Intellectual Property

Přečtěte si další informace o vlastnických právech společnosti TomTom a zjistěte, jaké jsou zásady správného používání obchodních značek, log a autorských práv společnosti TomTom.

Duševní vlastnictví

Inovativní přístup společnosti TomTom k navigační technologii je chráněn různými právy duševního vlastnictví, jako jsou patenty, obchodní značky a autorská práva.

Společnost TomTom International B.V. („TomTom“) a její přidružené společnosti představují skupinu založenou inovativními lidmi, která neustále roste a vyvíjí se na základě duševního úsilí a tvořivosti velkého počtu inženýrů a výzkumných pracovníků. Díky tomu vlastníme velké množství patentů, obchodních značek a autorských práv. Ty podporují obchodní úsilí společnosti TomTom odlišit se od konkurence.

„TomTom“ je registrovanou obchodní značkou společnosti TomTom International BV. Veškeré naše obchodní značky, označení služeb, obchodní názvy a grafické prvky jsou cenným majetkem vlastněným společností TomTom a jsou důležité pro ochranu identity naší značky. (Při uvádění značek v publikacích je nutné zajistit, aby byl název TomTom použit v kombinaci s příslušným generickým termínem.)

Není-li uvedeno jinak, platí, že patentované technologie, autorská práva, obchodní značky, práva k databázím a další práva duševního vlastnictví u veškerého softwaru a obsahu týkajícího se našich produktů, webových a propagačních materiálů jsou vlastnickými právy v majetku společnosti TomTom nebo jejích přidružených společností. Používat naše duševní vlastnictvím smí výhradně společnost TomTom a její oficiální prodejci a držitelé licence. Používat značku či materiály společnosti TomTom (pokud k tomu společnost nedala výslovně svůj písemný souhlas) je přísně zakázáno.

Společnost TomTom má pro použití svého duševního vlastnictví konkrétní zásady. Chcete-li použít jakoukoli obchodní značku, označení služby či snímek společnosti TomTom v propagačním, vzdělávacím či referenčním materiálu nebo máte-li dotazy týkající se používání značky TomTom, materiálu podléhajícího autorským právům nebo patentovaného materiálu, podejte prosím svoji podrobnou žádost na adrese legal@tomtom.com.

Nezasílejte prosím na tuto e-mailovou adresu nevyžádané nápady ani obchodní návrhy. Nebudou zpracovány.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.