Intellectual Property

Lees meer over wat bedrijfseigen gegevens van TomTom zijn en bekijk de richtlijnen voor correct gebruik van handelsmerken, logo's en auteursrechten van TomTom.

Intellectueel eigendom

TomTom's innovatieve benadering van navigatietechnologie wordt beschermd door verschillende intellectuele-eigendomsrechten, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten.

TomTom International B.V. ('TomTom') en de aan TomTom gelieerde entiteiten vormen een groep die is opgericht door innovatieve mensen en die voortdurend groeit en zich blijft ontwikkelen op basis van het intellect en de creativiteit van vele technici en onderzoekers. Als gevolg hiervan zijn we in het bezit van tal van patenten, handelsmerken en auteursrechten die de zakelijke inspanningen van TomTom ondersteunen om zich te onderscheiden van de concurrentie.

'TomTom' is een geregistreerd handelsmerk van TomTom International BV. Al onze handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en uitingen van onze bedrijfsstijl en/of ons imago zijn waardevolle bedrijfsmiddelen die het eigendom zijn van TomTom en cruciaal zijn bij de bescherming van onze merkidentiteit. (Zorg ervoor dat je de TomTom-naam hanteert in combinatie met de juiste algemene term bij het gebruik van merken in publicaties.)

Tenzij anders wordt vermeld, zijn de gepatenteerde technologie, auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele-eigendomsrechten in alle software en inhoud van onze producten, website en promotiemateriaal, eigendomsrechten die in handen zijn van TomTom of aan TomTom gelieerde entiteiten. Het gebruik van onze intellectuele-eigendomsrechten is exclusief voorbehouden aan TomTom en diens officiële resellers en licentiehouders. Ieder gebruik van het TomTom-merk en/of TomTom-materiaal (behalve in gevallen waar dit uitdrukkelijk en schriftelijk door TomTom is toegestaan) is ten strengste verboden.

TomTom kent specifieke richtlijnen voor het gebruik van haar intellectuele eigendom. Als je handelsmerken, servicemerken of afbeeldingen van TomTom wilt gebruiken in promotie-, instructie- of referentiemateriaal, of vragen hebt over het gebruik van het TomTom-merk of materiaal dat auteursrechtelijk of door patenten wordt beschermd, kun je een gedetailleerd schriftelijk verzoek indienen via Legal@tomtom.com.

Gebruik dit e-mailadres niet voor ongevraagde ideeën of zakelijke voorstellen. Deze worden niet verwerkt.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.