Deklaracja Zgodności

Każdy produkt wyprodukowany przez firmę TomTom odpowiada normom określanym przez stosowne organy regulacyjne, takim jak normy w zakresie bezpieczeństwa produktów. Poniżej znajdziesz deklarację zgodności dotyczącą swojego produktu marki TomTom.

Do jazdy

Do ćwiczeń

Biznes

Deklaracja zgodności w zakresie stref niebezpiecznych

Deklaracja zgodności w zakresie stref niebezpiecznych

Oświadczenie firmy TomTom dotyczące dyrektywy RoHS

Oświadczenie firmy TomTom dotyczące dyrektywy RoHS

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek ich użycie przez firmę TomTom odbywa się na mocy licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.