Informacje prawne

Te strony internetowe zawierają wszystkie informacje i źródła prawne związane z produktami i usługami firmy TomTom.

Produkty i usługi

Warunki ogólne


Zobacz dokumenty odnoszące się do Twoich zamówień i korzystania z produktów i usług firmy TomTom nabytych po 01 stycznia 2020 r.

Czy szukasz Warunków dla innego kraju? Kliknij tu.

Deklaracje zgodności

Zobacz nasze deklaracje zgodności z zasadami bezpieczeństwa i z normami branżowymi dotyczącymi naszych produktów.

Licencje Osób Trzecich

Zapoznaj się z licencjami osób trzecich, które firma TomTom wykorzystuje w swoich produktach.

Warunki korzystania

Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi odwiedzania stron internetowych firmy TomTom i korzystania ze sklepów internetowych firmy TomTom.

Umowa licencyjna Produkty samochodowe i wbudowane produkty OEM

Znajdź Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) dotyczącą Twojego produktu samochodowego lub wbudowanego produktu OEM.

Własność Intelektualna

Własność Intelektualna

Innowacyjne podejście firmy TomTom do technologii nawigacyjnej jest chronione różnymi prawami własności intelektualnej, takimi jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.

Wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych i praw autorskich firmy TomTom

Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi korzystania ze znaków towarowych, logo i informacji na temat praw autorskich firmy TomTom.

Zasady dobrowolnego przesyłania pomysłów

Firma TomTom bardzo ceni sobie przesyłane przez klientów opinie dotyczące istniejących produktów i usług i zachęca klientów do dzielenia się nimi z firmą TomTom. Zgodnie z niniejszą polityką oraz w celu uniknięcia sporów firma TomTom informuje jednak, że nie będzie przyjmować ani rozpatrywać przesyłanych dobrowolnie pomysłów.

Third party copyright policy

TomTom respects copyright law and will take appropriate steps if you believe that your copyright protected work has been uploaded onto a TomTom controlled platform without appropriate permission.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.