Hüküm Ve Koşullar

Hüküm ve koşullar, 1 ocak 2020 tari̇hi̇nden sonra veri̇len si̇pari̇şleri̇ni̇z ve satin alinan TomTom ürün ve hi̇zmetleri̇ni̇n kullanimi İçİn geçerli̇di̇r.

1 Kapsam

TomTom Hüküm ve Koşullarının ne zaman geçerli olduğunu ve neleri kapsadığını öğrenin.

Bu Hüküm ve Koşulların Geçerli Olduğu Alanlar:

    i. aşağıdaki şekillerde herhangi bir sipariş, satın alma ya da başka bir şekilde edinme:
        – Doğrudan TomTom'un Ürünleri veya Hizmetleri; ve
        – Satıcılardan gelen Uygulamalar; ve
    ii. kendi Hesabınız ve Hesabınızın oluşturulması; ve
    iii. kullanılan ve/veya erişilen:
        – tüm Ürünler, Hizmetler, Uygulamalar ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler; ve
        – Yerleşik Cihaz Satıcısının veya üçüncü taraf üreticinin hüküm ve koşullarının geçerli olduğu haller dışındaki Yerleşik Cihazlar; ve
    iv. Kullanıcı Verilerinizin yüklenmesi, kullanılması ve/veya erişilmesi.

(i) Bir Ürün, Hizmet veya Uygulamanın alımı veya herhangi bir başka şekilde edinimi için bir sipariş vererek ve (ii) herhangi bir Platform, Hizmet veya Uygulamayı kullanarak ve/veya erişerek ve (iii) Bir Hesap oluşturarak işbu Hüküm ve Koşullara ve bunlara yapılacak değişiklik ve eklemeleri kabul etmiş ve bağlanmış sayılırsınız.

İşbu Hüküm ve Koşullar kapsamında kullanılan tanımların listesini bu belgenin başında bulabilirsiniz.

2 Doğrudan TomTom üzerinden siparişiniz

Bu bölümde, doğrudan TomTom'dan bir Ürün ve/veya Servisi nasıl sipariş edeceğiniz, ödemeyi hangi miktarda ve nasıl yapacağınız ve siparişin size nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

2.1 Sipariş verme

TomTom, TomTom Web Siteleri, Platformları ve Uygulamaları aracılığıyla Ürünler ve Hizmetler sunar. Bu Ürün ve Hizmetler; TomTom İçeriği veya Üçüncü Taraf Materyali içerebilir veya bunlardan oluşabilir.

Bir Ürün veya Hizmeti doğrudan TomTom üzerinden sipariş vermek, satın almak veya başka bir şekilde edinmek istediğinizde, bir Platform, TomTom Web sitesi veya Uygulama üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Verilen her sipariş TomTom tarafından kabule tabidir. Bir sözleşme TomTom tarafından sipariş teyidi yoluyla bildirilen kabulle kurulmuş sayılır. TomTom herhangi bir siparişi kısmen ya da bütünüyle reddetme veya bir azami sipariş tutarı uygulama hakkını saklı tutar. Tüm Ürün siparişleri stok mevcudiyetine tabidir.

Bir Satıcı aracılığıyla bir TomTom uygulaması indirdiğinizde, söz konusu Satıcının ek hüküm ve koşulları uygulanabilir. Lütfen işlem yapmadan önce bunları dikkatli bir şekilde okuyun.

2.2 Fiyat ve ödeme

Bazı Ürün ve Hizmetler ödemeye tabidir. TomTom Web Sitelerinde ve Uygulamasında sunulan Ürün ve/veya Hizmetler için belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Standart gönderim maliyetleri ve yükleme boşaltma masrafları (varsa), ürün ve sepet değerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Varsa siparişle ilgili tüm yerel satış vergileri, diğer vergiler ve harçlar sizin sorumluluğunuzdadır. Fiyatlar her an değişikliğe tabidir (ve işbu Hüküm ve Koşulların "Kullanımınız" kısmında, "TomTom'un Hakları" bölümünün "Sonlandırma ve Değişiklik" maddesine tabidir) ancak değişiklik tarihinden önce verilen Ürün veya belirli süreli Hizmet siparişleri bu değişiklikten etkilenmez.

Aylık Ücretli Aboneliklerde fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini izleyen bir sonraki abonelik döneminin başında geçerli olacaktır ve bununla ilgili olarak size önceden makul bildirimde bulunulacaktır (e-posta, TomTom Web Siteleri, Hizmetleri, Uygulamaları üzerinden veya başka şekilde).

Bildirimde belirtilen fiyat geçerlilik tarihinden sonra ilgili Hizmetleri veya Uygulamayı kullanmaya devam ederek, bu yeni fiyatı kabul etmiş olursunuz. Bölüm 5.3.2'ye tabi olarak, fiyat değişikliğini kabul etmiyorsanız, TomTom'un size fiyat değişikliğini bildirdiği tarihten itibaren dört ay içinde aboneliğinizi iptal ederek değişikliği reddetme hakkınız vardır.

Bazı Hizmetler veya Uygulamalar ücretsiz olarak sunulur. TomTom, bu tür Hizmetleri veya Uygulamaları ücretsiz olarak sunmayı her an sonlandırma veya bundan vazgeçme hakkını saklı tutar. TomTom, bir Hizmetin veya Uygulamanın gelecekte bir ücret karşılığında sunulacağı konusunda sizi bilgilendirecektir. Böyle bir durumda, söz konusu Hizmeti veya Uygulamayı ilgili ücret karşılığında kullanmaya devam edebilir ya da Hizmeti kullanmayı sonlandırabilirsiniz.

Tüm siparişler TomTom tarafından sağlanacak ödeme servisi üzerinden ödenmelidir. Sipariş verebilmek ve böyle bir ödeme servisi kullanabilmek için tercih ettiğiniz ödeme biçimi ayrıntılarını, (gerekiyorsa) fatura ve teslimat adresinizi ve/veya siparişi tamamlamak için gerekli diğer tüm bilgileri sağlamanız gerekir.

Böylesi bir ödeme servisi üzerinden yapılan ödemenin herhangi bir nedenle gerçekleşememesi durumunda TomTom ödenecek miktarı size fatura eder ve bu miktarın 15 gün içinde çek, posta havalesi ya da kredi kartıyla ödenmesi gerekir.

2.3 Teslimat ve kayıp riski

TomTom Ürünü sipariş kabulünü izleyen 30 gün içinde teslim etmeyi hedefler. Birden fazla Ürünün sipariş edilmesi durumunda, TomTom her Ürünü ayrı ayrı teslim etme hakkını saklı tutar. İlaveten, TomTom Hizmetleri sipariş kabulünü izleyen 24 saat içinde sağlamayı hedefler.

Ürün teslimat adresinize teslim edilir. Hizmet indirilebilecek ve/veya size elektronik olarak teslim edilecek ya da erişilir kılınacaktır. Ürünün size teslim edildiği an Ürünle ilgili kayıp veya hasar riski size geçer. Hizmetin erişiminize sunulduğu veya elektronik olarak teslim edildiği an Hizmetle ilgili kayıp veya hasar riski size geçer.

Ürünü teslim almamanız durumunda, TomTom teslimatın yapılabildiği zamana kadar oluşan makul depolama gideri için size rücu etme hakkını saklı tutar.

Size yapılacak teslimatın TomTom'un kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle gerçekleşememesi durumunda, TomTom anlaşmayı iptal ve ödenen tüm tutarları iade etme hakkını saklı tutar.

TomTom size yanlışlıkla bir Ürün sevk eder ya da bir Hizmeti erişiminize sunarsa, iade talimatları için lütfen TomTom'a ulaşın (e-posta için http://www.tomtom.com/support üzerinden).

3 Sipariş iptal haklarınız

Bir tüketici olarak satın aldığınız ürünü sınırlı bir süre içerisinde iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu bölümde, Ürünler, Hizmetler ve Uygulamalar ile ilgili siparişlerinizi iptal etme hakkınızı kullanabileceğiniz koşullar açıklanmaktadır.

TomTom üzerinden satın alınan Ürünlerde, teslimat adresinize yapılan teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde, satın alma sözleşmesini herhangi bir nedenle iptal etme hakkına sahipsiniz. TomTom alış fiyatını ve ödenmiş olan başlangıç nakliye giderlerini iade edecektir (tarafımızca önerilen en ucuz tür standart nakliyeden farklı bir seçimden kaynaklanan ilave giderler veya birden fazla Ürünün sipariş edildiği fakat satın alınan tüm Ürünlerin iade edilmediği durumlar hariç). Tarafınızca açıkça başka türlüsü kabul edilmedikçe, TomTom bu iadeyi ilk işlemde kullandığınız ödeme yöntemiyle gerçekleştirecektir.

İptal hakkınızı kullanabilmeniz ve siparişinizin iadesi konusunda bir yetki numarası almak için, teslimatı izleyen 14 gün içinde TomTom'u http://www.tomtom.com/support adresinden TomTom'a bildirimde bulunmanız gerekir. http://www.tomtom.com/support adresinde bulunan İptal Formunu kullanabilirsiniz. Daha sonra, Ürünü her türlü çıkar, bağlantı, talep veya benzerinden arınmış olarak siparişinizin iadesi için gönderilen yetki numarasıyla birlikte gelen posta etiketinde belirtilen adrese, gecikmeden iade etmeniz gerekir.

Satın alma anlaşmasını iptal ve Ürünü TomTom'a iade etmeye karar vermeniz durumunda, Ürünün doğası, özellikleri ve işlevlerini belirlemek için gerekli olanların dışındaki her türlü işlem sonucunda Üründe oluşan her türlü değer kaybından sorumlu olacaksınız.

TomTom'un, Ürünün iade edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak maruz kalınan gönderim veya posta maliyetleri için size ücret yansıtabileceğini kabul edersiniz.

TomTom üzerinden alınan Hizmetler ile ilgili olarak, TomTom'un Hizmet ifasının, siparişinizin TomTom tarafından kabulünden hemen sonra (ya da mümkün olduğunca çabuk) başlayacağını ve Hizmetin yerine getirilmesiyle birlikte 14 gün içinde iptal hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

TomTom veya bir Satıcı aracılığıyla alınan Uygulamalar ile ilgili olarak, aldığınız Uygulamaların çalışmasının, Uygulamaları indirmenizden hemen sonra (ya da mümkün olduğunca çabuk) başlayacağını ve Uygulamanın çalışmasıyla birlikte 14 gün içinde iptal hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

4 Hesabınız ve abonelikleriniz

Bir Ürünü veya Hizmeti satın almak; bir Hizmete, Uygulamaya veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere erişmek ya da bunları kullanmak veya Kullanıcı Verilerinizi ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri yönetmek için bir TomTom Hesabı oluşturmanız istenebilir. Hesabınız ve Aboneliğiniz ile ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerinizi öğrenmek için lütfen bu bölüme bakın. Ayrıca, Hesabınızı veya Aboneliğinizi nasıl sonlandırabileceğinizi ya da TomTom'un nasıl sonlandırabileceğini bu bölümde bulabilirsiniz.

4.1 Hesabınız: kayıt ve yönetim

Aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi için bir Hesap oluşturmanız, daha sonra da ilgili Platformda oturum açmanız gerekebilir:

    i. Bir Ürün veya Servis sipariş etme;
    ii. bir Servise, Uygulamaya ve/veya (doğrudan TomTom'dan ya da bir Satıcıdan edinilmiş) Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere erişim veya bunların kullanımı ve
    iii. Kullanıcı Verilerini ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri yükleme ve/veya indirme.
    iv. hesabınızı ve/veya aboneliklerinizi yönetme.

Bir Hesap oluştururken bir rumuz ("takma ad" veya "lakap") kullanma hakkınız saklı kalmak koşuluyla, kayıt sırasında kendinizle ilgili doğru bilgiler vermeyi kabul edersiniz. Lütfen Hesap bilgilerinizi güncel tutun ve önemli değişiklikler halinde Hesap bilgilerinizi hemen değiştirin.

Hizmetleri, Uygulamaları ve Kullanıcı tarafından Sağlanmış Verileri karşıya aktarabilmek veya yükleyebilmek, sadece on sekiz (18) ve daha yüksek yaşta olan kullanıcılara yöneliktir. 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu beyan ve temin ediyorsunuz. İlgili tarafın rızası olmadan başka birisi, grup ya da birim olarak Hesap oluşturmayın, profil veya Hesabınızı satmayın ya da devretmeyin.

Hesabınızda veya Hesabınız üzerinden gerçekleşecek tüm faaliyet için sorumlu ve yükümlüsünüz. Kendi kullanıcı adınızdan ve ilişkili faaliyetlerden sorumlusunuz. TomTom, Hesabınızın bilginiz dahilinde ya da haricinde her türlü izinsiz kullanımından kaynaklanacak zararlardan sorumlu değildir.

Yetkilendirmediğiniz üçüncü tarafların hesabınız altında Hizmetlere, Uygulamalara, Kullanıcı Verilerine ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere her türlü erişiminin veya bunları kullanımının ya da herhangi bir başka olası güvenlik ihlalinin farkına varır varmaz, derhal TomTom'u haberdar etmekle yükümlüsünüz.

4.2 Abonelikler, yenilemeler ve Ücretsiz Deneme Sürümleri

Bir Hizmet tek seferlik ya da abonelik temelinde sunulabilir. Ücretli bir aboneliğiniz olduğunda söz konusu Hizmet, size aylık veya belirli süreli olarak sunulacaktır. Aylık Ücretli Abonelikler, belirsiz süreli olarak başlatılır ve Abonelik dönemi yenilenmeden ÖNCE aylık aboneliğinizi iptal etmediğiniz müddetçe, geçerli ücretler ve vergiler için her bir abonelik döneminin başında tercih ettiğiniz ödeme şekliyle, tarafınıza otomatik olarak ücret yansıtılır. TomTom ve siz belirli bir süre üzerinde anlaşmaya varmadıkça abonelikler sınırsız süreli olarak başlatılır.

TomTom, muhtelif zamanlarda ve yalnızca kendi takdir yetkisine bağlı olarak, size ücretsiz veya düşük bir fiyattan aylık veya belirli süreli abonelik için bir deneme sürümü aboneliği ("Deneme Sürümü Aboneliği") de sunabilir. TomTom, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Size veya üçüncü taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın ya da Size veya üçüncü taraflara karşı sorumluluğu olmaksızın dilediği zaman Deneme Sürümü Aboneliği hüküm ve koşullarını değiştirme, iptal etme veya bunların uygunluğunu belirleme hakkına sahiptir.

Deneme Sürümü Aboneliği'nden yararlanmak istemeniz halinde TomTom, tercih ettiğiniz ödeme şeklini belirtmenizi zorunlu kılar. Bu bilgileri vererek TomTom'un, deneme sürümü aboneliği sona erdikten sonra birinci günde, ücretli abonelik (aylık olarak tekrarlanabilir veya sabit ücret temelinde) için size otomatik olarak ücret yansıtabileceğini kabul etmiş olursunuz. Geçerli ödeme, fatura dönemi ve bu tür ücretli aboneliklerle ilgili diğer bilgiler hakkında Size önceden bilgi verilecektir.Deneme sürümü dönemi̇ sona erdi̇kten sonra aboneli̇k İçİn ödeme yapmak İstemi̇yorsaniz bölüm 4.3 gereğİnce, deneme sürümü aboneli̇ğİ sona ermeden önce geçerli̇ ücretli̇ aboneli̇ğİ İptal etmeni̇z gereki̇r.

TomTom hesabı e-posta adresinizi ve parolanızı kullanarak, https://www.tomtom.com/account/details.html#my-subscriptions adresinden Aboneliğinizle ilgili bilgileri kontrol edebilirsiniz. Hesaba ve ardından "Abonelikler" öğesine tıklayın.

4.3 Hesabınızın ve/veya aboneliklerinizin sonlandırılması

Aylık Ücretli Aboneliği, her abonelik döneminin başlangıcından veya Deneme Aboneliği döneminin bitiminden ÖNCE veya Bölüm 2.2 uyarınca TomTom'un size fiyat değişikliğini bildirdiği tarihten itibaren dört ay içinde herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilirsiniz. TomTom ayrıca Tarafsız nedenlerle Hesabınızı ve/veya aboneliğinizi feshedebilir (ve bu Hüküm ve Koşulların "Sizin Tarafınızdan İhlal Etmeniz Durumunda Fesih ve Kısıtlamalar" bölümündeki fesih haklarına bakılmaz). TomTom yakın bir sonlandırma konusunda her zaman sizi olabildiğince erken haberdar etmeye çalışacak ancak her halükarda Hesabınızın sonlandırılmasından en az otuz (30) gün önce size haber verecektir.

TomTom üzerinden alınan abonelikleri sonlandırmak isterseniz bunu, TomTom hesabı e-posta adresinizi ve parolanızı kullanarak TomTom Web Sitemize giriş yaparak gerçekleştirmeniz gerekir. 30 günlük bildirim dönemine uyarak, dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Hesabınızın sonlandırılmasından sonra, Kullanıcı Verileriniz de dahil olmak üzere hiçbir bilgiye erişiminiz olmayacaktır. Muhafaza etmek istediğiniz her türlü Kullanıcı Verilerini sonlandırma tamamlanmadan taşımak sizin sorumluluğunuzdadır.

Aboneliğinizin belirli süreli olması durumunda, bu dönem sona erdiğinde, yenileme tarihinden önce iptal etmediğiniz müddetçe aboneliğiniz belirsiz süreli olarak otomatik yenilenir. Tomtom; mevcut aboneli̇ğİni̇zi̇n sona erme tari̇hi̇ İle ödeme, fatura dönemi̇ ve yeni̇leme dönemi̇ne İli̇şki̇n şartlar hakkinda si̇ze önceden bi̇lgi̇ verecekti̇r. Yenileme döneminde tomtom'un, sonraki ödeme Için şu anda tercih ettiğiniz ödeme şeklini kullanabileceğini kabul edersiniz. Yukarıdaki bölümde belirtildiğI gibi, yeni̇lenen aboneli̇kler, 30 gün önceden tomtom'a bi̇ldi̇ri̇mde bulunmak kaydiyla di̇ledi̇ğİni̇z zaman İptal edi̇lebi̇li̇r.

Ücretli bir Uygulama Aboneliğini (premium) sonlandırmaya karar verirseniz ve bu Uygulama "ücretsiz sürüm" modeli sunuyorsa Uygulamayı cihazınızdan kaldırmadığınız müddetçe bu ücretsiz sürüme erişim sağlamaya devam edersiniz. 

TomTom hesabınızı sonlandırmak isterseniz lütfen http://www.tomtom.com/support adresinden iletişime geçerek en az 30 gün önceden bildirimde bulunun. 

TomTom da (işbu Hüküm ve Koşulların "Tarafınızdan İhlal Durumunda Sonlandırma ve Kısıtlamalar" bölümündeki hakları saklı kalmak kaydıyla) nötr nedenlerle Hesabınızı ve/veya aboneliğinizi sonlandırabilir. TomTom yakın bir sonlandırma konusunda her zaman sizi olabildiğince erken haberdar etmeye çalışacak ancak her halükarda Hesabınızın sonlandırılmasından en az otuz (30) gün önce size haber verecektir.

Hesabınızın ve/veya aboneliğinizin sonlandırılması durumunda, tüm TomTom İçeriğini ve ilgili tüm bileşenlerini silmeniz gerekir.

Hesabınızın sonlandırılmasından sonra, Kullanıcı Verileriniz de dahil olmak üzere hiçbir bilgiye erişiminiz olmayacaktır. Muhafaza etmek istediğiniz her türlü Kullanıcı Verilerini sonlandırma tamamlanmadan taşımak sizin sorumluluğunuzdadır.

5. Kullanımınız

TomTom'un size TomTom Servislerine ve Uygulamalarına erişim ve kullanım izni sağladığı lisans belirli kullanım kurallarına tabidir. Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklarınızın yanı sıra TomTom'un aynı içerik üzerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi almak için bu bölüme bakabilirsiniz.

5.1 Kullanım haklarınız

5.1.1 Servisler ve Uygulamalar

TomTom, doğrudan Tomtom'dan veya bir Satıcıdan bu Hüküm ve Koşullar uyarınca edinilmiş Hizmet ve Uygulamalara erişim ve kullanım izni verir. Bir Hizmet ve/veya Uygulamanın satın alınması gerektiği durumlarda, bu ücretli Hizmet ve/veya Uygulamaya erişim ve kullanma izni alım işleminin tamamlanmasından sonra verilir.

5.1.2 TomTom İçeriği

Hizmetler ve Uygulamalar TomTom İçeriği içerir. Size Ürününüz, Hizmetiniz ve Uygulamanız üzerinden ve/veya kapsamında sağlanan TomTom İçeriğini bu maddede belirtilen koşullar çerçevesinde kullanma lisansı verilir.

Bu lisans gayrı münhasırdır ve devredilemez. TomTom Ürün, Hizmet veya Uygulamanın lisansın parçası olduğunu açıkça belirtmedikçe, bu lisans Hizmet, Uygulama veya TomTom İçeriğiyle ilgili olarak gelecekte sürüm yükseltmeleri, güncellemeler, ilaveler veya destek ya da teknik yardım alma hakkı içermez.

Hizmet, Uygulama veya TomTom İçeriğiyle ilgili sürüm yükseltmelerinin, güncellemelerin veya ilavelerin edinilmesi durumunda, bunların kullanılması işbu Hüküm ve Koşullar veya benzer başka hüküm ve koşullar tarafından düzenlenir ve TomTom'un söz konusu sürüm yükseltme, güncelleme veya ilaveyi sağlamadan önce kabul etmeniz istenecek ilave ödemelere tabi olabilir.

İlave olarak, aşağıdakiler özellikle TomTom Haritaları (TomTom Hizmetlerinden biri) için geçerlidir:

    i. Çin'le ilgili veriler konusunda: Çin'le ilgili veri içeren her türlü Servisin mevcut olduğunda TomTom tarafından size iletilecek ilave hüküm ve koşullara tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Çin verileri Çin dışına ihraç edilemez.
    ii. Hindistan'la ilgili veriler konusunda: Hindistan'la ilgili veri içeren her türlü Hizmetin mevcut olduğunda TomTom tarafından size iletilecek ilave hüküm ve koşullara tabi olacağını kabul ediyorsunuz.
    iii. Güney Kore'yle ilgili veriler konusunda: Kore'yle ilgili veri içeren her türlü Hizmetin mevcut olduğunda TomTom tarafından size iletilecek ilave hüküm ve koşullara tabi olacağını kabul ediyorsunuz. Kore verileri Güney Kore dışına ihraç edilemez.

5.1.3 Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler

TomTom, işbu Hüküm ve Koşullara uygun olmak kaydıyla size (i) Kullanıcı Verilerini karşıya aktarma, kullanma ve değiştirme, ve (ii) Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri karşıya aktarma ve kullanma izni verir.

Herhangi bir Kullanıcı Verisi yüklemekle, ilgili tüm haklarınız saklı kalır.

Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerinizi yükleyerek, bununla ilgili olarak sahip olabileceğiniz tüm hakları saklı tutarsınız ancak TomTom'a, bunları (ister halihazırda bilinen, ister gelecekte icat edilecek herhangi bir araç, yöntem veya teknolojiyle ve herhangi bir şekilde, diğer içerik veya materyallerle birlikte veya ayrı olarak) kullanma, kopyalama, kamuya sunma, yayınlama, çevirme, değiştirme, türev eserlerini oluşturma ve söz konusu hizmetle bağlantılı olarak Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerinizin dağıtımı ve lisanslanması konusunda münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisansı verilebilir, telifsiz, süresiz, gayri kabili rücu, tamamen ödenmiş ve tüm dünyada geçerli bir lisans vermiş olursunuz. Bu bölümde verilen hakların, hesabınız silinse bile geçerli olacağını kabul edersiniz.  Uygulanabilir olduğu ve geçerli yasalarca izin verildiği durumlarda, geri bildirim dahil olmak üzere Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin üreticisi olarak tanınma hakkınız gibi "telif hakkı” veya benzeri haklardan, ayrıca bu Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin saygısızca kullanılmasına itiraz etme hakkınızdan feragat etmeyi de kabul edersiniz.

TomTom'un, yasal veya ticari yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerinizin bir kopyasını muhafaza edebileceğini de kabul edersiniz.

Bu koşullara uygun olarak gerekli kılınan Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin bir parçası olan tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunuzu veya bu hakların size yasal sahibi tarafından verilmiş olduğunu ve Kullanıcı verilerini paylaşmanın, bu fikri mülkiyet haklarını veya diğer tarafların mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini onaylarsınız.

Çalışmanızın Hizmetlerde, Uygulamalarda veya TomTom Web Sitelerinde ihlal oluşturacak gibi uygunsuz bir biçimde kopyalandığına veya yerleştirildiğine inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri iletin: (i) telif hakkı sahibinin veya onun adına hareket etmekte yetkili kişinin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve elektronik ya da fiziki imzası; (ii) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli çalışmanın bir tanımı; (3) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin Hizmetlerin, Uygulamaların veya TomTom Web Sitelerinin neresinde bulunduğunun tanımı; (iii) tartışmalı kullanıma telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair yazılı bir beyan; ve (5) yukarıdaki bildiriminiz kapsamındaki bilgilerin doğru olduğuna, telif hakkı sahibi olduğunuza ya da telif hakkı sahibi namına harekete yetkili olduğunuza dair yalan yere tanıklık cezasına tabi olacak bir beyan. TomTom'a ihlalle ilgili yeterli yasal bildirimde bulunmak için bu gerekler yerine getirilmelidir. Telif hakkı ihlaline ilişkin şikayetlerin gönderileceği adres: Legal@tomtom.com.

Başka kullanıcıların Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileriyle ilgili olarak TomTom size bu gibi Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca kullanma, değiştirme ve yükleme izni verir.

5.2 Kullanım sorumluluk ve yükümlülükleriniz

5.2.1 Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere olan sahipliğiniz

TomTom Kullanıcı Verileri veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler konusunda hiçbir sahiplik iddiasında bulunmaz. Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler ve Kullanıcı Verilerini yüklemek için gerekli tüm lisanslara, haklara, onaylara ve izinlere sahip olduğunuzu ve TomTom'a diğer Hizmetler, Uygulamalar ve TomTom Web Siteleri kullanıcılarına Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerinizi işbu Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanma ve değiştirme ve yükleme hakkı vermek de dahil, işbu Hüküm ve Koşullar içinde belirtilen tüm hakları tanıdığınızı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

5.2.2 Ürünleri, Servisleri ve Uygulamaları değiştirmede kısıtlamalar

Geçerli mevzuat veya Ürünler, Hizmetler ve Uygulamalar üzerinden TomTom tarafından sunulan herhangi bir teknoloji veya yöntem dışında (ya doğrudan TomTom ya da bir Satıcı üzerinden edinilmiş) Ürünleri, Hizmetleri ve Uygulamaları veya bunların herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, saptırmayacak veya modifiye etmeyecek, tersine mühendislik yoluyla analiz etmeyecek, Ürün, Hizmet ve Uygulamaları kaynak koda dönüştürmeyecek, sökmeyecek, bunlardan başka ürünler türetmeyecek, şifrelemesini kırmayacak veya alt etmeyecek ve bunları gerçekleştirmesi için hiç kimseye izin vermeyeceksiniz.

5.2.3 Kötü kullanımdan kaçınma ve bildirme

TomTom'un Hizmetler, Uygulamalar ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin düzenli izlenmesi bağlamında herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayın. Hizmetlerin, Uygulamaların veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin herhangi bir kullanıcı tarafından kötüye kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız durumunda lütfen http://www.tomtom.com/support adresinden TomTom destek birimine ulaşarak söz konusu kötüye kullanımı TomTom'a bildirin.

Hizmetlerimize ve Uygulamalarımıza erişmek veya bunları kullanmakla ve Kullanıcı Verileri veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri karşıya aktarmak veya kullanmakla, aşağıdakileri içeren, ancak bunlarla sınırlanmayan her türlü uygunsuz davranıştan kaçınacağınızı kabul etmiş olursunuz:

    i. Reklam amacıyla kullanım ve ödemeler: Servis ve Uygulamaları ve/veya Kullanıcı Verilerini veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri reklam, promosyon, pazarlama ve/veya satış amacıyla kullanmak, Servisler ve Uygulamalar yoluyla herhangi bir talepte bulunmak veya herhangi bir başka ticari içerik yerleştirmek. İlave olarak herhangi bir üçüncü taraftan Hizmet ve Uygulamaların ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin kullanılması karşılığında doğrudan ya da dolaysız para talep etmekten veya bu bağlamda bir üçüncü taraftan ödeme kabul etmekten kaçınacağınızı da kabul etmiş olursunuz. Dahası, her türlü Hizmet, Uygulama veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kısıtlamamayı veya yansıtmamayı da kabul etmiş olursunuz;
    ii. Elektronik saldırılar: Servisler ve Uygulamalar üzerinde her türlü yazılım veya donanımın, telekomünikasyon ekipmanının, (güvenlik) teknolojisinin, Servis ve Uygulamaların işlevselliğini bastırmak, müdahale etmek, bozmak, hasar vermek, devre dışı bırakmak, kapasitesini zorlamak veya sınırlamak. Yazılım virüsleri, programları veya başka bilgisayar kodları içeren Kullanıcı Verileri veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri yayınlamamayı kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, TomTom'un sunucularının, bilgisayarlarının ya da ağlarının veya bir kullanıcının Hesabının, bilgisayarlarının, ağlarının ya da Ürününün çalışmasına zarar verebilecek virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar veya herhangi bir benzer yazılım içeren materyal göndermeyi ya da sunmayı kapsayacak Kullanıcı Verileri veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri yüklememeyi de kabul ediyorsunuz. İlave olarak, TomTom sunucularına herhangi bir özel Hizmet ve Uygulama kullanıcısının aynı sürede normal ve makul miktardan daha fazla mesaj ya da talep gönderecek şekilde Hizmetlere ve Uygulamalara erişecek "robotlar" veya "örümcekler" içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir otomatik sistem kullanmamayı ya da başlatmamayı kabul ediyorsunuz. İlaveten, izinsiz olarak başka bir kullanıcının Hesaplarına, bilgisayarlarına veya ağlarına erişmeye veya bunları aksatmaya çalışmamayı da kabul ediyorsunuz;
    iii. Toplu posta veya taciz: "İstenmeyen posta," "zincir mektuplar, "spam" ya da istenmeyen toplu posta iletimini içeren her türlü Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yayınlamak;
    iv. TomTom'un ilişkisini ima etmek: TomTom'un Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriyle bir ilişkisi ya da yakınlığını, sponsorluğunu ya da desteğini ima edecek yanıltıcı, saldırgan, yasa dışı, zararlı, hileli, kötüleyici, karalayıcı, müstehcen, bayağı, nefret dolu olan, herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden, yasaya aykırı olan veya TomTom'un fikri mülkiyet haklarına saldıran Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yayınlamak;
    v. Yanıltmak: Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgiler içeren Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yüklemek;
    vi. Yasaları veya başkalarının haklarını ihlal etmek, zarar vermek: Telif hakkı, tescilli marka, patent, ticari sır, gizlilik, tanıtım veya her türlü diğer kişisel ve mülkiyet hakkı dahil, başka herhangi birinin haklarını ihlal eden ya da çiğneyen her türlü Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yayınlamak. İlave olarak, herhangi bir yasayı ihlal eden ya da yasa dışı faaliyetleri destekleyen herhangi bir Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yayınlamamayı, herhangi bir girişimde bulunmamayı ya da Hizmetleri ve Uygulamaları kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Dahası, doğrudan ya da bir link üzerinden yasa dışı, saldırgan, karalayıcı, küçük düşürücü, ihlal edici, tahrik edici, yanıltıcı, yanlış, uygunsuz, yanıltıcı, kandırıcı, kötü niyetli, hileli, yalan, zararlı, tacizkar, korkutucu, tehditkar, nefret dolu, küfürlü, bayağı, müstehcen, pornografik, şiddete özendirici, cinsel içerikli, özel hayatı, itibarı, fikri mülkiyeti, iyelik veya anlaşmadan doğan hakları çiğneyen, cinsiyet, ırk, kültür veya etnik alanda saldırgan, sahiplerinin açık izni olmadan başka kullanıcılardan veya diğer üçüncü taraflardan (telefon numaraları, ev ve e-posta adresleri, isimler veya soyadları dahil) kişisel bilgiler, fotoğraflar ya da başka resimler kullanarak ya da yayınlayarak başkalarının güvenliğine zarar verecek ya da tehdit edecek içerik yayınlamamayı kabul ediyorsunuz;
     vii. Veri derleyip yayınlamak: Lütfen hangi tür kişisel bilgileri paylaştığınızın bilincinde olun. TomTom'un vermesi ya da kullanımınıza sunması dışında, herhangi bir Hizmet, Uygulama ya da Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri üzerinden bilgi edinmeyecek veya edinmeye çalışmayacaksınız. Dahası, kısıtlı ya da sadece parola erişimli sayfaları veya gizli sayfa ve görüntüleri içeren Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri yüklememeyi kabul ediyorsunuz;
    viii. Her türlü başka yasa dışı veya istenmeyen kullanım: Yasa dışı ya da işbu Hüküm ve Koşullara aykırı her türlü Hizmet, Uygulama ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri kullanımı. İlave olarak, Hizmetler, Uygulamalar ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler için geçerli olabilecek her türlü davranış kuralını ve diğer ilkeleri ihlal etmemeyi de kabul ediyorsunuz.

5.2.4 Kullanıcı Etkileşim Feragatnamesi

Çevrimiçi ya da şahsen olsun, diğer kişilerle etkileşiminizden sadece siz sorumlusunuz. TomTom, öteki kullanıcılarla, Hizmetler ve Uygulamalar aracılığıyla tanıştığınız kişilerle veya Hizmetler ve Uygulamalar üzerinden yayınlanan bilgiler nedeniyle sizi bulan kişilerle herhangi bir etkileşimden doğacak hiçbir zarar ve hasardan sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Diğer kullanıcılarla Hizmetler ve Uygulamalar üzerindeki tüm etkileşimlerde makul önlemler almayı ve başka bir kişiyle bir araya gelmeden önce gerekli soruşturmayı yapmayı kabul ediyorsunuz. TomTom kullanıcılar arasındaki bir anlaşmazlığa katılmak zorunda olmamakla birlikte, kendi takdirine bağlı olarak katılabilir.

5.2.5 Bedensel Faaliyet Bildirim Feragatnamesi

Hizmetler ve Uygulamalar bedensel faaliyeti destekleyen özellikler içerebilir. Herhangi bir bedensel faaliyete başlamadan ya da Ürünleri veya TomTom Hizmetlerini kullanmadan önce ilgili riskleri göz önünde bulundurun ve hekiminize danışın. TomTom, Ürünlerin, Hizmetlerin ve Uygulamaların özelliklerini kullanmanız ya da kullanamamanız nedeniyle maruz kalacağınız yaralanma ve hasarlardan sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

5.3 TomTom'un Hakları

5.3.1 İletişim ve bilgiler

Bir Hesap oluşturmakla, TomTom'un sizle elektronik yöntemlerle iletişim kurmasını ve Hizmetleri, Uygulamaları, Kullanıcı Verilerini ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kullanımınızla ilgili bazı bilgilerin bizimle paylaşılmasını kabul ediyorsunuz.

5.3.2 Sonlandırma ve değişiklik

Sürüm yükseltmelerin, güncellemelerin veya ilavelerin Ürünün, Hizmetlerin ya da Uygulamaların ayrılmaz bir parçası olduğu TomTom tarafından satış sırasında belirtilmedikçe, TomTom (doğrudan TomTom'dan veya bir Satıcıdan) edindiğiniz bir Ürün, Hizmet ya da Uygulamanın kullanımı üzerinden size sunulan Hizmet, Uygulama ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın kısıtlama, değiştirme, güncelleme, sürüm yükseltme veya ilave yapma hakkını saklı tutar.

TomTom, size önceden makul bildirimde bulunmak suretiyle, Hizmet (tek seferlik veya abonelik temelinde) ve Uygulama fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişikliğin daha yüksek fiyatlarla sonuçlanması ya da herhangi bir şekilde aleyhinize olması (ancak daha yüksek fiyatların artan harç ve vergilerden kaynaklanmaması) durumunda, aboneliğinizi bölüm 4.3'te belirtildiği şekilde söz konusu değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihte veya öncesinde sonlandırabilirsiniz.

5.3.3 Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler

TomTom ürünlerini, Hizmetlerini ve/veya Uygulamalarını geliştirmek amacıyla, sizden gerekli izni almış olmak koşuluyla ve tümüyle kendi takdirinde olarak Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerle ilgili kullanım istatistiklerini derleyebilir ve işleyebilir.

Kullanıcı Verileri bağlamında, böylesi veriler yüklemeniz durumunda TomTom'un sipariş ettiğiniz Ürün ve/veya talep ettiğiniz Hizmeti sağlaması için gerekli olması koşuluyla, TomTom'a söz konusu Kullanıcı Verilerini kendi kullanımı için - Kullanıcı Verilerini izniniz olmadan herhangi bir üçüncü tarafa göstermeden - kullanmak ve kopyalamak konusunda dünya çapında, süresiz, gayrı kabili rücu ve telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.

Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler bağlamında, işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca Hizmetler ve Uygulamalar yoluyla yükleyebileceğiniz her türlü Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kullanmak, değiştirmek veya yüklemek üzere başka kullanıcılara izni verme hakkını TomTom'a veriyorsunuz.

TomTom söz konusu bilgileri dünyanın her yerinde, herhangi bir tazminat borcu altına girmeden, ahlak ve fikri mülkiyet haklarından ve/veya böylesi bilgilerle ilgili her türlü mülkiyet hakkından arınmış olarak, uygun gördüğü şekilde kullanabilir.

TomTom, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış herhangi bir Verinin işbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünü ya da herhangi bir başka üçüncü tarafın haklarını ihlal edebileceği yönünde uyarıldığında, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış söz konusu Verileri önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırabilir. TomTom böylesi Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler yüklemiş olmanız halinde, Hizmetlere ve Uygulamalara erişim ve kullanımınızı sonlandırabilir.

6 Tarafınızdan ihlal durumunda sonlandırma ve kısıtlamalar

Bu bölümde, Servisler ve/veya aboneliklerle ilgili geç ödemeler dahil olmak üzere işbu Hüküm ve Koşullara uymamanızın sonuçları verilmiştir.

(i) İşbu Hüküm ve Koşullara uymamanız ya da herhangi bir maddi hükmünü ihlal etmeniz, (ii) Hizmetler ve/veya abonelikleriniz için tahsilatın ikinci girişimde de başarısız olması durumunda, TomTom tamamen kendi takdirinde olmak ve herhangi bir başka hakka halel gelmemek kaydıyla derhal - herhangi bir yükümlülük yerine getirememe bildirimine gerek kalmadan ve size veya herhangi bir başka kişiye karşı bir yükümlülük kabul etmeden - Hesabınızı ve/veya aboneliklerinizi sonlandırma, profilinizi ve Kullanıcı Verileriniz ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerinizden herhangi birini silme ve Hesabınızın tümünü ya da bir kısmını kullanmanızı sınırlama hakkını saklı tutar.

Böyle bir durumda, tüm TomTom İçeriğini ve ilgili tüm bileşenlerini silmeniz gerekir.

Dahası, TomTom tarafından size sağlanan lisanslarınız ve haklarınız da eş zamanlı olarak sonlandırılacaktır.

7 Ürününüzle ilgili sınırlı garanti

TomTom, her bir yeni veya yenilenmiş TomTom ürünüyle birlikte sınırlı bir garanti sunar. Bu bölümde, arıza durumlarında sınırlı garantinin süresi, koşulları ve yasal haklarınız açıklanmaktadır. Ayrıca, Ürününüzle ilgili bir garanti talebini nasıl gönderebileceğinizi bu bölümde bulabilirsiniz. TomTom'un tüketiciler için sağladığı Sınırlı Garanti avantajları; tüketici koruma yasaları ve düzenlemeleri tarafından yürütülen tüm haklara ve dava haklarına ek olarak sunulmuştur.

7.1 Sınırlı garanti

TomTom (doğrudan TomTom üzerinden ya da bir Satıcı aracılığıyla alınan) Ürünün, satın alma tarihinden bu Hüküm ve Koşulları ihlal ettiğiniz tarihe kadar geçen süre veya Ürünün satın alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca (hangisi daha kısa ise) normal kullanım koşullarında her türlü işçilik ve malzeme kusurlarından ari olacağı hususunda sınırlı bir garanti sunar. Bu süre zarfında Ürün, TomTom'un kendi takdirine bağlı olarak, parça veya işçilik bedeli alınmaksızın TomTom tarafından onarılacak ya da değiştirilecektir. İlave olarak, TomTom onarım ya da değiştirmeyle ilgili sevk ve/veya nakliye giderlerinden de sorumlu olacaktır. Ürünün söz konusu Sürenin dolmasından sonra onarılması durumunda, onarım süresi onarım tarihinden altı (6) ay sonra dolar. Bu sınırlı garanti devredilemez. Tüketim mallarının satışını yöneten geçerli yasa kapsamındaki haklarınızın, bu maddede verilen garantiden etkilenmeyeceğini lütfen unutmayın.

7.2 Bu sınırlı garantinin kapsamı dışında kalanlar

Bu sınırlı garanti normal yıpranma ve aşınmadan veya Ürünün TomTom tarafından onaylanmamış birisi tarafından açılması veya onarılmasından kaynaklanan zararı ve kötü kullanım, rutubet, sıvılar, ısı kaynaklarına yakın olma ya da maruz kalma ve kaza, yanlış kullanım, Ürünle birlikte sağlanan talimatlara uymama, ihmal ve yanlış uygulamanın neden olduğu hasarı kapsamaz. Bu sınırlı garanti Ürünün yüzeyinde oluşacak fiziki hasarı da kapsamaz.

Dahası, bu sınırlı garanti Hizmetler, Uygulamalar veya TomTom Web Siteleri üzerinden edindiğiniz ya da Ürüne eşlik eden ya da Üründe kurulan Hizmetleri, Uygulamaları, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri ve Üçüncü Taraf Materyalini de kapsamaz. Sınırlı garanti Ürünün kurulumunu, kaldırılmasını, bakımını veya bunlarla ilgili herhangi bir gideri kapsamaz.

TomTom Ürünler bağlamında işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilen sınırlı garantiye ek olarak hiçbir ticari veya başka garanti vermez. İşbu sınırlı garanti size verilen yegane açık garantidir ve herhangi bir reklam, belge, ambalaj veya başka iletişim tarafından yaratılan (varsa) her türlü başka açık garanti veya benzeri yükümlülüğün yerine sunulur.

7.3 Garanti talebi oluşturma

Sınırlı garanti kapsamında bir talepte bulunmak üzere siparişinizin iadesine yönelik bir yetki numarası almak için 2 yıllık garanti süresi içinde http://www.tomtom.com/support adresinden TomTom'a ulaşarak TomTom'u arıza konusunda bilgilendirmeniz ve arızayı açıklamanız gerekir. Ürünler, arıza beyanınızı izleyen mümkün olan en kısa zamanda, arızayla ilgili açıklamanız ve TomTom tarafından size verilen yetki numarasıyla birlikte, siparişinizin iadesi için almış olduğunuz yetki numarasıyla gönderilen posta etiketinde belirtilen adresten TomTom'a iade edilmelidir. TomTom tarafından belirtilebilecek diğer her türlü iade prosedürüne uymanız gerekmektedir.

8 Hizmetler, Uygulamalar, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler ve Üçüncü Taraf Materyalleriyle ilgili sınırlı garanti

TomTom'un materyalleriniz ile ilgili sorumluluklarını öğrenmek için bu bölüme bakın. Üçüncü Taraflar tarafından oluşturulan TomTom Servisleri, Uygulamalar ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler ile ilgili bilgi ve veriler.

TomTom bazı (veya kısmi) Hizmet, Uygulama ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin sağlanması için üçüncü taraflara bağlı olabilir.

Navigasyon sistemleri kullanırken ya da navigasyon sistemlerini kullanırken, yüklerken veya değiştirirken (uygun olan durumlarda), yerel çevre koşulları ve/veya yanlış veya eksik bilgiden kaynaklanan hesaplama hataları yaşanabileceğinin bilincinde olmanız gerekir.

Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler veya her türlü Üçüncü Taraf Materyali "olduğu gibi" ve herhangi bir garanti olmaksızın tedarik edilir.

TomTom yasaların izin verdiği azami ölçüde (i) doğruluk, hatalar ve kesinlik, (ii) yeterlilik, (iii) yararlılık, (iv) güvenilirlik, arızalar, çalışma ve kullanılabilirlik, (v) ihlal içermeme garantisi, (vi) güvenlik, bilginin ele geçirilmesi riski, virüsler veya zararlı başka herhangi bir şey, (vii) ustalıklı çaba, destek, bilgi veya hizmetler, (viii) saldırgan, tehditkar, karalayıcı, yasa dışı ve diğer sakıncalı özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (doğrudan TomTom üzerinden ya da bir Satıcı aracılığıyla) satın alma, Hizmetlere, Uygulamalara, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere veya Üçüncü Taraf Materyallerine erişim veya bunların kullanımı bağlamında açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz.

Bu maddenin hükümleri geçerli ve emredici ulusal mevzuattan kaynaklanan, her türlü mevzuattan kaynaklanan emredici garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan hiçbir yasal hakkınızı etkilemez. İşbu sınırlı garantinin herhangi bir bölümü geçersiz ya da uygulanamaz addedilirse, sınırlı garantinin geri kalanı bütünüyle geçerli ve etkili sayılacaktır.

9 Sorumluluğun sınırlandırılması ve sizin tazmininiz

Özellikle bu bölüme dikkat etmeniz rica olunur. Sınırlamalar ve muafiyetler dahil olmak üzere bir Ürün, Servis, Uygulama, Kullanıcı Verisi, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri veya Üçüncü Taraf Materyal nedeniyle oluşan hasarlar söz konusu olduğunda, TomTom'un hangi koşullar altında bu hasarlardan sorumlu olduğunu öğrenmek için bu bölüme bakın. Bu bölüm, ilgili zorunlu ulusal mevzuat kapsamındaki haklarınızı etkilemez.

9.1 Sorumluluğun sınırlandırılması

Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, TomTom, yetkilileri, yöneticileri veya çalışanları aşağıdaki hallerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili (ürünlere erişilememesi ya da ürünlerin kullanılamamasından doğan zararlar, iş kaybı, kâr kaybı, işin sekteye uğraması vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) doğrudan, özel, arızi, dolaylı ya da netice kabilinden doğan zararlar nedeniyle size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır:

    i. TomTom söz konusu hasar ihtimalinden haberdar edilmiş olsa dahi, bir Ürünün, Servisin, Uygulamanın, Kullanıcı Verilerinin, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin veya Üçüncü Taraf Materyalinin kullanılması ya da kullanılamaması, erişilememesi veya performansı veya
    ii. TomTom söz konusu hasar ihtimalinden haberdar edilmiş olsa dahi, sizin veya başka kullanıcıların (çevrimiçi ya da çevrimdışı) davranışınız veya bir TomTom etkinliğine veya herhangi bir Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere katılmanızın bütün sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Hizmetler, Uygulamalar, Kullanıcı Verileri ya da Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kullanımınızın; veya
    iii. Hizmetlerin, Uygulamaların ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin kullanıcılarının yalan beyanı veya işbu Hüküm ve Koşulların ihlali veya
    iv. bütün sorumluluğunu üstleniyorsunuz.

Dahası, TomTom Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri veya içerik kapsamında ifade edilen hiçbir kanıyı, tavsiye ya da öneriyi desteklemez ve TomTom böylesi Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilere erişiminiz veya kullanımınızla ilgili her türlü yükümlülüğü reddeder. TomTom sadece Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin dağıtımı için pasif bir kanal vazifesi görmekte olup, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış herhangi bir veriyle veya kullanıcı faaliyetiyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. TomTom'un herhangi bir Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri izlemeye karar vermesi durumunda bile, TomTom Kullanıcı Tarafından Sağlanmış söz konusu Verileri izleme ya da kaldırma konusunda herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez.

Bununla birlikte, bir Ürün, Hizmet, Uygulama, Kullanıcı Verisi, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veri ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Materyalini kullanımınızla (kullanamamanızla) ve/veya bunlara erişiminizle ya da başka şekilde bunların performansıyla herhangi bir şekilde bağlantılı olan bir zarar nedeniyle TomTom'un size karşı sorumlu olduğu tespit edildiği takdirde, TomTom'un sorumluluğu; (i) ücretli bir Ürün, Hizmet veya Uygulama olması durumunda söz konusu Ürün, Hizmet veya Uygulama için ödediğiniz tutarla sınırlı olacaktır, (ii) ücretsiz Hizmetler, Uygulamalar, Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler olması durumunda ise 350,00 ABD doları tutarıyla sınırlı olacaktır.

Yukarıdakilerden veya işbu Hüküm ve Koşullar'da belirtilenlerden bağımsız olarak, işbu Hüküm ve Koşullar'daki hiçbir şey ilgili tarafın kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma ile ilgili sorumluluklarını ya da 1987 tarihli Tüketici Koruma Yasası veya 1979 tarihli Malların Satışı Yasası'nın 12 ve 15. maddelerinde belirtilen zımni garantilerle ilgili sorumluluklarını ya da kusurlu ürünler veya tanımlanmamış ürünler ile ilgili ya da geçerli yasa ile hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan başka bir sorumluluk ile ilgili yasal haklarınızı sınırlandırmayacaktır

Uygulanacak emredici ulusal mevzuat bu Hüküm ve Koşullarda ifade edildiği haliyle sınırlama ve muafiyetlere izin vermeyebilir. Yukarıdaki sorumluluk kısıtlaması uygulanacak emredici ulusal mevzuattan doğan haklarınızı etkilemez. Uygulanacak emredici ulusal mevzuat hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen ulusal tüketici derneklerinize ya da ilgili ulusal kuruma başvurun.

9.2 Tazminat

Bir Ürün, Hizmet, Uygulama ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kullanımınızdan ya da bunlarla ilgili davranışınızdan veya diğer kullanıcılarla ilgili davranışınızdan veya işbu Hüküm ve Kuralların, herhangi bir yasanın ya da herhangi bir üçüncü tarafın haklarının herhangi bir ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan, avukatlık ücretleri de dahil ancak bununla sınırlı olmayan her türlü talep, kayıp, yükümlülük, gider, zarar ve masraflardan TomTom'u, bağlı kuruluşlarını, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisansörlerini ve tedarikçilerini tazmin etmeyi, korumayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul ediyorsunuz.

10 Üçüncü Taraf Materyalleri ve Üçüncü Taraf Web Siteleri

TomTom, diğer harici birimlerle (Üçüncü Taraflar) lisans ve bilgiler kullanır ve bu birimlere referans yapar. Üçüncü Taraf materyallerinin kullanımı, kopyalanması ve dağıtımıyla ilgili hüküm ve koşullara göz atın ve bunların, satın almış olduğunuz TomTom ürününü nasıl etkilediğini öğrenin.

Ürünler, Hizmetler ve Uygulamalar Üçüncü Taraf Materyallerinden yararlanıyor olabilir. Ürünler, Hizmetler ve Uygulamaların içeriğindeki Üçüncü Taraf Materyallerinin kullanımı farklı hüküm ve koşullara tabi olabilir. Söz konusu Üçüncü Taraf Materyallerinin resmi telif hakkı bildirimleri ve özel lisans koşulları http://www.tomtom.com/legal adresindeki web sitemizde veya web sitemiz üzerinden bulunabilir.

Herhangi bir siparişi göndermekle, sipariş konusu Ürün, Hizmet veya Uygulama içeriğinde, varsa, herhangi bir Üçüncü Taraf Materyaliyle ilgili hüküm ve koşulları okuyup kabul etmiş olursunuz.

TomTom'un üçüncü taraf web sitelerine ve/veya Üçüncü Taraf Materyallerine link ya da erişim sağlaması sadece size yönelik bir kolaylık olup, TomTom'un üçüncü taraf sitesi veya Üçüncü Taraf Materyalini onayladığı anlamına gelmez. TomTom Üçüncü Taraf Materyallerinden ve herhangi bir üçüncü taraf web sitesinden, hizmetinden veya işlevselliğinden, üçüncü taraf web sitelerinin içerdiği linklerden veya üçüncü taraf web sitelerindeki herhangi bir değişiklik ya da güncellemeden sorumlu değildir.

11 Mücbir Sebepler

Bu bölümde, TomTom'un anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin yasal gerekçelerini oluşturan olağandışı durum ve koşullar açıklanmaktadır.

Mücbir sebep; TomTom tarafından geç ve/veya geciktirilmiş teslimatlar veya eksik teslimatlar ve TomTom'un makul kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle Hesabınızın, Hizmetlerin, Uygulamaların, Kullanıcı Verilerinin ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin geçici olarak veya kısmen kullanılamaması da dahil olmak üzere, TomTom'un makul kontrolünde olmayan işbu Hüküm ve Koşullarda belirtilmiş yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen koşullar anlamına gelir. Mücbir sebepler ortaya çıktığında TomTom'un tüm yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep sonucunda, TomTom'un yükümlülüklerini yerine getirememesinin doksan (90) takvim günlük bir süreyi aşması durumunda, her iki taraf da satınalma anlaşmasını yazılı olarak feshetme hakkına sahip olur ve TomTom Hizmetler veya Uygulamalar için yapılan bu anlaşmayı fesih hakkı kazanarak, işbu anlaşmanın feshinden hiçbir tazminat ödeme yükümlülüğü üstlenmez.

12 Gizlilik

Bu bölümde, TomTom Ürünlerinin, Hizmetlerinin, Uygulamalarının kullanıcısı olarak, kişisel bilgilerinizin (ör. isim, adres, e-posta adresi veya telefon numarası) TomTom tarafından nasıl ele alındığını ve işlendiğini öğrenebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetleri size teslim etmek için, TomTom'un sizinle ilgili kişisel bilgileri kullanması gerekir. TomTom Avrupa Birliği ve diğer yerel gizlilik ve verilerin korunması yasalarına uyar. Buna göre, TomTom, bilgilerinizi sadece veriliş amacına ve süresine uygun şekilde kullanacaktır. Geçerli gizlilik beyanımızı http://www.tomtom.com/privacy adresinde bulabilirsiniz.

13 Üçüncü Taraf Hakları

Geçerli mevzuata göre işbu Hüküm ve Koşulların ya da herhangi bir hükmünün uygulanması konusunda üçüncü tarafların hiçbir hakkı bulunmamakla birlikte, bu hüküm geçerli mevzuat dışında var olan bir üçüncü tarafın yasal haklarını etkilemez.

14 Değişiklikler

TomTom işbu Hüküm ve Koşullarda her an değişiklik veya ilaveler yapma hakkını saklı tutar. En son sürümünü TomTom Web sitelerinde bulabilirsiniz. Lütfen TomTom Web sitelerini düzenli olarak kontrol edin.

15 Sözleşmenin bütünlüğü

İşbu Hüküm ve Koşullar (ürünün paket içeriğinde her türlü ilave veya değişiklikle birlikte) ve uygulanılırlığı varsa diğer hüküm ve koşullar, (varsa) destek hizmetleri dahil Ürünler, Hizmetler, Uygulamalar, Kullanıcı Verileri ve/veya Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerle ilgili olarak sizinle TomTom arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki yazılım veya başka herhangi bir konuyla ilgili tüm önceki veya eşzamanlı yazılı veya sözlü iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerini alır. TomTom'un destek hizmetleriyle ilgili politika ve programlarında herhangi bir hükmün işbu Hüküm ve Koşullarla çelişmesi durumunda, işbu Hüküm ve Koşulların hükümleri geçerlidir. İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz, uygulanamaz ve yasaya aykırı addedilmesi durumunda, diğer hükümler tam güç ve etkiyle yürürlükte olacaktır.

16 Geçerli Olmaya Devam Etme

İşbu Hüküm ve Koşullarda, doğaları icabı Hesabınızın, Hizmetin, Uygulamanın, Kullanıcı Verileri ve Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin herhangi bir satışının ya da lisansının sona ermesinden ya da feshinden sonra da süren hükümler, işbu Hüküm ve Koşulların sonlandırılmasından sonra da geçerli olacaktır.

Bunlar TomTom'un tarafınızca oluşturulan Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verileri kullanma, yükleme, değiştirme, dağıtımını yapma, alt lisans verme, ters mühendislik uygulama, kaynak koda dönüştürme veya kaynak kodunu oluşturma lisansını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

17 Bölünebilirlik

İşbu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz, uygulanamaz ve yasaya aykırı addedilmesi durumunda, diğer hükümler tam güç ve etkiyle yürürlükte olacaktır. Böylesi geçersiz hükümler durumunda, TomTom böylesi geçersiz hükümlerin yerine yeni hükümler ve koşullar sunacaktır. Söz konusu yeni şart ve koşullar, içerikleri ve sonuçları bakımından orijinal metine mümkün olduğunca yakın olarak yazılmış ancak bu hükümlerden hak elde etmeye olanak sağlayacak şekilde yorumlanır.

18 Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

İşbu Hüküm ve Koşullar ve işbu Hüküm ve Koşullarla ya da Ürünlerin, Hizmetlerin, Uygulamaların, Kullanıcı Verilerinin, Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Verilerin veya başka şeylerin satın alınması ve kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmazlıklar İngiliz yasalarına tabidir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması, bu Şart ve Koşulların uygulanmasında hariç tutulmuştur.

İşbu Hüküm ve Koşullarla ilgili veya bunlardan kaynaklanan (sözleşme harici anlaşmazlıklar veya talepler dahil) her türlü anlaşmazlık veya taleplerin çözümünde, İngiliz mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Bu madde, uygulanılabilirliği durumunda İşbu Hüküm ve Koşullarla ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık veya talebi yerleşim yerindeki mahkemeye veya böylesi uyuşmazlıklara bakma yetkisine sahip başka mahkemelere götürme hakkı dahil emredici yerel mevzuattan kaynaklanan haklarınızı etkilemez.

19 Çeviriler

Yaptığınız satın alımla ilgili olarak bu şart ve koşulların İngilizce versiyonu diğer tüm versiyonların üstündedir. Diğer tüm çeviriler kolaylık amacıyla sağlanmaktadır.

20 Soru ve şikayetler

Siparişiniz, alımınız, işbu Hüküm ve Koşullar konusunda sorularınız, önerileriniz ya da şikayetleriniz olması ya da herhangi bir nedenle temasa geçmek istemeniz durumunda, lütfen http://www.tomtom.com/support adresine bir e-posta gönderin. TomTom e-postanızı dikkatle not edecek ve her türlü şikayeti mümkün olan en kısa sürede işleme alacak ve size bir (1) hafta içinde yanıt verecektir.

Tanımlar listesi

Hesap

Bir Platform ya da bir Uygulama aracılığıyla oluşturulan TomTom hesabınız.

Uygulama

TomTom tarafından geliştirilmiş, bir Satıcı üzerinden indirilebilir herhangi bir mobil uygulama.

Yerleşik Cihaz

Bir araca yerleştirilmiş ve bir üçüncü taraf aracılığıyla size satılmış herhangi bir ürün.

Platform

TomTom tarafından sunulan, sayesinde Servis alabileceğiniz her türlü platform. Bu platformlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlanmaz:
– TomTom MyDrive
– TomTom Home
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomTom tartışma forumu
– ve diğer her türlü çevrimiçi platformlar

Ürün

Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü donanım, parça ve aksesuar:
– Tüm navigasyon cihazları (Yerleşik Cihazlar hariç)
– Spor cihazları
– Yanındaki aksam ve aksesuar

Satıcı

Ürünler, Yerleşik Cihazlar, Hizmetler ve Uygulamalar satan üçüncü taraf (otomobil) bayileri ve üçüncü taraf uygulama mağazaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü çevrimiçi veya çevrimdışı satıcı.

Servis

TomTom tarafından, abonelik, süreklilik ya da tek seferlik temelinde sunulan, aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı olmayan her türlü ücretli ya da ücretsiz hizmet:
– haritalar (önceden yüklenmiş ya da indirilmiş)
– hız kamerası bilgileri
– trafik bilgileri
– ilgi çekici noktalar
– hava durumu bilgileri
– yakıt fiyatları bilgileri
– sesler
– TomTom İçeriği
– Platformlar

Hüküm ve Koşullar

Şirket merkezi Amsterdam, kayıtlı adresi De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Hollanda olan, Hollanda Ticaret Odasında 34076599 numarasıyla ve NL 8007.65.679.B.01 KDV numarasıyla kayıtlı sınırlı sorumlu özel TomTom International B.V. şirketinin işbu Genel Hüküm ve Koşulları.

Üçüncü Taraf Materyalleri

TomTom dışında başkaları tarafından lisansı verilen veya bir başka yolla sağlanan içerik, yazılım kodları, veriler, bilgi, işlevsellik, diğer içerik ve algoritmalar.

TomTom İçeriği

TomTom tarafından sağlanan her türlü bilgi, dosya, metin, yazı, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, etkileşimli özellikler, işlevsellikler veya benzeri materyaller.

TomTom Web Siteleri

TomTom tarafından kullanıma sunulan, önceden kaydolmadan veya oturum açmadan erişebileceğiniz, aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan web siteleri:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Kullanıcı Verileri

İletişimler, materyaller, bilgi, veriler, düşünceler, fotoğraflar, profiller, mesajlar, notlar, web sitesi bağlantıları, müzik, video, tasarım, grafik, ses ve yukarıdaki içerikle ilgili fikri mülkiyet haklarının TomTom'a, bağlı şirketlerine veya lisansörlerine ait olanlar dışındakiler dahil yüklediğiniz veya bir Uygulama, bir Platform, bir Ürün ya da bir Servis üzerindeki her türlü içerik.

Kullanıcı Tarafından Sağlanmış Veriler

Bir Uygulama, bir Platform, bir Ürün ya da bir Servis kullanarak TomTom'a sağlanmış ancak TomTom'un sizin onayınıza, ilgili ürün bilgisine, işbu Hüküm ve Koşullara ve/veya TomTom tarafından size sunulan TomTom gizlilik beyanına bağlı olarak kullanım hakkına sahip olacağı her türlü Kullanıcı Verisi.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.