Vilkår Og Betingelser

Vilkårene og betingelsene gjelder for ordrene dine og bruken din av TomTom-produkter og -tjenester kjøpt etter 1. Januar 2020.

1 Omfang

Finn ut når vilkårene og betingelsene for TomTom gjelder og hva de omfatter.

Følgende vilkår og betingelser gjelder:

    i. for alle bestillinger, kjøp eller andre anskaffelser:
        – produkter og tjenester direkte fra TomTom; og
        – apper via en forhandler; og
    ii. for din konto og dens oppretting og
    iii. for bruken av og/eller tilgangen til:
        – alle produkter, tjenester, apper og brukerbidragsdata; og
        – innebygde enheter, unntatt når vilkår og betingelser fra en forhandler eller tredjepartprodusent av slike innebygde enheter gjelder; og
    iv. for opplasting av, bruk av og/eller tilgang til din brukerinformasjon.

For å unngå tvil: Disse vilkårene og betingelsene skal ikke gjelde for produkter og tjenester gitt tilgang til via TomTom Developer Portal, som styres av vilkårene som er tilgjengelige på: https://developer.tomtom.com/terms-and-conditions.

Ved (i) å sende inn en bestilling, kjøpe eller på annen måte anskaffe et produkt, en tjeneste eller en app, og ved (ii) å bruke, og/eller gå inn på enhver plattform, tjeneste eller app og ved (iii) å opprette en konto, aksepterer og forpliktes du av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle endringer og tillegg til dem.

Listen over definisjoner som er brukt i disse vilkårene og betingelsene, finner du i begynnelsen av dette dokumentet.

2 Din bestilling direkte fra TomTom

Denne delen beskriver hvordan du bestiller et produkt og/eller en tjeneste direkte fra TomTom, hva og hvordan du betaler for den, og hvordan den leveres til deg.

2.1 Slik foretar du en bestilling

TomTom tilbyr produkter og tjenester via TomToms webområder, plattformer og apper. Disse produktene og tjenestene kan inneholde, eller bestå av, TomTom-innhold og tredjepartsmateriale.

Når du vil bestille, kjøpe eller på annen måte anskaffe et produkt eller service direkte fra TomTom, kan du legge inn en bestilling via en plattform, et TomTom-webområde eller en app.

Alle bestillinger som sendes inn må aksepteres av TomTom. En avtale er inngått ved aksept av TomTom gjennom en ordrebekreftelse. TomTom forbeholder seg retten til å forkaste enhver bestilling i sin helhet eller delvis, eller å påføre et maksimalt bestillingsbeløp. Alle bestillinger for produkter er betinget av at varen er på lager.

Når du laster ned en TomTom-app fra en forhandler, kan ytterligere vilkår og betingelser fra forhandleren gjelde. Les dem nøye før du fortsetter.

2.2 Pris og betaling

Noen produkter og tjenester er gjenstand for betaling. Priser som er angitt for produkter og/eller tjenester på TomToms webområder og apper, er inklusive MVA. Standard forsendelseskostnader og håndteringsgebyr (hvis aktuelt) kan variere avhengig av produktet og handlekurvens verdi. Du er selv ansvarlig for alle lokale omsetningsavgifter og andre skatter og avgifter forbundet med ordren. Prisene kan endres når som helst (og er underlagt klausulen "Kansellering og endring" i avsnittet "TomToms rettigheter" i kapittelet "Din bruk" i disse vilkårene og betingelsene), men vil ikke påvirke bestillinger for produkter eller avtalefestede tjenester som ble gjort før datoen for endringen.

I abonnement med månedlig betaling skal prisendringer gjelde fra begynnelsen av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen, betinget av at du har blitt varslet om dette i rimelig tid på forhånd (enten via e-post, TomToms webområder, tjenester, apper eller på annen måte).

Du samtykker herved til den nye prisen ved å fortsette å bruke tjenestene eller appen etter den effektive datoen for prisen som er angitt i varselet. I henhold til punkt 5.3.2 har du retten til å avvise prisendringer hvis du ikke er enig i dem ved å kansellere abonnementet ditt innen fire måneder etter datoen TomTom informerte deg om prisendringen.

Noen tjenester eller apper tilbys gratis. TomTom forbeholder seg retten til å fravike, eller å slutte å tilby, slike tjenester eller apper gratis når som helst. TomTom vil si ifra til deg hvis en tjeneste eller app vil tilbys mot betaling i fremtiden. I så fall kan du velge enten å fortsette din bruk av tjenesten eller appen mot slik betaling eller å avslutte din bruk av tjenesten.

Alle bestillinger må betales for via betalingstjenesten som gjøres tilgjengelig av TomTom. For å sende inn bestillinger og bruke en slik betalingstjeneste må du oppgi informasjon om foretrukket betalingsmåte, fakturering og leveringsadresse (hvis aktuelt) og/eller annen informasjon som er nødvendig for å fullføre bestillingen.

Uansett grunn, hvis innsamling gjennom en slik betalingstjeneste skulle svikte, vil TomTom fakturere deg via post for betalingsbeløpet, som må betales med sjekk, postgiro eller kredittkort innen 15 dager fra faktureringsdato.

2.3 Levering og skadeevne

TomTom tar sikte på å levere produktet innen 30 dager etter ordrebekreftelse. Hvis flere produkter er bestilt, forbeholder TomTom seg retten til å levere hvert produkt for seg. Videre tar TomTom sikte på å gjøre tjenester tilgjengelige innen 24 timer etter ordrebekreftelse.

Et produkt vil bli levert til leveringsadressen din. En tjeneste vil kunne lastes ned eller leveres og/eller bli gjort tilgjengelig for deg elektronisk. Faren for tap eller skade på et produkt vil overføres til deg i det øyeblikk produktet leveres til deg. Faren for tap eller skade på en tjeneste vil overføres til deg i det øyeblikk tjenesten enten er gjort tilgjengelig for deg eller levert til deg elektronisk.

Hvis du ikke tar levering av produktet, forbeholder TomTom seg retten til å belaste deg for rimelige kostnader for lagring av produktet inntil levering kan skje.

Dersom levering til deg skulle mislykkes, uansett årsak som er utenfor TomToms kontroll, forbeholder TomTom seg retten til å heve avtalen og tilbakebetale penger som er betalt.

Hvis TomTom ved en feiltakelse leverer et produkt til deg, eller leverer og/eller ved en feiltakelse gjør en tjeneste tilgjengelig for deg, vennligst ta kontakt med TomTom for å få returinstruksjoner (e-post via http://www.tomtom.com/support).

3 Angrerett på bestillinger

Som forbruker har du rett til å angre kjøpet ditt innen en begrenset tid etter kjøpet. Denne delen forklarer under hvilke forhold du kan utøve angreretten for bestillinger av produkter, tjenester og apper.

For produkter som er kjøpt fra TomTom, har du rett til å angre kjøpsavtalen, uansett årsak, i en periode på 14 dager fra leveringsdato til din leveringsadresse. TomTom vil refundere kjøpesummen og opprinnelige fraktkostnader innbetalt (med unntak av tilleggskostnader som oppstår som følge av valg av en type levering annet enn den minst kostbare typen standardlevering som tilbys av oss, eller der flere produkter ble bestilt og ikke alle produktene som ble kjøpt blir returnert). TomTom vil gjennomføre slik refusjon ved å bruke samme betalingsmiddel som du brukte for din opprinnelige transaksjon, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet.

For å utøve din angrerett, må du informere TomTom om avgjørelsen din ved å kontakte TomTom i løpet av 14 dager etter levering, via e-post på http://www.tomtom.com/support, for å få et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Du kan bruke angreskjemaet. Du må deretter umiddelbart returnere produktet uten heftelser, forpliktelser eller andre krav, til adressen på portoetiketten, som du mottar når du har fått et autorisasjonsnummer for retur av bestillingen.

Hvis du bestemmer deg for å angre kjøpsavtalen og returnere produktet til TomTom, vil du være ansvarlig for eventuell redusert verdi av produktet som følge av håndtering annet enn det som er nødvendig for å vurdere produktets natur, egenskaper og funksjon.

Du aksepterer at TomTom kan belaste deg for eventuelle frakt- eller portokostnader direkte forbundet med retur av produktet.

For tjenester som er innhentet via TomTom, samtykker du til at utførelsen av tjenester fra TomTom vil starte umiddelbart – eller i det minste så snart som mulig – etter TomToms aksept av din bestilling, og at du gir avkall på din 14 dagers angrerett ved utførelsen.

For apper som er innhentet via TomTom eller en forhandler, godtar du at utførelsen av appene innhentet av deg vil starte umiddelbart – eller i det minste så snart som mulig – etter at du har lastet ned appen, og at du gir avkall på din 14 dagers angrerett ved utførelsen.

4 Din konto og abonnementer

Du kan bli bedt om å opprette en TomTom-konto for å kjøpe et produkt eller en tjeneste, for å få tilgang til eller bruke en tjeneste, en app og/eller brukerbidragsdata, eller for å administrere dine brukerdata og/eller brukerbidragsdata. Se denne delen for å finne ut hvilke rettigheter og forpliktelser du har med hensyn til kontoen din og abonnementet ditt. Her får du også vite hvordan du eller TomTom kan kansellere kontoen din eller abonnementet ditt.

4.1 Din konto: registrering og administrasjon

Du kan bli bedt om å opprette en konto og senere å logge deg inn på relevant plattform for å:

    i. bestille et produkt eller en tjeneste;
    ii. få tilgang til, eller bruke, en tjeneste, app og/eller brukerbidragsdata (enten direkte fra TomTom eller via en forhandler), og
    iii. kunne laste opp og/eller laste ned brukerdata og/eller brukerbidragsdata.
    iv. administrere din konto og/eller dine abonnementer.

Bortsett fra din rett til å bruke et pseudonym ("alias eller "kallenavn) når du oppretter en konto, samtykker du i å gi korrekt informasjon om deg selv når du registrerer deg. Vennligst hold kontoinformasjonen din oppdatert, og endre kontoinformasjonen umiddelbart om eventuelle relevante endringer oppstår.

Tjenester, apper og brukerbidragsdata er kun ment for brukere som er atten (18) år eller eldre. Du forsikrer og garanterer at du er 18 eller eldre. Ikke opprett en konto i navnet til en annen person, gruppe eller enhet uten denne partens samtykke, eller selg eller overfør din profil eller konto.

Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på eller via din konto. Du er ansvarlig for ditt eget brukernavn og aktivitet tilknyttet dette. TomTom er ikke ansvarlig for tap som skyldes uautorisert bruk av kontoen din, med eller uten din viten.

Du må varsle TomTom umiddelbart dersom du oppdager tilgang til eller bruk av tjenester, apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata av tredjeparter under din konto som du ikke har godkjent, eller andre mulige sikkerhetsbrudd.

4.2 Abonnementer, fornyelser og gratis prøveperioder

En tjeneste kan tilbys på engangsbasis eller på abonnementsbasis. Når du har et betalt abonnement, leveres tjenesten til deg enten på månedsbasis eller på fast basis. Månedlig betalte abonnementer inngås på ubestemt tid, og du blir automatisk belastet for gjeldende gebyrer og avgifter med foretrukket betalingsmåte på begynnelsen av hver abonnementsperiode, med mindre du sier opp månedsabonnementet FØR abonnementsperioden fornyes. Abonnementer inngås på ubestemt tid, med mindre TomTom og du har avtalt en fast periode.

TomTom kan også tilby deg et prøveabonnement på et månedlig eller fast abonnement, gratis eller til redusert pris (et "prøveabonnement") fra tid til annen og etter TomToms eget forgodtbefinnende. TomTom har rett til å avslutte tilgangen din og tilbakekalle eller endre vilkårene og betingelsene for prøveabonnementet når som helst uten forhåndsvarsel og uten noe ansvar overfor deg eller tredjeparter, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

Hvis du ønsker å benytte deg av prøveabonnementet, krever tomtom at du oppgir foretrukket betalingsmåte. Ved å oppgi disse opplysningene samtykker du til at tomtom automatisk kan belaste deg for det betalte abonnementet (enten på gjentakende månedsbasis eller på fast basis) den første dagen etter at prøveabonnementet er avsluttet. Du blir informert på forhånd om gjeldende betaling, faktureringssyklus og eventuelle andre relevante detaljer for et slikt betalt abonnement.  Hvis du ikke ønsker å betale for abonnementet når prøveperioden er avsluttet, må du si opp det gjeldende betalte abonnementet før slutten av prøveabonnementet, I henhold til avsnitt 4.3.

Du kan se detaljer om abonnementet ditt på https://www.tomtom.com/account/details.html#my-subscriptions ved å bruke e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Klikk på kontoen din og deretter Abonnementer.

4.3 Kansellering av konto og/eller abonnementer

Du kan si opp et månedlig betalt abonnement uten å oppgi noen grunn, når som helst FØR begynnelsen av hver abonnementsperiode eller slutten av prøveabonnementsperioden, eller innen fire måneder fra datoen TomTom informerer deg om prisendringen iht. avsnitt 2.2. TomTom kan også avslutte kontoen din og/eller abonnementet av nøytrale årsaker (og til tross for oppsigelsesrettighetene under kapittelet «Kansellering og restriksjoner i tilfelle brudd fra deg» i disse vilkårene). TomTom skal alltid forsøke å informere deg så langt som mulig om nært forestående kansellering, men vil uansett varsle deg minst tretti (30) dager før selve kanselleringen av kontoen.

Dersom du ønsker å kansellere abonnementene du har tegnet hos TomTom, må du gjøre dette ved å logge deg på TomToms webområde ved å bruke e-postadressen og passordet for TomTom-kontoen din. Du kan kansellere når som helst med en oppsigelsesperiode på 30 dager. Etter kansellering av kontoen, vil du ikke ha tilgang til noen data, inkludert din brukerdata. Det er ditt eget ansvar å fjerne brukerdata som du ønsker å beholde før kanselleringen er fullført.

Hvis abonnementet ditt er for en fast periode, vil abonnementet automatisk bli fornyet på ubestemt tid ved utløpet av denne perioden, med mindre du kansellerer det før fornyelsesdatoen. Tomtom vil på forhånd informere deg om utløpsdatoen for det gjeldende abonnementet, samt betaling, faktureringssyklus og relevante vilkår for fornyelsesperioden. I løpet av fornyelsesperioden samtykker du til at tomtom kan bruke gjeldende foretrukket betalingsmåte for påfølgende betaling. Fornyede abonnementer kan kanselleres når som helst med 30 dagers varsel I henhold til ovenstående avsnitt.

Hvis du bestemmer deg for å kansellere et betalingsabonnement på en app (premium) og appen har en gratisversjon, har du fortsatt tilgang til denne gratisversjonen, med mindre du avinstallerer appen fra enheten. 

Hvis du ønsker å kansellere TomTom-kontoen din, må du kontakte http://www.tomtom.com/support med minst 30 dagers varsel.

TomTom kan også kansellere kontoen din og/eller abonnementet ditt på nøytralt grunnlag (og til tross for kanselleringsrettighetene etter kapittelet "Kansellering og restriksjoner i tilfelle krenkelse av deg" i disse vilkårene og betingelsene). TomTom skal alltid forsøke å informere deg så langt som mulig om nært forestående kansellering, men vil uansett varsle deg minst tretti (30) dager før selve kanselleringen av kontoen.

Ved kansellering av kontoen og/eller et abonnement, må du ødelegge alle kopier av TomTom-innhold samt alle bestanddeler.

Etter kansellering av kontoen, vil du ikke ha tilgang til noen data, inkludert din brukerdata. Det er ditt eget ansvar å fjerne brukerdata som du ønsker å beholde før kanselleringen er fullført.

5 Din bruk

Lisensen som TomTom gir deg tillatelse til å få tilgang til og bruke TomToms tjenester og apper under, er underlagt bestemte regler for bruk. Du kan se denne delen for å finne ut hvilke rettigheter for bruk og hvilket ansvar du har med hensyn til brukerdata og brukerbidragsdata, samt TomToms rettigheter og forpliktelser for det samme innholdet.

5.1 Dine rettigheter for bruk

5.1.1 Tjenester og apper

TomTom gir deg tillatelse til å få tilgang til og å bruke tjenester og apper innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene. Hvis en tjeneste og/eller app kjøpes, vil tillatelse til å få tilgang til og å bruke denne betalte tjenesten og/eller appen bli gitt til deg etter at kjøpet er gjennomført.

5.1.2 TomTom-innhold

Tjenester og apper vil inneholde TomTom-innhold. Du gis lisens til å bruke TomTom-innhold gitt til deg som en del av og/eller via ditt produkt, tjeneste eller app, på de vilkår som fremgår av denne klausulen.

Denne lisensen er ikke eksklusiv og ikke overførbar. Denne lisensen omfatter ikke rett til å få fremtidige oppgraderinger, oppdateringer, tillegg eller noen støtte eller teknisk assistanse i forbindelse med tjenesten, appen eller TomTom-innholdet, med mindre TomTom har spesifikt angitt at å få disse er en integrert del av produktet, tjenesten eller appen.

Dersom oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til tjenesten, appen eller TomTom-innholdet gis, er bruk av disse underlagt disse vilkårene og betingelsene, eller andre vilkår og betingelser, og kan være underlagt ytterligere betaling, som du vil bli informert om og bedt om å godta før TomTom leverer relevant oppgradering, oppdatering eller tillegg til deg.

I tillegg gjelder følgende spesielt for TomTom-kart (en av TomToms tjenester):

    i. med hensyn til data for Kina: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra Kina, kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom. Kina-data kan ikke eksporteres fra Kina.
    ii. med hensyn til data for India: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra India kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom.
    iii. med hensyn til data for Sør-Korea: Du samtykker til at enhver tjeneste som inneholder data fra Korea kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som skal leveres til deg når de er tilgjengelige for TomTom. Korea-data kan ikke eksporteres fra Sør-Korea.

5.1.3 ODbL-data

i. Tjenester og apper kan bruke ODbL-data. I den grad dette er tilfelle, skal følgende gjelde:

    (a) Slik bruk skal identifiseres i dokumentasjonen knyttet til slike tjenester og/eller apper eller på annen måte kommuniseres til deg på forespørsel.

    (b) På forespørsel skal TomTom innen rimelig tid gi deg alle disse ODbL-dataene eller henvise deg til et sted der disse ODbL-dataene er tilgjengelige. I den grad det gjelder, kan TomTom belaste deg de rimelige produksjonskostnadene for å levere en fysisk utgave. For å unngå tvil: Alle de leverte ODbL-dataene skal fortsette å være lisensiert under ODbL.

    (c) Ingen restriksjoner i henhold til disse vilkårene gjelder for slike ODbL-data annet enn restriksjonene og forpliktelsene som er inkludert i selve ODbL.

ii. ODbL-data leveres «som de er» og med alle feilbasis, og TomTom fraskriver seg uttrykkelig alle andre garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om ikke-krenkelse, omsettelighet, tilfredsstillende kvalitet, nøyaktighet, titler og egnethet for et bestemt formål.

5.1.4 Brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom gir deg tillatelse til å (i) laste opp og bruke brukerdata, og (ii) laste opp, bruke og modifisere brukerbidragsdata, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Ved å laste opp brukerdata vil du beholde alle rettigheter du har til disse.

Ved å laste opp dine brukerbidragsdata beholder du alle rettigheter du har til disse, men du gir herved TomTom en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royaltifri, evigvarende, uoppsigelig, fullt betalt og verdensomspennende lisens til å bruke, reprodusere, gjøre offentlig tilgjengelig, publisere, oversette, modifisere, lage avledende arbeid fra disse, og til distribusjon og lisensiering av dine brukerbidragsdata i forbindelse med tjenesten, separat eller i kombinasjon med annet innhold eller materiale, på alle måter og med alle midler, metoder eller teknologier, uavhengig av om de allerede er kjent eller vil bli oppfunnet i fremtiden. Du forstår at rettighetene som er gitt i denne delen, ikke påvirkes hvis du sletter kontoen din.  Der det er relevant og tillatt i henhold til gjeldende lov, samtykker du også til å fraskrive deg alle «moralske rettigheter» og lignende rettigheter, for eksempel din rett til å anerkjennes som forfatter av brukerbidragsdataene, herunder tilbakemeldinger, og din rett til å protestere mot ikke-respektfull bruk av slike brukerbidragsdata.

Du samtykker også til at TomTom kan beholde en kopi av dine brukerbidragsdata for å oppfylle lovmessige eller kommersielle forpliktelser.

Du bekrefter at du er eieren, eller at disse rettighetene er gitt deg av den rettmessige eieren, av alle åndsverksrettigheter som er en del av brukerbidragsdataene som kreves i henhold til disse vilkårene, og at deling av brukerdataene ikke krenker åndsverksrettighetene. andre parters eiendomsrettigheter.

Hvis du mener at ditt arbeid urettmessig har blitt kopiert og publisert på tjenester, apper eller TomToms webområder, slik at det innebærer et brudd, vennligst gi oss følgende informasjon: (i) navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og elektronisk eller fysisk signatur til innehaveren av opphavsretten, eller til en person som har fullmakt til å handle på hans/hennes vegne; (ii) en beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet arbeid som du hevder er krenket; (3) en beskrivelse av hvor på tjenester, apper eller TomToms webområder materialet som du hevder er krenket ligger; (iii) en skriftlig erklæring om at du har god grunn til å tro at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent eller loven; og (5) en erklæring fra deg, gjort under ed, om at ovennevnte opplysninger i meldingen er nøyaktige og at du er opphavsrettinnehaveren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettinnehaveren. Disse kravene må følges for å gi TomTom tilstrekkelig varsel om krenkelsen etter loven. Send klager om brudd på opphavsretten til: Legal@tomtom.com.

Med hensyn til brukerbidragsdata fra andre brukere gir TomTom deg rett til å bruke og modifisere og laste opp slike brukerbidragsdata i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

5.2 Ditt ansvar og dine forpliktelser for bruk

5.2.1 Ditt eierskap til brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom gjør ikke krav på noe eierskap til brukerdata eller brukerbidragsdata. Du bekrefter og garanterer at du eier eller har nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å laste opp brukerdata og brukerbidragsdata, og til å gi TomTom alle rettigheter som gis i disse vilkårene og betingelsene, inkludert rett til å gi andre brukere av tjenestene, appene og TomToms webområder tillatelse til å bruke og modifisere og laste opp dine brukerbidragsdata, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

5.2.2 Begrensning til å endre produkter, tjenester og apper

Annet enn det som er tillatt etter gjeldende lovgivning, eller som er uttrykkelig tillatt gjennom enhver teknologi, eller måter gjort tilgjengelig av TomTom gjennom produkter, tjenester og apper, vil du ikke, og vil du ikke tillate noen person, å endre, forvrenge eller modifisere produkter, tjenester og apper, eller deler av dem (enten innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler), for å analysere dem ved hjelp av omvendt konstruksjon, å dekompilere eller demontere produktene, tjenestene og appene, for å lage andre produkter som er derivert fra dem, eller å bryte eller omgå kryptering eller å tillate eller gjøre tredjeparter i stand til å gjøre dette.

5.2.3 Rapportering og avstand fra misbruk

Vær oppmerksom på at TomTom ikke påtar seg noe ansvar for regelmessig overvåking av tjenester, apper og brukerbidragsdata. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av eller på tjenester, apper eller brukerbidragsdata, av enhver bruker, kan du rapportere slikt misbruk til TomTom ved å kontakte TomTom-støtte via http://www.tomtom.com/support

Ved å åpne eller bruke tjenester og apper, og ved å laste opp eller bruke brukerdata eller brukerbidragsdata, samtykker du til å avstå fra enhver utilbørlig adferd som skal omfatte, men ikke begrenses til følgende:

    i. Salgsfremmende bruk og betaling: Bruk av tjenester og apper og/eller brukerdata eller brukerbidragsdata for reklamering, salgsfremmende formål, markedsføring og/eller salgsformål, publisering av en oppfordring, og alt annet kommersielt innhold via tjenester og apper. I tillegg, samtykker du også til å avstå fra direkte eller indirekte kreve betaling fra en tredjepart for bruk av tjenester og apper og/eller brukerbidragsdata, eller fra å akseptere betaling fra en tredjepart til slikt formål. Videre samtykker du til å avstå fra å komponere eller speile eventuelle tjenester, apper eller brukerbidragsdata;
    ii. Elektroniske angrep: å utøve enhver handling på tjenester og apper som er designet til å omgå, forstyrre, avbryte, skade, deaktivere, overbelaste eller begrense funksjonaliteten til en programvare eller maskinvare, telekommunikasjonsutstyr, (sikkerhets)teknologi, tjenester og apper. Du samtykker til ikke å publisere brukerdata eller brukerbidragsdata som inneholder programvarevirus, programmer eller annen datakode. I tillegg samtykker du til ikke å laste opp brukerdata eller brukerbidragsdata som vil innebære å sende, eller på annen måte gjøre tilgjengelig, materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber eller annen lignende programvare som kan skade driften av TomToms servere, datamaskiner eller nettverk, eller en brukers konto, datamaskiner, nettverk eller produkter. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å bruke eller starte ethvert automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til, "roboter og "edderkopper som har tilgang til tjenester og apper på en måte som sender flere meldinger eller forespørsler til TomTom-servere enn enhver vanlig, privat bruker av tjenester og apper med rimelighet kan forventes å produsere i løpet av en lignende periode ved å bruke et konvensjonelt system. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å prøve å få tilgang til, eller forstyrre, en annen brukers kontoer, datamaskiner eller nettverk uten autorisasjon;
    iii. Spamming eller trakassering: innlegging av brukerbidragsdata som omfatter overføring av "søppelpost", "kjedebrev", eller uoppfordret masseutsendelse eller "spamming";
    iv. Antyde TomToms involvering: vise brukerbidragsdata på en måte som antyder et forhold eller tilknytning til, sponsing eller godkjenning av brukerbidragsdata av TomTom, som er misvisende, støtende, ulovlig, skadelig, villedende, fornærmende, ærekrenkende, uanstendig, vulgært, hatsk, som krenker tredjeparts rettigheter, på annen måte er ulovlig eller som svekker TomToms immaterielle rettigheter;
    v. Villede: laste opp brukerbidragsdata som fremmer informasjon som du vet er falske eller villedende;
    vi. Skade, krenke lover eller andres rettigheter: poste brukerbidragsdata som krenker eller bryter andres rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, personvern, publisitet eller andre personlige rettigheter eller eiendomsrettigheter. I tillegg samtykker du til ikke å publisere brukerbidragsdata, utføre noen handling eller bruke tjenester og apper på en måte som bryter gjeldende lovgivning eller fremmer ulovlig virksomhet. Videre samtykker du til ikke å publisere innhold enten direkte eller via en lenke, som er ulovlig, støtende, injurierende, ærekrenkende, krenkende, provoserende, villedende, unøyaktig, misledende, ondsinnet, uredelig, falsk, uanstendig, skadelig, trakasserende, skremmende, truende , hatefullt, fornærmende, vulgært, obskønt, pornografisk, voldelig, seksuelt eksplisitt, krenkende for personvern, publisitet, intellektuell eiendom, eiendomsrettigheter, støtende i en seksuell, rasistisk, kulturell eller etnisk sammenheng, vil skade eller true sikkerheten til andre, bruke eller publisere personlig informasjon (inkludert telefonnumre, hjemmeadresse eller e-postadresse, navn eller etternavn), fotografier eller andre bilder fra, eller om, andre brukere eller andre tredjeparter uten deres uttrykkelige samtykke, eller på annen måte er støtende;
     vii. Samle inn eller publisere data: vær oppmerksom på hvilke personopplysninger du deler. Du vil avstå fra å skaffe, eller forsøke å skaffe, opplysninger gjennom tjenester, apper eller brukerbidragsdata, unntatt hvis TomTom har til hensikt å gi slike opplysninger eller gjør dem tilgjengelig for deg. Videre samtykker du til ikke å laste opp brukerbidragsdata som inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder;
    viii. Annen ulovlig eller uønsket bruk: å bruke tjenester, apper og brukerbidragsdata på en ulovlig måte eller i strid med noen av disse vilkårene og betingelsene. I tillegg samtykker du også til å avstå fra å krenke etiske retningslinjer eller andre retningslinjer som kan gjelde for tjenestene, appene og/eller brukerbidragsdataene.

5.2.4 Ansvarsfraskrivelse for brukersamhandling

Du er utelukkende ansvarlig for interaksjonen din med andre personer, enten nettbasert eller personlig. TomTom er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av samhandling med andre brukere, personer du møter gjennom tjenester og apper eller personer som finner deg på grunn av informasjon publisert på, av eller gjennom tjenestene og appene. Du samtykker til å ta fornuftige forholdsregler i all samhandling med andre brukere på tjenester og apper, og å foreta eventuelle nødvendige undersøkelser før du møter en annen person. TomTom er ikke forpliktet til å bli involvert i noen tvist, men kan gjøre det etter eget skjønn.

5.2.5 Ansvarsfraskrivelse for varsel om fysisk aktivitet

Tjenester og apper kan ha funksjoner som fremmer fysisk aktivitet. Vurder risikoen og rådfør deg med legen din før du deltar i fysisk aktivitet eller bruker produkter eller TomTom-tjenester. TomTom er ikke ansvarlig for skade du kan få som et resultat fra din bruk av, eller manglende evne til å bruke, funksjonene til produktene, tjenestene og appene.

5.3 TomToms rettigheter

5.3.1 Kommunikasjon og informasjon

Ved å opprette en konto samtykker du til at TomTom kan kommunisere med deg elektronisk, og at visse opplysninger om din bruk av tjenester og apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata kan deles med oss.

5.3.2 Kansellering og endring

TomTom forbeholder seg retten til, med eller uten forvarsel, å begrense, endre, oppdatere, oppgradere og supplere tjenester, apper og brukerbidragsdata gitt til deg, eller gjort tilgjengelig for deg, gjennom bruk av et produkt, tjenester og apper (enten innhentet direkte fra TomTom eller via en forhandler), med mindre tilbudet av slike oppdateringer, oppgraderinger eller tillegg utgjør en integrert del av produktet, tjenestene og appene, som indikert av TomTom på tidspunktet for salg.

TomTom forbeholder seg retten til å endre prisene på tjenester (enten enkeltkjøp eller abonnementer) og apper, betinget av at du har blitt varslet om dette i rimelig tid på forhånd. Dersom en slik endring vil føre til høyere priser eller på annen måte virke til din ulempe (men ikke i tilfelle de høyere prisene skyldes økte offentlige avgifter eller skatter), kan du si opp abonnementet før og mot datoen en slik endring trer i kraft, som angitt i avsnitt 4.3.

5.3.3 Brukerdata og brukerbidragsdata

TomTom kan, etter eget skjønn, samle inn og behandle bruksstatistikk knyttet til brukerdata og brukerbidragsdata for å forbedre sine produkter, tjenester og/eller apper, forutsatt at nødvendige tillatelser har blitt innhentet fra deg.

Med hensyn til brukerdata, hvis du laster opp slik data gir du TomTom en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, lisens uten godtgjørelse for bruk, til å bruke og kopiere slik brukerdata for TomToms egen bruk - uten å vise brukerdata til en tredjepart uten ditt samtykke - i den grad denne bruken er nødvendig for at TomTom skal kunne gi deg det bestilte produktet og/eller den forespurte tjenesten.

Med hensyn til brukerbidragsdata gir du herved TomTom rett til å gi tillatelse til andre brukere å bruke, modifisere og laste opp brukerbidragsdata som du laster opp via tjenestene og appene, i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

TomTom kan bruke slik informasjon som vi anser som passende, hvor som helst i verden, uten forpliktelse til kompensasjon, og uten moralske rettigheter, immaterielle rettigheter og/eller andre eiendomsrettigheter i eller til slik informasjon.

Når varslet om at brukerbidragsdata kan krenke deler av disse vilkårene og betingelsene, eller annen tredjeparts rett, kan TomTom fjerne slike brukerbidragsdata uten forvarsel. TomTom kan kansellere din tilgang til, og bruk av, tjenestene og appene for opplasting av slike brukerbidragsdata.

6 Kansellering og restriksjoner i tilfelle krenkelse av deg

Denne delen angir konsekvensene når du ikke oppfyller disse vilkårene og betingelsene, deriblant sen betaling for tjenester og/eller abonnementer.

TomTom forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og uten å berøre andre rettigheter, umiddelbart - uten at varsel om mislighold blir nødvendig, og uten ansvar overfor deg eller noen andre - å kansellere kontoen din og/eller abonnementene dine, slette profilen din og brukerdataene og/eller brukerbidragsdataene dine, og begrense bruken av hele eller deler av din konto, dine tjenester og apper hvis (i) du ikke følger, eller bryter, materielle vilkår i disse vilkårene og betingelsene, (ii) innhenting av betaling for dine tjenester og/eller abonnement skulle mislykkes etter andre forsøk.

Der dette er tilfelle, må du ødelegge alle kopier av TomTom-innhold samt alle bestanddeler.

Videre, ved kansellering, vil dine lisenser og rettigheter som er gitt til deg av TomTom bli kansellert samtidig.

7 Begrenset garanti med hensyn til ditt produkt

TomTom tilbyr en begrenset garanti med hvert nytt eller renovert TomTom-produkt. Denne delen beskriver betingelsene i og omfanget av denne begrensede garantien, samt dine juridiske rettigheter ved eventuelle defekter. Den forklarer også hvordan du sender inn et garantikrav for produktet. For forbrukere kommer TomToms begrensede garanti i tillegg til alle rettigheter og rettsmidler som følger av gjeldende forbrukerlover og -forskrifter.

7.1 Begrenset garanti

TomTom tilbyr en begrenset garanti om at produktet (anskaffet enten direkte fra TomTom eller via en forhandler) vil være fritt for feil i utførelse og materialer under normal bruk i en periode på to (2) år fra datoen da produktet ble kjøpt, eller fra kjøpsdato til datoen du bryter disse vilkårene og betingelsene, alt etter hva som er den korteste perioden. I løpet av denne perioden, vil produktet - etter TomToms eget skjønn - enten repareres eller erstattes av TomTom uten kostnad for deler eller arbeide. I tillegg vil TomTom være ansvarlig for transport- og/eller fraktkostnader knyttet til slik reparasjon eller erstatning. Hvis produktet repareres etter at denne perioden er utløpt, vil perioden for reparasjonen utløpe seks (6) måneder etter reparasjonsdatoen. Denne begrensede garantien er ikke overførbar. Merk: Dine rettigheter iht. lover som gjelder for salg av forbruksvarer påvirkes ikke av garantien som gis i denne bestemmelsen.

7.2 Hva denne begrensede garantien ikke dekker

Denne begrensede garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje eller er et resultat av at produktet blir åpnet eller reparert av noen som ikke er autorisert av TomTom, og dekker ikke skader som skyldes: feil bruk, fuktighet, væsker, nærhet av, eller eksponering til, varme, ulykke, misbruk, at instruksjonene som følger med produktet ikke følges, forsømmelse eller feilaktig anvendelse. Den begrensede garantien dekker heller ikke fysisk skade på produktets overflate.

Videre dekker ikke denne begrensede garantien tjenester, apper, brukerbidragsdata eller tredjepartsmateriell som følger med, er installert på produktet eller som du skaffer deg via tjenestene, appene eller TomToms webområder. Den begrensede garantien dekker ikke installasjon, fjerning eller vedlikehold av produktet eller eventuelle kostnader knyttet til dette.

TomTom gir ingen kommersielle eller andre garantier med hensyn til produktene i tillegg til den begrensede garantien som er angitt i disse vilkårene og betingelsene. Denne begrensede garantien er den eneste uttrykkelige garantien som gis, og den gis i stedet for andre uttrykkelige garantier eller lignende forpliktelser (hvis noen), som har oppstått fra reklamering, dokumentasjon, emballasje eller annen kommunikasjon.

7.3 Hvordan et garantikrav gjøres

For å gjøre et krav under den begrensede garantien må du varsle TomTom om defekten og forklare defekten for TomTom ved å kontakte TomTom innenfor den 2-årige garantiperioden, via http://www.tomtom.com/support for å få et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Produktene må returneres til TomTom så snart som mulig etter at du varslet om defekten, sammen med en forklaring på defekten og autorisasjonsnummeret gitt til deg av TomTom, til adressen nevnt på portoetiketten du får når du har fått et autorisasjonsnummer for returnering av bestillingen din. Du må overholde enhver eventuell annen returneringsprosedyre fastsatt av TomTom.

8 Begrenset garanti med hensyn til tjenester, apper, brukerbidragsdata og tredjepartsmateriell

Se denne delen for å finne ut hvilke forpliktelser TomTom har overfor deg når det gjelder materiell. Informasjon og data som brukes i TomTom-tjenester, apper og brukerbidragsdata generert av tredjeparter.

TomTom kan være avhengig av tredjeparter for levering av noen (eller deler av) tjenester, apper og brukerbidragsdata.

Du bør være spesielt oppmerksom på at beregningsfeil kan oppstå ved bruk, opplasting eller modifisering av navigasjonssystemer, for eksempel forårsaket av lokale miljøforhold og/eller ufullstendige eller feil data.

Tjenester, apper, brukerbidragsdata eller eventuelt tredjepartsmateriell leveres "som de er og uten garantier av noe slag.

I den grad loven tillater det gir TomTom ingen garantier eller fremstillinger – uttrykt eller underforstått – vedrørende kjøpet (enten direkte fra TomTom eller via en forhandler), tilgang til og bruk av tjenester, apper, brukerbidragsdata eller eventuelt materiale fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til (i) riktighet, feil og nøyaktighet (ii) dekning, (iii) nytte, (iv) pålitelighet, defekter, drift og tilgjengelighet, (v) ikke-krenkelse, (vi) sikkerhet, risiko for avlytting av informasjon, virus eller noe annet som kan være skadelig, (vii) håndverksmessig utførelse, støtte, informasjon eller tjenester, (viii) støtende, truende, ærekrenkende, ulovlig eller på annen måte upassende karakter.

Bestemmelsene i denne klausulen påvirker ikke noen av dine juridiske rettigheter i henhold til gjeldende obligatorisk nasjonal lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle ufravikelige, lovfestede garantier. Hvis noen del av denne begrensede garantien antas å være ugyldig eller umulig å håndheve, vil allikevel resten av den begrensede garantien fortsatt ha full gyldighet og virkning.

9 Begrensning av ansvar og erstatning av deg

Vi ber deg spesielt være oppmerksom på denne delen. Se denne delen for å finne ut under hvilke type forhold som TomTom er ansvarlig overfor deg for skader som følge av et produkt, en tjeneste, en app, brukerdata, brukerbidragsdata eller tredjepartsmateriale, inkludert begrensninger og unntakelser. Denne delen påvirker ikke rettighetene dine i henhold til lovene som gjelder i det aktuelle landet.

9.1 Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov skal verken TomTom eller deres ledere, direktører eller ansatte være ansvarlige overfor deg eller eventuell tredjepart for skade, enten direkte, tilfeldig, spesiell, indirekte eller følgeskade (inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av manglende evne til å bruke eller få tilgang til produkter, tap av data, tap av virksomhet, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller lignende) som følge av eller relatert til:

    i. bruken av, manglende evne til å bruke eller få tilgang til, eller på annen måte ytelsen til et produkt, en tjeneste, app, brukerdata, brukerbidragsdata eller tredjepartsmateriale, selv om TomTom er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader; eller
    ii. din adferd eller adferden til andre brukere (enten nettbasert eller frakoblet), eller deltakelse på et TomTom-arrangement eller enhver brukerbidragsdata, selv om TomTom er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Du påtar deg alt ansvar for din bruk av tjenestene, appene, brukerdata og brukerbidragsdata; eller
    iii. enhver bedragersk, feilaktig fremstilling gjort av brukerne av tjenestene, appene og/eller brukerbidragsdata, eller noe brudd på disse vilkårene og betingelsene; eller
    iv. enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

Videre støtter ikke TomTom noen brukerbidragsdata eller noen mening, anbefaling eller råd uttrykt deri, og TomTom fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med din tilgang til og bruk av slike brukerbidragsdata. TomTom fungerer kun som en passiv kanal for distribusjon av brukerbidragsdata, og påtar seg ikke forpliktelser eller ansvar knyttet til enhver brukerbidragsdata eller brukeres aktivitet. Selv om TomTom skulle velge å overvåke brukerbidragsdata, påtar ikke TomTom seg noe ansvar for, eller noen forpliktelse til, å overvåke eller fjerne slike brukerbidragsdata.

Allikevel, hvis TomTom blir funnet ansvarlig overfor deg for eventuell skade som på noen måte er knyttet til din (manglende evne til) bruk og/eller tilgang til, eller på annen måte ytelsen til et produkt, en tjeneste, app, brukerdata, brukerbidragsdata og/eller tredjepartsmateriell, skal TomToms ansvar (i) når det gjelder betalt produkt, tjeneste eller app, være begrenset til det beløpet som du har betalt for produktet, tjenesten eller appen det gjelder, og (ii) når det gjelder gratis tjenester, apper, dine brukerdata og brukerbidragsdata, være begrenset til et beløp på USD 350,00.

Uten hinder av noe av det ovennevnte eller noe annet i disse vilkårene og betingelsene er det ingenting i disse vilkårene og betingelsene som begrenser TomToms ansvar for dødsfall eller personskader som inntreffer som følge av dets egen uaktsomhet eller knyttet til de implisitte garantiene i paragraf 12 til 15 i Sale of Goods Act 1979 eller Consumer Protection Act 1987 eller dine juridiske rettigheter knyttet til defekte produkter eller produkter som ikke er som beskrevet eller for noe annet erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning kan ikke tillate begrensninger eller fraskrivelse av ansvar som fastsatt i disse vilkårene og betingelsene. Ovennevnt ansvarsbegrensning påvirker ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning. For mer informasjon om rettigheter i henhold til gjeldende påkrevd nasjonal lovgivning, kan du kontakte din nasjonale forbrukerforening eller relevant nasjonal myndighet.

9.2 Skadeerstatning

Du godtar å erstatte, forsvare og holde skadesløs TomTom, deres samarbeidspartnere, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot alle krav, tap, gjeld, utgifter, skader og kostnader, inkludert, uten begrensning, advokathonorarer som skyldes, eller på noen måte er relatert til, din bruk av, og/eller din adferd, i forbindelse med et produkt, en tjeneste, en app og/eller dine brukerbidragsdata og din adferd i forbindelse med andre brukere, eller eventuelle brudd på disse vilkårene og betingelsene, enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

10 Tredjeparts materialer og tredjeparts webområder

TomTom bruker også lisenser og informasjon fra og henviser til enkelte andre, eksterne enheter (tredjeparter). Finn ut hvilke vilkår og betingelser som gjelder for bruk, reproduksjon og distribusjon av materiale fra tredjeparter, og hvordan de berører TomTom-produktet du har kjøpt.

Produkter, tjenester og apper kan gjøre bruk av tredjeparts materialer. Bruken av tredjeparts materialer som inngår i produkter, tjenester og apper kan være underlagt andre vilkår og betingelser. De offisielle opphavsrettsmerknadene og spesifikke lisensbetingelsene for slikt tredjepartsmateriell er tilgjengelige på eller via nettstedet vårt, på http://www.tomtom.com/legal.

Du godtar herved at fremleggelse av en bestilling innebærer at du har lest og aksepterer vilkårene og betingelsene for eventuelt tredjeparts materiale som inngår i et produkt, en tjeneste eller app som bestilles.

Der TomTom tilveiebringer lenker og/eller tilgang til tredjeparts webområder og/eller tredjeparts materialer er dette bare som en bekvemmelighet for deg, og inklusjon av en lenke eller tilgang impliserer ikke godkjenning fra TomTom av tredjepartens webområde eller materiale. TomTom er ikke ansvarlig for tredjeparts materiale og innhold på tredjeparts webområder, tjenester eller funksjoner, eventuelle lenker på tredjeparts webområder eller tjenester, eller eventuelle endringer eller oppdateringer av tredjeparts webområder eller tjenester.

11 Force majeure

Denne delen forklarer de ekstraordinære forholdene og omstendighetene der TomTom er unntatt juridisk ansvar for ikke å oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor deg.

Force majeure betyr omstendigheter som hindrer oppfyllelse av TomToms forpliktelser under disse vilkårene og betingelsene, som ikke er innenfor TomToms rimelige kontroll, inkludert sene og/eller forsinkede leveranser og ufullstendige leveranser av TomTom, og midlertidig eller delvis utilgjengelighet av din konto, dine tjenester, apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata, som følge av forhold som er utenfor TomToms rimelige kontroll. I en force majeure-situasjon skal alle TomToms forpliktelser være opphevet. Dersom perioden som TomTom ikke kan oppfylle sine forpliktelser som følge av force majeure, skulle vare i mer enn nitti (90) kalenderdager, skal begge parter ha rett til å opphve kjøpsavtalen skriftlig, og TomTom skal ha rett til å oppheve avtalen for tjenester eller apper uten at det foreligger en plikt til å betale kompensasjon som følge av, eller i forbindelse med, en slik opphevelse.

12 Personvern

I denne delen kan du som bruker av TomToms produkter, tjenester og apper finne ut hvordan TomTom håndterer og behandler dine personopplysninger (f.eks. navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer).

For å kunne levere produkter og tjenester til deg må TomTom bruke personlig informasjon om deg. TomTom overholder Den europeiske unions og annen lokal personvernlovgivning. På grunnlag av dette, vil TomTom kun bruke informasjonen din til det formål og den varighet som den ble innhentet. Du finner vår gjeldende personvernerklæring på http://www.tomtom.com/privacy.

13 Tredjeparters rettigheter

Tredjeparter har ingen rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning til å støtte seg til, eller å håndheve bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, men dette påvirker ingen rett eller rettsmiddel som eksisterer eller er tilgjengelig adskilt fra slik gjeldende lovgivning.

14 Endre

TomTom forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller tilføyelser til å disse vilkårene og betingelsene til enhver tid. Du kan finne den siste versjonen på TomToms webområder. Sjekk TomToms webområder regelmessig.

15 Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene (inkludert ethvert tillegg til eller endring av dem, som er inkludert med pakken som medfølger produktet), og eventuelt andre vilkår og betingelser, gjelder hele avtalen mellom deg og TomTom tilknyttet produktene, inkludert eventuelle støttetjenester, tjenester, apper, brukerdata og/eller brukerbidragsdata, og de erstatter alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forslag og løfter, med hensyn til programvaren eller noe annet tema dekket av disse vilkårene og betingelsene. I den grad vilkårene i TomToms retningslinjer eller programmer for støttetjenester er i konflikt med vilkårene i disse vilkårene og betingelsene, skal vilkårene i disse vilkårene og betingelsene gjelde. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses å være anullert, erklært ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og virkning.

16 Videreføring

Enhver bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene som i sin natur strekker seg utover kansellering eller utløp av salg eller lisens av kontoen, tjenesten, appen, brukerdata og brukerbidragsdata, vil fortsette å gjelde etter opphevelse av disse vilkårene og betingelsene.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, TomToms lisens til å bruke, laste opp, modifisere, distribuere, viderelisensiere, reversere, dekompilere eller demontere og vise brukerbidragsdata generert av deg.

17 Ugyldighet

Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene anses å være annullert, erklært ugyldige eller ulovlige eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og effekt. Om slike ugyldige bestemmelser skulle oppstå, vil TomTom presentere nye vilkår og betingelser som en erstatning for slike ugyldige bestemmelser. Når det gjelder deres innhold og effekt, skal disse nye vilkårene og betingelsene tolkes så nært som mulig den opprinnelige teksten som ble skrevet, men på en slik måte at rettigheter virkelig kan avledes fra dem.

18 Gjeldende lov og kompetent domstol

Disse vilkårene og betingelsene, og eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene, eller til kjøp og bruk av våre produkter, tjenester, apper, brukerdata, brukerbidragsdata eller annen måte, er underlagt engelsk lov. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp unntas herved fra å gjelde for disse vilkårene og betingelsene.

Engelske domstoler skal ha myndighet til å løse enhver tvist eller krav som følger av, eller er i forbindelse med, vilkårene og betingelsene (inkludert eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav). Denne klausulen skal ikke påvirke dine rettigheter i henhold til påkrevd lokal lovgivning, herunder retten, der det er aktuelt, til å bringe eventuelle tvister eller krav som følge av, eller i forbindelse med, disse vilkårene og betingelsene til domstolene i din jurisdiksjon eller til andre domstoler som har jurisdiksjon til å høre slike tvister.

19 Oversettelser

Den engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene er den rådende versjonen for kjøpet ditt. Alle oversettelser tilbys kun av bekvemmelighetshensyn.

20 Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål, forslag eller klager angående bestillingen din, kjøpet ditt, disse vilkårene og betingelsene, eller hvis du ønsker å kontakte TomTom av annen grunn, kan du gjøre dette via e-post på http://www.tomtom.com/support. TomTom vil ta e-posten din i nøye betraktning, og vil behandle eventuelle klager så snart som mulig og vil sende deg et svar innen en (1) uke.

Liste over definisjoner

Konto

Din TomTom-konto som er opprettet via en plattform eller en app.

App

Enhver mobilapp utviklet av TomTom som er nedlastbar via en forhandler.

Innebygd enhet

Ethvert produkt bygget inn i et kjøretøy og solgt via en tredjepart til deg.

Plattform

Enhver plattform som er gjort tilgjengelig av TomTom som du vil kunne motta tjenester gjennom. Slike plattformer omfatter, men er ikke begrenset til:
– TomTom MyDrive
– TomTom HOME
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomToms diskusjonsforum
– og enhver annen nettbasert plattform

Produkt

Enhver maskinvare, elementer og tilbehør, inkludert, men ikke begrenset til:
– Alle navigasjonsenheter (ekskludert innebygde enheter)
– Sportsenheter
– Medfølgende elementer og tilbehør

ODbL

Open data Commons Open Database License v 1.0, en kopi er tilgjengelig her: https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/index.html.

ODbL-data

Data lisensiert i henhold til vilkårene i ODbL (og som spesifikt inkluderer data hentet fra OpenStreetMap Foundation sammen med sekundære databaser som er utledet fra slike data).

Forhandler

Enhver nettbasert eller offline forhandler som selger produkter, innebygde enheter, tjenester og programmer, inkludert, men ikke begrenset til tredjepart (bil)forhandlere og tredjepart app-stores.

Tjeneste

Enhver betalt eller gratis tjeneste levert av TomTom, elektronisk, enten på abonnementsbasis, kontinuerlig basis eller engangsbasis, inkludert, men ikke begrenset til:
– kart (enten forhåndsinstallert eller nedlastet)
– fotoboksinformasjon
– trafikkinformasjon
– interessepunkter
– værinformasjon
– informasjon om drivstoffpriser
– stemmer
– TomTom-innhold
– Plattformer

Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkårene og betingelsene til TomTom International B.V., et privat selskap med begrenset ansvar, som har sete i Amsterdam, registrert adresse i De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland og er registrert i foretaksregisteret til handelskammeret i Nederland under nummer 34076599, og har MVA-nummer NL 8007.65.679.B.01.

Tredjepartsmateriell

Innhold, programvarekoder, data, informasjon, funksjonalitet, annet innhold og algoritmer lisensiert eller på annen måte gjort tilgjengelig av andre enn TomTom.

TomTom-innhold

All informasjon, tekst, filer, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, interaktive funksjoner, funksjonalitet eller andre lignende materialer som er gjort tilgjengelig av TomTom.

TomToms webområder

Alle webområder som er gjort tilgjengelige av TomTom, og som er tilgjengelige for deg uten forutgående registrering eller innlogging, inkludert, men ikke begrenset til:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Brukerdata

Innhold du laster opp i eller via en app, en plattform, et produkt eller en tjeneste, inkludert kommunikasjoner, materialer, informasjon, data, meninger, bilder, profiler, meldinger, merknader, webområdelenker, musikk, videoer, design, grafikk, lyder og annet innhold, med unntak av, i den grad de immaterielle rettighetene knyttet til det ovennevnte innholdet er med TomTom, eller det ovennevnte innholdet ellers er eid av TomTom, deres partnere eller lisensgivere.

Brukerbidragsdata

Alle brukerdata sendt til TomTom gjennom bruk av app, plattform, produkt eller tjeneste, men bare i de tilfeller der TomTom har rett til å bruke disse dataene i henhold til din godkjenning, den relevante produktinformasjonen, disse vilkårene og betingelsene, og/eller TomToms personvernerklæring, som er gjort tilgjengelig av TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.