Overensstemmelseserklæring

For hvert produkt, TomTom producerer, overholder det de standarder, der er fastsat af relevante regeludstedende myndigheder for f.eks. produktsikkerhed. Find overensstemmelseserklæringen for dit TomTom-produkt nedenfor.

Kør

Sport

Erhverv

Overensstemmelseserklæring for farezoner

Overensstemmelseserklæring for farezoner

TomTom RoHS-erklæring

TomTom RoHS-erklæring

Ordmærket og logoerne for Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af TomTom sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.