Bruksbetingelser

Se gjennom vilkårene som gjelder når du besøker TomTom-nettsider og bruker TomToms butikker på Internett.

Innholdsfortegnelse

1. Omfang
2. Generelle bemerkninger
3. Restriksjoner for bruk
4. Åndsverk
5. Personvern og informasjonskapsler
6. Ingen garantier tilbys på dette webområdet
7. Tredjeparters webområder
8. Brukerdata er ikke godkjent av oss
9. Mobiltjenester og -tilgang
10. Laste opp data til TomToms webområder

11. Rettigheter du gir oss til innhold du laster opp (brukerdata)
12. Skadeerstatning
13. Garantiansvarsfraskrivelse
14. Begrensning av ansvar
15.Gjeldende lov og verneting
16. Diverse
17. Ugyldighet
18. Spørsmål eller kommentarer

1 Omfang

Finn ut når bruksbetingelsene våre gjelder, og hva de dekker.

Disse bruksbetingelsene gjelder bruk av TomToms webområder og beskriver dine rettigheter, forpliktelser og begrensninger ved bruk av TomToms webområder.
Ved å fortsette å bruke TomToms webområde samtykker du i, og forpliktes av, alle disse bruksbetingelsene, samt alle endringer og tilføyelser.
TomTom kan på et hvilket som helst tidspunkt endre disse bruksbetingelsene med eller uten forvarsel, og slike endringer vil være gjeldende når de publiseres på TomToms webområder. Sjekk TomToms webområder regelmessig. Din fortsatte bruk av TomToms webområder vil anses som ditt samtykke til endringer i betingelsene.

2 Generelle bemerkninger

Dette avsnittet inneholder generell informasjon som hjelper deg med å forstå formålet med disse bruksbetingelsene.

Les nøye gjennom disse bruksbetingelsene før du bruker tomtoms webområder.

TomToms webområder er nettsteder som driftes av enten TomTom Inc. hvis du befinner deg i USA eller Canada, eller TomTom International BV hvis du befinner deg et annet sted.
Hvis du befinner deg i USA eller Canada, utgjør disse bruksbetingelsene en avtale inngått mellom deg og TomTom Inc., et Massachusetts-basert selskap med adresse 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, organisasjonsnummer (ID-nummer): 571139414; ellers utgjør disse bruksbetingelsene en avtale mellom deg og TomTom International B.V., et aksjeselskap med hovedkontor i Amsterdam og firmaadresse De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland, som er registrert i foretaksregisteret til det nederlandske handelskammeret med organisasjonsnummer 34076599 og MVA-nummer NL 8007.65.679.B.01. (i begge tilfeller omtalt som «TomTom»).
Ved å gå inn på eller bruke et av TomToms webområder erklærer du at du har lest, forstått og samtykker i å være bundet av disse bruksbetingelsene og av gjeldende lov, uavhengig av hvorvidt du har en registrert konto hos TomTom.
Dersom du ikke samtykker i disse bruksbetingelsene, ber vi deg vennligst om ikke å bruke TomToms webområder. Ytterligere vilkår, inkluderte våre generelle vilkår og betingelser https://www.tomtom.com/legal/, kan gjelde for kjøp via TomToms webområder, og du kan bli bedt om å gi eksplisitt samtykke til slike ytterligere vilkår. Slike ytterligere vilkår kan være i tillegg til disse bruksbetingelsene, eller slike ytterligere vilkår kan, i den grad de er i strid med innholdet i eller hensikten med disse bruksbetingelsene, erstatte disse bruksbetingelsene.
Du samtykker i at alle merknader, avtaler, kunngjøringer eller andre former for kommunikasjon TomTom sender deg elektronisk når du bruker TomToms webområde, tilfredsstiller alle juridiske krav til kommunikasjon.
Selv om vi gjør en innsats for å sikre nøyaktigheten i informasjonen på TomToms webområder, påtar TomTom seg intet ansvar for dette. TomToms webområder og TomTom-innhold leveres «som det er» og «som tilgjengelig». Vi kan oppdatere TomToms webområder fra tid til annen, og kan endre TomTom-innhold fra tid til annen etter eget skjønn.
TomToms webområde er tilgjengelig kostnadsfritt. Vi garanterer ikke at TomToms webområder, eller noe innhold på disse webområdene, alltid vil være tilgjengelige eller uten avbrudd. Vi kan av forretnings- eller driftsmessige årsaker oppheve, trekke tilbake eller begrense tilgangen til hele eller deler av TomToms webområder. Vi vil forsøke å varsle deg innen rimelig tid om eventuell oppheving eller tilbaketrekking. Du har også ansvar for å sørge for at alle personer som har tilgang til TomToms webområder via Internett-tilkoblingen din, er oppmerksomme på disse bruksbetingelsene og andre aktuelle vilkår og betingelser, og at de overholder dem.
TomToms webområder kan inneholde referanser til TomTom-innhold (inkludert, men ikke begrenset til, brukerbidragsdata) som kanskje ikke er tilgjengelig eller ikke vil bli tilgjengelig på noe tidspunkt i et bestemt land. Kontakt din lokale representant for mer informasjon.

3 Restriksjoner for bruk

Les disse vilkårene for å forstå hvordan du kan bruke TomToms webområder på lovlig vis.

Du kan kun bruke TomToms webområder og TomTom-innholdet til lovlige formål. Du samtykker i ikke å endre eller slette noen eierskapsmerknader fra nedlastet innhold, utskrifter eller annet innhold hentet fra TomToms webområder. Du samtykker i å ikke endre, kopiere, oversette, kringkaste, fremføre, vise, distribuere, komponere, reprodusere, republisere, laste ned, poste, overføre eller selge noe innhold som er tilgjengelig via TomToms webområder.
Du kan ikke: (i) modifisere, forandre, redigere, sammenslå eller på andre måter endre søkeresultatene fra formatet eller rekkefølgen de blir levert til deg via TomToms webområder, inkludert å modifisere, forandre, redigere eller på annen måte forandre noen varemerker som vises som del av søkeresultatene; (ii) kombinere, sammenblande eller sammenslå søkeresultatene med noen annen søketjeneste, inkludert Google Local Search; (iii) videreselge, kommersialisere, publisere gjennom syndikat eller på annen måte hente ut inntekter, enten direkte eller indirekte, eller tillate noen tredjepart å hente ut inntekter fra søkeresultatene; (iv) utføre noen handling som kan forhindre, stanse, forvanske eller på annen måte gripe inn i TomToms evne til å beregne noen annonseinntekt generert fra søkeresultatene.
Du samtykker i å ikke bruke TomToms webområder på noen måte som kan krenke tredjeparters rettigheter.
Du samtykker i å ikke bruke noen form for datautvinning, roboter, skraping (inkludert skjermskraping) eller lignende metoder for datainnsamling. Du samtykker i å ikke gjøre noe som kan svekke sikkerheten på TomToms webområder, gjøre TomToms webområder utilgjengelige for andre, eller på annen måte skade TomToms webområder eller TomTom-innholdet.
Hvis du velger, eller du mottar, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller andre opplysninger som er del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke avsløre slik informasjon til noen tredjepart.
Hvis du kjenner til eller har mistanke om at noen andre enn deg selv vet hva brukeridentifikasjonskoden din eller passordet ditt er, må du straks varsle oss på https://help.tomtom.com/ .
Du må ikke misbruke TomToms webområder ved bevisst å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber eller annet materiell som er ondsinnede eller teknologisk skadelige. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til TomToms webområder, serveren TomToms webområder er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til TomToms webområder.
Du må ikke bruke noen del av innholdet på TomToms webområde til kommersielle formål.
TomTom forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til TomToms webområder dersom TomTom mener – etter eget skjønn – at du har brutt disse bruksbestingelsene.

4 Åndsverk

Finn ut hvordan innholdet fra TomToms webområder er beskyttet i henhold til lover om opphavsrett. Du finner mer informasjon om åndsverk i delen Åndsverk. Krav knyttet til brudd på opphavsretten, kan sendes inn via skjemaet som er tilgjengelig på: https://help.tomtom.com/ .

Alle immaterielle rettigheter i og til TomToms webområder tilhører TomTom, dets datterselskaper og lisensgivere, dette inkluderer (men er ikke begrenset til) materialer som er beskyttet av copyright-, varemerke- eller patentlover. Alle varemerker, tjenestemerker og merkenavn (f.eks. TomTom-navnet og -logoen med to hender) eies, er registrert og/eller lisensiert av TomTom N.V. og dets datterselskaper. Alt innhold på TomToms webområder er et kollaborativt arbeid underlagt amerikanske og/eller nederlandske og andre copyright-lover, og er TomToms eiendom. Med enerett. Ingenting i disse bruksbetingelsene skal tolkes som en overdragelse av immaterielle rettigheter til deg.
Programvare som gjøres tilgjengelig f.eks. gjennom nedlasting eller strømming fra eller via TomToms webområder, lisensieres i henhold til gjeldende lisensavtale eller andre aktuelle vilkår. Med mindre dette er angitt i den aktuelle lisensavtalen eller andre vilkår, som nevnt ovenfor, gjøres programvaren tilgjengelig kun for bruk av TomToms webområder, og enhver annen kopiering, reproduksjon eller redistribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt. Garantier, om noen, knyttet til slik programvare, gjelder kun slik dette uttrykkelig er angitt i den aktuelle lisensavtalen. TomTom fraskriver seg uttrykkelig enhver videre fremstilling eller garanti av noe slag, eksplisitt eller implisitt, med hensyn til slik programvare.
For å unngå tvil skal ingenting i denne avtalen påvirke eller begrense rettighetene dine til å bruke opphavsrettslig beskyttet innhold i henhold til unntakene fra eller begrensningene av opphavsretten eller andre rettigheter knyttet til «rimelig bruk» eller «rimelig behandling» i henhold til lovene i landet du bor i.

5 Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæringen vår https://www.tomtom.com/legal/, som er innlemmet i disse bruksbetingelsene gjennom denne henvisningen, gir en videre beskrivelse av innhenting og bruk av informasjon på TomToms webområder samt bruken av informasjonskapsler. Dersom du ønsker å lese mer om hvordan TomTom behandler opplysninger knyttet til deg, eller om TomToms bruk av informasjonskapsler, kan du se TomToms personvernerklæring på TomToms offisielle webområde: https://www.tomtom.com/privacy/.

6 Ingen garantier tilbys på dette webområdet

Innholdet på TomToms webområder er bare ment som generell informasjon. Det skal ikke anses som råd du skal stole på. Du må innhente profesjonelle råd eller ekspertråd før du foretar eller avstår fra å foreta deg noe, basert på innholdet på TomToms webområder.
Selv om vi iverksetter rimelige tiltak for å oppdatere informasjonen på TomToms webområder, gir vi ingen uttrykt eller underforstått garanti for at innholdet på TomToms webområde er riktig, fullstendig eller oppdatert.

7 Tredjeparters webområder

TomToms webområder kan inneholde lenker til tredjeparters webområder, kun av bekvemmelighetshensyn. TomTom verken støtter, overvåker eller har noen kontroll over slike webområder tilhørende tredjeparter, som har egne bruksbetingelser og personvernerklæringer. Hvis du bruker disse koblingene, forlater du TomToms webområder. TomTom påtar seg ikke noe ansvar for innhold på eller retningslinjer for tredjeparters webområder, og du går inn på tredjeparters webområder på egen risiko.

8 Brukerdata er ikke godkjent av oss

TomToms webområder kan inneholde informasjon og materialer som er lastet opp av andre brukere av webområdet (brukerdata og brukerbidragsdata). Denne informasjonen og disse materialene er ikke verifisert eller godkjent av oss. Meningene som uttrykkes av andre brukere på TomToms webområde, representerer ikke våre meninger, verdier eller anbefalinger.
Hvis du ønsker å klage på innhold som er lastet opp av andre brukere, og klagen din gjelder noe annet enn påstått brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss på https://help.tomtom.com/ . Hvis du ønsker å klage på innhold som er lastet opp av andre brukere, og klagen din gjelder brudd på opphavsretten, kan du gå til: https://www.tomtom.com/legal/.

9 Mobiltjenester og -tilgang

Dersom TomToms webområder inneholder funksjoner som er tilgjengelige for visse mobilenheter eller via tilkobling gjennom en slik mobilenhet (f.eks. Internett-deling), erkjenner og samtykker du i at din operatørs takster og priser skal være gjeldende, i enkelte tilfeller inkludert tilleggsgebyrer for Internett-deling. Ikke alle mobiltjenester vil fungere hos alle operatører eller produkter.

10 Laste opp data til TomToms webområder

Når du bruker funksjoner der du kan laste opp innhold på TomToms webområder eller komme i kontakt med andre brukere av TomToms webområde, må du overholde innholdsstandardene som er fastsatt i vilkårene og betingelsene våre https://www.tomtom.com/legal/.
Du garanterer at alle slike bidrag overholder disse standardene, og du skal være erstatningsansvarlig og holde oss skadesløse for ethvert brudd på den garantien. Det betyr at du er ansvarlig for eventuelle tap eller skader vi lider som følge av ditt brudd på garantien.
Eventuelt innhold du laster opp på TomToms webområder, anses ikke som konfidensielt eller eiendomsrettslig beskyttet. Du beholder alle eierskapsrettigheter knyttet til innholdet, men det forutsettes at du gir oss og andre brukere av TomToms webområder en begrenset lisens til å bruke, lagre og kopiere det innholdet og til å distribuere, underlisensiere og gjøre det tilgjengelig for tredjeparter. Rettighetene du lisensierer for brukerdataene, finnes i del 11 i disse bruksbetingelsene og i vilkårene og betingelsene våre https://www.tomtom.com/legal/.
Vi har også rett til å avsløre identiteten din for enhver tredjepart som hevder at innhold du har lagt ut eller lastet opp på TomToms webområder, utgjør et brudd på åndsverksrettighetene deres eller retten til personvern. Når vi gjør dette, vil vi alltid overholde forpliktelsene våre i henhold til GDPR og eventuelle andre lover om personvern.
Vi har rett til å fjerne ethvert innlegg du publiserer på TomToms områder, hvis vi vurderer det slik at innlegget ikke overholder innholdsstandardene som er fastsatt i vilkårene og betingelsene våre https://www.tomtom.com/legal/. Vi har også rett til å deaktivere tilgang til eller fjerne uautorisert innhold hvis vi mottar et dokumentert krav knyttet til opphavsrett, fra en annen part som hevder å være den rettmessige eieren av innhold du har lastet opp eller delt på annet vis med TomTom.
Du har det hele og fulle ansvaret for å sikre og sikkerhetskopiere innholdet ditt.

11 Rettigheter du gir oss til innhold du laster opp (brukerdata)

Når du laster opp eller legger ut innhold på TomToms webområder, gir du TomTom følgende rettigheter til å bruke innholdet:

Du gir TomTom en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, avgiftsfri, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, gjøre offentlig tilgjengelig, publisere, oversette, endre, lage utledet arbeid av, og lisensiere brukerdataene dine i forbindelse med tjenesten, alene eller i kombinasjon med annet innhold eller materialer, på alle måter og via alle midler, metoder eller teknologier som finnes nå eller i fremtiden. Du forstår at rettighetene som er gitt i denne delen, ikke påvirkes hvis du sletter kontoen din. I tillegg til rettighetene som uttrykkelig gis her, beholder du alle eiendomsrettigheter, herunder åndsverksrettigheter, knyttet til brukerdataene. Der det er relevant og tillatt i henhold til gjeldende lov, samtykker du også til å fraskrive deg alle «moralske rettigheter» og lignende rettigheter, for eksempel din rett til å anerkjennes som forfatter av brukerdataene, herunder tilbakemeldinger, og din rett til å protestere mot foraktfull behandling av slike brukerdata.
Du gir herved TomTom rett til å gi andre brukere tillatelse til å bruke, endre og laste opp innhold du laster opp på TomToms webområder.
Du samtykker også til at TomTom kan beholde én kopi av brukerdataene dine til arkiveringsformål for å overholde juridiske eller kommersielle forpliktelser.
Du bekrefter at du eier alle nødvendige åndsverksrettigheter knyttet til brukerdataene i henhold til disse vilkårene, eller at den rettmessige eieren har overdratt disse rettighetene til deg, og at din deling av brukerdataene ikke krenker åndsverksrettighetene til noen annen part.

12 Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare og holde TomTom, dets datterselskaper, ledere, direktører, ansatte, representanter, lisensgivere og leverandører skadesløse mot og for alle krav, tap, erstatningsansvar, utgifter, skadeserstatninger og kostnader, inkludert, men ikke begrenset til, advokathonorarer, som skyldes, eller på noen måte er relatert til, din bruk av TomToms webområder eller din adferd i forbindelse med TomToms webområder eller overfor andre brukere, eller eventuelle brudd på disse bruksbetingelsene eller gjeldende lover, eller krenkelse av tredjeparters rettigheter.

13 Garantiansvarsfraskrivelse

Vi ber deg spesielt være oppmerksom på denne delen. I denne delen finner du informasjon om i hvilken grad TomTom er ansvarlig for driften av TomToms webområder og TomTom-innholdet som finnes der.
TomToms webområder, inkludert TomTom-innhold og tredjepartsmateriale på TomToms webområder, leveres «som det er» og uten noen form for garanti. I den grad loven tillater det, gir TomTom ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, knyttet til driften av TomToms webområder og TomTom-innholdet.
TomTom gir ingen garantier eller fremstillinger knyttet til sikkerheten på TomToms webområder. Du erkjenner at all informasjon som sendes, kan fanges opp av uautoriserte tredjeparter, og TomTom kan ikke garantere og gir ingen løfter om bestemte resultater som følge av bruk av TomToms webområder. TomTom gir ingen fremstillinger eller garantier om at TomToms webområder vil være fri for avbrudd eller feil, eller at TomToms webområder eller serveren som gjør TomToms webområder tilgjengelige, er fri for virus eller annet skadelig innhold.
Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien, dataprogrammene og plattformen du bruker til å få tilgang til TomToms webområder. Du bør eie din egen antivirusprogramvare.
I den grad loven tillater det, gir TomTom ingen garantier eller fremstillinger knyttet til bruk av TomTom-innholdet på TomToms webområder når det gjelder disses riktighet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytteverdi, pålitelighet eller på annen måte. Du forstår og samtykker i at du laster ned eller på annen måte innhenter TomTom-innhold på egen risiko, og at du har det fulle ansvar for din bruk og eventuelle skader på enheten du benytter for tilgang til TomToms webområder, tap av data eller noen annen form for skade som kan oppstå. TomTom forbeholder seg retten til å endre enhver del av TomTom-innholdet og andre elementer som brukes eller finnes på TomToms webområder, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Enkelte stater tillater ikke begrensninger eller fraskrivelse av garantier, så begrensningene som er omtalt ovenfor, vil kanskje ikke gjelde deg.

14 Begrensning av ansvar

I denne delen finner du informasjon om under hvilke omstendigheter TomTom er ansvarlig overfor deg for tap eller skader forårsaket av TomToms webområder og TomTom-innhold. Denne delen påvirker ikke rettighetene dine i henhold til lovene som gjelder i det aktuelle landet.
Ingenting i disse bruksbetingelsene opphever eller begrenser TomToms ansvar for dødsfall eller personskader som inntreffer som følge av uaktsomhet, svindel eller straffbar feilfremstilling, eller knyttet til implisitte garantier i paragraf 12 til 15 i Sale of Goods Act 1979 eller Consumer Protection Act 1987 eller dine juridiske rettigheter knyttet til defekte produkter eller produkter som ikke er som beskrevet, eller for noe annet erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.
Under forutsetning av ovenstående, i den grad gjeldende lover tillater det, skal verken TomTom eller dets datterselskaper, leverandører og/eller underleverandører være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader, inkludert tapt omsetning, tapt forretningsvirksomhet, avbrytelse av forretningsvirksomhet, enten dette skyldes avtalebrudd, skadevoldende handlinger (inkludert uaktsomhet) eller brudd på lovfestede plikter, eller som på annen måte oppstår ved eller i forbindelse med:
– bruk av eller manglende tilgang til TomToms webområder;
– bruk av eller avhengighet av visning av TomTom-innhold på TomToms webområder;
– tapte data, opplysninger eller lignende som oppstår som følge av tilgang til, bruk av eller manglende tilgang eller mulighet til å bruke TomToms webområder, inkludert TomTom-innhold; eller
– andre brukeres opptreden (enten dette er nettbasert eller offline) eller deltakelse på et TomTom-arrangement.
Selv om TomTom er blitt varslet om faren for slike skader, påtar du deg det fulle ansvar for din bruk av TomToms webområder og TomTom-innholdet. Ditt eneste rettsmiddel mot TomTom ved bruk av TomToms webområder er å slutte å bruke TomToms webområder.
Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe tap eller skade som skyldes virus, distribuerte tjenestenektangrep eller annen form for teknologisk skadelig materiale som kan ramme datautstyr, dataprogrammer, data eller annet materiale som inntreffer som følge av din bruk av TomToms webområder eller din nedlastning av TomTom-innhold eller på noe webområde koblet til dette.
Dersom TomTom likevel blir erklært erstatningsansvarlig overfor deg for skader eller tap som på noen måte er knyttet til din (manglende) tilgang til og/eller bruk av TomToms webområder, skal TomToms totale erstatningsansvar knyttet til TomToms webområder for ett eller flere krav, ikke overstige USD 350,00. Det kan hende at gjeldende lover ikke tillater begrensninger av erstatningsansvar for følgeskader, i så fall vil ovennevnte begrensning eller eksklusjon ikke gjelde deg.
Ulike begrensninger og eksklusjoner av erstatningsansvar kan gjelde for erstatningsansvar som oppstår som følge av levering av produkter til deg. Dette fremgår av våre vilkår og betingelser www.tomtom.com/legal.

15 Gjeldende lov og verneting

Dersom du er bosatt i USA eller Canada, samtykker du i at disse bruksbetingelsene og TomTom-innholdet i alle henseender er underlaget lovene i delstaten New York, USA, uten hensyn til valg av lovbestemmelser, og i at alle tvister, krav og rettslige skritt som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med eller er knyttet til bruksbetingelsene eller TomTom-innholdet, skal behandles individuelt, uten noen form for gruppesøksmål, og ha eksklusivt verneting i delstatsdomstoler eller føderale domstoler i New York City, New York, USA.
Dersom du er bosatt utenfor USA eller Canada, skal alle tvister, krav og rettslige skritt som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med bruksbetingelsene eller TomTom-innholdet, være underlagt nederlandsk lov, uten hensyn til eventuelle motstridende lovprinsipper som ville oppstå som følge av benyttelse av andre jurisdiksjoners lover, og domstolen i Amsterdam i Nederland skal ha eksklusivt verneting. FNs Internasjonale konvensjon om internasjonale løsørekjøp (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG)) skal ikke gjelde for TomToms webområder eller disse bruksbetingelsene, og er herved uttrykkelig avvist.

16 Diverse

Med mindre dette er lovstridig må ethvert rettslig skritt eller krav du har knyttet til TomToms webområder, iverksettes eller reises innen ett (1) år etter at kravet oppsto eller årsaken til rettslig skritt inntraff.
Dersom TomTom ikke håndhever enkelte av bruksbetingelsene, skal det ikke tolkes som avkall på noen vilkår eller rettigheter. Verken partenes opptreden eller handelspraksis skal endre noen av bruksbetingelsene. TomTom kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til bruksbetingelsene til andre parter, på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

17 Ugyldighet

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses å være annullert, erklært ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og effekt. Om slike ugyldige bestemmelser skulle oppstå, vil TomTom presentere nye vilkår og betingelser som en erstatning for slike ugyldige bestemmelser. Når det gjelder deres innhold og effekt, skal disse nye vilkårene og betingelsene tolkes så nært som mulig den opprinnelige teksten som ble skrevet, men på en slik måte at rettigheter virkelig kan avledes fra dem.

18 Spørsmål eller kommentarer

Dersom du har spørsmål, forslag, klager eller kommentarer angående TomToms webområder eller disse bruksbetingelsene, eller dersom du ønsker å kontakte TomTom av andre grunner, kan du gjøre dette per e-post via www.tomtom.com/support/.

Liste over definisjoner

Innebygd enhet

Ethvert produkt bygget inn i et kjøretøy og solgt via en tredjepart til deg.

Produkt

Enhver maskinvare, elementer og tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til:
– Alle navigasjonsenheter (ekskludert innebygde enheter)
– Sportsenheter
– Medfølgende elementer og tilbehør

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for TomTom ligger på https://www.tomtom.com/legal/.

Tredjepartsmateriell

Innhold, programvarekoder, data, informasjon, funksjonalitet, annet innhold og algoritmer lisensiert eller på annen måte gjort tilgjengelig av andre enn TomTom.

TomTom-innhold

All informasjon, tekst, filer, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner, funksjonalitet eller andre lignende materialer som er gjort tilgjengelig av TomTom.

TomToms webområder

Alle webområder som er gjort tilgjengelige av TomTom, og som er tilgjengelige for deg uten forutgående registrering eller innlogging, inkludert, men ikke begrenset til:

https://www.tomtom.com/

https://plan.tomtom.com/

https://mapexplorer.tomtom.com/

Bruker

Enhver bruker av et webområde eller en applikasjon som tilhører TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.