Vilkår Og Betingelser For Anvendelse

Gennemse de vilkår, der gælder ved besøg på TomTom-websteder og brug af TomToms onlinebutikker.

1 Gyldighedsområde

Find ud af, hvornår vores Vilkår og betingelser for anvendelse gælder og hvad de dækker.

Disse Vilkår og betingelser for anvendelse gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.
Ved at fortsætte med at bruge dette TomTom-websted accepterer du og er bundet af alle disse Vilkår og betingelser for anvendelse og eventuelle ændringer og tilføjelser til dem.
TomTom kan til enhver tid ændre disse Vilkår og betingelser for anvendelse med eller uden forudgående varsel, med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen bliver meddelt på TomTom-webstederne. Tjek venligst TomTom-webstederne jævnligt. Din fortsatte brug af TomTom-webstederne betragtes som din accept af de reviderede vilkår.

2 Generelle bemærkninger

Dette afsnit indeholder oplysninger af generel karakter, der hjælper dig med bedre at forstå formålet med disse Vilkår og betingelser for anvendelse.

Læs Venligst Vilkår Og Betingelser For Anvendelse Grundigt, Før Du Bruger Tomtom-websteder.

TomTom-webstederne er websteder, der drives af enten TomTom Inc., hvis du bor i USA eller Canada, eller TomTom International BV, hvis du bor andre steder.
Hvis du bor i USA eller Canada, er disse Vilkår og betingelser for anvendelse for brug indgået mellem dig og TomTom Inc., en virksomhed i Massachusetts på adressen 24 New England Executive Park nr. 410, Burlington, MA 01803, USA, selskabsnummer (id-nummer): 571139414; ellers er disse Vilkår og betingelser for anvendelse indgået mellem dig og TomTom International B.V., en privat virksomhed med begrænset ansvar, som har sit hovedsæde i Amsterdam, med hjemadresse på De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holland, og registreret i det hollandske handelskammers handelsregister under nummer 34076599, og med momsnummer NL 8007.65.679.B.01. (i begge tilfælde "TomTom").
Ved at tilgå eller bruge et TomTom-websted anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret at være forpligtet af disse Vilkår og betingelser for anvendelse og af gældende lov, uanset om du har en konto registreret hos TomTom eller ej.
Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår og betingelser for anvendelse, bedes du undlade at bruge TomTom-webstederne. Der gælder eventuelt yderligere vilkår, herunder Vilkår og betingelser på [www.tomtom.com/legal], ved et køb via TomTom-webstederne, og du kan blive bedt om udtrykkeligt at acceptere sådanne yderligere vilkår. Sådanne yderligere vilkår kan være et supplement til nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse eller, i det omfang hvor de er uforenelige med indholdet eller hensigten med nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse, erstatter sådanne yderligere vilkår nærværende Vilkår og betingelser for anvendelse.
Du er indforstået med, at enhver meddelelse, aftale, offentliggørelse eller anden kommunikation, som TomTom sender dig elektronisk, når du bruger TomTom-webstedet, opfylder ethvert krav til juridisk kommunikation.
Selv om alle skridt er taget til at sikre, at oplysningerne på TomTom-webstederne er nøjagtige, påtager TomTom sig intet ansvar herfor. Disse TomTom-websteder og TomTom-indholdet leveres "som beset" og "som tilgængeligt". Vi kan opdatere TomTom-webstederne fra tid til anden og kan til enhver tid ændre TomTom-indholdet efter eget skøn.
TomTom-webstederne er frit tilgængelige uden beregning. Vi garanterer ikke, at TomTom-websiderne eller noget indhold derpå vil være tilgængeligt til enhver tid eller uafbrudt. Vi kan suspendere, tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden på hele eller dele af TomTom-websiderne af virksomhedsmæssige eller driftsmæssige årsager. Vi vil forsøge at give dig rimelig varsel om enhver suspendering eller tilbagetrækning. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer som har adgang til TomTom-webstederne via din internetforbindelse, er gjort bevidste om disse vilkår og betingelser, og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder disse.
TomTom-webstederne kan indeholde henvisninger til specifikt TomTom-indhold (herunder, men ikke begrænset til brugerindhold), der muligvis ikke er tilgængeligt eller ikke bliver tilgængeligt på noget tidspunkt i et bestemt land. Du bedes kontakte vores lokale repræsentant for at få yderligere information.

3 Restriktioner af brug

Læs disse betingelser for at forstå, hvordan du lovligt bruger TomTom-webstederne.

Du må kun bruge TomTom-webstederne og TomTom-indholdet til lovlige formål. Du accepterer, at du ikke må ændre eller slette oplysninger om ejerskab, der fremgår af materialer, der er downloadet, trykt eller på anden vis hentet via TomTom-webstederne. Du accepterer, at du ikke må ændre, kopiere, oversætte, transmittere, udføre, vise, distribuere, formulere, reproducere, genudgive, downloade, vise, sende, overføre eller sælge indhold, der er tilgængeligt via TomTom-webstederne.
Du må ikke: (i) modificere, ændre, redigere, flette eller på anden måde lave om på det format eller den rækkefølge, hvori søgeresultaterne leveres til dig via TomTom-webstederne, herunder modificere, ændre, redigere eller på anden måde lave om på varemærker, der vises som en del af søgeresultaterne; (ii) kombinere, sammenblande eller flette søgeresultaterne med resultater fra en anden søgetjeneste, herunder Google Local Search; (iii) videresælge, kommercialisere, udsende gennem generalkorrespondance eller på anden måde opnå en indtægt, enten direkte eller indirekte, eller tillade en tredjepart at opnå en indtægt fra søgeresultaterne; (iv) foretage en handling, som kan udelukke, hindre, forvride eller på anden måde gribe ind i TomToms evne til at beregne reklameindtægter, der genereres af søgeresultaterne.
Du accepterer, at du ikke må bruge TomTom-webstederne på en måde, der kan påvirke tredjeparters rettigheder.
Du accepterer, at du ikke må bruge nogen form for data-mining, robotter, skrabning (herunder skærmskrabning) eller lignende dataindsamlingsmetoder. Du accepterer, at du ikke må foretage dig noget, der kan kompromittere sikkerheden på TomTom-webstederne, gøre TomTom-webstederne utilgængelige for andre eller på anden måde skade TomTom-webstederne eller TomTom-indholdet.
Hvis du vælger, eller hvis du bliver tildelt en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger som en del af webstedets sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive dem til tredjepart.
Hvis du ved eller har mistanke om, at der er nogen som kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode (ud over dig selv), skal du omgående give os besked, på www.tomtom.com/support.
Du må ikke misbruge TomTom-webstederne ved bevidst at sprede virusser, trojanske heste, worm-virusser, logic bombs eller andet materiale af ondsindet natur, eller som er teknologisk skadelig. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til TomTom-webstederne, servere, hvor TomTom-webstederne er lagret, eller nogen server, computer eller database, som er forbundet med TomTom-websteder.
Du må ikke bruge noget indhold fra TomTom-webstederne til kommercielle formål.
TomTom forbeholder sig ret til at suspendere eller opsige din adgang til TomTom-webstederne, hvis TomTom efter eget skøn mener, at du har overtrådt nærværende vilkår og betingelser for anvendelse.

4 Intellektuel ejendom

Find ud af hvordan indholdet fra TomTom-websteder er beskyttet i henhold til loven om ophavsret For flere oplysninger om intellektuel ejendom henvises du til sektionen Intellektuel ejendom. Klager over krænkelser af ophavsretten skal indsendes via den formular, du finder her: www.tomtom.com/support.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med TomTom-webstederne ejes af TomTom, dets associerede selskaber og dets licensgivere, som omfatter (uden begrænsning) materialer, der er beskyttet af copyright, varemærke eller patentlove. Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (f.eks. TomTom- navnet og to-hånds-logoet) er ejet, registreret og/eller licenseret af TomTom N.V. og dets associerede selskaber. Alt indhold på TomTom-webstederne er udarbejdet i henhold til både USA's og/eller Hollands og andre copyright-love og tilhører TomTom. Alle rettigheder forbeholdes. Der er intet i disse vilkår for brug, der skal fortolkes som udstedelse af en licens af intellektuelle ejendomsrettigheder til dig.
Software, der er stillet til rådighed ved f.eks. at downloade eller streame fra eller via TomTom-websteder, er licenseret med forbehold for vilkårene i den gældende licensaftale eller andre gældende vilkår. Med undtagelse af hvad der er angivet i den gældende licensaftale eller andre vilkår, som ovenfor anført, er softwaren kun stillet til rådighed til brug for TomTom-webstederne, og enhver yderligere kopiering, reproduktion eller videredistribution af softwaren er udtrykkeligt forbudt. Eventuelle garantier i forbindelse med sådan software skal kun gælde, som det udtrykkeligt er angivet i den gældende licensaftale. TomTom fraskriver sig hermed udtrykkeligt alle yderligere erklæringer og garantier af enhver art, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til sådan software.
For at undgå enhver form for tvivl har intet i denne aftale til hensigt at fordømme eller begrænse dine rettigheder til at bruge ophavsretsbeskyttet indhold, så vidt det ligger inde for grænserne af ophavsretsloven eller andre rettigheder om "rimelig brug" eller "angivelse af kilde", under den gældende lokale lov.

5 Personlige oplysninger og cookies

Vores fortrolighedserklæring [www.tomtom.com/legal], som er indarbejdet i nærværende vilkår for brug i denne reference, beskriver yderligere indsamlingen og brugen af oplysninger på TomTom-webstederne samt brugen af cookies. Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan TomTom håndterer oplysninger om dig og TomToms brug af cookies, bedes du læse TomToms fortrolighedserklæring på det officielle TomTom-websted: tomtom.com/privacy.

6 Ingen garantier tilbydes på dette websted

Indholdet på TomTom-webstederne giver dig kun generelle oplysninger. Det er ikke beregnet som råd, du skal benytte dig af. Du bør søge professionel eller specialiseret rådgivning, inden du foretager, eller afholder dig fra at foretage, handlinger på baggrund af indholdet på TomTom-webstederne.
Selvom vi gør os rimelige anstrengelser for at opdatere informationen på TomTom-webstederne, giver vi ikke udtryk for, berettiger eller garanterer, hverken udtrykkeligt eller underforstået, at indholdet på TomTom-websteder er nøjagtigt, fuldkomment eller opdateret.

7 Tredjepartswebsteder

TomTom-websteder kan indeholde links til tredjepartswebsteder; det er udelukkende for at gøre det nemt for dig. TomTom hverken godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjepartswebsteder, som har deres egne vilkår for brug og erklæringer om databeskyttelse. Hvis du bruger disse links, forlader du TomTom-webstedet. TomTom er ikke ansvarlig for indholdet eller politikker på tredjepartswebsteder, og du går ind på sådanne tredjepartswebsteder for egen risiko.

8 Brugerdata godkendes ikke af os

TomTom-webstederne kan indeholde oplysninger og materiale, som er uploadet af andre brugere på siden (Brugerdata og Brugerindhold) Disse oplysninger og materiale er ikke blevet verificeret eller godkendt af os. De holdninger, som andre brugere deler på TomTom-websiderne, repræsenterer ikke vores holdninger, værdier eller anbefalinger.
Hvis du ønsker at klage over indhold uploadet af andre brugere, og hvis din klage ikke er baseret på baggrund af ophavsretsloven, skal du kontakte os på www.tomtom.com/support. Hvis du ønsker at klage over indhold, som er uploadet af andre brugere, og hvis din klage er baseret på en påstand om overtrædelse af ophavsretsloven, skal du gå ind på: www.tomtom.com/legal.

9 Mobiltjenester og adgang

Hvis TomTom-webstederne indeholder funktioner, der er tilgængelige for visse mobile enheder eller via forbindelse gennem sådan en mobil enhed (f.eks. netdeling), anerkender og accepterer du, at din udbyders priser og takster er gældende, herunder eventuelle yderligere netdelingsgebyrer. Ikke alle mobile tjenester fungerer sammen med alle udbydere eller produkter.

10 Upload af data til TomTom-websteder

Når du gør brug af en funktion, som gør, at du kan uploade indhold til TomTom-websteder eller få kontakt til andre brugere af TomTom-websteder, skal du overholde indholdsstandarderne, som er fremsat i vores Vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal].
Du garanterer, at ethvert sådant bidrag overholder disse standarder, og at du står til ansvar over for os og holder os skadesløs for ethvert brud af den garanti. Det betyder, at du vil stå til ansvar for ethvert tab eller skade, som vi lider som et resultat af dit brud af garantien.
Alt indhold, du uploader på TomTom-websteder, anses ikke som værende fortroligt og beskyttet. Du bevarer alle ejerskabsrettigheder over dit indhold, men det er påkrævet, at du giver os og andre brugere af TomTom-websteder begrænset tilladelse til at bruge, opbevare og kopiere indholdet, og til at distribuere, sublicensere og gøre det tilgængeligt for tredjeparter. De rettigheder, du har til dine brugerdata, kan findes under sektion 11 i disse Vilkår for anvendelse og i vores Vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal].
Vi har også ret til at oplyse din identitet til enhver tredjepart, som hævder, at indhold, som du har lagt op eller uploadet på TomTom-websteder, krænker deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatliv. Ved at gøre dette vil vi altid overholde vores forpligtigelser under GDPR og andre datafortrolighedslove.
Vi har ret til at fjerne alt indhold, du lægger op på TomTom-websteder, hvis du efter vores skøn ikke overholder de indholdsstandarder, som er fremsat i vores Vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal]. Vi har også ret til at deaktivere adgangen til eller slette uautoriseret indhold, hvis vi modtager en substantiel klage over krænkelse af ophavsretten fra en anden part, som hævder, at vedkommende er den retmæssige ejer af det indhold, du har uploadet eller på anden vis delt med TomTom.
Du er eneansvarlig for at sikre og lave sikkerhedskopier af dit indhold.

11 Rettigheder du giver os, til det indhold, du uploader (“brugerdata")

Når du uploader eller lægger indhold op på TomTom-websteder, giver du TomTom følgende rettigheder til at bruge det indhold:

Du giver TomTom en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicenserbar, royaltyfri, evig, uigenkaldelig, fuldt betalt og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, gøre det tilgængeligt for offentligheden, udgive, oversætte, modificere, producere afledte værker og distribuere og registrere dine brugerdata i forbindelse med tjenesten, alene eller i kombination med andet indhold eller materialer, i enhver form og på hvilken som helst måde, metode og teknologisk måde, både eksisterende og fremtidigt opfundne. Du forstår, at de rettigheder, du har givet i denne sektion, ikke bliver påvirket af, at du sletter din konto. Ud over de rettigheder, som du udtrykkeligt bevilliger her, beholder du alle ejendomsrettigheder, inklusive immaterielle rettigheder, til dine brugerdata. Du accepterer også, hvor det er relevant og tilladt under gældende love, at du giver afkald på alle "moralske rettigheder", eller tilsvarende rettigheder, som f.eks. din ret til at blive genkendt som ophavsmanden på brugerdata, inklusive feedback, og din ret til at protestere over foragtelig behandling af sådanne brugerdata.
Du giver hermed TomTom ret til at give tilladelse til andre brugere til at bruge, ændre og uploade alt indhold, som du har uploadet til TomTom-websteder.
Du accepterer også, at TomTom må beholde en kopi af dine brugerdata til arkiveringsformål for at overholde deres lovmæssige og kommercielle forpligtelser.
Du bekræfter hermed, at du ejer, eller at den retmæssige ejer har givet dig retten til, alle immaterielle rettigheder i dine brugerdata, som er nødvendige under disse vilkår, og hvis du deler dine brugerdata, overtræder det ikke en anden parts immaterielle rettigheder.

12 Skadeserstatning

Du accepterer at friholde, forsvare og skadesløsholde TomTom, dets associerede selskaber, funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og imod alle krav, tab, gæld, udgifter, skader og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, som følge af eller i forbindelse med brug af TomTom-webstederne, adfærd i forbindelse med TomTom-webstederne eller sammen med andre brugere, eller enhver overtrædelse af disse vilkår for brug, love eller tredjeparts rettigheder.

13 Garantifraskrivelse

Din opmærksomhed henledes specielt til dette afsnit. Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, i hvilket omfang TomTom er ansvarlig for driften af TomTom-websteder og for TomTom-indhold fundet på webstederne.
TomTom-webstederne, herunder indholdet på TomTom og materiale fra tredjeparter, der ligger på disse TomTom-websteder, leveres "som beset" og uden garantier af nogen art. I den udstrækning det er tilladt ved lov, fraskriver TomTom sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til TomTom-indholdet og driften af TomTom- webstederne.
TomTom hverken garanterer for eller fremsætter nogen erklæringer om sikkerheden af TomTom-webstederne. Du anerkender, at enhver oplysning, der sendes, muligvis kan opfanges af en uautoriseret tredjepart, og TomTom kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brugen af TomTom-webstederne. TomTom hverken erklærer eller garanterer, at TomTom-webstederne vil fungere uafbrudt eller fejlfrit, at enhver fejl vil blive rettet, eller at TomTom-webstederne eller serveren, der gør TomTom-webstederne tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer.
Du er ansvarlig for, at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform til at have adgang til TomTom-websteder. Du skal bruge dit eget virusbeskyttelsesprogram.
I den udstrækning, det er muligt i henhold til loven, fremsætter TomTom ingen garanti eller erklæringer med hensyn til brugen af TomTom-indholdet på TomTom-webstederne, for så vidt angår korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, pålidelighed eller andet. Du forstår og er indforstået med, at du downloader eller på anden måde henter TomTom-indhold på egen risiko, og at du er eneansvarlig for brugen og for enhver skade, der måtte opstå på den enhed, du bruger til at få adgang til TomTom-webstederne, tab af data eller anden skade, uanset hvilken, der måtte opstå. TomTom forbeholder sig ret til at ændre alt TomTom-indhold og andre elementer, der anvendes eller findes på TomTom-webstederne til enhver tid uden varsel. Nogle stater tillader ikke begrænsninger eller undtagelser i garantier, så ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

14 Ansvarsbegrænsning

Rådfør dig med dette afsnit for at finde ud af, under hvilke typer omstændigheder TomTom er ansvarlig over for dig for skader forårsaget af TomTom-websteder og TomTom-indhold. Dette afsnit påvirker ikke dine rettigheder i henhold til den gældende obligatoriske nationale lovgivning.
Intet i disse Vilkår og betingelser for anvendelse undtager TomTom eller begrænser dennes ansvar for dødsfald eller personskade som følge af forsømmelighed eller svig eller svigagtige oplysninger, eller for så vidt angår de stiltiende garantier i afsnit 12-15 i Sale of Goods Act Act 1979 (købeloven) eller Consumer Protection Act 1987 (forbrugerbeskyttelsesloven) eller dine juridiske rettigheder i forhold til defekte produkter eller produkter, der ikke er som beskrevet, eller andet erstatningsansvar, som ikke kan undtages eller begrænses af gældende lov.
Med forbehold for ovenstående og i den videst mulige udstrækning, det er tilladt ved gældende lov, er hverken TomTom eller dets associerede selskaber, leverandører og/eller underleverandører ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, specielle, tilfældige, indirekte eller hændelige skader, herunder tabt fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning, erstatning hvad enten det er i forbindelse med en kontrakt, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), overtrædelse af en lovfæstet pligt eller andet opstået under eller i forbindelse med:
– Brugen af eller manglende evne til at få adgang til TomTom-webstederne;
– Brug af eller tillid til TomTom-indhold, uanset hvilket, der vises på TomTom-webstederne;
– Tabte data eller oplysninger eller lignende som følge af adgang til, brug af eller manglende mulighed for at få adgang til eller bruge TomTom-webstederne, herunder TomTom-indholdet; eller
– Andre brugeres adfærd (uanset om de er online eller offline) eller deltagelse i en TomTom-begivenhed.
Heller ikke hvis TomTom er blevet underrettet om muligheden for, at sådanne skader kunne opstå. Du påtager dig det fulde ansvar for din brug af TomTom-webstederne og TomTom-indholdet. Dit eneste retsmiddel mod TomTom for brug af TomTom-webstederne er at ophøre med at benytte TomTom-webstederne.
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader forårsaget af en virus, distribueret "denial-of-service"-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale som følge af din brug af TomTom-webstederne, eller fordi du har downloadet TomTom-indhold eller fra et websted knyttet dertil.
Hvis det imidlertid viser sig, at TomTom er ansvarlig over for dig for skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din (manglende mulighed for at få) adgang til og/eller brug af TomTom-webstederne, udgør TomToms samlede erstatningsansvar i henhold til TomTom-webstederne for et eller flere krav højst 350, 00 USD. Den gældende lovgivning tillader muligvis ikke denne begrænsning eller fraskrivelse af ansvar eller hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis ikke for dig.
Forskellige begrænsninger af og undtagelser for ansvar kan finde anvendelse ved erstatningsansvar som følge af levering af et eller flere produkter til dig, hvilket vil fremgå af vores vilkår og betingelser [www.tomtom.com/legal].

15 Gældende lov og kompetent domstol

Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du, at nærværende vilkår for brug og TomTom-indholdet i alle henseender er underlagt lovgivningen i staten New York, USA, uden hensyn til dennes valg af lovbestemmelser, og at alle tvister, krav og retssager direkte eller indirekte som følge af eller i forbindelse med vilkår for brug eller TomTom-indholdet skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i New York City, New York, USA.
Hvis du bor uden for USA eller Canada, er alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af vilkår for brug eller TomTom-indholdet, underlagt hollandsk lovgivning, uden hensyn til modstridende juridiske principper, der ville kunne resultere i anvendelsen af enhver anden jurisdiktions lovgivning, og skal udelukkende afgøres af domstolene i Amsterdam, Holland. FN's konvention af 1980 Konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer gælder ikke for TomTom-websteder eller for nærværende vilkår for brug og fraskrives hermed udtrykkeligt.

16 Diverse

Medmindre det er forbudt ved gældende lov, skal ethvert søgsmål eller krav, du måtte have med hensyn til TomTom-webstederne, indledes inden for et (1) år, efter at kravet eller søgsmålsgrunden opstår.
TomTom's undladelse af at insistere på eller håndhæve strengt et eller flere af nærværende vilkår for brug vil ikke blive betragtet som fraskrivelse af en bestemmelse eller rettighed, uanset hvilken. Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis skal ændre nogle af nærværende vilkår for brug. TomTom kan overdrage sine rettigheder og uddelegere sine opgaver i henhold til nærværende vilkår for brug til en anden part når som helst uden varsel til dig.

17 Adskillelighed

Hvis enkelte bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser erklæres ugyldige, uden retskraft, retsstridige eller ikke er mulige at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser stadig være fuldt gældende. I tilfælde af ugyldige bestemmelser vil TomTom fremsætte nye vilkår og betingelser til erstatning herfor. De nye vilkår og betingelser vil i deres indhold og virkning blive fortolket så tæt som muligt på de oprindelige bestemmelser, men sådan at de har fuld gyldighed.

18 Spørgsmål eller bemærkninger

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller bemærkninger vedrørende TomTom-webstederne eller nærværende vilkår for brug, eller hvis du ønsker at kontakte TomTom, bedes du gøre det pr. e-mail via www.tomtom.com/support/.

Liste over definitioner

Indbygget enhed

Ethvert produkt der er indbygget i et køretøj og sælges via en tredjepart til dig.

Produkt

Al hardware, alle elementer og alt tilbehør, herunder, men ikke begrænset til:
– Alle navigationsenheder (undtagen indbyggede enheder)
– Sportsenheder
– Medfølgende enheder og tilbehør

Vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser for TomTom, som de fremgår af www.tomtom.com/legal.

Tredjepartsmateriale

Indhold, software-koder, data, oplysninger, funktionalitet, andet indhold og algoritmer på licens eller på anden måde gjort tilgængelig af andre end TomTom.

TomTom-indhold

Alle oplysninger, tekst, filer, scripts, grafik, billeder, lyde, musik, videoer, interaktive funktioner, funktionaliteter eller andre lignende materialer, stillet til rådighed af TomTom.

TomTom-websteder

Alle websteder, der er stillet til rådighed af TomTom, som du har adgang til uden først at skulle registrere dig eller logge ind, herunder, men ikke begrænset til:
www.tomtom.com
www.mydrive.tomtom.com
www.roadtrips.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Bruger

Enhver bruger af TomTom-websteder eller -programmer.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.