Samsvarserklæring

For hvert produkt TomTom produserer, opprettholder selskapet samsvar med standarder angitt av reguleringsmyndigheter, f.eks. når det gjelder produktsikkerhet. Nedenfor finner du samsvarserklæringen som gjelder for TomTom-produktet ditt.

Kjør

 • GO
 • VIA
 • XL
 • ONE
 • START
 • CURFER
 • TomTom VIO
 • PRO
 • TomTom Rider
 • Mobilløsninger
 • Bilprodukter
 • Tilbehør

Sport

 • TomTom Golfer
 • TomTom Runner- / Multi-Sport GPS-klokke
 • TomTom Runner- / Multi-Sport GPS Cardio-klokke
 • TomTom Bandit-actionkamera
 • TomTom Spark- / Runner 2-klokke
 • TomTom Touch-treningsenhet
 • TomTom Sports Bluetooth® hodetelefoner
 • TomTom Adventurer

Bedrift

 • TomTom Bridge

Samsvarserklæring for faresoner

Samsvarserklæring for faresoner

TomTom RoHS-erklæring

TomTom RoHS-erklæring

Ordmerket og logoen for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og som brukes av TomTom i henhold til lisensavtale. Andre varemerker og merkenavn tilhører sine respektive eiere.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.