Retningslinjer For Uoppfordret Innsending Av Idéer

Retningslinjer for uoppfordret innsending av idéer

Formålet til disse retningslinjene er å gi en tydelig beskrivelse av TomToms standpunkt vedrørende uoppfordrede idéer og unngå potensielle tvister eller søksmål som kan oppstå fordi produkter, tjenester eller funksjoner TomTom har utviklet på egen hånd, ligner eller er identiske med innsendte idéer.

Merk at TomTom* og dets ansatte ikke tar imot eller vurderer noen form for uoppfordrede idéer, forslag, tilbud eller materialer ("Innsendinger").

Hvis du har lest grundig gjennom disse retningslinjene, og du fortsatt ønsker å sende inn idéer til TomTom, vil vi uavhengig av hva du kommuniserer, gå ut fra at du har lest og forstått disse retningslinjene, og de følgende vilkårene skal gjelde for innsendingen din.

Vilkår for innsending av idéer

  1. Innsendingene dine og innholdet i dem blir automatisk TomToms eiendom uten at du eller noen tredjepart mottar kompensasjon.

  2. TomTom har ingen forpliktelser relatert til innsendingene, inkludert, men ikke begrenset til, ingen forpliktelser til å holde innsendingene konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet, og skal ikke ha noe ansvar for bruk eller formidling av innsendingene.

  3. TomTom kan bruke eller videresende innsendingene og innholdet deres til alle slags formål, både kommersielle og andre formål, uten begrensning.

  4. TomTom har ingen forpliktelser til å gjennomgå, lagre, anerkjenne eller sende tilbake innsendingene eller relatert materiale.

Tilbakemeldinger om produkter

TomTom lytter alltid til hva kundene har å si om eksisterende produkter og tjenester. Hvis du ønsker å dele erfaringer med og tilbakemeldinger om produktet, noe vi håper du gjør, kan du bruke dette forumet. Uoppfordrede idéer som deles på dette forumet, er underlagt disse retningslinjene.

Tilbakemelding og informasjon

Alle tilbakemeldinger du deler, er ikke konfidensielle eller eiendomsrettslig beskyttet. TomTom står fritt til å bruke slik informasjon til alle formål de vurderer som passende, uten begrensning, og uten at du eller noen tredjepart mottar kompensasjon.

Denne oversettelsen er bare til orientering. Ved uoverensstemmelser mellom den engelske og den oversatte versjonen, har den engelske versjonen prioritet.

*I disse retningslinjene omfatter "TomTom" selskapet TomTom International B.V. og alle dets underselskaper som utgjør TomTom-konsernet.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.