Unsolicited Ideas Submission Policy

Zásady zasílání nevyžádaných nápadů

Účelem těchto zásad je vyjasnit postoj společnosti TomTom k nevyžádaným nápadům a vyhnout se veškerým možným sporům nebo právním žalobám v případě, že se někdy budou nezávisle vyvinuté produkty, služby nebo funkce jevit podobné nebo identické se zaslanými nápady.

Upozorňujeme, že společnost TomTom* a její zaměstnanci nepřijímají ani neposuzují nevyžádané nápady, návrhy, nabídky ani materiály („zaslané informace“) v žádné podobě.

Pokud se po pečlivém přečtení těchto zásad přesto rozhodnete své nápady společnosti TomTom zaslat, pak bez ohledu na to, co můžete uvádět ve své komunikaci, budeme mít za to, že jste si tyto zásady přečetli a porozuměli jim, přičemž se na vámi zaslané materiály budou vztahovat následující podmínky.

Podmínky zasílání nápadů

  1. Vámi zaslané materiály a jejich obsah se automaticky stanou vlastnictvím společnosti TomTom, aniž byste za to vy nebo jakákoli třetí strana získali nějakou kompenzaci.

  2. Společnost TomTom nebude mít ve vztahu k zaslaným nápadům žádné povinnosti, mimo jiné včetně povinnosti zachovat důvěrnou nebo vlastnickou povahu vašich informací, a neponese odpovědnost za žádné použití ani zveřejnění zaslaných informací.

  3. Společnost TomTom může zaslané materiály a jejich obsah využívat nebo dále šířit za naprosto jakýmkoli účelem, obchodním či jiným, bez jakýchkoli omezení.

  4. Společnost TomTom nemá povinnost zaslané materiály ani jakékoli související materiály kontrolovat, uchovávat, potvrzovat nebo vracet.

Zpětná vazba k produktům

Společnost TomTom má vždy zájem dozvědět se, jaký mají její zákazníci názor na stávající produkty a služby. Pokud se chcete podělit o své zkušenosti s produkty a zpětnou vazbu, což bychom ocenili, můžete k tomu využít toto fórum. Veškeré nevyžádané nápady sdílené na fóru podléhají těmto zásadám.

Zpětná vazba a informace

Má se za to, že veškerá zpětná vazba, kterou poskytnete, není důvěrná ani chráněná vlastnickým právem. Společnost TomTom bude moci takové informace volně používat k jakémukoli účelu, který pokládá za vhodný, na neomezené bázi a aniž by vám nebo jakékoli třetí straně poskytla nějakou kompenzaci.

Tento překlad je poskytován pouze z praktických důvodů, v případě nesrovnalostí mezi anglickou a přeloženou verzí má přednost verze anglická.

*Pro účely těchto zásad zahrnuje označení „TomTom“ společnost TomTom International B.V. a všechny její přidružené společnosti tvořící součást podnikové skupiny TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.