close

YKSITYISYYDEN SUOJA

Miten käytämme tietojasi

Periaatteemme

TomTomin palvelujen ja tuotteiden ydin ovat sijaintisi ja määränpääsi, ja tavoitteemme on auttaa sinua saavuttamaan enemmän. Siksi keräämme ja käytämme joissakin tilanteissa sinuun liittyviä tietoja. Ymmärrämme kuitenkin samalla, että arvostat yksityisyyttäsi.

Meidän mielestämme yksityisyydessä on kyse vapaudesta ja mahdollisuudesta päättää, kuka tietoja käyttää ja miten. Tästä syystä noudatamme seuraavia yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä:

1. Kerromme sinua koskevista tiedoista sinulle avoimesti.

Pidämme huolen siitä, että ymmärrät, mitä sinua koskevia tai sinulta saamiamme tietoja käytämme, miksi ja miten kauan käytämme niitä ja kuka muu pääsee niihin käsiksi.

2. Voit itse hallita tietojasi.

Sinua koskevat ja sinulta saadut tiedot ovat mielestämme sinun omaisuuttasi. Käytämme niitä vain sellaisiin tarkoituksiin, joita varten olet ilmoittanut tiedot meille tai joita varten olemme keränneet niitä. Voit kieltää tai sallia tietojesi käytön milloin tahansa ohjelmistomme tai verkkosivustojemme kautta.

3. Suojaamme tietosi.

Tietosi ovat sinun. Suojaamme niitä ja estämme niistä joutumasta vääriin käsiin parhaamme mukaan.


Kymmenen lupaustamme

1. Kerromme sinulle, mitä sinua koskevia tietoja käytämme, miksi ja miten kauan käytämme niitä, kuka muu saattaa käyttää niitä ja missä niitä säilytetään.

2. Käytämme tietojasi vain ilmoittamiimme tarkoituksiin.

3. Säilytämme mahdollisimman vähän sinua koskevia tietoja, ja säilytämme niitä vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä. Kun emme enää tarvitse tietoja, tuhoamme ne tai poistamme niiden tunnistetiedot pysyvästi niin, ettei tietoja voida enää yhdistää sinuun.

4. Jos annat meille luvan käyttää tietojasi tiettyyn tarkoitukseen, voit myös perua antamasi luvan.

5. Jos emme ole voineet pyytää lupaasi kerätä ja käyttää tietojasi etkä halua, että keräämme ja käytämme niitä, voit kertoa meille asiasta. Toimimme toiveidesi mukaisesti.

6. Voit tarkastella ja korjata tietojasi, jos ne on liitetty MyTomTom-tiliisi.

7. Suojelemme tietojasi valtuuttamattomalta käytöltä ja tahattomalta katoamiselta parhaamme mukaan.

8. Jos palkkaamme muita käyttämään tietojasi puolestamme, varmistamme, että he noudattavat käytäntöjämme.

9. Jos luovutamme tietojasi muille, pyydämme ensin lupaasi, ellei jokin laillinen velvoite estä meitä pyytämästä sitä.

10. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme tietojasi, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.


TomTomin yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt ja henkilötietojen käsittely

Noudatamme asuinmaassasi sovellettavaa yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Koska olemme eurooppalainen yritys, otamme huomioon myös Euroopassa voimassa olevan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön. Tätä lainsäädäntöä pidetään maailman kattavimpana. Se takaa hyvän yksityisyyden suojan, sillä se sallii henkilötietojen käytön vain lainsäädännön tiukoissa rajoissa. Yrityksemme yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä käytännöissä on huomioitu tämä lainsäädäntö, ja noudatamme samoja käytäntöjä maailmanlaajuisesti.

Määritelmät
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (tietojen kohdetta, käyttäjää) koskevia tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti henkilönumeron tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

”Henkilötietojen käsittelyllä” tarkoitetaan kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintokokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, muokkaamista, muuttamista, hakemista, tarkastelua, käyttöä, luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistämistä sekä suojaamista, poistamista tai tuhoamista.

1. TomTom käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja laillisesti.

2. TomTom kerää henkilötietoja tiettyjä, selvästi määriteltyjä, laillisia tarkoituksia varten, eikä se käsittele henkilötietoja tavalla, joka ei vastaa kyseisiä tarkoituksia.

TomTom varmistaa, että henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitellään.

4. TomTom varmistaa, että tiedot ovat täsmällisiä, ja päivittää niitä tarvittaessa.

5. TomTom säilyttää henkilötietoja käyttäjien tunnistamisen mahdollistavassa muodossa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, jota varten henkilötiedot kerättiin tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään.

6. TomTom käsittelee henkilötietoja vain, jos
    a) käyttäjä on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa tähän tai
    b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa käyttäjä on osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi käyttäjän pyynnöstä tai
    c) käsittely on tarpeen TomTomia koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi tai
    d) käsittely on tarpeen TomTomin oikeutetun intressin toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän intressin syrjäyttävät käyttäjän perusoikeuksiin ja -vapauksiin liittyvät intressit, etenkin hänen oikeutensa yksityisyyden suojaan.

7. TomTom välttää sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista, sekä terveyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien tietojen käsittelyä.

8. TomTom välttää alle 13-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä.

9. Henkilötietojen oikeudenmukaisen käsittelyn varmistamiseksi TomTom ilmoittaa käyttäjilleen
    a) käsittelyn tarkoituksen
    b) käsiteltävien henkilötietojen ryhmät
    c) henkilötietojen vastaanottajaryhmät
    d) sen, miten käyttäjä voi saada itseään koskevia tietoja ja oikaista niitä.

10. TomTom toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta, erityisesti jos käsittely muodostuu henkilötietojen siirtämisestä verkossa, sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä. TomTom tekee tämän ottaen huomioon kehityksen tason ja toimenpiteiden kustannukset ja takaa asianmukaisen turvallisuuden tason suhteessa käsittelyn riskeihin ja suojattavien henkilötietojen luonteeseen.

11. Mikäli jokin muu taho käsittelee tietoja TomTomin puolesta, TomTom valitsee tahon, joka antaa riittävät takeet käsittelyn yhteydessä käytettävistä teknisistä turvatoimista sekä organisatorisista toimenpiteistä, ja varmistaa, että kyseiset toimenpiteet toteutetaan. Tällaisissa tapauksissa TomTom varmistaa, että käsittelijää sitoo rekisterinpitäjän kanssa solmittu sopimus, jossa sovitaan, että
    a) käsittelijä toimii ainoastaan TomTomin ohjeistuksen mukaisesti ja
    b) että kohdan 10) vaatimukset koskevat myös käsittelijää.

12. TomTom käsittelee henkilötietoja pääasiassa Euroopan talousalueella (ETA). Siinä tapauksessa, että TomTom tai sen puolesta toimiva taho siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai käsittelee niitä Euroopan talousalueen ulkopuolella, TomTom takaa yksityisyyden ja yksilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien riittävän suojan sekä vastaavien oikeuksien toteutumisen käyttämällä asianmukaisia sopimusmääräyksiä tai muutoin hyväksyttäviä, laillisesti sitovia asiakirjoja.

13. Mikäli TomTom tallentaa tietoja käyttäjän laitteelle etäyhteyden kautta tai käyttää (mitä tahansa) käyttäjän laitteelle jo tallennettuja tietoja, TomTom varmistaa, että kyseinen käyttäjä on antanut suostumuksensa tähän saatuaan ensin selkeät ja kattavat tiedot käsittelyn tarkoituksesta. Tämä ei estä TomTomia säilyttämästä tietoja teknisesti tai käyttämästä niitä yksinomaan viestien siirtämiseen sähköisten tietoliikenneverkkojen kautta tai siinä tapauksessa, että käyttö on välttämätöntä, jotta TomTom pystyy tarjoamaan käyttäjän nimenomaisesti pyytämän palvelun.


Keräämämme tiedot

Kun käytät sivustojamme, tuotteitamme ja palveluitamme, keräämme sinua koskevia tai sinun ilmoittamiasi tietoja. Se, mitä tietoja tarkalleen keräämme, riippuu käyttämästäsi sisällöstä ja käyttötavastasi. Yleensä keräämämme ja käyttämämme tiedot jakautuvat kolmeen luokkaan:

Ilmoittamasi tiedot

Nämä ovat tietoja, jotka annat itse käyttäessäsi sivustojamme, tuotteitamme ja palveluitamme. Niihin kuuluvat muun muassa nimesi, sähköpostiosoitteesi, kirjoittamasi hakusanat, osoitteesi ja suosikkisijaintisi, puhelinnumerosi, mahdolliset raportit karttavirheistä ja nopeuskameraraportit, kokosi, painosi, sukupuolesi ja ikäsi.

Antureitten kautta kerätyt tiedot

Useissa tuotteissamme on yksi tai useampi anturi, tai tuotteet hyödyntävät niiden laitteiden antureita, joissa niitä käytetään. Antureita ovat esimerkiksi GPS-, Wi-Fi- ja Bluetooth-vastaanottimet, kamerat, mikrofonit, G-voima-anturit, sykemittarit ja kosketusnäytöt. Aktiivisina ollessaan nämä anturit keräävät tietoja automaattisesti. Käyttötarkoituksesta riippuen tällaiset tiedot sekä sinuun tai laitteeseesi liittyvät tunnistetiedot saatetaan lähettää TomTomille ja muille osapuolille.

Metatiedot

Tällä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, jotka luodaan automaattisesti, kun käytät TomTomin sivustoja, tuotteita tai palveluita. Monissa tapauksissa metatietoja kerätään tai luodaan automaattisesti tietokoneen tai vastaavan laitteen käytön yhteydessä tai siirrettäessä tietoja erilaisissa verkoissa, kuten internetissä. Metatietoihin kuuluvat käyttöliittymän ja muiden laitteiden käyttötapahtumat, IP-osoitteet, ainutkertaiset laitetunnisteet, Wi-Fi- ja Bluetooth-laitteiden MAC-osoitteet, evästeet ja tietokoneen käyttöön liittyvät merkinnät.


Muilta vastaanotetut tiedot

Kolmannet osapuolet jakavat meille tietoja, joita he ovat keränneet tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti ja jotka ovat heidän vastuullaan. Käytämme tietoja niissä rajoissa, jotka kolmannet osapuolet ovat meille asettaneet, sekä meidän omien tietosuojaperiaatteidemme ja -käytäntöjemme mukaisesti. Saamme reaaliajassa sijainti-, nopeus- ja anturitietoja sekä muita ajoneuvo- ja laitetietoja esimerkiksi matkapuhelinkäyttäjiltä, leasing-autoista ja autoista, joissa on käytössä TomTomin verkkokartat tai liikenne- ja matkapalvelut. Käytämme tietoja vasta, kun olemme varmistaneet, ettei tietoja voi yhdistää käyttäjään.

Saamme muilta tahoilta tietoja käyttäjästä myös silloin, kun käyttäjä on viestinyt heidän kanssaan esimerkiksi käymällä heidän sivustollaan tai käyttämällä heidän mobiilisovellustaan. Näihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi IP-osoite, ainutkertaiset laitetunnisteet, mainontatunnukset, Wi-Fi- ja Bluetooth-laitteiden MAC-osoitteet, evästeet ja muut tietokoneen käyttöön liittyvät merkinnät sekä viitteet käyttäjän toiminnasta, kiinnostuksenkohteista ja väestötiedoista.


MyTomTom-tili

TomTom myöntää sinulle MyTomTom-tilin kautta luvan käyttää ladattavaa sisältöä, tilaamiasi tai aktivoimiasi palveluja, ohjelmistopäivityksiä ja sivustomme osia, jotka edellyttävät kirjautumista. MyTomTom-tiliäsi käytetään lisäksi, kun haluat ostaa lisää kohteita, ja jotta voimme räätälöidä tarjontamme sinua varten. Se, miten TomTom käyttää MyTomTom-tiliäsi, riippuu myös käyttämästäsi ohjelmistosta ja laitteesta tai järjestelmästä.

MyTomTom-tiliä luodessasi sinun on vähintään annettava nimesi ja sähköpostiosoitteesi sekä valittava salasana. TomTom suosittelee, ettet anna MyTomTom-tilisi tietoja kenellekään ja käytät salasanaa, jota et käytä muualla.

Lähetämme sähköpostiosoitteeseesi ajoittain tietoja MyTomTom-tilillesi rekisteröidyistä tuotteista ja palveluista. Teemme niin ainoastaan, kun tarvitset päivityksiä käytön turvallisuuden, luotettavuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi tai kun laki edellyttää yhteydenottoa sinuun.

MyTomTom-tilisi kautta voit myös tilata TomTom-uutiset, jotka sisältävät uutisia, tuotetietoja ja erikoistarjouksia TomTomilta ja muilta valitsemiltamme valmistajilta. Voit peruuttaa TomTom-uutisviestien tilauksen milloin tahansa valitsemalla vastaavan linkin saamassasi sähköpostiviestissä.

Jos haluat poistaa MyTomTom-tilisi, käy osoitteessa tomtom.com/support.

Emme jaa MyTomTom-tilisi tietoja kenenkään muun kuin sellaisten henkilöiden kanssa, joiden työskentely on meidän vastuullamme ja jotka toimivat antamiemme ohjeiden mukaan. Jaamme tietoja muille tahoille vain, jos lain noudattaminen sitä nimenomaisesti edellyttää.


Palvelujen hallinta ja parantaminen

TomTom säilyttää tiedot, joista ilmenee, miten ja milloin käytät palvelujamme. Tämä käsittää käyttämäsi laitteen tiedot sekä esimerkisi sijainnit, reitit, määränpäät, tekemäsi haut ja muut tiedot, jotka vastaanotamme, kun käytät palvelua. TomTom käyttää näitä tietoja diagnostiikkatarkoituksiin, petosten ja väärinkäytösten ehkäisyyn, käyttöraporttien laadintaan ja palveluidensa parantamiseen. Tietoja säilytetään vain näihin tarkoituksiin ja rajatun ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan. TomTom ei voi eikä yritä tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä tietojen perusteella. TomTom suojaa alalla vakiintuneiden tietoturvakäytäntöjen mukaisesti tiedot luvattomalta käytöltä. TomTom ei anna tietoja muiden käyttöön eikä käytä niitä mihinkään muihin tarkoituksiin, ellei lain noudattaminen sitä nimenomaisesti edellytä.