Declaration of Conformity

Voor elk product dat TomTom maakt, neemt het de normen in acht die vastgelegd zijn door relevante regelgevende instanties. Denk bijvoorbeeld aan normen op het gebied van productveiligheid. Hieronder vindt u de Verklaring van overeenstemming die van toepassing is op uw product van TomTom.

Sporten

Zakelijk

Verklaring van overeenstemming voor Gevarenzones

Verklaring van overeenstemming voor Gevarenzones

RoHS-verklaring van TomTom

RoHS-verklaring van TomTom

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., die door TomTom onder licentie gebruikt worden. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.