Försäkran Om Överensstämmelse

Alla produkter som TomTom tillverkar uppfyller reglerande myndigheters gällande standarder, bland annat gällande produktsäkerhet. Du hittar försäkran om överensstämmelse för din TomTom-produkt nedan.

Fordonsnavigering

Sport

Företag

Försäkran om överensstämmelse för farozoner

Försäkran om överensstämmelse för farozoner

TomTom RoHS-avtal

TomTom RoHS-avtal

Ordmärken och logotyper för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av TomTom sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.