close

Käyttöehdot

Tutustu TomTomin verkkosivujen ja -kauppojen käyttöä koskeviin ehtoihin.

Määritelmäluettelo
Sisäänrakennettu laite Mikä tahansa ajoneuvoon sisäänrakennettu laite, joka myydään sinulle jonkun kolmannen osapuolen kautta Tuote Mikä tahansa laite, tuote tai lisävaruste, joita ovat esimerkiksi seuraavat, kuitenkaan niihin rajoittumatta:
– Kaikki navigaattorit (sisäänrakennettuja laitteita lukuun ottamatta)
– Urheilulaitteet
– Lisävarusteet ja -tarvikkeet Käyttöehdot Yleiset käyttöehdot, jotka löytyvät osoitteesta http://www.tomtom.com/legal/ Käyttöehdot TomTom-verkkosivustoja koskevat yleiset käyttöehdot. Kolmannen osapuolen materiaali Sisältö, ohjelmistokoodit, data, tiedot, toiminnallisuus, muu sisältö ja algoritmit, joiden käyttöluvan omistavat, tai ovat muuten antaneet käyttöön, muut kuin TomTom. TomTom-sisältö Kaikki tiedot, tekstit, tiedostot, skriptit, grafiikat, valokuvat, äänet, musiikki, videot, interaktiiviset ominaisuudet, toiminnallisuudet tai muut samankaltaiset aineistot, jotka TomTom on antanut käyttöön. TomTom-verkkosivustot Kaikki TomTomin käyttöön antamat verkkosivustot, joille pääset ilman edeltävää rekisteröintiä tai sisäänkirjautumista ja joihin sisältyvät, niihin rajoittumatta:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Käyttäjä Kuka tahansa TomTom-verkkosivuston käyttäjä.

1 Soveltamisala

Tässä osiossa esitetään käyttöehtojen laajuus ja soveltaminen.

Nämä käyttöehdot koskevat TomTom-verkkosivustojen käyttöä. Ne sisältävät oikeuksia ja rajoituksia koskien TomTom-verkkosivustoja.

Jatkamalla tämän TomTom-verkkosivuston käyttöä hyväksyt ja olet sitoutunut noudattamaan kaikki näitä käyttöehtoja sekä niiden muutoksia ja lisäyksiä.

TomTom voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen, ja ne astuvat voimaan siitä hetkestä, kun ne julkaistaan TomTom-verkkosivustoilla. Käy säännöllisesti lukemassa TomTom-verkkosivustoja. Jatkaessasi TomTom-verkkosivustojen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt ehdot.


2 Yleiset huomautukset

Tässä osiossa on käyttöehtoja koskevaa yleistietoa.

LUE KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TOMTOM-VERKKOSIVUSTOA.

TomTom-verkkosivustojen käytöstä vastaa TomTom Inc. jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa, tai TomTom International BV, jos asut muualla.

Jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa, näiden käyttöehtojen osapuolina olette sinä ja TomTom Inc., a Massachusetts corporation 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, Y-tunnus: 571139414; muutoin näiden käyttöehtojen osapuolina olette sinä ja TomTom International B.V., joka on yksityinen osakeyhtiö, toimipaikka Amsterdamissa, rekisteröity osoite: De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Alankomaat ja rekisteröity Alankomaiden kaupparekisteriin numerolla 34076599, ja ALV-numero NL 8007.65.679.B.01. (kummassakin tapauksessa "TomTom”).

Käyttämällä TomTom-verkkosivustoa vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt sekä hyväksyt olevasi sitoutunut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja voimassa olevaa lainsäädäntöä riippumatta siitä, onko sinulla rekisteröity TomTom-tili tai ei.

Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä TomTom-verkkosivustoa. Lisäehtoja, sisältäen yleiset käyttöehdot [www.tomtom.com/legal] voidaan soveltaa TomTom-verkkosivustojen kautta suoritetuissa ostoksissa ja sinua voidaan pyytää hyväksymään tällaiset lisäehdot. Lisäehdot voivat olla lisä näihin käyttöehtoihin tai, jos ne eivät ole yhdenmukaisia näiden käyttöehtojen sisällön tai tarkoituksen kanssa, kyseiset lisäehdot korvaavat nämä käyttöehdot.

Hyväksyt, että kaikki ilmoitukset, sopimukset, tiedonannot tai muut vastaavat, joita TomTom lähettää sinulle sähköisesti, kun käytät TomTom-verkkosivustoa, tyydyttävät kaikki lainmukaiset viestintävaatimukset.

Siitä huolimatta, että tiedon tarkkuuteen on kiinnitetty huomiota TomTom-verkkosivustoilla, TomTom ei ole vastuussa siitä. Tämä TomTom-verkkosivusto ja TomTomin sisältö on 'käytettävissä sellaisenaan'. Me saatamme päivittää TomTom-verkkosivustoja aika ajoin ja muuttaa TomTomin sisältöä milloin tahansa. TomTom-verkkosivustot voi sisältää viitteitä erityiseen TomTomin sisältöön, joka ei mahdollisesti ole saatavilla tai tule saataville milloinkaan tietyssä maassa. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan saadaksesi lisätietoja.


3 Käyttörajoitukset

Tässä osiossa esitellään TomTom-verkkosivustojen laillisen käytön ehdot.

Saat käyttää TomTom-verkkosivustoja ja TomTomin sisältöä vain laillisiin tarkoituksiin. Hyväksyt, että et muuta tai poista mitään omistajamerkintöjä materiaaleista, jotka on ladattu, tulostettu tai muuten saatu TomTom-verkkosivustojen kautta. Hyväksyt, että et muuta, kopioi, käännä, julkaise, näytä, jakele, muotoile uudelleen, kopioi, uudelleen julkaise, lataa, näytä, lähetä, siirrä tai myy mitään sisältöä joka on saatavilla TomTom-verkkosivustoilla.

Et saa: (i) muuttaa, korjata, muokata, yhdistää tai muulla tavalla muuttaa hakutuloksia siitä muodosta tai järjestyksestä, jolla ne sinulle toimitetaan TomTom-verkkosivustojen kautta, sisältäen hakutuloksissa näkyvien tavaramerkkien muuttamisen, korjaamisen, muokkaamisen tai muun muuttamisen; (ii), yhdistää tai liittää yhteen hakutuloksia muiden hakupalveluiden tuloksien kanssa, mukaan lukien Google paikallinen haku; (iii) myydä edelleen, kaupallistaa, yhdistää tai muulla tavalla saada tuloja joko välillisesti tai välittömästi, tai antaa kolmannen osapuolen saada tuloja hakutuloksilla; (iv) ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, jotka voivat estää, vääristää tai muulla tavalla heikentää TomTomin kykyä laskea hakutuloksista saatuja mainostuloja.

Hyväksyt olla käyttämättä TomTom-verkkosivustoja tavalla, joka voi heikentää kolmannen osapuolen oikeuksia.

Hyväksyt olla käyttämättä tiedonlouhintaa, robotteja, kaavintaa (mukaan lukien näyttökaavinta) tai muita tiedonkeruumenetelmiä. Hyväksyt olla tekemättä mitään, joka voi heikentää TomTom-verkkosivustojen turvallisuutta, estää muiden pääsyn TomTom-verkkosivustoille tai muulla tavalla vahingoittaa TomTom-verkkosivustoja tai TomTomin sisältöä.

TomTom pidättää itselleen oikeuden estää tai lakkauttaa pääsysi TomTom-verkkosivustoille, jos TomTom uskoo - harkintansa perusteella - että olet loukannut näitä käyttöehtoja.


4 Immateriaaliomaisuus

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka tekijänoikeuslait suojelevat TomTom-verkkosivustojen sisältöä. Lisätietoja immateriaaliomaisuudesta on osiossa Immateriaaliomaisuus.

Kaikki TomTom-verkkosivustojen immateriaalioikeudet kuuluvat TomTomille, sen tytäryhtiöille ja lisenssinantajille, mukaan lukien (ilman rajoituksia) materiaalit, joita tekijänoikeudet, tavaramerkki ja patenttilait suojaavat. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet (esim. TomTom-nimi ja kaksi-käsi-logo) on rekisteröity ja/tai lisensioitu TomTom N.V:n ja sen tytäryhtiöiden toimesta. Kaikki TomTom-verkkosivustojen sisältö on yhteisteos Yhdysvaltojen ja/tai Alankomaiden sekä muiden tekijänoikeuslakien mukaisesti ja on TomTomin omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään näistä käyttöehdoista ei pidä tulkita siten, että ne antaisivat sinulle luvan immateriaalioikeuksiin.

Mahdollinen ohjelmisto, jotka ladataan tai suoratoistetaan TomTom-verkkosivustoilta on sovellettavan lisenssisopimuksen tai muiden sovellettavien ehtojen alainen. Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi vain TomTom-verkkosivustoilla ja ohjelmiston kopiointi, jäljentäminen tai uudelleen jakelu on ehdottomasti kielletty, paitsi mikäli edellä mainitussa sovellettavassa lisenssisopimuksessa tai muissa ehdoissa muutoin määritellään. Mahdolliset takuut ovat voimassa tällaisen ohjelmiston osalta ainoastaan mikäli näin sovellettavassa lisenssisopimuksessa määritellään. TomTom irtisanoutuu täten kaikista muista vastuista ja takuista välillisesti tai välittömästi tällaisen ohjelmiston kohdalla.


5 Tietosuoja ja evästeet

Tietosuojalausunnossamme [www.tomtom.com/legal], joka sisältyy näihin käyttöehtoihin tämän maininnan myötä, on määritetty tietojen keruu ja niiden käyttö TomTom-verkkosivustoilla sekä evästeiden käyttö. Jos haluat lisätietoja siitä, miten TomTom käyttää sinua koskevia tietoja ja evästeitä, lue tietosuojalausunto TomTomin verkkosivustolta: tomtom.com/legal/privacy.


6 Kolmannen osapuolen verkkosivustot

TomTom-verkkosivustot voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille ainoastaan helpottamaan sinun käyttökokemustasi. TomTom ei tue, valvo tai pysty kontrolloimaan tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja, joilla on erilliset käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt. Jos käytät kyseisiä linkkejä, poistut silloin verkkosivustoltamme. TomTom ei ole vastuussa kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai käytännöistä, ja siirryt kolmannen osapuolen verkkosivustoille omalla vastuullasi.


7 Mobiilipalvelut ja käyttö

Jos TomTom-verkkosivustot sisältävät toimintoja, jotka ovat saatavilla tietyille mobiililaitteille tai tällaisella mobiililaitteella luodun yhteyden kautta (esim. jaettu yhteys), ymmärrät ja hyväksyt, että operaattorisi saattaa laskuttaa näistä yhteyksistä, joissain tapauksissa myös jaetun yhteyden lisämaksuja. Kaikki mobiilipalvelut eivät toimi kaikkien operaattoreiden tai tuotteiden kanssa.


8 Korvausvelvollisuus

Suostut korvaamaan kaikki vaateet, tappiot, vastuut, kulut, vahingot ja kustannukset, mukaan lukien ja ilman rajoituksia, asianajajien palkkiot, jotka koskevat jollain tavalla TomTom-verkkosivustojen käyttöäsi ja/tai omaa käytöstäsi suhteessa TomTom-verkkosivustoihin tai muihin käyttäjiin, sekä kaikkea näiden käyttöehtojen tai lakien rikkomista ja jonkun kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamista, ja vastaamaan niistä TomTomille, sen sidosyrityksille, toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, agenteille, käyttöluvan antajille ja tavarantoimittajille, sekä vapauttamaan nämä vastuusta.


9 Takuunrajoitus

Pyydämme sinua tutustumaan erityisesti tähän osioon. Tässä osiossa kerrotaan, kuinka laajasti TomTom on vastuussa TomTom-verkkosivustojen toiminnasta ja sisällöstä.

TomTom-verkkosivustot, mukaan lukien näillä TomTom-verkkosivustoilla oleva TomTomin sisältö ja kolmannen osapuolen materiaalit ovat 'käytössä sellaisinaan' ja ilman takuita. Lainsäädännön asettamissa rajoissa TomTom vetäytyy kaikista takuista joko välillisesti tai välittömästi, TomTom-verkkosivustojen toiminnan sekä sisällön suhteen.

TomTom ei anna takuita eikä vastaa TomTom-verkkosivustojen turvallisuudesta. Hyväksyt, että luvaton kolmas osapuoli saattaa saada haltuunsa lähettämääsi tietoa eikä TomTom voi taata tai luvata erityisiä tuloksia TomTom-verkkosivustojen käytöstä. TomTom ei vastaa eikä takaa, että TomTom-verkkosivustot toimivat ilman keskeytyksiä tai virheettä, että viat korjataan tai että TomTom-verkkosivustot tai verkkosivustot toimittava palvelin ovat ilman tietokoneviruksia tai muita vahingollisia tekijöitä.

Lainsäädännön asettamissa rajoissa TomTom ei anna mitään takuita eikä väitteitä TomTom-verkkosivustoilla olevan TomTomin sisällön käytöstä eikä vastaa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, soveltuvuudesta, käyttökelpoisuudesta tai luotettavuudesta tai muusta. Ymmärrät ja hyväksyt, että lataat tai muutoin vastaanotat TomTomin sisältöä omalla vastuullasi ja olet yksin vastuussa mahdollisesta vahingosta sille käyttämällesi laitteelle, jolla käytät TomTom-verkkosivustoja, mahdollisesta tiedon menetyksestä ja kaikesta muusta mahdollisesta häiriöstä. TomTom pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa TomTomin sisältöä ja muita TomTom-verkkosivuston osia ilman erillistä ilmoitusta. Joissakin maissa ei hyväksytä takuiden rajoituksia tai poisjättöä, joten yllä mainitut rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua.


10 Vastuunrajoitus

Tässä osiossa kerrotaan, missä tilanteissa TomTom on vastuussa TomTom-verkkosivustojen ja niiden sisällön aiheuttamista vahingoista. Tämä osio ei vaikuta sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisiin oikeuksiin.

Mikään näissä käyttöehdoissa ei poista tai rajoita TomTomin vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu huolimattomuudesta, vilpistä tai petollisesta harhautuksesta, tai Sale of Goods Act 1979 -lain kohtien 12-15 tai Consumer Protection Act 1987 -lain mukaisia tai lakisääteisten oikeuksiesi epäsuoria takeita koskien viallisia tuotteisiin tai tuotteita, jotka eivät vastaa annettua kuvausta, eikä muita vastuita, joita ei voida poistaa tai rajoittaa voimassa olevan lain mukaan.

Viitaten yllä mainittuun, lainsäädännön asettamissa rajoissa TomTom, sen tytäryhtiöt, toimittajat ja/tai alihankkijat eivät ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle tapahtuneesta välittömästä, erityisestä, tahattomasta, epäsuorasta tai seuraamusvahingoista, mukaan lukien tulojen tai liiketoimen menetyksen, liiketoimen keskeytymisen, sopimusrikkomuksen (sisältäen huolimattomuuden), lakimääräisten velvollisuuksien rikkominen tai muu, joka on yhteydessä:

–    TomTom verkkosivustojen käyttöön tai niiden käytön estymiseen;

–    TomTom-verkkosivustojen sisältämän TomTomin sisällön käyttöön tai riippuvaisuuteen niistä;

–    Tietojen tai muiden vastaavien menetykseen, joka on seurausta TomTom-verkkosivustojen, mukaan lukien TomTomin sisällön käytöstä tai niiden käytön estymisestä; tai

–    Muiden käyttäjien toimintaan (verkossa tai verkon ulkopuolella) tai TomTom-tapahtumaan osallistumiseen.

Vaikka TomTomille on kerrottu vahinkojen mahdollisuudesta. Myönnät olevasi täysin vastuussa TomTom-verkkosivustojen ja TomTomin sisällön käytöstäsi. Ainoa keino TomTomin verkkosivustojen käyttöä vastaan on lopettaa TomTom-verkkosivustojen käyttö.

Emme ole vastuussa tietokonevirusten, palvelunestohyökkäysten tai muiden tietokonettasi, tietokoneohjelmiasi, tietoja tai muuta omistamaasi materiaalia saastuttavien teknisesti haitallisten materiaalien aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat TomTom-verkkosivustojen käytöstä tai ovat TomTom-sisällön lataamisen tai sivustolla olevan linkin käytön seurausta.

Jos TomTomin on todettu olevan vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät TomTom-verkkosivustojen käyttöön tai käytön estymiseen, TomTomin kokonaisvastuu TomTom-verkkosivustojen osalta, yhdessä tai useammassa vahingossa on korkeintaan USD 350,00. Voimassa oleva laki ei ehkä salli vastuun tai suurien vahinkojen rajoittamista tai poistamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poisto ei mahdollisesti koske sinua.

Vastuun erilaisia rajoituksia ja poistamisia voidaan noudattaa erilaisten tuotteiden toimittamisen yhteydessä, ja ne julkaistaan käyttöehdoissa [www.tomtom.com/legal].


11 Voimassa oleva laki ja toimivaltainen oikeus

Jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa hyväksyt, että näitä käyttöehtoja ja TomTomin sisältöä hallitaan Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti, riippumatta sääntöjen valinnasta ja kaikki erimielisyydet, valitukset ja oikeudelliset toimenpiteet koskien välillisesti tai välittömästi käyttöehtoja tai TomTomin sisältöä, on ratkaistava yksitellen, oikeassa järjestyksessä luokittelematta ja ainoastaan liittovaltion New York City, New Yorkissa, USA sijaitsevien tuomioistuimien toimesta.

Jos asut Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, kaikki erimielisyydet, valitukset ja oikeudelliset toimenpiteet, jotka johtuvat välillisesti tai välittömästi käyttöehdoista ja TomTomin sisällöstä, tulee käsitellä ainoastaan Alankomaiden lain mukaan ja ainoastaan Alankomaiden Amsterdamissa sijaitsevissa tuomioistuimissa. 1980 U.N. Sopimus koskien kansainvälisen kaupan sopimuksia ei koske TomTom-verkkosivustoja tai näitä käyttöehtoja, mikä on täten nimenomaisesti ilmoitettu.


12 Sekalaista

Jos voimassa oleva laki ei muuta määrää, kaikki TomTom-verkkosivustoja koskevat toimenpiteet ja valitukset on käynnistettävä yhden (1) vuoden sisällä toimenpiteen tai valituksen syyn ilmenemisestä.

Vaikka TomTom ei pakota noudattamaan tarkasti käyttöohjeita se ei tarkoita, että mistään säännöstä tai oikeudesta luovutaan. Osapuolten väliset linjaukset tai kauppatavat eivät muuta käyttöehtoja. TomTom voi määrätä oikeutensa ja delegoida tehtäviä käyttöehtojen mukaan kelle tahansa ja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.


13 Erillisyys

Jos joku käyttöehtojen säännöistä on virheellinen, muut säilyvät voimassa ja sovellettavina. Jos joku käyttöehtojen sääntö on lainvastainen, mitätön tai mahdoton soveltaa, se sivuutetaan ja loput säännöt säilyvät voimassa ja sovellettavina.


14 Kysymyksiä tai huomautuksia

Jos sinulla on TomTom-verkkosivustoja tai näitä käyttöehtoja koskevia kysymyksiä, ehdotuksia tai valituksia, tai jos haluat ottaa yhteyttä TomTomiin jostain muusta syystä, lähetä sähköpostia sivulta http://www.tomtom.com/support/.