Åndsverk

Les mer om hvilken informasjon som er TomToms eiendom, og finn ut hva som er retningslinjene for korrekt bruk av TomToms varemerker, logoer og copyrighter.

Åndsverk

TomToms innovative løsninger innen navigasjonsteknologi er beskyttet av ulike rettigheter til åndsverk, f.eks. patenter, varemerker og copyrighter.

TomTom International B.V. (“TomTom”) og dets tilknyttede selskaper er en gruppe grunnlagt av innovative mennesker, som fortsetter å vokse og utvikle seg basert på intellektet og kreativiteten til et stort antall ingeniører og forskere. Resultatet er at vi eier et stort antall patenter, varemerker og copyrighter. De understøtter TomToms forretningsvirksomhet og skiller selskapet fra konkurrentene.

TomTom er et registrert varemerke for TomTom International BV. Alle våre varemerker, tjenestesymboler og forretningskjennetegn er verdifulle aktiva som eies av TomTom og er avgjørende for å beskytte vår merkevareidentitet. (Ved bruk av merkene i publikasjoner skal TomTom-navnet brukes i kombinasjon med det aktuelle fellesbegrepet.)

Den patenterte teknologien, copyrightene, varemerkene, databaserettighetene og andre rettigheter til åndsverk i våre produkter, på våre nettsider og i vårt reklamemateriell tilhører TomTom eller TomTom-tilknyttede selskaper hvis det ikke er angitt annet. Bruk av våre åndsverk er utelukkende forbeholdt TomTom og dets offisielle forhandlere og lisensinnehavere. All bruk av TomTom-merket eller TomTom-materiell er strengt forbudt (uten eksplisitt, skriftlig godkjenning fra TomTom).

TomTom har spesifikke retningslinjer for bruk av selskapets åndsverk. Hvis du ønsker å bruke TomToms varemerker, tjenestesymboler eller bilder i reklamemateriell, opplæringsmateriell eller referansemateriell, eller hvis du har spørsmål om bruk av TomTom-varemerket, opphavsrettsbeskyttet materiale eller patentert materiale, kan du sende en detaljert, skriftlig forespørsel til legal@tomtom.com.

Ikke send ideer eller forretningsforslag som ikke er avtalt, til denne e-postadressen. De vil ikke bli behandlet.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.