Declaration of Conformity

Elk product dat TomTom maakt, voldoet aan een reeks standaarden die zijn bepaald door relevante regelgevende instanties, zoals standaarden op het gebied van productveiligheid. Hieronder vind je de Conformiteitsverklaring die van toepassing is op jouw TomTom-product.

Sport

Zakelijk

Conformiteitsverklaring voor Gevarenzones

Conformiteitsverklaring voor Gevarenzones

RoHS-verklaring TomTom

RoHS-verklaring TomTom

Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door TomTom onder licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.