için erişilmez kılabilecek ya da TomTom Web Sitelerine veya TomTom İçeriğine zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul etmektesiniz.
Güvenlik prosedürlerimiz kapsamında bir kullanıcı tanımlama kodu, şifre ya da başka herhangi bir bilgi seçerseniz veya size bunlar sağlanırsa bu tür bilgilere gizli bilgi olarak muamele etmelisiniz. Bunu hiçbir üçüncü tarafa açıklamamalısınız.
(Sizin dışınızda) herhangi birinin kullanıcı tanımlama kodunuzu veya şifrenizi bildiğini biliyorsanız veya bundan şüpheleniyorsanız bu durumu www.tomtom.com/support adresinden bize derhal bildirmelisiniz.
TomTom Web Sitelerini kasten virüs, truva atı, solucan, mantık bombası veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan başka materyaller yerleştirerek suistimal etmemelisiniz. TomTom Web Sitelerine, TomTom Web Sitelerinin depolandığı sunucuya ya da TomTom Web Sitelerinin bağlı olduğu hiçbir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına izinsiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız.
TomTom Web Sitesi üzerinde bulunan içeriğin hiçbir kısmını ticari amaçlarla kullanmamalısınız.
TomTom, sadece kendi takdir yetkisiyle, işbu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğinize inanması halinde TomTom Web Sitelerine erişim hakkınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.

4 Fikri Mülkiyet

TomTom Web Sitelerinde bulunan içeriğin telif hakkı yasalarıyla nasıl korunduğunu öğrenin. FM hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Fikri Mülkiyet bölümüne bakın. Telif hakkı ihlaline yönelik iddialar www.tomtom.com/support adresinde bulunan form aracılığıyla iletilebilir.

TomTom Web Sitelerinde ve sitelere yönelik tüm fikri mülkiyetin sahibi TomTom, bağlı kuruluşları ve lisans vericileri olup bu mülkiyet (bunlarla sınırlı kalmaksızın) telif hakkı, ticari marka veya patent yasalarıyla korunan materyali içerir. Tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar (örn., TomTom adı ve iki el logosu) TomTom N.V. ve bağlı şirketlerinin mülkiyetinde olup TomTom N.V. ve bağlı şirketleri adına tescillenmiş ve/veya lisanslanmıştır. TomTom Web Sitelerindeki tüm içerik Birleşik Devletler ve/veya Hollanda ve diğer telif hakkı yasaları uyarınca kolektif bir çalışma olup, TomTom'un mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır. İşbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir hüküm size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı izni verildiği şeklinde mütalaa edilemez.
TomTom Web Sitelerinden örn. yayın ya da indirme yoluyla erişime sunulan yazılım lisanslıdır ve geçerli lisans anlaşmasının koşullarına veya geçerli diğer koşullara tabidir. Yukarıda belirtilen geçerli lisans anlaşması veya diğer koşullarda aksi belirtilmedikçe, yazılım sadece TomTom Web Sitelerinde kullanılmak üzere sağlanır ve yazılımın kopyalanması, yeniden çoğaltılması veya yeniden dağıtılması açıkça yasaktır. Söz konusu yazılımla ilgili, varsa, garantiler sadece geçerli lisans anlaşmasında açıkça belirtildiği şekilde uygulanır. TomTom, söz konusu yazılımla ilgili doğrudan ya da dolaylı herhangi bir garanti ya da sorumluluğu açıkça reddeder.
Şüpheye mahal vermemek adına, bu anlaşmanın hiçbir hükmü, telif hakkıyla korunan içeriği telif hakkı koruma muafiyetleri veya sınırlamaları kapsamında kullanma haklarınıza ya da yerel hukukunuza tabi olan diğer ilgili "adil kullanım" veya "adil muamele" haklarınıza halel getirmez veya bu hakları sınırlandırmaz.

5 Gizlilik ve Çerezler

Bu atıfla işbu Kullanım Koşullarına dahil edilen gizlilik anlaşmamız [www.tomtom.com/legal] TomTom Web Sitelerinde bilgilerin toplanıp kullanılması ve çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi verir. TomTom'un sizinle ilgili bilgileri nasıl kullandığı ya da çerezlerin TomTom tarafından nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen TomTom resmi Web Sitesinde www.tomtom.com/privacy adresindeki TomTom gizlilik bildirimine bakınız.

6 Bu Web Sitesinde Garanti Verilmez

TomTom web sitelerinde bulunan içerikler sadece genel bilgi amaçlı sunulur. Esas alacağınız bir tavsiye niteliği taşıması amaçlanmamıştır. TomTom Web Sitelerinde bulunan içeriğe dayanarak herhangi bir harekete geçmeden veya bir hareketten imtina etmeden önce profesyonel veya uzman görüşü almalısınız.
TomTom Web Sitelerindeki bilgileri güncellemek için makul çaba harcasak da TomTom Web Sitesindeki bilgilerin doğru, tam ve güncel olduklarına dair hiçbir açık ya da örtülü beyan veya taahhütte bulunmaz ve böyle bir garanti vermeyiz.

7 Üçüncü Taraf Web Siteleri

TomTom Web Siteleri sadece size kolaylık sağlamak amacıyla üçüncü taraf web sitelerine bağlantı içerebilir. TomTom, farklı kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına sahip bu üçüncü taraf web sitelerini onaylamaz, izlemez veya bunların üzerinde herhangi bir denetim icra etmez. Bu bağlantıları kullanırsanız TomTom Web Sitelerinden ayrılırsınız. TomTom, üçüncü taraf web sitelerinin içerik veya politikalarından sorumlu olmadığı gibi, bu sitelere erişirken karşılaşılabilecek riskler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

8 Kullanıcı Verileri Tarafımızca Onaylanmaz

TomTom Web Siteleri, sitenin diğer kullanıcıları tarafından yüklenen bilgi veya materyalleri içerebilir (Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler). Bu bilgi ve materyaller, tarafımızca doğrulanmamış veya onaylanmamıştır. TomTom Web Sitelerinde diğer kullanıcıların ifade ettikleri görüşler, bizim görüşlerimizi, değerlerimizi veya önerilerimizi temsil etmez.
Diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içeriği şikayet etmek isterseniz ve şikayetiniz telif hakkı ihlali iddiasından farklı bir gerekçeye dayanıyorsa lütfen www.tomtom.com/support adresinden bize ulaşın. Diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içeriği şikayet etmek isterseniz ve şikayetiniz telif hakkı ihlali iddiasına dayanıyorsa lütfen www.tomtom.com/legal adresinden bize ulaşın.

9 Mobil Servisler ve Erişim

TomTom Web Sitelerinin bazı mobil cihazlar tarafından ya da böylesi mobil cihazlar üzerinden bağlantı (örn. tethering) yoluyla erişilebilen özellikler içermesi halinde, bazı durumlarda ilave tethering ücretleri de dahil, hizmet sağlayıcınızın ücret ve fiyatlarının uygulanacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Tüm mobil servisler bütün hizmet sağlayıcıları ya da ürünlerle uyuşmayabilir.

10 TomTom Web Sitelerine Veri Yükleme

TomTom Web Sitelerine içerik yüklemenize veya TomTom Web Sitelerinin diğer kullanıcılarıyla irtibat kurmanıza olanak sağlayan bir özelliği her kullandığınızda Hüküm ve Koşullarda [www.tomtom.com/legal] ortaya konan içerik standartlarına uymanız gerekir.
Sağladıklarınızın bu standartlara uygun olduğunu, tarafımıza karşı yükümlü olduğunuzu, bu garantinin ihlal edilmesi halinde bizi tazmin edeceğinizi garanti edersiniz. Bu, garanti ihlali nedeniyle maruz kalabileceğimiz herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olacağınız anlamına gelir.
TomTom web sitelerine yüklediğiniz tüm içeriklere, gizli olmayan ve şirkete ait olmayan içerik olarak muamele edilir. İçeriğiniz üzerindeki tüm mülkiyet haklarını korumaya devam etmekle birlikte söz konusu içeriği dağıtmak, alt lisans vermek ve üçüncü şahısların kullanımına sunmak için tarafımıza ve TomTom Web Sitesinin diğer kullanıcılarına sınırlı lisans vermiş olursunuz. Kullanıcı Verileriniz için lisans verdiğiniz hakları, bu Kullanım Koşullarının 11. bölümünde ve Hüküm ve Koşullarda bulabilirsiniz [www.tomtom.com/legal].
Ayrıca, TomTom Web Sitelerinde tarafınızca yayınlanan veya söz konusu web sitelerine tarafınızca yüklenen herhangi bir içeriğin kendi fikri mülkiyet haklarına veya gizlilik haklarına ihlal teşkil ettiğini iddia eden tüm üçüncü taraflara kimliğinizi açıklama hakkına sahibiz. Bunu yaparken GDPR ve diğer tüm Veri Gizliliği Yasaları kapsamındaki yükümlülüklerimize her zaman uyarız.
Gönderinizin Hüküm ve Koşullarımızda [www.tomtom.com/legal] belirtilen standartlara uymadığını düşünürsek TomTom Web Sitelerinde yayınladığınız herhangi bir gönderiyi kaldırma hakkına sahibiz. Ayrıca, yüklediğiniz veya TomTom ile başka bir şekilde paylaştığınız içeriğin hak sahibi olduğunu iddia eden başka bir taraftan kanıtlanmış bir telif hakkı iddiası almamız halinde, izinsiz içeriğe erişimi devre dışı bırakma veya bu içeriği kaldırma hakkına da sahibiz.
İçeriğinizi güvenceye alıp yedeklemekten tek taraflı olarak sorumlusunuz.

11 Yüklediğiniz İçerik Üzerinde Bize Verdiğiniz Haklar ("Kullanıcı Verileri")

TomTom Web Sitelerine içerik yüklediğinizde veya bu web sitelerinde içerik yayınladığınızda, TomTom'a bu içeriklerin kullanımına ilişkin aşağıdaki hakları verirsiniz:

Kullanıcı Verilerinizi hizmetle bağlantılı olarak, tek başına veya başka içerik ve materyallerle birlikte, herhangi bir şekilde, bilinen veya icat edilebilecek herhangi bir yöntem ve teknolojiyle kullanmak, çoğaltmak, kamusal kullanıma açmak, yayınlamak, tercüme etmek, değiştirmek, çalışma türetmek, dağıtmak ve lisanslamak üzere TomTom'a münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telifsiz, daimi, geri alınamayan, bedeli tamamen ödenmiş ve dünya çapında kullanılabilen bir lisans verirsiniz. Bu bölümde verilen hakların, hesabınızı silseniz bile geçerli olacağını kabul edersiniz. Burada açıkça verilen haklara ilaveten, Kullanıcı Verileriniz üzerindeki fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm mülkiyet haklarınızı korumaya devam edersiniz. Uygulanabilir olduğu ve geçerli yasalarca izin verildiği durumlarda, geri bildirim dahil olmak üzere Kullanıcı Verilerinizin üreticisi olarak tanınma hakkınız gibi "ahlaki hak" veya benzeri haklardan, ayrıca bu kullanıcı verilerine küçük düşürücü şekilde muamele edilmesine itiraz etme hakkınızdan feragat etmeyi de kabul edersiniz.
İşbu belgeyle, TomTom Web Sitelerine yükleyebileceğiniz herhangi bir içeriğin diğer kullanıcılar tarafından kullanılması, değiştirilmesi ve yüklenmesi için TomTom'a izin verme hakkı tanırsınız.
Ayrıca, TomTom'un yasal veya ticari yükümlülüklerine uymak üzere kayıt tutmak amacıyla Kullanıcı Verilerinizin bir kopyasını saklayabileceğini de kabul edersiniz.
Kullanıcı Verileri üzerinde, bu hükümler kapsamında gerekli olan tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu veya hak sahibi tarafından bu hakların size tanındığını ve Kullanıcı Verilerini paylaşmanızın başka bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini onaylarsınız.

12 Tazminat

TomTom Web Sitelerini kullanımınız ya da davranışınızdan veya diğer Kullanıcılarla ilgili davranışınızdan veya işbu Kullanım Koşullarının, herhangi bir yasanın ya da herhangi bir üçüncü tarafın haklarının herhangi bir ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan, avukatlık ücretleri de dahil, ancak bununla sınırlanmayan her türlü talep, zarar, yükümlülük, gider, hasar ve masraflardan ve bunlara karşı TomTom'u, iştiraklerini, yetkililerini, müdürlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisansörlerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi, korumayı ve zarar görmesini engellemeyi kabul etmektesiniz.

13 Garanti Feragatnamesi

Özellikle bu bölüme dikkat etmeniz rica olunur. TomTom'un TomTom Web Sitelerinin işletilmesi ve burada bulunan TomTom İçeriği konusunda ne ölçüde sorumlu olduğunu öğrenmek için bu bölüme başvurun.
TomTom Web Siteleri ve bu TomTom Web Sitelerinde bulunan TomTom İçeriği ve Üçüncü Taraf İçeriği "olduğu gibi" ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır. TomTom, TomTom Web Sitelerinin çalışması veya TomTom İçeriğiyle ilgili olarak açık veya örtülü tüm garantileri yasanın izin verdiği azami ölçüde reddeder.
TomTom, TomTom Web Sitelerinin güvenliği konusunda herhangi bir garanti ya da beyanda bulunmaz. Gönderilen her türlü bilginin yetkisiz üçüncü taraflarca ele geçirilebileceğini ve TomTom'un TomTom Web Sitelerinin kullanımından herhangi bir spesifik sonuç taahhüdü vermediğini ve garanti edemeyeceğini onaylamaktasınız. TomTom, TomTom Web Sitelerinin kesintisiz ve arızasız çalışacağını, her türlü arızanın düzeltileceğini, TomTom Web Sitelerinin veya TomTom Web Sitelerini erişime sunan sunucuların virüslerden veya herhangi bir zararlı yazılımdan arınmış olacağını taahhüt etmez.
TomTom web sitelerine erişmek için bilgi teknolojilerinizi, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmaktan siz sorumlusunuz. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmanız gerekir.
TomTom, TomTom İçeriğinin TomTom Web Sitelerinde kullanımıyla ilgili olarak doğruluk, kesinlik, yeterlilik, yararlılık, güvenilirlik vb. konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayı yasanın izin verdiği azami ölçüde reddeder. TomTom İçeriğini riski size ait olmak üzere indirdiğinizi ya da başka yoldan elde ettiğinizi, TomTom Web Sitelerine erişmek için yararlandığınız cihazınızı kullanmanızdan ve göreceği hasardan, veri kaybından ve kaynaklanacak herhangi bir zarardan yegane sorumlu olduğunuzu anlamakta ve kabul etmektesiniz. TomTom, TomTom Web Sitelerinde kullanılan ya da bulunan her türlü TomTom İçeriğini ve başka öğeleri her zaman için bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı eyaletler garantilerde sınırlamalar veya dışlamaları kabul etmez; bu nedenle yukarıdaki sınırlamalar size uygulanmayabilir.

14 Sorumluluğun Sınırlandırılması

TomTom'un hangi koşullar altında TomTom Web Siteleri ve TomTom İçeriği nedeniyle uğradığınız zararlar karşısında size karşı sorumlu olduğunu öğrenmek için bu bölüme başvurun. Bu bölüm, ilgili zorunlu ulusal mevzuat kapsamındaki haklarınızı etkilemez.
Bu Kullanım Koşullarında bulunan hiçbir hüküm, TomTom'un ihmal, dolandırıcılık veya sahte beyandan kaynaklanan ölüm veya yaralanma karşısındaki yükümlülüğünü, 1979 tarihli Malların Satışı Yasasının 12 ila 15 sayılı bölümleri veya 1987 tarihli Tüketiciyi Koruma Yasası ya da kusurlu ürün veya açıklandığı gibi olmayan ürünler kaşısındaki yükümlülüğünü yahut geçerli yasa uyarınca hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak hiçbir yükümlülüğü hariç tutmaz veya bu yükümlülükleri sınırlandırmaz.
Yukarıdakilere tabi olarak, geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde, TomTom veya bağlı kuruluşları, tedarikçileri ve/veya alt yüklenicileri, kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi, akdi veya haksız fiilden (ihmal dahil) kaynaklanan zararlar, kanuni görev ihlali veya aşağıdakiler kapsamında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek doğrudan, özel, arızi ya da dolaylı hiçbir zarar karşısında size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır:
– TomTom Web Sitelerinin kullanımı veya söz konusu web sitelerine erişememe;
– TomTom Web Sitelerinde görüntülenen herhangi bir TomTom İçeriğinin kullanımı veya bu içeriği esas alma;
– TomTom İçeriğinin yer aldığı TomTom Web Sitelerine erişim sağlamaktan, bunları kullanmaktan yahut erişim sağlayamamak veya kullanamamaktan kaynaklanan veri veya bilgi vs. kaybı ya da
– Başka Kullanıcıların (çevrimiçi veya çevrimdışı) davranışları veya TomTom etkinliğine katılım.
TomTom bu zararların oluşma ihtimali hakkında bilgilendirilse dahi. TomTom Web Siteleri ve TomTom İçeriğini kullanımınızla ilgili tüm sorumluluk size aittir. TomTom Web Sitelerini kullanma konusunda TomTom'a karşı tek çözümünüz, TomTom Web Sitelerini kullanmayı sonlandırmaktır.
TomTom Web Sitelerini veya bağlantılı herhangi bir web sitesini kullanmanız ya da herhangi bir TomTom İçeriğini indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızı, bilgisayar programlarınızı, veri veya tarafınıza ait başka materyalleri etkileyebilecek herhangi bir virüs, dolaşım halindeki hizmeti engelleme saldırısı ya da teknolojik açıdan zararlı başka bir materyalden kaynaklanan kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamayız.
Bununla birlikte, TomTom'un TomTom Web Sitelerine erişiminiz (erişememeniz) ve/veya kullanımınızla herhangi bir şekilde bağlantılı bir zarar ya da hasar sonucunda size karşı sorumlu bulunması durumunda, TomTom'un TomTom Web Siteleri bağlamındaki bir veya daha fazla taleple ilgili toplam sorumluluğu 350,00 Amerikan Dolarını aşamaz. Geçerli yasanın dolaylı, arızi veya netice kabilinden zararların sınırlanmasına ya da kaldırılmasına izin vermediği hallerde, yukarıdaki sınırlama veya kaldırılma size uygulanamayabilir.
Size herhangi bir Ürün sağlanmasından doğan yükümlülükler üzerinde farklı sınırlandırma ve ret hükümleri geçerli olabilir; bunlar Hüküm ve Koşullarımızda [www.tomtom.com/legal] belirtilecektir.

15 İlgili Yasa ve Yetkili Mahkeme

ABD veya Kanada'da ikamet ediyorsanız, Kullanım Koşulları ve TomTom İçeriğinin hukuk seçimi hükümlerine bakılmaksızın, her bakımdan ABD'nin New York Eyaleti yasalarına tabi olduğunu, Kullanım Koşullarından ve TomTom İçeriğinden doğrudan veya dolaylı biçimde kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıkların, taleplerin ve yasal muamelelerin toplu davaya başvurmadan münferiden ve sadece New York Kenti, New York, ABD'deki eyalet mahkemeleri ya da federal mahkemelerde bireysel olarak çözümleneceğini kabul etmektesiniz.
ABD veya Kanada dışında ikamet ediyorsanız, Kullanım Koşullarından ve TomTom İçeriğinden doğrudan veya dolaylı biçimde kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm uyuşmazlık, talep ve yasal muamelelerin herhangi bir başka yargı çevresinin kurallarının uygulanmasına neden olacak kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Hollanda hukukuna tabi olacağını ve münhasıran Amsterdam, Hollanda mahkemelerince hükme bağlanacağını kabul etmektesiniz. 1980 Birleşmiş Milletler Malların Uluslararası Satışı için Anlaşmalar Konvansiyonu TomTom Web Sitelerine veya bu Kullanım Koşullarına uygulanmaz ve açıkça reddedilir.

16 Muhtelif Hükümler

Geçerli yasanın yasakladığı durumlar dışında, TomTom Web Siteleriyle ilgili her türlü dava hakkı veya talebinizin söz konusu talep veya dava hakkının ortaya çıkmasını izleyen bir (1) yıl içinde başlatılması gerekir.
TomTom'un Kullanım Koşullarından herhangi birinin kesin olarak yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya icra edilmesini sağlamaması herhangi bir hüküm veya haktan feragat olarak değerlendirilemez. Taraflar arasındaki davranış biçimleri ya da ticaret uygulamaları Kullanım Koşullarını değiştiremez. TomTom Kullanım Koşullarından doğan haklarını ve yükümlülüklerini her zaman için ve size bildirimde bulunmaksızın herhangi bir kişiye devredebilir.

17 Bölünebilirlik

İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz, uygulanamaz ve yasaya aykırı addedilmesi durumunda, diğer hükümler tam güç ve etkiyle yürürlükte olacaktır. Böylesi geçersiz hükümler durumunda, TomTom böylesi geçersiz hükümlerin yerine yeni hükümler ve koşullar sunacaktır. Söz konusu yeni şart ve koşullar, içerikleri ve sonuçları bakımından orijinal metine mümkün olduğunca yakın olarak yazılmış ancak bu hükümlerden hak elde etmeye olanak sağlayacak şekilde yorumlanır.

18 Soru veya Yorumlar

TomTom Web Siteleri veya işbu Kullanım Koşulları hakkında herhangi bir sorunuz, öneriniz, şikayetiniz ya da yorumunuz olması halinde ya da herhangi bir nedenle TomTom ile iletişime geçmek istemeniz durumunda lütfen www.tomtom.com/support/ adresine bir e-posta gönderin.

Tanımlar listesi

Yerleşik Cihaz

Bir araca yerleştirilmiş ve bir üçüncü taraf aracılığıyla size satılmış herhangi bir ürün.

Ürün

Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü donanım, parça ve aksesuar:
– Tüm navigasyon cihazları (Yerleşik Cihazlar hariç)
– Spor cihazları
– Yanındaki aksam ve aksesuar

Hüküm ve Koşullar

Genel TomTom Hüküm ve Koşulları www.tomtom.com/legal.

Üçüncü Taraf Materyalleri

TomTom dışında başkaları tarafından lisansı verilen veya bir başka yolla sağlanan içerik, yazılım kodları, veriler, bilgi, işlevsellik, diğer içerik ve algoritmalar.

TomTom İçeriği

TomTom tarafından sağlanan her türlü bilgi, dosya, metin, yazı, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, etkileşimli özellikler, işlevsellikler veya benzeri materyaller.

TomTom Web Siteleri

TomTom tarafından kullanıma sunulan, önceden kaydolmadan veya oturum açmadan erişebileceğiniz, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan web siteleri:
www.tomtom.com
www.mydrive.tomtom.com
www.roadtrips.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Kullanıcı

Herhangi bir TomTom Web Sitesi veya Uygulama kullanıcısı.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.