Kauppa
close

KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖLUVAT

Tutustu TomTomin tuotteisiin liittyviin kolmannen osapuolen käyttölupiin.

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöluvat

Lue, kuinka TomTom käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmia tuotteissaan ja palveluissaan.

Tällaisiin tuotteisiin ja ohjelmiin liittyvät oikeudet perustuvat kokonaan tai osittain kyseisten avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttölupiin, joista on kerrottu tarkemmin osoitteissa www.tomtom.com/opensource ja http://www.tomtom.com/page/openLR.

Osapuolet vastaavat ohjelman jakelun yhteydessä siitä, että heidän toimintansa noudattaa avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöluvissa heihin kohdistettuja velvollisuuksia.

Tuotteessa käytettävät avoimen lähdekoodin ohjelmat ilmoitetaan virallisesti joko tuotteen oppaassa tai käyttöliittymässä.Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttöehdot

Kolmannen osapuolen tuotteiden käyttöehdot